Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 22 април 2021 г., брой 5432
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(22.04.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26763
USD   1.62891
CHF   1.77383
EUR/USD   1.2007*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
търси да назначи
Работник
Технически ръководител
Водопроводчик
Багерист
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Борса - Стара Загора АД - София
Лакпром АД - Световрачене
Лъки Инвест АД - Лъки
Момчил Кооп АД - Момчилград
Нова индустриална компания АД - София
Централен Депозитар АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Комисията за енергийно и водро регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ от 1 април 2021 г. в размер на 33,19 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Цените на парното, топлата вода и тока остават непроменени. Тази цена е по-ниска от посочените в заявлението на “Булгаргаз” – 33.38 лв./ MWh. Решението на Комисията е прието в съответствие с условията на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него.

Източник: 3e News

През първите два месеца на 2021 г., емигрантските трансфери са 24,8 млн. евро по данни на БНБ. За сравнение за същия период на 2020 година, когато все още Европа и светът не бе обхванат от COVID-пандемията, сумата беше 8-кратно по-висока - 198,2 млн. евро. Преди кризата българите зад граница изпращаха между 80 млн. и 100 млн. месечно на семействата си в родината. Общо за 2020 г. българските емигранти зад граница са изпратили 358,9 млн. евро. Това е над три пъти по-малко от предкризната 2019 г., когато БНБ отчете рекордните 1,2 млрд. евро емигрантски пари - повече от преките инвестиции на бизнеса на стойност 630 млн. евро за годината.

Източник: Сега

 

Организация и управление на фирмата
и оптимизация на производствените процеси

Предстоящ квалификационeн REFA-курс:
Модул 1: “Организация на работни системи и процеси”
(10.05 - 14.05.2021 и 17.05 - 21.05.2021)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(31.05 - 04.06.2021 и 07.06 - 11.06.2021)
Посочените периоди ще бъдат съобразени с ограниченията за провеждане на присъствени обучения.
Заявка за участие в курса

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. +359 2 980 10 90, София
Концесии

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Кабакум - централен“, община Варна, област Варна. С нея се цели обезопасяване на на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 46 427,39 лева без ДДС.

Източник: Банкеръ

Дружества
Производство на рафинирани нефтопродукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Лукойл Нефтохим Бургас АД - Бургас   6 564 304  
  2   Инса ойл ЕООД - Раковски   687 354  
  3   Приста Ойл Холдинг ЕАД - София   123 903  
  4   Проучване и добив на нефт и газ АД - София   25 354  
  5   Лубрика ООД - Русе   12 593  
  6   Автоман ЕООД - София   8 616  
  7   Верила Лубрикантс АД - София   6 872  
  8   Полихим-СС ЕООД - София   3 842  
  9   Българска петролна рафинерия ЕООД - София   3 063  
  10   Полихим - СС - Ойл ООД - София   2 587  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 21.04.2021
  Обща стойност (BGN): 658 483.17  
Брой търгувани компании: 40
Premium 41 067.08
Standard 521 752.09
АДСИЦ 92 203.95
Структурирани 860.00
BEAM - Акции: 2 600.05
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София -7.27 %
Емка АД - Севлиево 6.12 %
BaSE - Акции: 317.50
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Универсалните пенсионни фондове (УПФ) приключват 24-месечния период с положителна минимална доходност от 0.11%, за разлика от професионалните пенсионни фондове (ППФ). Те завършват с отрицателна (-0.04%). Универсален пенсионен фонд "Топлина" е с най-висока доходност от 4.02% за периода от 29 март 2019 г. до 31 март 2021 г. На второ и трето място се нареждат УПФ "ДСК-Родина" с 3.83% и "УПФ - Бъдеще" с 3.34%. УПФ "Съгласие" е постигнал доходност от 3,32%. Два универсални пенсионни фондове завършват същия период с еднаква доходност от 3.23%. Това са "Eн Ен УПФ" и УПФ "ЦКБ-Сила". Доходността на "ЗУПФ Алианц България" е 2.83%, следвана от УПФ "Доверие" с 2.41% и УПФ "ПОИ" - 1.29%.

Източник: profit.bg

Румънската стартираща компания FintechOS премина през най-големия инвестиционен рунд до момента, с който набра свеж капитал от 60 млн. долара. Той е воден от британския фонд Draper Esprit, а сред съинвеститорите е и LAUCNHub Ventures. Това е второто вложение на българския фонд в компанията. В инвестиционния рунд участват още фондовете Earlybird Digital East, Gapminder Ventures и OTB Ventures. Инвестицията ще бъде вложена в разрастване на бизнеса извън Европа и Великобритания. FintechOS е основана през 2017 г. в Румъния, но вече има офиси в Лондон и Амстердам. От основаването си до момента FintechOS е преминала през четири рунда на финаниране, по данни на Crunchbase. Миналата година в компанията инвестира за първи път и българският фонд LAUCNHub Ventures. Той участва като съинвеститор в рунд за 10.7 млн. паунда, като вложи средства през втория си портфейл от общо 44 млн. евро.

Източник: Капитал

Частната фирма „Летище Пловдив“ АД е продала своята част от перона. Участъкът от 61 752 кв.м., е купен от софийското дружество „Булкеш“ ЕООД за сумата от 230 000 лв. Продажбата е извършена в края на месец юни 2020 година. Заради процесуални и документални нарушения от Агенцията по вписвания са постановили отказ промяната на собствеността да се впише в Имотния регистър. „Летище Пловдив“ ЕАД има 36.08 % дял в частното дружество. Продажбата на тази част от перона на аеропорта край Крумово, строен през 1982 г., не е извършена случайно. Тя бе предмет на дългогодишен съдебен спор между държавата и частната фирма, който през 2020 г. завърши в полза на частника.

Източник: Марица

„ЕМКА“ АД приключи първото тримесечие на 2021 г. с печалба в размер на 2,4 млн. лв., като финансовият резултат се повишава с 82% спрямо същия период на миналата година, когато отчете печалба от 1,3 млн. лв. Севлиевското предприятие повишава приходите си от дейността с близо 35% до 35,5 млн. лв. в сравнение с 24,1 млн. лв. през първите три месеца на 2020 г. Производителят на кабели увеличва приходите от произведена продукция след тежката 2020 г. и слабите резултати през първото полугодие.

Източник: Банкеръ

Приходите от продажби на „Хидравлични елементи и системи“ АД (ХЕС) за първите три месеца на 2021 г. отчитат ръст от 1,04% в сравнение с първото тримесечие на 2020 година. Ямболското дружество приключи март с приходи от продажби в размер на 4,6 млн. лв., което е спад с 21% в сравнение с продажбите за 5,8 млн. лв. през март 2020 г. Резултатът през същия месец на миналата година надмина с близо 13% очакванията за продажбите през месеца. Тогава дружеството завърши тримесечието със спад на продажбите от 13,3% в сравнение с първото тримесечие на 2019 година, но резултатът беше с 10,3% над бизнес плана.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Заедно направихме нещо революционно: EXPO1 – обучителната програма на Еxport Hub Bulgaria, приключи със специално събитие

ИКЕМ и АУЕР подписаха меморандум за сътрудничество

Включете се в анкетно проучване на тема: „Covid-19 и работата от разстояние“! Срокът за участие е 25 април.


Предстоящи събития

20-22 април: Re-Dial: Дистанционно обучение „Дигитални умения за партньорство“ ниво 4

11 май: Retail Digital Summit 2021

3 - 12 май: Connect Day 2021

10-12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Software Days – The Future of Digital Business

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2021

19-20 май: Българската стопанска камара e партньор на Career Show TechВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29 май 2021, съботно-неделен
DevNet – 29 май 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Норвежкият суверенен фонд отчете печалба през първото тримесечие благодарение на силните фондови пазари. Най-големият фонд в света, който разполага с 1,3 трлн. долара, е постигнал 4% възвръщаемост на инвестициите. Печалбата е в размер на 382 млрд. крони (45,7 млрд. долара) между януари и март. „Възходът на пазара на акции беше до голяма степен подкрепен от финансовия и енергийния сектор“, заяви заместник-изпълнителният директор на фонда Тронд Гранде. Докато акциите донесоха възвръщаемост от 6,6%, портфейлът с фиксиран доход записа загуба от 3,2%. Възвръщаемостта от недвижими имоти е била 1,4% през тримесечието. Фондът инвестира приходите на норвежката държава от производството на нефт и газ в 9100 компании по целия свят, притежаващи 1,4% от всички листнати акции в световен мащаб, а също така инвестира в облигации, имоти и зелена инфраструктура. Стойността на фонда, който получава приходи от петролната и газовата промишленост, е три пъти по-голяма от годишния брутен вътрешен продукт (БВП) на Норвегия и възвръщаемостта му е ключова за публичните финанси на страната. Общата му стойност сега е еквивалентна на около 214 хил. долара за всеки човек в Норвегия.

Източник: Reuters

Америка

Discord е прекратила преговорите за придобиване с Microsoft, съобщава The Wall Street Journal, цитирайки свои източници, като вместо това планира първично публично предлагане. Microsoft водеше преговори за придобиване на Discord срещу поне $10 млрд. Технологичният гигант е в търсене на компании, които да купи и които ще ѝ помогнат да достигне до повече потребители. Миналото лято тя искаше да придобие TikTok, но и там не се стигна до сделка. Още поне две компании са имали интерес към Discord, казват източниците, но стартъпът е предпочел да остане независим на този етап. Компанията предлага безплатна интернет платформа за чат, аудио и видео и е особено популярна сред геймърите. През 2020 г. тя успя да удвои потребителите си до около 140 млн. и генерира $130 млн. приходи, при $45 млн. през 2019 г. Основана през 2015 г., през декември 2020 г. Discord бе оценена на $7 млрд. Сделка щеше да помогне на Microsoft да разшири присъствието си в социалните мрежи отвъд LinkedIn. Геймърите посочват, че платформата на Discord предлага по-атрактивни възможности като по-висококачествено аудио спрямо конкурентни услуги като Skype, която Microsoft притежава.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Президентът на САЩ Джо Байдън се опита да представи единен фронт на действие с японския премиер Йошихиде Суга, за да се противопостави на все по-напористия Китай. Това беше първата среща лице в лице в Белия дом на новия държавен глава след встъпването му в длъжност, предава Ройтерс. Преговорите дадоха на президента демократ шанс да продължи да работи по изпълнение на обещанието си да съживи американските съюзи, които се разпаднаха по време на мандата на неговия предшественик републиканец Доналд Тръмп. Китай се оказа основна тема на разговора. Беше подчертана централната роля на Япония в усилията на САЩ да се изправят срещу Пекин. Двамата лидери обсъдиха редица геополитически въпроси, включително Тайван, а Суга заяви, че страната отново потвърждава „важността на мира и стабилността в Тайванския проток“ – удар по засиления военен натиск от страна на Пекин върху острова.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
21.04.2021
Dow Jones Industrial
34 137.31 (316.01)
Nasdaq Composite
13 950.20 (163.95)
Стокови борси
21.04.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)61.09
Heating oil ($US/gal.)1.8500
Natural gas ($US/mmbtu)2.7000
Unleaded gas ($US/gal.)1.9800
Gold ($US/Troy Oz.)1 793.50
Silver ($US/Troy Oz.)26.58
Platinum ($US/Troy Oz.)1 216.90
Hogs (cents/lb.)104.53
Live cattle (cents/lb.)117.25

       Опознай България

22 април - международен ден на Земята

На 22 април 2021 г. се отбелязва 51-то издание на Денят на Земята . Тази година фокусът на кампанията е върху подпомагането на местните общности, като се фокусира върху области, които са непропорционално засегнати от проблемите на околната среда. За пръв път денят на Земята се отбелязва в САЩ и Канада през 1970 г. Празникът прераства в международен през 1990 г., а в България се чества от 1993 г. насам. България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята. Неговата цел е обединението на хората от цял свят в защита на околната среда. Националният музей “Земята и хората” в София е един от най-големите минераложки музеи в света, разкриващ богатството на земните недра. Създаден е през 1985 г., а от 1987 г. насам изложбените му зали са открити за посетители. Състои се от реставрирана и адаптирана сграда, която е построена в края на XIX век и е обявена за паметник на културата.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.04.2021
Българска версия: 29985, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2000
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2000
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
92829     

Март 2000
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2000
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2000
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2000
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2000
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2000
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2000
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2000
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     

Ноември 2000
 ПВСЧПСН
44  12345
456789101112
4613141516171819
4720212223242526
4827282930   

Декември 2000
 ПВСЧПСН
48    123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999