Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 10 август 2020 г., брой 5259
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(10.08.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16418
USD   1.65510
CHF   1.81028
EUR/USD   1.1817*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Общи събрания днес
  Банкя Хайтс АД - София
Берус 97 АД - Русе
Грийн Таун Проджектс АД - София
Електроразпределение Север АД - Варна
Енерго-про Продажби АД - Варна
Етропал 98 АД - Етрополе
Момина крепост АД - Велико Търново
Перпетуум Мобиле БГ АД - Оброчище
Уотърсий България ЕАД - София
Фазеринвест АД - Силистра
Черноморско злато АД - Поморие
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Общо изплатените до момента безвъзмездни средства към българските фирми по Процедура "Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" са в размер на 43 580 189 лева, съобщиха от Министерството на икономиката. Одобрени за финансиране по процедурата са 7 388 броя проектни предложения, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 61 671 816 лева. Увеличеният състав на оценителната комисия ще позволи от следващата седмица да се създават и оценяват по четири оценителни сесии на седмица.

Източник: 24 часа

За второто тримесечие на 2020г. банковият сектор отчита нетна печалба в размер на 219 млн. лв., което представлява спад от 26% на тримесечна база. Влияние върху финансовия резултат оказват забавянето на кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, извършените разходи за обезценка, управлението на разходите за дейността и качеството на кредитния портфейл, както и някои еднократни ефекти, уточняват експертите от Асоциацията на банките в България (АББ). Средният лихвен процент по потребителските кредити в левове към края на юни 2020г. се понижава до 7,6%, спрямо 7,66% в края на първото тримесечие на 2020г. Лихвените проценти по потребителските кредити в евро към края на юни 2020г. спадат до 3,36%, в сравнение с 4,43% три месеца по-рано. В края на второто тримесечие на 2020г. средният лихвен процент по жилищните кредити в левове остава без промяна при 2,91%, в сравнение с края на първото тримесечие на годината. За същия период средният лихвен процент по жилищните кредити в евро се повишава минимално до 3,53% от 3,48%

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Търговия на едро с облекло и обувки
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Бултекс 99 ЕООД - Пловдив   61 109  
  2   Алпрос Трейдинг ЕООД - София   53 358  
  3   Евротекс ЕООД - Димитровград   26 339  
  4   Бултрейд - ЛТД ЕООД - София   14 995  
  5   Теодор ООД - Плевен   13 562  
  6   Теови - 2002 ЕООД - Бургас   13 396  
  7   Мат Стар ООД - Мировяне   13 223  
  8   Тексайд България ЕООД - Костинброд   12 302  
  9   Спорт Интернешънъл ООД - София   9 406  
  10   Джи Ти Еф ЕООД - Хасково   9 009  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 07.08.2020
  Обща стойност (BGN): 186 057.12  
Брой търгувани компании: 30
Premium 33 416.61
Standard 132 842.39
АДСИЦ 18 362.13
Структурирани 1 436.00
Най-голяма промяна в цените
Зърнени храни България АД - София 11.28 %
Холдинг Варна АД - Варна -6.06 %
BaSE - Акции: 5 460.00
BaSE - АДСИЦ: 586.80

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българските държавни енергийни дружества АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД отчитат сериозен спад на продажбите на електроенергия на свободния пазар през първата половина на годината заради ограниченията, които бяха наложени в страната за справяне с коронавируса, сочат финансовите отчети на компаниите. Най-голямата въглищна електроцентрала на Балканския полуостров ТЕЦ „Марица-изток 2“ отчита спад на продажбите на електроенергия през първите шест месеца на годината с 48% до едва 1 698 164 МВтч спрямо 3 281 313 МВтч преди година. Основната причина за това е стръмният спад при продажбите на свободния пазар на електроенергия, като това води до спад на приходите от продажби на дружеството с 27 на сто, или с 82,7 млн. лв. Към 30 юни, ТЕЦ „Марица-изток 2“ е натрупала загуба преди данъци в размер на 128 млн. лв. Атомната електроцентрала пък отчита спад на нетната печалба в размер на 21,5% до 126,2 млн. лв през първите шест месеца на 2020 г., спрямо 160,8 млн. лв, регистрирани година по-рано. Приходите от продажба на електроенергия на дружеството се понижават до 573,7 млн. лв от 629,9 млн. лв през първото полугодие на 2019 г.

Източник: investor.bg

176 628.90 лева са натрупаните задължения за данък сгради и такса битови отпадъци на двата големи хотела в Кюстендил – „Велбъжд” и „Пауталия” за тригодишния период 2015- 2018 година. Хотелите са собственост на управляваното от Антон Боянов дружество „Пауталия турс” АД. Административният съд отхвърли жалбата на дружеството срещу начислените пари за смет. Същевременно частен съдебен изпълнител е обявил за продажба хотел „Пауталия“ в центъра на града. Площта по документи е 2231 кв.м, а по нотариален акт с площ от 2193 кв. м, трайно предназначение на имота за курортен хотел, почивен дом. Началната цена, от която ще започне наддаването, е 4 692 472 лв.

Източник: Струма

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (Телелинк) ще разпредели 6-месечен дивидент на акционерите, както и дивидент от печалбата за 2019 г. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 10 септември 2020 г. Изплащането на дивидента за шестмесечието ще се обезпечи с дивидентите, които дружеството ще получи от дъщерните си компании. Най-голям дивидент компанията ще получи от дъщерното си Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД – малко над 7 млн. лева. От словенското си дружество Телелинк ще получи 606 хил. лева, от Комутел – 450 хил. лева, от Телелинк Босна – 270 хил. лева, а от Телелинк Черна гора – 160 хил. лева. Общо 6 млн. лева ще бъдат разпределени на акционерите, т.е. по 0,48 лева на акция бруто. Това изпълнява очакванията на компанията, оповестени още в началото на 2020 г. преди предлагането на акции, за разпределяне на поне 4 млн. лева и дивидентна доходност от поне 0,32 лева на акция.

Източник: investor.bg

„Момина крепост” АД - Велико Търново, един от основните доставчици на българския пазар на широка гама от медицински изделия за еднократна употреба, завърши полугодието със загуба от 110 хил. лева. За същия период на миналата година предприятието беше на печалба от 5000 лева. „Момина крепост” АД изнася продукция и в различни други страни. Дружеството е произвело медицински изделия на стойност 976 хил. лв. срещу такива за 1.286 млн. лв. за същия период на миналата година. Стоките за бита и промишлеността заемат по-малък дял от производството - за полугодието те на стойност 191 хил. лв., а преди година са били 458 хил. лева. В периода между януари и юни фирмата е реализирала продукция за 1.169 млн. лв., като продажбите на медицински изделия са за 968 хил. лв. срещу 819 хил. лв. за същия период на миналата година.

Източник: Банкеръ

Газовият оператор “Булгартрансгаз” е на печалба от 60,9 млн. лв., при 45,64 млн. през полугодието на 2019 г. Заради коронавируса се отчита забавяне на доставките по проекта “Балкански поток”. През този период компанията има разрешение от правителството да стане акционер в гръцката “Газтрейд”, която ще изгражда терминала за втечнен газ в Александруполис, но акциите все още не са купени. Електроенергийният системен оператор е на плюс с 30,28 млн. лв., при 7 млн. за шестте месеца на 2019 г. Ръст от 10,6% на активите отчита Българската банка на развитие - към края на юни те възлизат на 3,51 млрд. лв., докато в края на 2019 г. са били 3,17 млрд. лв. Дадените на бизнеса кредити чрез търговските банки са 151 млн. лв. 8,178 млн. лв. е печалбата на ББР за първите 6 месеца на годината.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в проучване за ролята на автоматизацията в българската индустрия


Предстоящи събития

17 септември: Тук-Там Кошер

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''

24-25 ноември: Career Show Hybrid


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Включете се в курсовете, предлагани от Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 05 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 19 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 17 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Великобритания е решена да премахне митата за вноса на японски автомобили до 2026 г. в рамките на търговската сделка, която двете страни се стремят да приключат до края на месеца. Митническото споразумение е в съответствие със съществуващия договор на Япония с Европейския съюз (ЕС) относно митата върху автомобилите. Новината е предшествана от срещата между японския външен министър Тошимицу Мотеги и британския търговски министър Елизабет Тръс в Лондон в рамките на миналата седмица. След Brexit, двете страни бързат да заменят британската част от търговската сделка между Япония и ЕС, преди да изтече преходният период относно договарянето на условията по излизането на Великобритания от блока в края на годината. Ако дотогава не бъде създадена нова рамка, това би означавало по-високи мита от 2021 г. Двете страни също обсъждат износа на британско сирене, като Великобритания се стреми да разшири квотата за по-ниски мита, договорена между Япония и ЕС, докато Япония иска да запази статуквото.

Източник: Nikkei

Америка

За втори път от три години насам Саудитска Арабия свива обема на суровия петрол, който изпраща към Америка, в опит да свие запасите на американския петролен пазар и по този начин да ускори процеса на пазарно балансиране. Въпреки техния тесен времеви обхват цифрите дават най-актуалната картина относно промените в запасите на петрол и влияят на търговските решения и цените на петролните пазари по света. Промяната в потока на суровия петрол в посока американските пристанища може да окаже голямо влияние върху размера на американските запаси. Рияд очевидно е решил, че е време да предприеме всичко възможно, за да понижи рекордно високите стойности на американските запаси, които бяха достигнати през май и юни, когато пандемията от коронавирус и стратегията на саудитското кралство доведоха до най-резкия скок в запасите на САЩ. За петте седмици между 20 март и 24 април американските петролни запаси нарастват със скорост от 2,1 милиона барела на ден и до първата седмица на юни достигат нови максимуми.

Източник: Bloomberg

Азия

Huawei се изправя пред нов проблем заради санкциите на САЩ. Китайският ИТ гигант постепенно остава без чипове за смартфоните си. Президентът на бизнеса с потребителска електроника на Huawei, Ричарад Ю, е заявил, че компанията ще спре производството на своя процесор Kirin на 15-ти септември т.г. Причината - те се произвеждат с американски технологии. Достъпът на Huawei до тях е ограничен от миналата година след като американският президент Доналд Тръмп въведе ограничения. "Това е много голяма загуба за нас. За съжаление, с втората поредица санкции, нашите производители можеха да получават поръчки само до 15-ти май. Производството ще спре на 15-ти септември. Тази година може да е последната за чиповете Kirin от висок клас", казва Ю по време на конференцията China Info 100. Ю допълва, че компанията изпитва недостиг на чипове и доставки. Той очаква продажбите на смартфони тази година да са по-ниски, но не дава конкретни прогнози.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
07.08.2020
Dow Jones Industrial
27 433.48 (46.50)
Nasdaq Composite
11 011.00 (-97.09)
Стокови борси
07.08.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)41.78
Heating oil ($US/gal.)1.2300
Natural gas ($US/mmbtu)2.2500
Unleaded gas ($US/gal.)1.2200
Gold ($US/Troy Oz.)2 038.30
Silver ($US/Troy Oz.)28.12
Platinum ($US/Troy Oz.)992.50
Hogs (cents/lb.)51.08
Live cattle (cents/lb.)106.52

       Опознай България

10 август 1913 г. – Букурещки мирен договор

Букурещкият договор за мир е подписан на 10 август 1913 г. от Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора от една страна, и България от друга. С него завършва неуспешната за България Междусъюзническа война. Договорът е изключително неблагоприятен за нашата страна и води до големи териториални загуби. Румъния придобива освен Силистра, отстъпена й по силата на Санктпетербургския договор (26 април 1913 г.), и останалата част от Южна Добруджа. Сърбия получава не само спорната зона, но и безспорната зона на Вардарска Македония с изключение на района на река Струмица. Гърция задържа Солун и хинтерланда му и присъединява Егейска Македония със Сяр, Драма и Кавала. От всичките земи, завоювани по време на Балканската война, България запазва само Западна Тракия и Струмица в Македония. Това са единствените български територии под турско владичество, които получават жадуваната с векове национална свобода.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.08.2020
Българска версия: 29998, Английска версия: 2885

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999