Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 31 март 2023 г., брой 5916
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(31.03.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21840
USD   1.79665
CHF   1.96309
EUR/USD   1.0886*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   2.17%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

Общи събрания днес
  АК Пластроник АД - Велико Търново
Банка ДСК ЕАД - София
Билд-Инвест АД - Стара Загора
Болгарпродукт АД - Хасково
ЗАИ АД - Берковица
Лесил АД - Варна
Мехапластика 98 АД - Силистра
Многопрофилна болница за активно лечение Търговище АД - Търговище
Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич АД - Добрич
Свободна зона АД - Пловдив
Технострой Инженеринг АД - Добрич
 
Предстоящи общи събранияОбщество и политика
 Безпристрастно: Изкуственият интелект за МРЗ в България
'23.02.2023'
 Минималната работна заплата да надмине максималната :)
'06.02.2023'
 Външнотърговския стокооборот на България и ЕС27 (2002-2021) – постижения и предизвикателства
'11.01.2023'
 По-важно е не кой, а как управлява Фонда на фондовете
'11.10.2022'
 Българският износ – показател за развитие и възможност за развитие
'11.08.2022'
 Най-големите 50 производители на стомана в света
'13.07.2022'
 България на световната карта за производство на велосипеди
'20.06.2022'
 България сред най-големите износители на сирена в света
'26.05.2022'
 Българският износ на етерични масла (2017-2021 г)
'18.05.2022'
 30 години от първата борсова сесия в България – 8 април 1992 г.
'08.04.2022'

Финансови новини

Брутният външен дълг (частен и държавен) на България в края на януари е над 45,083 млрд. евро, което е с 3,962 млрд. евро (9,6%) повече в сравнение с година по-рано. Така той представлява 49,9% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, показват предварителните данни на БНБ. Брутният външен дълг за 2022 е 43,915 млрд. евро, което е ръст с 5,8% на годишна база. В края на януари краткосрочните задължения са 8,203 млрд. евро и за една година се увеличават с 1,411 млрд. евро (20,8%). Дългосрочните задължения възлизат на 36,879 млрд. евро и се повишават с 2,551 млрд. евро (7,4%) на годишна база.

Източник: investor.bg

Общият индекс на цените на производител в промишлеността нараства с 8,9 на сто през февруари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Ръст на цените се наблюдава при: преработващата промишленост - с 11,3 на сто, добивната промишленост - с 8,9 на сто, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,5 на сто, съобщи НСИ. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се увеличава с 9,7 на сто през февруари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година.

Източник: 24 часа

 

Запишете се за квалификационния REFA-курс в гр.София на тема:

Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието: 30.10-29.11.2023:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (30.10 - 10.11.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(20.11 - 29.11.2023)

Заявки за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София

 


АНКЕТА

Предложение на Министерството на финансите[i], като част от законодателните предложения за промени с цел ограничаване на бюджетният дефицит под 3% от БВП и за ограничаване дела на сивата икономика в България: Нормативно регламентираният праг за ограничаване на плащанията в брой в страната да се намали от 10 000 лв. на 5000 лв. Плащанията на територията на страната да се извършват само чрез банков превод или внасяне п​о банкова сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 5000 лв., като това да се отнася и за изплащането на трудовите възнаграждения в размер над прага от 5000 лв., за което до момента няма ограничения: 

[i] Предложението е записано в § 39 на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 17.03.2023 г.

„Бизнес Индустрия Капитали“ поема ангажимента да изпрати резултатите от анкета на Вносителя – Министерството на финансите до 16.04.2023 г.

Дружества
Хотели
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Макси I АД - София   36 686  
  2   Галакси Инвестмънт Груп ООД - Пловдив   29 765  
  3   Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД - София   24 914  
  4   Перла Турист АД - София   21 638  
  5   Анел корпорация ООД - София   17 564  
  6   СОК Камчия ЕАД - Бургас   17 557  
  7   България Холидейз ЕООД - Разлог   17 266  
  8   Хотелско мениджърска компания ЕООД - Варна   17 006  
  9   Фърст Лайн Хотелс ЕООД - Пловдив   16 429  
  10   Академика Сий Палас АД - София   16 097  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.03.2023
  Обща стойност (BGN): 478 323.62  
Брой търгувани компании: 36
Premium 131 765.25
Standard 296 956.55
АДСИЦ 8 778.27
Структурирани 3 500.00
BEAM - Акции: 37 323.56
BaSE - Акции: 23 745.55
Най-голяма промяна в цените
Зърнени храни България АД - София 3.38 %
Стара планина Холд АД - София -2.56 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Първата частна рибна компания в България - "Атлантик", е създадена в края на 1990 г. Петко Русинов и Ивайло Русинов са собственици и управляват четири компании за производство, внос, преработка и търговия с риба и рибни продукти - "Атлантик" (рибно тържище "Фишленд" в Бургас), "Алмар сийфуд" (фабрика за скариди в Айтос), "Делта индъстри" (Созопол) и "Пасифик стар" (Варна). Консолидираните приходи за 2022 г. надхвърлят 55 млн. лв., което им отрежда лидерска позиция в рибния сектор в България. В четирите предприятия работят около 300 души. Компаниите ползват предимно вносни суровини, които се преработват и се изнасят. Четирите дружества търгуват със скариди, снежен рак, рапани, миди, бели риби - треска, сайда, пикша (трескоподобни), писия, херинга, скумрия и др.

Източник: Капитал

"Фикосота" - притежател на марките "Милде" и "Емека", инвестира 5 млн. евро във високотехнологична линия за производство на хартиени продукти, с която удвоява производствения си капацитет. Закупуваната пакетираща линия е от ново поколение, напълно автоматизирана, палетизацията се извършва от роботи, които подреждат един палет за по-малко от 2 минути, съобщи Красен Кюркчиев - основател и управител на "Фикосота". Новото оборудване използва патентована технология от САЩ и Италия, която позволява прецизна изработка на всяка ролка тоалетна или кухненска хартия. "Инвестициите, които са внедрени през 2023 г., в процес на внедряване или ще бъдат започнати през 2023 г. са за 24 млн. лв. Предстоящите инвестиции до 2025 г. в средносрочен план са за около 80 млн. лв.", уточни Красен Кюркчиев. Пазарът на тоалетна хартия в България е за над 121 млн. лв. с ръст от 22% за последната година.

Източник: Капитал

Общото събрание на “Браво Пропърти фонд” АДСИЦ – София гласува предложението на мениджърите цялата печалба на дружеството за миналата година общо в размер на 1 607 460 лв. да бъде разпределена като дивидент. Всеки акционер ще получи брутен дивидент от по 0.0438 лв. на една акция от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел. Останалата част от печалбата за миналата година ще бъде отнесена във фонд “Неразпределена печалба”. Компанията завърши миналата година с нетна печалба от 3.40 млн. лева при 1.15 млн. лева за 2021 година. Дружеството за инвестиции в недвижими имоти изплати дивидент и от печалбата си за 2021 година – по 0.0275 лева за една акция. Капиталът на “Браво Пропърти фонд” АДСИЦ е в размер на 36 700 000 лева, разпределен същия брой акции.

Източник: Банкеръ

Консолидираният неодитиран финансов отчет на tbi-банк за 2022 г. показва нетна печалба в размер на 35.5 млн. евро – с 29% повече от резултата за 2021 г. (27.5 млн. евро). tbi bank е обслужила почти 1.3 милиона заявления за финансиране в България, Румъния и Гърция и е одобрила близо 550 хиляди финансови плана на обща стойност 726 млн. евро (с 34% повече от 2021 г.). tbi отчита ръст на активите от 54% към края на 2022 г., достигайки 1.1 млрд. евро (увеличение с 380 млн. евро през 2022 г.). Кредитният портфейл достига 778 млн. евро в края на декември 2022 г. (43% ръст спрямо 2021 г.). През 2022-а стандартните заеми нарастват с близо 50%, в сравнение с ръст от 20% през 2021 г. Благодарение на този ръст, приходите на банката нарастват с 30% до 161 млн. евро. Така оперативната печалба за 2022 г. достига 122 млн. евро, което бележи близо 28% ръст на годишна база.

Източник: actualno.com

"Свинекомплекс Николово“ АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 18 април в базата на компанията в с. Николово, общ. Русе за да вземе решение за продажба на значителни площи имоти – сгради, земя, водни обекти, терени с хидромелиоративна инфраструктура, за да намали разходите си и да финансира друга дейност. Минималната цена, която ще се търси за имотите, е 3 млн. лева без ДДС. Един от имотите, които дружеството продава, е в с. Николово и е с площ от над 91,5 дка, като е застроен с различни селскостопански сгради. Друг имот от договорените за продажба също е в с. Николово, с площ малко под 30 дка, със сгради за ВиК цели и трафопост. Останалите имоти са в с. Просена – над 13,6 дка земеделска земя, както и други терени с водни площи и съоръжения.

Източник: investor.bg

Регулирана информация       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Проф. Григор Димитров: Прогрес се постига със здрави и мотивирани хора

Проведе се заседание на Комитета за наблюдение на програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027

Управителят на ФАНУК влиза в УС на ПАРА

Делегация на Medef35 на посещение в БСК


Предстоящи събития

4 април: Хибриден семинар: Възможности за разрешаване на търговски спорове чрез медиация

5 април: Заседание на УС на БСК

6 април: Безплатно обучение "Въведение в програмирането на колаборативни роботи за индустрията"

6 април: Форум "Отговорни производители"

3-28 април: Конкурс "Най-зелените компании в България"


Актуални дискусии

До 01.04.2023: Земеделие: Централен регистър за проследимост на храните

До 06.04.2023: Култура: Националния исторически музей – София

До 06.04.2023: Социална политика и заетост: промени в Устройствения правилник на МТСП

До 06.04.2023: Култура: УП на ИА "Национален филмов център"

До 08.04.2023: Здравеопазване: придобиване на специалност в системата на здравеопазванетоЦентър за професионално обучение на БСК

Организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в НПДЗ;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по ЗБУТ.

ЦПО към БСК, създаден през 1998 г, лицензиран от НАПОО през 2003 г., е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 

 
Безплатен абонамент за бюлетини на БСК
 

 


       Светът

Европа

Европейската централна банка (ЕЦБ) очаква високата инфлация в еврозоната да спадне бързо. Това каза главният икономист на финансовата институция Филип Лейн, цитиран от ДПА. Инфлацията вече се забавя през последните месеци, но равнището от 8,5 на сто, отчетено през февруари, все още е доста над заложената средносрочна цел от 2 на сто. Цените на електроенергията вече са се понижили и има по-малко проблеми по веригите за доставки, които пречеха на производството през последните няколко години, подчерта Филип Лейн. Има подобрение, което ще бъде постепенно през пролетта и лятото, но "много силно през есента". За да се уверим, че инфлацията е спаднала до 2 на сто, ще са необходими допълнителни увеличения на лихвите, допълни той.

Източник: Стандарт

Америка

Сенатът на Съединените щати гласува с 68 срещу 23 за прекратяване на националното извънредно положение, причинено от пандемията от Covid-19, което бившият президент на САЩ Доналд Тръмп въведе чрез специална декларация в началото на 2020 г. Миналия месец Камарата на представителите гласува с 229 срещу 197 за прекратяване на декларацията. Очаква се настоящият президент Джо Байдън да одобри и подпише резолюцията. Мярката само ще прекрати предсрочно националното извънредно положение, което трябваше да изтече през май.

Източник: БНР

Азия

Китай и Бразилия подписаха търговско споразумение за търговия в юани и планират да разширят сътрудничеството си. Това съобщи заместник-министърът на търговията на Китай Гуо Тинтинц, пише бразилският вестник Folha de Sao Paulo. Това споразумение значително ще улесни търговията между двете страни. Гуо Тинтинц обяснява, че страните възнамеряват да разширят сътрудничеството си в областта на хранителните стоки и полезните изкопаеми, както и да търсят възможности за търговия помежду си със стоки с висока добавена стойност.Представители на ръководствата на Бразилия и Китай са обявили създаването на клирингова къща. Тя ще осигурява разплащанията между двете страни, без използването на щатски долари, както и кредитиране в национални валути. Целта на посоченото е да се улесни търговията и да се намали цената на търговията между страните, както и да се избегне зависимостта от долара в двустранните отношения, пише изданието.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
30.03.2023
Dow Jones Industrial
32 859.03 (141.43)
Nasdaq Composite
12 013.50 (87.24)
Стокови борси
30.03.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)74.31
Heating oil ($US/gal.)2.6267
Natural gas ($US/mmbtu)2.1120
Unleaded gas ($US/gal.)2.6277
Gold ($US/Troy Oz.)1 998.50
Silver ($US/Troy Oz.)23.95
Platinum ($US/Troy Oz.)997.20
Hogs (cents/lb.)76.40
Live cattle (cents/lb.)160.85

       Опознай България

Църквата "Свети Георги"

Църквата "Свети Георги" е най-старият православен храм, съграден в Добрич с даренията на родолюбиви българи. Църквата е построена през 1843 година, но по време на Кримската война от 1853-1856 г. е изгоряла. В сегашния си вид е възстановявана до 1864 г. Най-вероятно предверието на храма е правено допълнително в по-късен период. Църквата е изографисана в 1889 г. при митрополит Симеон и осветена от него. Не са известни исторически данни кога е изградена камбанарията. През годините църквата "Св. Георги" е неколкократно частично реставрирана. Последно възстановителни дейности на четири икони са извършени през 2000 г. В момента се обсъждат варианти за реставрация на фасадата. Предвид времето, по което е строена църквата "Свети Георги", тя е с височина само 12 метра. За да съществува, е трябвало да се спазят изискванията на турската администрация, повеляващи православните храмове да са по-ниски от останалите религиозни постройки, конкретно джамиите в Добрич. Не се знае защо преди повече от век и половина нашите предци са избрали за име на храма си това на Георги Победоносец, но запознавайки се с житието на светеца, могат да се направят някои хипотетични паралели за идеите, вълнували подтиснатите от поробителя добруджанци.За реклама в изданието
Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.03.2023
Българска версия: 30619, Английска версия: 3207

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999