Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
БИК Капиталов пазар
ISSN 1311-364X
Петък, 19 април 2024 г., брой 6177
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент
image

Продава: Представителен офис – 212 кв.м в гр. София (бул. Тотлебен) – като линк към сайта за повече информация

Цена: 460 000 EUR

Офисът е с 8 помещения - приемна, 6 работни помещения, конферентна зала, кухня и сервизни помещения. Застроена площ 212,44 кв. м. Сградата е с асансьор, видеонаблюдение и контролиран достъп.
Обектът е подходящ за представителен офис, а заради близостта до Софийски градски съд и за адвокатска или нотариална кантора.

Контакти:

0888 924185

sfb@bia-bg.com


Валутни курсове
(19.04.2024)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28410
USD   1.83147
CHF   2.01549
EUR/USD   1.0679*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   3.79%  

image

Продава: Масивна сграда (медицински център) – 1059 кв.м в гр. Елин Пелин

Цена: 838 000 EUR

Общо РЗП на четирите нива – 1059 кв.м.

Площ на прилежащия урегулиран поземлен имот – 850 кв.м.

Съветите на експерта

Контакти:

0888 924185

sfb@bia-bg.com

image

Продава: Производствена база – 14,6 дка в гр. София (кв. Люлин)

Цена: 4 144 000 EUR

3 халета (с обща площ 1600 кв.м и височина 11 м.), кранове за товарно-разтоварна дейност (подемност 13 т.). адм. сграда (360 кв.м), складове и действащ магазин с индустриална насоченост.

Съветите на експерта

Контакти:

0888 924185

sfb@bia-bg.com


Общи събрания днес
  Искра 95 АД - Първомай
Съгласие 04 КООП АД - Свиленград
 
Предстоящи общи събранияОбщество и политика
 25 водещи стокови групи на българския износ (2019-2023 г.)
'26.02.2024'
 България постепенно изчезва от международния пазар на вино
'14.02.2024'
 Търговията със стоки и услуги на България и ЕС27 през последните десетилетия
'24.01.2024'
 Външнотърговски профил на България при търговията с метали
'12.12.2023'
 България се превърна в нетен вносител и на основни напитки
'01.12.2023'
 България е устойчиво и тревожно самоНЕдостатъчна за основни храни
'10.11.2023'
 Финансовото министерство стовари нова порция административна тежест върху бизнеса
'03.08.2023'
 Днес ви представяме бр. № 6000 на "Бизнес Индустрия Капитали" - едно добро начало!
'02.08.2023'
 Кой печели ако държавата задължи работодателите да изплащат трудовите възнаграждения по банков път?
'11.07.2023'
 Пазарът на хардуер в България 2023q1: за втора година под ръста на БВП. Кои продукти увеличиха обороти, кои потънаха ?
'28.06.2023'

Финансови новини

Притокът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България за януари и февруари се оценява на 260,2 млн. евро, като намалява с 497 млн. евро (65,6%) спрямо същия период година по-рано, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), които подлежат на ревизия в бъдеще. През февруари потокът е положителен в размер на 147,6 млн. евро, при положителна стойност от 340,4 млн. евро за февруари 2023 г. Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е с положителен знак и възлиза на 16,6 млн. евро за първите два месеца на 2024 г. Той е по-малък с 44,8 млн. евро от този за същия период на миналата година, който е положителен в размер на 61,4 млн. евро. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 0,04 млн. евро, при положителен нетен поток от 3,2 млн. евро за януари – февруари 2023 г. Статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 270,8 млн. евро, при положителна стойност от 758,3 млн. евро за януари – февруари 2023 г. Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е на минус с 27,2 млн. евро, при отрицателна стойност от 62,5 млн. евро за януари и февруари 2023 г. Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за първите два месеца на 2024 г. са от Италия (78 млн. евро), Нидерландия (67,7 млн. евро) и Гърция (41,1 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Израел (28,3 млн. евро) и Австрия (2,4 млн. евро). Нетният поток на преките инвестиции в чужбина за първите два месеца на тази година е за 19,1 млн. евро, при 135,9 млн. евро за януари – февруари 2023 г. Само през февруари нетният поток е на плюс с 11,5 млн. евро, при положителна стойност от 57,7 млн. евро за февруари 2023 г.

Източник: investor.bg

Строителството в България през февруари се повишава с 1,5% след растеж с 1,1% през януари и с 0,3% в края на 2023 г., сочат данните на Евростат. Продукцията в българското строителство на годишна база се повиши през февруари с 3,3% след два поредни месеца на стагнация, като това е първото нарастване спрямо година по-рано от март 2023 г. насам. Продукцията в строителния сектор на еврозоната и в целия ЕС нарасна през февруари с 1,8%, като в същото време се повиши в България за трети пореден месец, показват данни на Евростат. Строителството в ЕС се повиши с 1,8% спрямо януари, когато отбеляза спад с 1,2%, като в рамките на еврозоната продукцията в строителството също нарасна с 1,8% след слабо повишение с 0,2% в началото на годината. Най-силен ръст през февруари отбеляза строителството в Австрия (скок с 9,3%), следвана от Германия (със 7,9%) и Словения (с 6,3%), докато най-голям спад на продукцията в строителството беше отчетен в Унгария (спад с 8,5%), Франция (с 2,1%) и Швеция (с 0,9%). Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС се сви с 0,6% след спад с 0,9% през януари, а в рамките на еврозоната строителството отбеляза понижение с 0,4% след понижение с 0,3% месец по-рано. Най-силен спад на годишна база на строителството през февруари беше отчетен в Нидерландия (понижение с 12,9%), Финландия (с 6,9%) и Австрия (с 5,9%), докато най-солидно повишение отбеляза строителството в Испания (с 8,3%), Португалия (с 4,4%) и Чехия (с 3,7%).

Източник: econ.bg

До: 15.05.2024 г. - МИ - Разработване на иновации

До 27.05.2024 - EIT-Мярка за стартиращи МСП към EIT RawMaterials

До: 04.06.2024 г. - ЕС - Интеррег Черноморски басейн

До: 10.06.2024 г. - ЕС - Интеррег Европа

До 18.08.2024 - EIT-Дигитални иновации към EIT Health

До: 20.11.2024 г - Хоризонт - Ускоряване на усвояването иновации за МСП

До: 20.11.2024 г - Хоризонт - Подходи и инструменти за сигурност при разработка и оценка на софтуер и хардуер

До: 21.01.2025 г - Хоризонт - Цифрови инструменти за CSP и слънчеви топлинни централи

До: 21.01.2025 г - Хоризонт - Иновативни фотоволтаични системи, интегрирани в Общността

До: 27.01.2025 г. - МОб - Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт

За заявки и въпроси: на тел. 02 9814567, email: sfb@bia-bg.com

 

Дружества
Производство на изделия от хартия и картон
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Брой
служители
за 31.12.2023г.
  1   Ди Ес Смит България АД - Пазарджик   493  
  2   Септона България АД - Русе   270  
  3   Унипак АД - Павликени   251  
  4   Дунапак Родина АД - Пловдив   242  
  5   Смърфит Капа България ЕООД - Казанлък   210  
  6   Велпа 91 АД - Стражица   178  
  7   Форт ООД - Пловдив   144  
  8   Темподем ЕООД - Труд   119  
  9   Дунав прес АД - Русе   109  
  10   Райт Пак ЕООД - Пловдив   107  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 18.04.2024
Обща стойност (BGN): 5 584 524.57  
Брой търгувани компании: 36
Premium 287 044.23
Standard 52 958.11
АДСИЦ 6 220.28
Структурирани 27 611.34
Облигации 5 149 065.00
BEAM - Акции: 59 586.03
BaSE - Акции: 2 550.00
Най-голяма промяна в цените
БТФ Expat Czech PX UCITS ETF ФОНД - София 5.96 %
Неохим АД - Димитровград -2.70 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Центърът за градска мобилност (ЦГМ) е избрал нова компания за поддръжката на електронните табла по спирките на столичния транспорт - телеком компанията А1. Това се случи, след като ЦГМ промени прогнозната цена в търга за следгаранционна поддръжка на ел.-таблата. Първо през юни 2023 г. общинското дружество обяви бюджет от 480 хил. лв., какъвто даваше в последните две години, но не получи оферти от нито една компания. Шест месеца по-късно обяви нов търг, този път за 828 хил. лв. без ДДС или близо 1 млн. лв. с ДДС, в който се явиха четири кандидата: "Телелинк инфра сървисис", собственост на "Телелинк България", "Сиском инженеринг"телекомът А1 и "Ентърпрайз комюникейшънс груп", която е собственост на Siemens. Бюджетът от 828 хил. лв. без ДДС се предвижда да отиде за следгаранционната поддръжка на 1251 електронни табла.

Източник: Капитал

Германската верига за облекла, която продава продукти на различни брандове - Peek&Cloppenburg, отвори четвъртия си обект в България. Тя има магазини в над 16 държави. Обектът, който е на два етажа, отвори врати в мол "Парадайс", където на 2800 кв.м площ предлага стоки на над 100 марки. В този обект има и зона със спортно-елегантни артикули за по-младите. Компанията има седалища в Дюселдорф и Виена, над 160 физически и 5 онлайн магазина. Има над 16 хил. служители.

Източник: Дневник

Главният архитект на София издаде разрешително за строеж на нова сграда, предназначена за складове, шоурум, офиси и шивашки цех. Тя ще се намира в местността „Комуникационна връзка между жк. „Дружба“ 1 и „Дружба“ 2“ в столичния район Искър. А разрешителното за строеж е влязло в сила на 11 април 2024 г. Компанията, която ще строи цеха, е „Лортън“ ЕООД. Това е най-голямата фирма за машинна бродерия в България. Тя е създадена през 1900 г. в град София, а управител и едноличен собственик на капитала е Людмила Панчева. Компанията вече има едно производство в София, което е специализирано в изработването на ризи, рекламни шапки, тениски, мъжки, детски и дамски униформени облекла. Новият цех ще бъде с големина от около 3300 кв. метра. Строителният надзор ще се извършва от софийското дружество „Билд Контрол Консулт“. Компанията се занимава основно с оценяване на инвестиционни проекти, упpaжнявaнe нa cтpoитeлeн нaдзop, извъpшвaнe нa пpeдинвecтициoнни пpoучвaния и кoopдинaция нa cтpoитeлния пpoцec дo въвeждaнeтo нa cтpoeжитe в eкcплoaтaция. Негов управител и едноличен собственик е Борянка Атанасова.

Източник: economic.bg

Компанията за небанково финансиране „Ай Ти Еф Груп“ АД отчита ръст на приходите от лихви от близо 60% и ръст на печалбата от 76% през 2023 г. в сравнение с 2022 г. Компанията отчита приходи от лихви в размер на 16,159 млн. лева към края на миналата година в сравнение с 10,132 млн. лева година по-рано, което е с 59,5% повече на годишна база. Общите приходи нарастват с малко над 54% до 16,452 млн. лева при 10,662 млн. лева за 2022 г. „Ай Ти Еф Груп“ увеличава разходите с 51% на годишна база до 14,145 млн. лева към края на 2023 г. в сравнение с 9,351 млн. лева за предходната 2022 г. Дружеството отчита печалба в размер на малко над 2 млн. лева за 2023 г. при 1,17 млн. лева за 2022 г., което е със 76% повече на годишна база. Дружеството подготвя емитирането на нови облигации чрез частно предлагане с 13% фиксирана годишна лихва. Емисията е на стойност до 3,9 млн. евро. Дружеството вече има една емисия облигации, издадена през 2019 г., която е листната за вторична търговия на БФБ-София.

Източник: investor.bg

Нетните приходи от продажби на фирмата „Херти“ АД, специализирана в производството на алуминиени, пластмасови и композитни капачки и дозатори за алкохолната и винената индустрия, са намалели. През първото тримесечие са спаднали до 17.45 млн. лв. при 23.16 млн. лв. година по-рано. При това се отчита и лек спад на нетната печалба – от 2.56 млн. лв. през 2023 г. до 2.21 млн. лв. в края на март тази година. Основни акционери в шуменската фирма са “ИГМ холдинг” – Австрия с дял от 33.27% от капитала, Александър Юлиянов (председател на съвета на директорите) с 33.22%, Захари Захариев (главен изпълнителен директор) с 25.23% и Елена Захариева (директор за връзки с инвеститорите) с 7.99% от книжата с право на глас. Останалите акции са собственост на дребни индивидуални инвеститори.


ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАБОТНИТЕ СИСТЕМИ
И ПРОЦЕСИ

Обучение по методиката на REFA-Германия
за адаптиране организацията на
производството към световен опит, доказан в
практиката и избран от лидерите в индустрията.
07.10-08.11.2024 гр. София
при записване до 31.05.2024г.

02/9814567, 0888924185 http://refa.bia-bg.com/

       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

ИКЕМ изпълнява проект „Презентация на соларни автомобили“

Kaufland България поема председателството на Сдружението за модерна търговия (СМТ)

“Финансов пътеводител” – нова съвместна инициатива на Българската стопанска камара и Финансова група "Карол" за насърчаване на финансовото благосъстояние


Предстоящи събития

23 април: Technovation 2024: Поглед към нови хоризонти

24 април: Извънредно заседание на НСТС

24 април: "Зелената сделка - възможности за конкурентоспособна индустрия"

24 април: V Международна конференция “Bulgaria Excel Days”

8-26 април: Конкурс "Най-зелените компании в България"


Актуални дискусии

До 21.04.2024: Здравеопазване: Националната здравноинформационна система

До 22.04.2024: Наука и технологии: НП „Критични и стратегически суровини за зелен преход и устойчиво развитие“

До 22.04.2024: Транспорт: ЗИД на Закона за автомобилните превози

До 22.04.2024: Туризъм: ЗИД на Закона за туризма

До 24.04.2024: Финанси и данъчна политика: Законопроект за въвеждане на еврото в РБЦентър за професионално обучение на БСК

Организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения (ПО) по проекти, включени в НПДЗ;
Начални и продължаващи ПО;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка;
Консултации за започване на дейности за организиране на ПО;
Семинари и консултации по ЗБУТ.

ЦПО към БСК, създаден през 1998 г, лицензиран от НАПОО през 2003 г., е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено ПО с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение (iсе съгласуват със заявителя) са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). 

За допълнителна информация:  тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.comwww.training.bia-bg.com

 
Безплатен абонамент за бюлетини на БСК
 

       Светът

Европа

Преди десетилетие Гърция бе в разгара на унищожителна дългова криза, белязана от години на икономии, трудности и безредици. Сега официални лица и инвеститори казват, че 2024 ще бъде годината, в която възстановяването ѝ най-накрая ще завърши, пише Ройтерс. Прогнозите са гръцката икономика да се разрасне с почти 3% тази година, като размерът ѝ ще доближи този отпреди кризата от 2009 г. и засега задминава средното увеличение в еврозоната от 0,8%. Разходите за заеми потънаха под тези в Италия, а банките, спасени по време на кризата, са готови да бъдат напълно приватизирани за пръв път от десетилетия – ход, който според някои от най-големите инвеститори в страната е последен сигнал за нормалност. Сега страната е изправена пред нов проблем: да бъде препъната от стагнацията в същите тези гиганти на еврозоната, които някога наложиха строги реформи върху икономиката ѝ.
за първи дивиденти към акционерите от 2008 г. След години извън международните пазари Гърция си върна инвестиционния рейтинг през 2023 г. Когато спасителният фонд на страната миналия месец продаде дела си в Piraeus Bank – една от най-големите банки в страната, продажбата бе презаписана осем пъти. Предизвикателствата обаче остават. Намаляващата раждаемост и недостигът на работна ръка заплашват перспективите в дългосрочен план, а разпространението на свързани с климата бедствия като горски пожари и наводнения натежават на държавните финанси. За да гарантира дългосрочен растеж, страната трябва да се диверсифицира отвъд типичните икономически двигатели на туризма, имотите и услугите. Над половината от преките чуждестранни инвестиции в Гърция, които през 2022 г. възлизат на около 7,5 млрд. евро, идват от северноевропейски страни като Франция и Германия, които се борят със слаб растеж. Гръцкият износ, например селскостопански стоки, горива и фармацевтични продукти – две трети от които се насочват към ЕС – е спаднал с почти 9% миналата година. Икономическият растеж се е забавил до 2% през 2023 г., отчасти в резултат на забавящите се съседни икономики. Десетилетия на необуздано укриване на данъци и преразход застигнаха Гърция през 2009 г., когато тя изпадна в рецесия и правителството разкри огромна дупка във финансите, която предизвика шокови вълни на световните пазари. До 2015 г. тя подписа три спасителни плана с еврозоната и Международния валутен фонд (МВФ) на обща стойност 280 млрд. евро. В замяна тя се съгласи на икономии, които намалиха заплатите и пенсиите в публичния сектор и предизвикаха години на бурни протести. Откакто Гърция излезе от спасителната програма през 2018 г., тя съживи банковата си система и разчита единствено на дългови пазари за своите нужди от заеми. През 2022 г. се изплати на МВФ две години предсрочно.

Източник: investor.bg

Америка

Доларът продължава да бъде най-популярната валута в света за международни разплащания през международната система за междубанкова информация и разплащания SWIFT, увеличавайки дела си през март до 47,37% от 46,56% през февруари. В същото време, делът на еврото през март се понижи до 21,93%, спрямо нивото от 23,25% за февруари. Британският паунд също така традиционно влиза в челната тройка на валутите, използвани при международни плащания чрез системата SWIFT. Делът му през март е 6,57%, което е малко под нивото от февруари от 6,9%. Делът на юана в международните разплащания през SWIFT през март достигна исторически рекорд от 4,69%  след спад през февруари. Досега най-високият дял на китайската валута в плащанията чрез SWIFT беше отчетен през ноември 2023 г., когато той нарасна до 4,61%.

Източник: money.bg

Азия

Русия напредва с изграждането на двата нови транспортни коридора, свързващи Азия и Европа. Корабните и железопътните мрежи през Иран и Северно море могат да съкратят с между 30% и 50% времето за транзитен превоз в сравнение с преминаването през Суецкия канал и да преманат свързаните със сигурността проблеми в Червено море, произтичащи от атаките на хусите, провокирани от войната в Газа. Сериозно предизвикателство е остарялата иранска инфраструктура, която бави разширяването на Международния транспортен коридор Север Юг (INSTC), който свързва Индия с европейската част на Русия. Остават и пречките пред маршрута през Северно море (NSR), въпреки че климатичните промени топят арктическия лед. Русия се подготвя да инвестира над 25 млрд. щ. долара, за да обнови прехода през Иран и да подобри съоръженията по руската арктическа брегова линия, включително и създаването на флот от произведени у дома ледоразбивачи. Правителството планира и патрули по маршрута през Северно море чрез мрежа от бази за дронове. Русия отпусна заем от 1.3 млрд. евро на Иран през май 2023-а за изграждането на важна липсваща железопътна връзка от 162 км, която свързва град Рашт с азербайджанското пристанище на Каспийско море Астара. След като участъкът бъде завършен, по него ще могат да пътуват и товарни влакове от Санкт Петербург до Бандар Абас – главното иранско пристанище на Персийския залив. Транспортният капацитет на този маршрут, който включва и по-дълга железопъна линия през Централна Азия и Транс-Каспийската мрежа, може да се увеличи с 85% – до 35 млн. тона годишно, до 2030-а, по оценка на Евразийската банка за развитие. Коридорът ще свързва Русия с Иран и Индия с потенциал да включи и останалата част на Южна Азия, Персийския залив и Африка. През август 2023-а Русия изпрати първия си директен товарен влак до Саудитска Арабия. Благодарение основно на продажбите на суров петрл и покупките на електроника, промишлено оборудване и коли, търговският обмен между Русия и Китай достигна рекордните 240 млрд. щ. долара рез 2023-а – над двойно повече от реализираните 108 млрд. долара през 2020-а. Търговията с Индия пък е била в размер на 64 млрд. долара срещу грубо 10 млрд. долара три години по-рано заради ударните покупки на руско черно злато от индийска страна. Разрастващият се търговски оборот с Китай вече притиска Русия да харчи милиарди за обновяването на широката си железопътна източна мрежа, за да увеличи капацитета на Транс-Сибирската и Байкало-Амурската главна линия до 2030-а.  Работата по развитието на коридора през Северно море се забави от наказателните мерки на Запада, блокирали руския план за износ на втечнен природен газ от завода Arctic LNG 2 до Азия след като ключови чуждестранни инвеститори замразиха участието си в проекта. Санкциите спират и изпълнението на договорите на завода за специализирани танкери-ледоразбивачи, които да превозват втечненото гориво през замръзналите води. Китайската корабна компания Cosco престана да използва този маршрут от 2022-а, въпреки че пътуването от китайското пристанище Далян до Ротердам в Нидерландия през NSR е около 33 дни, а през Суецкия канал – 48 дни. Целият транзит между Азия, Северна Америка и Европа през Арктика, който през 2021-а е имал 40% дял в корабния оборот, е спрял заради  опасения да не стане обект на санкции. Това положение се запазва въпреки продължаващите атаки на бунтовниците хуси срещу търговски кораби в Червено море, принудили западните корабни фирми да не плават през Суецкия канал и да пътуват през по-дългия маршрут, заобикалящ нос Добра надежда. Въпреки геополитическите рискове за интернационалния трафик през NSR, пристанищният оператор на логистичната мултинационална компания на Обединените арабски емирства DP World подписа през октомври споразумение с държавната руска фирма “Росатом” за разработването на контейнерни превози по маршрута между Владивосток и Мурманск. През януари започна строежа на петия от общо седем атомни ледоразбивача, които да обслужват NSR. Междувременно, Индия инвестира в Чабахар – единственото иранско пристанище с пряк достъп до Индийски океан, след като беше изключена от американските санкции. Подпомаганото от Русия изграждане на железопътна връзка през Иран отваря пътя до Централна Ази, включително и до изключително важния Афганистан, и “предлага по-къс маршрут до Европа”, коментира Вайшали Басу Шарма – бивш консултант в секретариата на индийския Съвет по национална сигурност. Тя допълва, че “развиващите се пазари най-накрая са се освободили от хегемонията на развитите държави”.

Източник: Банкеръ

 
Индекси на фондови борси
18.04.2024
Dow Jones Industrial
37 464.50 (-307.50)
Nasdaq Composite
15 601.50 (-81.87)
Стокови борси
18.04.2024
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)81.90
Heating oil ($US/gal.)2.5782
Natural gas ($US/mmbtu)1.7460
Unleaded gas ($US/gal.)2.5782
Gold ($US/Troy Oz.)2 394.40
Silver ($US/Troy Oz.)28.30
Platinum ($US/Troy Oz.)953.00
Hogs (cents/lb.)94.73
Live cattle (cents/lb.)181.18

       Опознай България

Цар Калоян погребан отново във Велико Търново

На 19 април 2007 г., 800 години след смъртта на цар Калоян (1197-1207), саркофагът с тленните останки на българския владетел е положен в двора на храма Св. 40 мъченици във Велико Търново. Церемонията е изпълнена с държавни почести, в присъствието на почетната гвардейска рота, с военен и църковен церемониал. Саркофагът е положен в гроб номер 39 в църквата Свети 40 мъченици. Там е открит прочутият Калоянов пръстен. Идеята е в двора на църквата да бъдат препогребани и откритите тленни останки на царете Самуил и Михаил Шишман. Така ще бъде изграден пантеон на българските владетели.
Калоян е цар на България от 1197 до 1207 г. Той е най- малкият брат на българските царе Асен и Петър. Вероятно след обсадата на Ловеч 1187 г. е пратен в Константинопол като заложник. Там прекарва около 2 години. Калоян успял да избяга от Византия към края на 1189 г. След смъртта на Асен, цар Петър го взел за помощник в управлението. Когато и той станал жертва на заговор, Калоян е коронясан за български цар в началото на 1197 г. Веднага започва действия против Византия, като успява да превземе силната тракийска крепост Констанция (Симеоновград). След това се отправя към Варна, обсажда града и на 24 март 1201 г. нахлуват в него. В края на 1201 г. започнали преговори за мир и той бил подписан 1202 г. Калоян получава писмо от папа Инокентий III, който се надявал да присъедини България към католическата църква. Отговорът на Калоян идва след три години, като той настоява да получи царска корона и самостоятелна църква. На 15 октомври 1204 г. кардинал Лъв пристига в Търново и миропомазва архиепископ Василий за примас на българската църква, а от името на папа Инокентий III провъзгласява Калоян за крал и му връчил корона и скиптър. През същата година рицарите от четвъртия кръстоносен поход нахлуват във Византия. На 12 април 1204 г. западните рицари превземат Константинопол и провъзгласяват Латинската империя. Те отново отхвърлят предложеното на цар Калоян приятелство. Тогава гръцката аристокрация в Тракия се обръща за помощ към цар Калоян. Въстанието им избухва в началото на 1205 г. Император Балдуин тръгва на поход към непокорните градове. Когато стига до Одрин на 29 март 1205 г., той вижда над крепостните стени да се вее знамето на цар Калоян. Рицарите обсадили града, като се опитвали да подкопаят крепостните стени. Междувременно били подложени на нападения от куманската конница. На 14 април куманите отново нападнали. Част от рицарите се втурнали да ги преследват и увлекли и други след себе си, включително и император Балдуин. Така куманите ги отвели до мястото, където в засада чакала основната част от българската армия. "Непобедимите" западни рицари били напълно разбити, а в плен паднал самият император. Той бил отведен в Търново, където останал пленник т.нар. Балдуинова кула в Царевец до края на дните си. През 1207г. цар Калоян отново се отправил към Солун и обсадили града. Една нощ той бил убит от първия си военачалник - куманина Манастър. Предполага се, че Калоян е станал жертва на заговор, в който е възможно да е участвала и съпругата му, също куманка.

МестоположениеЗа реклама в изданието
Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.04.2024
Българска версия: 32685, Английска версия: 3315

Общи условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политика за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2024. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2010
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2010
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2010
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2010
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2010
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2010
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2010
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2010
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2010
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   

Октомври 2010
 ПВСЧПСН
39    123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031

Ноември 2010
 ПВСЧПСН
441234567
45891011121314
4615161718192021
4722232425262728
482930     

Декември 2010
 ПВСЧПСН
48  12345
496789101112
5013141516171819
5120212223242526
522728293031  


 2024   2023   2022  
 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999