Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
01.12.2023

България се превърна в нетен вносител и на основни напитки


Борислав Георгиев - експерт по външна търговия

Данните от външнотърговския стокообмен на България за последните 21 години в натура и стойност и в сравнение с нашите балкански съседи показват, че последователно и устойчиво страната се превръща в нетен вносител и за основни напитки (според глава 22 на митническата тарифа), като бира, безалкохолни напитки, концентрирани алкохолни напитки, оцет. Митническата статистика официално отчита постоянен и значителен отрицателен външнотърговски баланс и в евро и в литри, особено за последните пет години. Прогнозните данни потвърждават задълбочаването на тази неблагоприятна тенденция и през 2023 г.

Представени са средногодишните стойности за последните пет години 2018 г. – 2022 г. на база световните външнотърговски данни от www.trademap.org за България и нашите балкански съседи.

Средногодишен баланс за периода 2018 г. - 2022 г.

 

СтранаМилионаЕтилов денатур. алкохол > = 80 %Други фермент. напиткиВиноВермути и другиОцетВодаБираВоди подсл. и безалк. напиткиЕтилов денатур. алкохол < 80 %Общо гл.22 на МТ
    мтп 2207 мтп 2206 мтп 2204 мтп 2205 мтп 2209 мтп 2201 мтп 2203 мтп 2202 мтп 2208  
BG EUR 47.8 8.8 6.2 1.3 0.4 3.9 31.3 73.7 76.4 121.8
литри 57.1 10.9 11.6 5.1 0.3 17.2 60.5 105.9 0.1 68.8
TR EUR 92.1 0.0 10.2 1.1 4.0 52.1 29.0 72.0 100.1 46.3
литри 142.2 0.0 1.2 0.4 7.4 396.5 58.1 261.8 14.8 565.3
RO EUR 122.5 12.1 48.9 1.1 2.4 1.3 19.9 51.2 137.5 395.9
литри 130.8 16.6 26.4 0.3 3.4 9.2 10.4 37.4 17.5 177.0
GR EUR 82.6 3.9 34.7 2.6 15.1 5.3 4.2 44.5 60.6 134.9
литри 92.7 4.0 12.2 1.3 45.4 55.6 31.5 54.8 15.2 134.9
SR EUR 7.5 5.9 9.4 0.4 0.5 91.6 106.9 192.2 0.7 379.7
литри 5.6 4.5 12.2 0.2 0.1 19.4 32.2 97.3 1.1 134.5
MK EUR 0.8 0.3 48.8 0.1 0.0 5.4 2.8 11.0 8.6 19.9
литри 1.0 0.3 68.0 0.0 1.8 26.1 2.3 14.7 1.0 24.4

Източник: Изчисления на автора на база данни от www.trademap.org, ноември 2023

 

От представените данни е видно, че сред всички държави на Балканите, Румъния е с най-големия отрицателен баланс за цялата 22 глава на Митническата тарифа и за всяка от отделните видове напитки като стойност и количество.

България запазва положителни стойности за виното (но при устойчиво намаляване на износа), етиловия денатуриран алкохол (със съдържание повече от 80 %), вермутите и други ферментирали напитки. Странно е отрицателното българско външнотърговско салдо (в евро) за водата. При оцета, бирата, безалкохолните напитки и концертирания алкохол (със съдържание по малко от 80 %) отчетените отрицателни салда в стойност и натура са сравнително високи.

Следват Гърция и Турция, които отчитат отрицателни салда само в евро, докато в натура имат положителен баланс.

Сърбия и Северна Македония са „отличниците“ в тази класация, които реализират положителни външнотърговски салда (в стойност и натура), което вероятно не е изненада предвид сегашния им статут не-членове на ЕС.

По отношение на България, по-подробния прочит и внимателен анализ на данните за виното, водата и бирата за последните 21 години очертава няколко трайни обезпокоителни тенденции:

Виното: До влизането ни в ЕС през 2007 г. балансът в евро е положителен 75 – 100 млн. литра и 60 – 70 млн. евро. След това устойчиво пада от 81 до 3 млн. литра положително салдо за 2022 г. а в евро - от близо + 63 млн. евро до отрицателното салдо от 6 млн. евро за 2022. За 2023 се очаква да нарасне до – 35 млн. евро, формирано от вноса на вино от Франция, Италия, Нова Зеландия, Германия, Испания и Северна Македония. Т.е. въпреки няколкото хилядолетия винена история и повечето от 250 бутикови винени изби в България от последните години, износа устремно върви надолу а отрицателния баланс стръмно се възкачва.

Водата: Минералната и изворната вода, се появиха в износа в последните десетилетия. Премина върха от 60 млн. литра и близо 600 хиляди евро положителен баланс до влизането в ЕС през 2007 г., като след това се колебае и слиза на 32 млн. литра за 2022 г. В стойностно отношение достига отрицателно салдо от повече от 6 млн. евро за 2022 г. с прогнозна отрицателна стойност за 2023 г. от повече от 9 млн. евро, формирано от Унгария, Италия, Франция, Сърбия Турция и Северна Македония.

Бирата: Преди 2007 г. България достига отрицателно салдо от повече от 2 млн. литра и повече от 1 млн. евро, след което в ЕС отрицателния баланс достига повече от 72 млн. литра и повече от 42 млн. евро за 2022 г. Прогнозният отрицателен баланс в евро за 2023 за бирата е малко повече от 32 млн. евро, който ще се формира от Сърбия, Германия, Чехия, Нидерландия, Полша, Белгия, Румъния, Турция.

Представените външнотърговски данни за виното, водата и бирата позволяват да направим следните изводи:

  • Легендата за българското вино стремително губи територии и мащаб. Това не бива повече да се пропуска и/или премълчава. Необходим е спешен и задълбочен анализ за причините, но и предприемането на незабавни и конкретни комплексни мерки на ниво лозарство и винарство.
  • Последните двадесет години, нашите съседи от Сърбия, С. Македония и Турция успяват устойчиво да развиват своето производство и износ на напитки при очевидно различен функционален човешки фактор – политически и корпоративен. Още през 1995 г., н. пр. Томас О’Съливан – посланик на ЕС тогава у нас, ни предупреждаваше, че трябва да изграждаме функционален капацитет, за да устоим на конкурентния натиск на общия пазар. Време е да се концентрираме и фокусираме към изграждане и развитие на човешкия фактор, без който природните дадености и/или историята нямат бъдеще.

София, декември 2023 г.

 

 

 

Бизнес - всички публикации


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Коментарна рубрика

Бизнес

Общество

 България е устойчиво и тревожно самоНЕдостатъчна за основни храни 10.11.2023
 Финансовото министерство стовари нова порция административна тежест върху бизнеса 03.08.2023
 Днес ви представяме бр. № 6000 на "Бизнес Индустрия Капитали" - едно добро начало! 02.08.2023
 Кой печели ако държавата задължи работодателите да изплащат трудовите възнаграждения по банков път? 11.07.2023
 Пазарът на хардуер в България 2023q1: за втора година под ръста на БВП. Кои продукти увеличиха обороти, кои потънаха ? 28.06.2023
 Пътят към успеха в професионалното обучение и консултиране: 20 години БИК Капиталов пазар ЕООД - изключителен представител за България на РЕФА-Германия за обученията и консултациите в областта на оптимизацията на производствените процеси 22.05.2023
 Безпристрастно: Изкуственият интелект за МРЗ в България 23.02.2023
 Минималната работна заплата да надмине максималната :) 06.02.2023
 Външнотърговския стокооборот на България и ЕС27 (2002-2021) – постижения и предизвикателства 11.01.2023
 По-важно е не кой, а как управлява Фонда на фондовете 11.10.2022


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.