Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
18.05.2022

Българският износ на етерични масла (2017-2021 г)


Борислав Георгиев, експерт по външна търговия

България е сред водещите доставчици в света и в ЕС27 на етерични масла. Това е вековен български поминък. Оценката на МТЦ/ УНКТАД/ СТО – Женева е че той има възможен потенциал за удвояване на износа на български етерични масла.

Розовото етерично масло е уникален природен продукт, добиван в България от 19 век, като статистически данни за неговото производство и износ има от 1882 г. Има някои съществени особености заради природните дадености, като различните качества и други като неговото фалшифициране/смесване с други видове етерични масла е заради човешките особености. Това е луксозен продукт, който се предлага в чист вид и изнася от България на цена от близо 4200 евро за килограм до 1999 година съгласно заповед на тогавашното МВТ. Това се правеше само и единствено след неговото хамуриране в единствената национална лаборатория „Българска роза“ и запечатване на всяка партида с печат с червен восък на мускалите. Така България тогава запазваше световното си реноме за това качество налагано повече от век и практически безусловно прието от света.

Днес, повече от век след успешното начало този отрасъл осигурява заетост за редица региони, българският външен пазар на розово масло и розова вода остава почти същия. За съжаление, през годините на промяната след 1989 г. са „възродени“ някои не особено добри практики, като фалшифицирането/смесването на розовото масло с други етерични масла, липсата на национална българска отчетност за производството и износа, продажби на цени в пъти по-ниски от завоюваните български позиции през миналия век и др. Въпреки че повече от 80 години до 1999 г. тези проблеми бяха решени в интерес на всички – производителите, фабрикантите и търговците. Разбира се, че на световния пазар има място и за евтини и смесени масла. Ние трябва да се определим къде остава българския интерес – да се позиционираме във високия клас качествени масла или да се целим в по-масовия, но по-нисък клас сегмент.

Световният средногодишен износ на етерични масла с код по ХС 330129 за последните пет години е на стойност от близо 2 милиарда евро в обем от 58 хиляди тона. Износът на ЕС 27 е близо 745 милиона евро за близо 12 хиляди тона. Българският износ на етерични масла е за близо 77 милиона евро за 541 тона. България е на 7 позиция по стойност (близо 4 %) и на 18 позиция в тона (близо 1 %) за света. За последния век и половина, сравнявайки географските данни от 1882 – 1905 и тези от 2017 – 2021 постоянно доставяме на едни и същи пазари, със само едно ново направление – Китай.

България е нетен износител на „бутикови“ етерични масла. Огледалните разлики в тона за 2017 – 2020 са между 100 и 200 тона, което е добре да бъде специално анализирано от и с активното участие на производители и износители. Три са основните групи български етерични масла – розово масло, лавандулово масло и други видове етерични масла. В рамките на КН на ЕС27 те имат при различни кода, но има признаци че са допускани смесвания и необходимо да се намери българско решение за статистиката за производството и износа. Парадоксално, но факт САЩ имат отделен тарифен код за розовото масло, а България няма. Розовото масло е с усреднен дял от 64 % от стойността и 50 % от килограмите, лавандуловото е с дял от 17 % от износа на етерични масла в евро и 34 % от килограмите. Има парадоксална близост в количествата и дори преобладаване в натура на лавандуловото масло. Има признаци че можем да станем страна на лавандулата, а не на розата. Данните за българския експорт в натура (кг.) на розово масло, отчитайки съотношението евро/килограм подсказват че се изнася смес на розово с друго масло, а не чисто розово масло. Това е познато за повече от век и половина явление за сектора в България.

Данните за вноса в САЩ и Китай на етерични масла и по-специално на българските масла също са много любопитни. Парадоксът е в показателя евро/килограм. За Франция, Обединеното кралство, Испания, Швейцария и Италия този показател за розовото масло е в пъти по-голям от този за българското розово масло при вноса в САЩ !?! За лавандуловото масло България има два пъти по-добър показател от Франция, но Андора и Австрия имат по-добър такъв при вноса в САЩ. Възможно е, това да се дължи на видовете отглеждана лавандула и/или други фактори, но е добре тази разлика да бъде допълнително анализирана.

Развитието на сектора би трябвало да включва и възстановяване на вековна българска практика и световното реноме на българското розово масло. Средногодишно сега се изнася близо 271 тона розово масло при цена 183 евро на килограм за общо близо 49 милиона евро. Ако се възстанови например хамурирането и гарантирането на качеството с печата от червен восък, ще могат да се предлагат най-високото качество българско розово масло от близо 4 тона средногодишно за бутиков износ при повече от 4,2 хиляди евро за килограм или близо 17 милиона евро. При останалата част – розово масло за масов износ се сведе до 60 тона при 700 евро за килограм може да се достигне износ от 42 милиона евро или общо за двете качества розово масло 59 милиона евро средногодишно.

 

Данните за износа и експортния потенциал на България са структурирани в 8 таблици могат да бъдат предоставени от Автора със заявка на адрес: bic@bia-bg.com

 Таблица №

 

Описание на данните за 2017 - 2021

Таб.1 Данни за света, ЕС27 и Бъгария

Данните в евро, тона и евро/тон за света, ЕС27 и БГ за код по ХС 330129, вкл. огледалните данни и усреднените данни за периода за вноса и износа

Таб.2 Данни за България - за вноса и износа

Данните в евро, тона и евро/тон за българския износ и внос по код по ХС 330129 за периода и водещите партньори

Таб.3 Групи етерични масла от подпозиция код по ХС 330129 обединява различни видове етерични масла. На 8 ниво по КН вече се различават трите групи - розово масло, лавандулово масло и други масло.

Данни за основните пазари-вносители на тези български масла

Таб.4 Внос в САЩ по код 330129

Данните в евро, тона и евро/тон за американския внос от водещите партньори, вкл. България

Таб.5 Внос в САЩ на розово етерично масло по 3301295135

Данните в евро, тона и евро/тон за американския внос на розово масло от водещите партньори, вкл. България

Таб.6 Внос в САЩ на лавадулово етерично масло по код 3301295118

Данните в евро, тона и евро/тон за американския внос на лавандулово масло от водещите партньори, вкл. България

Таб.7 Внос в САЩ на други етерични масла

Данните в евро, тона и евро/тон за американския внос на други видове масла от водещите партньори, вкл. България

Таб.8 Внос в Китай на българските групи етерични масла

Данните в евро, тона и евро/тон за китайския внос на различни етерични масла, вкл. от България

Източник: www.trademap.org (по заявка)

 

София, май 2022 г

Бизнес - всички публикации
 18.05.2022: Българският износ на етерични масла (2017-2021 г)
 08.04.2022: 30 години от първата борсова сесия в България – 8 април 1992 г.
 21.02.2022: Вносът на сухо мляко в България е колкото този на Сърбия, Гърция, Румъния и Швейцария, взети заедно
 16.02.2022: Мащаб, структура и външнотърговската евроинтеграция на балканските държави
 07.04.2021: Цифровото общество в България 2021 - какви са реалностите?
 01.02.2021: Бумът на електронните магазини в България
 20.10.2020: Развитието на софтуерния бизнеси в България - стратегически за страната.
 11.08.2020: България - от страна на розите към страна на лавандулата
 30.07.2020: Разрушителният ефект на COVID-19 върху външната търговия в ЕС през 2020 г.
 23.07.2020: България е сред водещите световни производители и износители на велосипеди в света
 30.06.2020: Водещите експорти сектори на България - електротехника, енергоресурси и машиностроене
 19.06.2020: България е сред 10-те най-големи износители в света на благородни метали (злато), нерафинирана мед, биодизел и пшеница
 10.06.2020: От основен производител, България се превръща във вносител на плодове и зеленчуци
 05.06.2020: Стокообменът на България - тенденции и аномалии
 01.06.2020: Становище на БСК по проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане
 12.12.2019: MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни
 21.01.2019: БСК възразява срещу „Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД", публикуваната от МФ за обществено обсъждане
 12.10.2018: НАП мести топ на Н-18, бизнесът е на ход…
 10.11.2017: БГ-бизнес климат: Парламентът громи "сивата" икономика - банките алчно измислят нови такси
 15.01.2016: Ефективността на МВР в числа
 21.12.2015: Не е ясно колко приходи ще събере за бюджета, но новият данък "Уикенд" със сигурност се превръща в кошмар за бизнеса
 27.11.2015: Прекомерните количествени натрупвания в нормативната уредба никога не водят до качествени изменения в българската бизнес среда
 25.05.2015: Българската икономика се маргинализира и деиндустриализира
 27.02.2015: С над 150 млн.лв. е намаляла пазарната стойност на компаниите, търгувани на БФБ, след последните промени в ЗСПЗЗ
 13.02.2015: Кой печели от предстоящата борсова паника на пазара за земеделска земя – кой, кой…?
 21.10.2014: Как се променя технологичния бизнес в България отразен в Топ_100 (2008-2013)?
 10.07.2014: Мястото на България в световния износ през 2013
 03.04.2014: БСК алармира за продължаваща политическа корупция, пазарни злоупотреби и неработещи институции
 11.12.2013: До кога с политическите назначения в държавните търговски дружества?
 05.12.2013: Отново странен избор на проекти в ОП "Конкурентоспособност"
 12.07.2013: 130 години застраховане в България
 15.10.2010: Представителите на българския капиталов пазар пак се събраха, поприказваха и решиха, че … държавата трябва да им свърши работата и да направи пазара по-атрактивен
 12.05.2010: Уникален шанс за българския бизнес – изграждане на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони
 16.03.2010: Сериозни размествания в пазарните позиции на месопреработвателните фирми в България
 05.03.2010: Държавата загърби бизнеса в кризата
 02.03.2010: Водещите предприятия в България от подсектор "Строителство на сгради и строителни съоръжения"


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Коментарна рубрика


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.