Последен брой    Абонирайте се!    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 22 октомври 2014 г., брой 3826
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(22.10.2014)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.47573
USD/BGN   1.53254
CHF/BGN   1.62067
EUR/USD   1.2762*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0.03%  


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


WEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Зара нова АД - София  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България е на второ място в ЕС по най-малък държавен дълг, сочат последните ревизирани данни на Евростат. В края на 2013 г. дългът на ЕС-28 възлиза на 11,55 трилиона евро, или 85,4% от БВП, и бележи ръст спрямо предходните години. Най-нисък дълг като процент от БВП е отчетен в Естония (10,1%), България (18,3%), Люксембург (23,6%), Румъния (37,9%), Латвия (38,2%), Швеция (38,6%) и Литва (39%). Дори с взетите досега заеми през 2014 г. България все още е преди Люксембург по размер на дълга като процент от БВП на страната. 

Източник: Стандарт

Дефицитът на сектор "Държавно управление" за миналата година е 1,2% от БВП или 989 млн. лева, съобщиха от НСИ. Институтът представи данни за дефицита и дълга на сектора за периода 2010 - 2013 година. БВП за 2013 г. е бил 80,282 млрд. лева. За четирите години дефицитът на сектора намалява. Той е бил най-малък - 0,5% от БВП през 2012 г., а най-висок - 3.2% от БВП, през 2010 г. Дългът на сектор "Държавно управление" за 2013 г. 14,731 млрд. лева, което е 18.3 на сто от БВП. През 2010 г. страната има най-нисък размер на дълга за анализирания от НСИ период - 11,453 млрд. лева. За четирите години дългът на сектора расте.

Източник: Преса

Приватизация

Почти половината от точките в дневния ред за заседанието на служебния кабинет на 22 октомври е за замяна, безвъзмездно прехвърляне или закупуване на имоти. Значителна част от решенията на служебните министри на заседанието на МС ще са свързани и с преобразуване на публична държавна собственост в частна държавна собственост. Предвижда се да се даде карт бланш за продажба на апартаменти, собственост на "Интендантско обслужване" ЕАД. Друго решение пък трябва да разреши да се даде безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в границите на вътрешните морски води и териториалното море в полза на община Поморие. Предвижда се прехвърляне на държавни имоти в полза на някои общини, сред които Ихтиман и Оряхово.

Източник: Преса

Дружества
Производство на тютюневи изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2013 г.
(хил. лв.)
  1   Табако Трейд ООД - Пловдив   348 459  
  2   Благоевград-БТ АД - Благоевград   246 892  
  3   София-Булгартабак АД - София   237 575  
  4   Сокотаб ЕООД - Радиново   131 403  
  5   Кингс Табако Интернешънъл ЕАД - Пловдив   65 504  
  6   Лийв Табако-А.Михайлидис АД - Сандански   57 019  
  7   Първомай БТ АД - Първомай   25 224  
  8   Плевен-Булгартабак ЕАД - Ясен - Пл   21 000  
  9   Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора   12 407  
  10   Кърджали Табак АД - Кърджали   9 223  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 21.10.2014
  Обща стойност (BGN): 5 637 324.52  
Брой търгувани компании: 38
Premium 62 508.66
Standard 5 520 620.46
АДСИЦ 54 195.40
Най-голяма промяна в цените
Сила Холдинг АД - София -21.41 %
Проучване и добив на нефт и газ АД - София 6.38 %
BaSE - Акции: 7 503.81
BaSE - АДСИЦ: 1 000.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Националната електрическа компания, отново е предприела стъпки за при събирането на дължимите според нея суми от публичното дружество - Енерго-Про Продажби АД-Варна. В резултат на това, дружеството е получило на 17.10.2014 г. искова молба, предявена срещу него от Национална електрическа компания ЕАД за вземане в размер на 6 734 193,34 лв. Тази сума представлява главници по фактури за продадена и неплатена ел.енергия, предявени частично при цена на пълния размер на иска 67 341 933, 36 лв. В допъълнение емитента е получил и иск за лихви в размер на 595 424.51 лв., предявен частично от общия размер 5 954 245,06 лв.

Източник: Money.bg

Нито един лев от таксите за платено паркиране в град София не влиза в общинския бюджет, констатира Софийския обществен съвет. Свидетелство за това е част от становището на Дирекция "Финанси" към Столичната община по повод проекта за нова наредба за паркирането, адресирано до правната комисия на Столичния общински съвет, председателствана от Искра Ангелова. От дирекцията са посочили, че приходите от такси за паркиране постъпват в общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕАД, което извършва дейностите по паркирането на територията на Столичната община. По банковите сметки на общината или нейни подведомствени разпоредители с бюджет не постъпват средства от такси за паркиране и те не се отчитат и консолидират в дирекция "Финанси".

Източник: Дума

Най-новият търговски център в столицата – София Ринг Мол, ще отвори врати за първите си посетители на 6 ноември 2014г., съобщиха от компанията. В портфолиото от наематели на търговския център участват търговци и марки като Cine’Grand, супермаркети Пикадили, Mr. Bricolage, Техномаркет, мебели Явор, Интерспорт и други. Молът с площ от 70 000 квадратни метра, заедно с търговската площ на IKEA, ще бъде най-големият търговски център в България. В момента, с площ от 80 000 кв. м, това е Paradise Centеr, който отвори врати на 28 март миналата година. С него площта на моловете в страната ще нарасне до около 820 хил. кв. м, или около 113 кв. м на 1000 души население.

Източник: Profit.bg

Основните дружества на "Стара планина холд" продължават да показват добри резултати и през септември, става ясно от техни съобщения. Продължава обаче спадът при производителя на акумулатори "Елхим-Искра", който и предишни месеци отчиташе намаление на приходите. Прогнозата на ръководството е през октомври те да са по-ниски в сравнение със септември. Много по-добре се представят двете машиностроителни компании "М+С хидравлик" и "Хидравлични елементи и системи" (ХЕС) - при тях отново има повишение на оборота, както и в предишните месеци.

Източник: Капитал

ТЕЦ "Бобов дол" получи втора отсрочка за работа с два блока, но само с една сероочистваща инсталация. Този път срокът е бил удължен с 5 дни до полунощ в сряда (22 октомври). Това каза заместник изпълнителният директор на дружеството Емил Христов. Първоначалната отсрочка, която дружеството получи, за да работи по този начин, изтече в петък (17 октомври). Тя беше дадена в началото на септември под натиска на протестите на миньори от рудник "Бабино", който заедно с ТЕЦ "Бобов дол" индиректно е собственост на Христо Ковачки. Освен интересите в енергетиката Ковачки е и учредител на партия "Лидер", която влезе в парламента в коалиция с "България без цензура".

Източник: Капитал       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
31 октомври 2014 МТСП набира заявления за включване в регионални програми за заетост и обучение
15 декември 2014 ДОПИТВАНЕ: Как да направим ЕС по-добро място за МСП?
Новини от БСК и членовете на БСК

Българската стопанска камара получи сертификат № BG14/91312 по системата ISO/IEC 27001:2013 за сигурност на информацията при разработката, поддръжката и функционирането на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence


Предстоящи събития

23 октомври: Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с обект "Подготовка и отпечатване на материали за популяризиране на проект"

28 октомври: Семинар"Деклариране на вътрешно-общностна търговия със стоки по система ИНТРАСТАТ"

31 октомври: Икономически форум Австрия-България

31 октомври: Годишна конференция на браншовете Дървообработване и Мебелно производство

Бизнес форум и двустранни бизнес срещи за компании от страните от Дунавския регион, 06-07 ноември 2014 г.

IT Experts"s Day, 21 Ноември 2014 г. Корнойбург, Австрия

Българска стопанска камара организира обучения по ключови компетенции за мениджъри и експерти


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта за дигитална компетентност по 7 програми.


Обучение по мрежи в Сиско академията
CCNA 1 сем. - м. ноември, съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 25 октомври 2014 г., съботно-неделен
CCNA 3 сем. - 15 ноември 2014 г., съботно-неделен
CCNA 2 сем. - 22 ноември 2014 г., съботно-неделен
CCNA Switch - м. януари 2015 г., съботно-неделен
Курсове по дигитални компетенции
Excel базово ниво – 21-31 октомври 2014 г., 18:00 ч.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Шведската компания IKEA, чиито мебелни магазини с размер на стадиони привличат купувачи от близо и далече, планира да засили онлайн присъствието си. Най-голямата верига за мебели в света ще преследва ръст на продажбите, като направи мебелите си по-достъпни за клиентите, които все повече пазаруват в интернет. Петер Агнефял, президент и главен изпълнителен директор на IKEA, обяснява в интервю за AP, че остава фокусиран върху достигането на продажби в размер на 50 млрд. евро до 2020 г., каквато цел беше поставена преди няколко години. Той споделя също, че не се притеснява от страховете на инвеститорите напоследък за настъпването на поредна рецесия в Европа. Агнефял планира да постигне целта за продажбите с откриването на нови магазини на по-удобни локации и разширяването на онлайн бизнеса в световен мащаб. Агнефял обаче признава, че шведската верига, която управлява 315 огромни магазина в света, трябва да се насочи натам, накъдето са поели купувачите.

Източник: Associated Press

Америка

САЩ въведоха санкции срещу Унгария като предупреждение към Будапеща заради политиките, които заплашват демократичните ценности. На шест официални лица от Унгария им се забранява да влизат в САЩ, съобщава шарже д'афер на американското посолство в Будапеща Андре Гудфренд. Шестимата са представители на правителството и хора, които имат тесни връзки с управляващите в Унгария, пояснява той. Вашингтон отправи серия от предупреждения към Унгария заради политиките на премиера Виктор Орбан. Забраната за пътуване е една от мерките, които САЩ и Европейския съюз (ЕС) прилагат спрямо руски физически лица, посочва изданието. "В един определен момент ако нещата продължават така, ситуацията ще се влоши до такава степен, че ще бъде невъзможно да работим като съюзници“, коментира Андре Гудфренд.

Източник: Associated Press

Азия

През третото тримесечие икономическият растеж на Китай се забави до най-ниското си равнище от 2008 г. насам. Отслабването на пазара на имоти доведе до по-слаба производствена активност и инвестиции. Растежът на втората по големина икономика в света достигна 7.3% през последното тримесечие, в сравнение със 7.5% за периода между април и юни. Очаква се Пекин скоро да обяви въвеждането на повече фискални стимули, които да позволят предотвратяването на дори по-голям спад на растежа. Анализаторите са разделени по въпроса дали правителството ще прибегне към агресивни действия, например да намали основния лихвен процент. Спадът в растежа на БВП най-вероятно означава, че Китай няма да постигне заложената си цел от ръст от 7.5% за 2014 г. Премиерът Ли Кекиан посочи неколкократно, че страната може да понесе малко по-нисък растеж. Той заяви, че най-важно е поддържането на заетостта.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
21.10.2014
Dow Jones Industrial
16 614.81 (215.14)
Nasdaq Composite
4 419.48 (103.41)
Стокови борси
21.10.2014
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)82.81
Heating oil ($US/gal.)2.5100
Natural gas ($US/mmbtu)3.7100
Unleaded gas ($US/gal.)2.2100
Gold ($US/Troy Oz.)1 251.70
Silver ($US/Troy Oz.)17.55
Platinum ($US/Troy Oz.)1 283.00
Hogs (cents/lb.)88.45
Live cattle (cents/lb.)167.05

       Опознай България

Езерото Клептуза

Езерото Клептуза е най-големият карстов извор в България и символ на красивия родопски град Велинград. Този природен феномен блика в основата на отвесна мраморна скала, покрита със зелен мъх. В зависимост от сезона и количеството на валежите на повърхността му избликват до 1180 л/сек, като средният дебит е 570 л ледено студена вода, която образува две езера, вливащи се в Чепинска река. Името на езерото идва от гръцки и означава “крия на тайно място” и вероятно е свързано с неочакваната поява на изворните води, сякаш са били заключени в подземния карст и са внезапно отприщени. За това истинско природно чудо се разказват легенди и предания, според които някога по тези места е живял Орфей. Неземната красота на уникалната природа и живописните извори на Клептуза привличат всяка година хиляди хора.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.10.2014
Българска версия: 26678, Английска версия: 3053

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2014. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Септември 1999
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   

Октомври 1999
 ПВСЧПСН
39    123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031

Ноември 1999
 ПВСЧПСН
441234567
45891011121314
4615161718192021
4722232425262728
482930     

Декември 1999
 ПВСЧПСН
48  12345
496789101112
5013141516171819
5120212223242526
522728293031  


 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999