Последен брой    Абонирайте се!    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
15.01.2016

Ефективността на МВР в числа


БСК

Статистика - сигурност и охранаПо данни на Евростат:

 • България води класацията в Европа (ЕС-28) по проявления на престъпност, насилие и вандализъм с ниво от 26,8% за 2014 г. при средно за ЕС 14%, за Румъния – 14,9% и Гърция – 16,1%. Под средноевропейските равнища на престъпност са държави като Латвия (13%), Естония (12,13%), Кипър (11,9%), Словения (10,1%), Полша (6,4%) и Хърватска (2,5%).
 • Сред 27-те държави-членки на ЕС България е страната, в която частните услуги за сигурност заемат най-голям дял в нефинансовия сектор на икономиката, а заетостта в сектора през 2013 г. нараства с темпо от 2,7% годишно, при средното ниво за ЕС (-0,2%).
 • Общият размер на годишните разходи за сигурност и охрана в периода 2010-2014 г. са нараснали с над 30 на сто – от 1,872 млрд. лв. през 2010 г. на 2,5 млрд. лв. през 2014 г., което се равнява на 2.5% от БВП през 2010 г. и 3% от БВП през 2014 г.
 • Успоредно с ръста на бюджетните разходи за вътрешен ред и сигурност, нарастват и разходите за частна охранителна дейност (ЧОД), като последните растат с по-големи темпове. През 2010 г. разходите за ЧОД са били 340 млн. лв. годишно, а през 2014 г. - 905 млн. лв. 

По данни на МВР:

 • Разкриваемостта на престъпленията трайно намалява, като от 44,3% през 2010 г. спада до 37,6% през 2014 г. Данните са следните: от 65 130 разкрити престъпления през 2010 г. намаляват до 42 830 през 2014 г.
 • Разкриването на престъпления става все по-скъпо на данъкоплатеца: През 2010 г. за разкриването на едно престъпление държавният бюджет е отделял 2 352 лв., а през 2014 г. – 3 723 лв.
 • Стойността на разкритите икономически престъпления е намаляла почти 3,5 пъти – от 504 млн. лв. през 2010 г. на 149 млн. лв. през 2014 г., като за всеки 1 лев разкрити щети от икономически престъпления държавният бюджет е инвестирал 3,04 лв. през 2010 г. и 10,73 лв. през 2014 г.
 • Трайно намалява броят на регистрираните от полицията престъпления (от 147 025 бр. през 2010 г. на 114 004 бр. през 2014 г.), но според социологическо изследване от м. септември 2013 г., около 30% от престъпленията не се съобщават на полицията.
 • Расте броят на регистрираните убийства – от 399 бр. през 2011 г. на 434 бр. през 2014 г.
 • През 2015 г. беше възстановена нормативно отменената през 2013 г. практика за предоставяне на дарения на МВР. Даренията от общински или държавни фирми са форма на скрито финансиране.
 • Има тенденция към възстановяване и разширяване на практиката за създаване на търговски дружества в системата на МВР. Внесеният в НС в края на 2015 г. проект за промени в Закона за МВР се предвижда създаването на Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“, вместо приватизиране на дейностите.

____________________________ 

 

[1] Цитат от речта на г-н Лозан Панов от 11.12.2015 г. и от изказването на министър Бъчварова на 13.01.2016 г.

Графики с посочените по-горе данни можете да видите на адрес: http://www.bia-bg.com/gallery/view/photo/21490

Бизнес - всички публикации
 15.01.2016: Ефективността на МВР в числа
 21.12.2015: Не е ясно колко приходи ще събере за бюджета, но новият данък "Уикенд" със сигурност се превръща в кошмар за бизнеса
 27.11.2015: Прекомерните количествени натрупвания в нормативната уредба никога не водят до качествени изменения в българската бизнес среда
 25.05.2015: Българската икономика се маргинализира и деиндустриализира
 27.02.2015: С над 150 млн.лв. е намаляла пазарната стойност на компаниите, търгувани на БФБ, след последните промени в ЗСПЗЗ
 13.02.2015: Кой печели от предстоящата борсова паника на пазара за земеделска земя – кой, кой…?
 21.10.2014: Как се променя технологичния бизнес в България отразен в Топ_100 (2008-2013)?
 10.07.2014: Мястото на България в световния износ през 2013
 03.04.2014: БСК алармира за продължаваща политическа корупция, пазарни злоупотреби и неработещи институции
 11.12.2013: До кога с политическите назначения в държавните търговски дружества?
 05.12.2013: Отново странен избор на проекти в ОП "Конкурентоспособност"
 12.07.2013: 130 години застраховане в България
 15.10.2010: Представителите на българския капиталов пазар пак се събраха, поприказваха и решиха, че … държавата трябва да им свърши работата и да направи пазара по-атрактивен
 12.05.2010: Уникален шанс за българския бизнес – изграждане на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони
 16.03.2010: Сериозни размествания в пазарните позиции на месопреработвателните фирми в България
 05.03.2010: Държавата загърби бизнеса в кризата
 02.03.2010: Водещите предприятия в България от подсектор "Строителство на сгради и строителни съоръжения"


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Коментарна рубрика

Бизнес

 Ефективността на МВР в числа 15.01.2016
 Не е ясно колко приходи ще събере за бюджета, но новият данък "Уикенд" със сигурност се превръща в кошмар за бизнеса 21.12.2015
 Прекомерните количествени натрупвания в нормативната уредба никога не водят до качествени изменения в българската бизнес среда 27.11.2015
 Българската икономика се маргинализира и деиндустриализира 25.05.2015
 С над 150 млн.лв. е намаляла пазарната стойност на компаниите, търгувани на БФБ, след последните промени в ЗСПЗЗ 27.02.2015
 Кой печели от предстоящата борсова паника на пазара за земеделска земя – кой, кой…? 13.02.2015
 Как се променя технологичния бизнес в България отразен в Топ_100 (2008-2013)? 21.10.2014
 Мястото на България в световния износ през 2013 10.07.2014
 БСК алармира за продължаваща политическа корупция, пазарни злоупотреби и неработещи институции 03.04.2014
 До кога с политическите назначения в държавните търговски дружества? 11.12.2013


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2012. Всички права запазени.