Последен брой    Абонирайте се!    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 31 октомври 2014 г., брой 3833
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(31.10.2014)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.48454
USD/BGN   1.55249
CHF/BGN   1.62188
EUR/USD   1.2598*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0.03%  


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


WEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Български пощи ЕАД - София
Енергоремонт холдинг АД - София
Зиесто АД - Варна
ЗИК-22 АД - Варна
Медикотехника-98 АД - Тополовград
Месокомбинат Правец АД - Ловеч
Месокомбинат Хасково АД - Хасково
Товарни превози-Силистра АД - Силистра
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Инвестициите в държавни ценни книжа (ДЦК) на застрахователните дружества и пенсионните фондове отчитат нова рекордна стойност от 1.837 млрд. лв., сочат данни на централната ни банка. Тримесечие по-рано вложенията им се равняваха на 1.76 млрд. лв., а година по-рано те бяха 1.42 млрд. лв. Банките обаче остават най-големите държатели на ДЦК, като към края на третото тримесечие са 5.1 млрд. лв. спрямо 3.47 млрд. лв. за преди 12 месеца. Само преди три месеца бяха отчетени 300 млн. лв. повече вложения в ДЦК от страна на банките. Небанковите финансови институции държат 870 млн. лв. в ДЦК, а чуждестранните инвеститори – 97 млн. лв.

Източник: Profit.bg

Индексът на производствените цени на вътрешния пазар през септември 2014 г. се повишава с 0.2% спрямо август. Поскъпването е най-голямо в добивната промишленост - с 0.8%, в енергетиката то е с 0.4%, а в преработващата промишленост - с 0.1%, съобщи Националният статистически институт. Спрямо година по-рано обаче заводските цени остават с 0.6% по-ниски за сметка на добивната промишленост - спад от 2.4% и енергетиката - минус 1.5 на сто. В преработващата промишленост няма изменение.  На месечна основа най-значително е поскъпването в металургията - с 1.7%, в химическата индустрия - с 1.3%, при производството на напитки и при производството на метални изделия - по 0.2%. 

Източник: Дневник

Регулирана информация

На 30.10.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/

На 30.10.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г. на Випом АД - Видин /4VI/

Дружества
Даване под наем на собствено недвижимо имущество
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2013 г.
(хил. лв.)
  1   Велграф Асет Мениджмънт АД - София   24 106  
  2   Виена Реал Естейт ЕАД - София   20 330  
  3   Търговски център Тракия АД - Пловдив   4 316  
  4   Пазари Възраждане ЕАД - София   3 001  
  5   ПС Груп АД - София   2 651  
  6   Софийски имоти ЕАД - София   2 615  
  7   Варна плод АД - Варна   2 532  
  8   България Платиниум груп ЕАД - София   2 475  
  9   Общински пазари ЕООД - Русе   1 135  
  10   Светлина АД - Сливен   708  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 30.10.2014
  Обща стойност (BGN): 773 299.86  
Брой търгувани компании: 38
Premium 60 775.15
Standard 292 706.32
АДСИЦ 13 827.59
Облигации 405 990.80
Най-голяма промяна в цените
Енергони АД - София -50.00 %
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София 13.18 %
BaSE - Акции: 1 552 752.01
BaSE - АДСИЦ: 468.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Така наречения "Омански фонд" е регистриран в офшорна зона и не е държавният фонд на Оман, обяви Милен Керемидчиев, бивш зам.-министър на икономиката. Държавните фондове на държавите от Персийския залив са фондове за бъдещи поколения, създадени за да има средства, след като свърши петрола на конкретната държава, поради което те инвестират в други области, в сигурни дългосрочни инвестиции, заяви Керемидчиев. Същата фирма, регистрирана в оманска офшорна зона, преди време е инвестирала в покупката на фирмите за почистване на София “Волф” и “Диц”, както и в проекта “Супер Боровец”, където нищо не се случи, разясни той и добави, че това било параван за навлизане отново на неясни капитали в България. БНБ трябва да кажат с кого преговарят за КТБ, настоя Керемидчиев.

Източник: БНТ

Държавната фирма „Булгаргаз“ търси спешно 4 кредита на обща стойност 139 млн. лв., за да плати доставките от „Газпром“. Поканата е отправена към 15 банки, като нито една българска банка не се е отзовала на предишния апел за кредитиране от 30 юни. За покупки на газ през миналата година страната е дала 1,592 млрд. лв., а през 2012 г. - 1,995 млрд. лв. Заради тежкото си финансово състояние „Булгаргаз“ е изпратил писмо до всички топлофикации, че заявените от тях количества природен газ ще бъдат намалени с 50%. По-късно това решение е било отменено, съобщи зам.-председателят на браншовата камара на енергетиците при Българската стопанска камара Валентин Терзийски.

Източник: Преса

Три от четирите публични електроразпределителни дружества отчитат загуби към 30 септември, сочат предадените отчети на ЧЕЗ Електро България, ЧЕЗ Разпределение България, Енерго Про Продажби и Енерго Про Мрежи. Най-голям е отрицателният финансов резултат на Енерго Про Продажби – 5.963 млн. лв. спрямо печалба от 21.087 млн. лв. за година по-рано. Приходите на компанията бележат спад от 784 млн. лв. спрямо 463 млн. лв. за година по-рано. Към трето тримесечие на 2014 г. дружеството е продало общо 2 876 384 МВтч електрическа енергия спрямо 4 796 703 Мвтч за година по-рано. Приходите на ЧЕЗ Разпределение България за периода 1 януари – 30 септември 2014 г. бележат спад до 273.3 млн. лв. спрямо 481 млн. лв. за година по-рано. Компанията обяви загуба от 3.674 млн. лв. спрямо положителен финансов резултат от 25.6 млн. лв. за преди 12 месеца.

Източник: Profit.bg

Българската компания Мнемоника АД получи официално сертификат от Делойт, след като беше определена като една от най-бързо развиващите се ИТ фирми в Централна и Източна Европа. Мнемоника беше включена в класацията Deloitte Technology Fast 50 CEE 2014, отличаваща 50-те най-бързо растящи компании в сектор Информационни технологии - с най-голям растеж на приходите през последните 5 години.

15 836 265 лева са влезли в бюджета на Балчик от продажбата на акции в “Албена” АД, стана ясно от отчета за изпълнението на бюджета на общината за деветмесечието, който бе приет от общинския съвет на Белия град. Общината реши да продава участието си в курорта още миналата година, но процедурата бе задвижена през това лято. В края на август всички 304 570 акции на Балчик, равняващи се на 7,13% от капитала на дружеството, бяха продадени. Отчетът на общината за първите девет месеца на годината показва много добро изпълнение на данъчните и неданъчните приходи, констатираха съветниците. Приходите от концесии, за периода са 651 383 лева, а постъпленията от продажба на земя - 491 121 лева. 150 000 лева са получени от глоби, санкции и наказателни лихви.

Източник: Труд       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
31 октомври 2014 МТСП набира заявления за включване в регионални програми за заетост и обучение
15 декември 2014 ДОПИТВАНЕ: Как да направим ЕС по-добро място за МСП?
Новини от БСК и членовете на БСК

Шефовете трудно намират подходящите кадри за работа

УС на БСК обсъди развитието на казуса „КТБ“ и потвърди позицията си за неизползване на публични средства при решаването на проблема


Предстоящи събития

31 октомври: Икономически форум Австрия-България

31 октомври: Годишна конференция на браншовете Дървообработване и Мебелно производство

Национална конференция по проблемите на млечния бранш и млечния сектор

Бизнес форум и двустранни бизнес срещи за компании от страните от Дунавския регион, 06-07 ноември 2014 г.

Семинар “Обучение на вътрешни одитори по стандарта ISO50001”

IT Experts"s Day, 21 Ноември 2014 г. Корнойбург, Австрия

Българска стопанска камара организира обучения по ключови компетенции за мениджъри и експерти


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта за дигитална компетентност по 7 програми.


Обучение по мрежи в Сиско академията
CCNA 1 сем. - м. ноември, съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 25 октомври 2014 г., съботно-неделен
CCNA 3 сем. - 15 ноември 2014 г., съботно-неделен
CCNA 2 сем. - 22 ноември 2014 г., съботно-неделен
CCNA Switch - м. януари 2015 г., съботно-неделен
Курсове по дигитални компетенции
Excel базово ниво - 10-19 ноември 2014г.,18:00ч.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Украинският премиер Арсений Яценюк ще поиска от САЩ и Германия да помогнат за изплащането на газовия дълг на Киев към Москва, така че Русия да може да възобнови доставките. Арсений Яценюк каза на заседание на правителството, че планира да говори с американския вицепрезидент Джо Байдън и с германския канцлер Ангела Меркел по-късно днес, докато преговорите между руски и украински представители под егидата на ЕС продължават в Брюксел. Яценюк заяви, че ще обсъди идеята за "допълнителни финансови инструменти за Украйна, които ще помогнат за стабилизирането на бюджета и плащането на енергийните ни сметки". Няколко кръга преговори за газа не успяха да разрешат спора, породен от отказа на Киев да плаща по-висока цена, наложена от Москва след свалянето през февруари на подкрепяния от Кремъл украински президент Виктор Янукович. Руската държавна енергийна компания Газпром намали газовите доставки за Украйна през юни, третото поредно спиране за по-малко от десет години.

Източник: Associated Press

Америка

Икономиката на САЩ отново нарасна. След ръст от 4.6% през второто тримесечие, предварителните данни за третото показват увеличение на брутния вътрешен продукт с 3.5% на годишна база, което значително изпреварва очаквания на инвеститорите. От министерството на търговията отчетоха, че потребителските разходи са се увеличили с 1.4%, с изключение на тези за горива и храни, което е в рамките на прогнозираното. С най-много за икономическия растеж през третото тримесечие допринася износът, който се е покачил със 7.8% при спад на вноса с 1.7%. Увеличаващото се производството на петрол и експорт на петролни продукти са дали тласък на индустрията, което позволява на икономиката да преодолее забавянето на растежа на външните пазари от Европа до Китай. Федералните разходи също дават тласък на икономиката на САЩ. През третото тримесечие те са скочили с 10%, отразявайки нарастване с 16% на харчовете за отбрана. Бизнес инвестициите, въпреки че се забавят спрямо второто тримесечие на годината, също бележат силен ръст от 7.2%.

Източник: New York Times

Азия

Китайският технологичен концерн Lenovo и Google обявиха, че сделката по придобиването на Motorola Mobility е приключена. Придобиването на бранда Motorola и неговото портфолио от иновативни смартфони - Moto X, Moto G, Moto E и серията DROIDTM, както и бъдещите продукти на Motorola, позиционира Lenovo като третия по големина производител на смартфони в света след Samsung и Apple. Китайският концерн ще управлява Motorola като собствено дъщерно дружество, а седалището на Motorola ще остане в Чикаго, САЩ. Със завършването на придобиването Lenovo добавя към собствеността си една компания с ново портфолио и с около 3500 служители в целия свят, между които около 2800 служители в САЩ, които работят по дизайна, проектирането, продажбите и поддръжката на изключителните устройства на Motorola. Ли Дзю, изпълнителен вицепрезидент на Lenovo и президент на Lenovo Mobile Business Group, е председател на управителния съвет на Motorola.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
30.10.2014
Dow Jones Industrial
17 195.42 (221.11)
Nasdaq Composite
4 566.14 (16.91)
Стокови борси
30.10.2014
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)81.12
Heating oil ($US/gal.)2.5000
Natural gas ($US/mmbtu)3.8300
Unleaded gas ($US/gal.)2.1600
Gold ($US/Troy Oz.)1 198.60
Silver ($US/Troy Oz.)16.42
Platinum ($US/Troy Oz.)1 245.90
Hogs (cents/lb.)87.20
Live cattle (cents/lb.)167.32

       Опознай България

Ден на Черно море

На 31 октомври се чества Международният ден на Черно море. Датата е определена за празник през 1996 г. на среща на министрите на околната среда на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна, с цел да бъде привлечено вниманието на обществеността върху усилията за опазване на Черно море.
Черно море има обширен водосборен басейн, в който се вливат повече от 300 реки. Около една трета от сушата на Европа принадлежи към водосборния басейн на Черно море, а втората, третата и четвъртата по големина и воден обем реки на Европа се вливат в Черно море и в свързаното с него Азовско море. Площта на водосборния му басейн е над 2,3 милиона кв.км и обхваща напълно или частично териториите на 22 страни на Европа и Мала Азия - 6 Черноморски държави /България, Грузия, Русия, Румъния Турция и Украйна/ и 16 страни на Централна и Източна Европа. Черно море е най-изолираното от Световния океан море - свързано е с океаните посредством Средиземно море през протоците Босфор, Дарданели и Гибралтар.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.10.2014
Българска версия: 26681, Английска версия: 3051

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2014. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Септември 1999
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   

Октомври 1999
 ПВСЧПСН
39    123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031

Ноември 1999
 ПВСЧПСН
441234567
45891011121314
4615161718192021
4722232425262728
482930     

Декември 1999
 ПВСЧПСН
48  12345
496789101112
5013141516171819
5120212223242526
522728293031  


 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999