Последен брой    Абонирайте се!    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 08 октомври 2015 г., брой 4068
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(08.10.2015)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.65810
USD/BGN   1.73605
CHF/BGN   1.79731
EUR/USD   1.1266*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0.01%  


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Вела 96 АД - Шумен
Дружба стъкларски заводи АД - София
Ерантис АД - Видин
Импулс 98 АД - Габрово
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Правителството реши да предприеме промени в данъчните закони, които сериозно ще засилят административната тежест върху бизнеса и възможностите за данъчен произвол при преценката на данъчните събития. Предвижда се ДДС да се възстановява частично за покупки над 5000 лв., ако те се използват и за лични, и за служебни цели. Целта на промените е да се ограничи използването на фирмено имущество за лични цели, като промяната ще засегне много по-големи активи от служебни коли например.  Според новите правила, ако собственикът на фирма иска да си възстанови частично или изцяло данъчния кредит, той ще трябва да обяви методика пред Националната агенция за приходите, която да описва разпределението на използването на активите между служебните и личните цели. Предвидени са и мерки за ограничаване плащанията в брой между фирми, като се предлага нормативно регламентираният да бъде намален от 15 000 лв. на 5000 лв.

Въвеждане на дуално обучение за безработни без квалификация чрез предоставяне на суми на работодатели за всяко разкрито работно място за обучение чрез работа, предвиждат промени в Закона за насърчаване на заетостта, приети на първо четене от Народното събрание. Общо 5 млн. лева ще бъдат отпуснати през 2016 година за финансиране на разпоредбата, според която на работодател се предоставя финансиране за всяко разкрито работно място, на което са наети на непълно работно време безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта.

Източник: Investor.bg

Концесии

„Калцит” ЕООД ще проучва неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площта „Миломир”, разположена на територията на община Драгоман. Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година, като титулярът ще вложи минимум 45,4 хил. лв. в проучвателните дейности. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 4,6 хил. лв. В площта „Шереметя - север”, разположена в землището на великотърновското село Шереметя, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД ще проучва строителни материали. Разрешението се предоставя за срок от една година, като през този период дружеството ще вложи минимум 36 хил. лв. в проучвателните дейности. Предвидени са и 3,6 хил. лв. за мероприятия по опазване на околната среда. Инвестициите, които се очаква да вложи „Върба-Батанци“ АД за проучване на метални полезни изкопаеми в площта „Черешката”, са за минимум 835 хил. лв. 

Източник: Investor.bg

Дружества
Рециклиране на отпадъци
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2013 г.
(хил. лв.)
  1   Ей и Ес Марица Изток І ЕООД - Гълъбово   113 131  
  2   Монбат Рисайклинг ЕАД - София   79 184  
  3   Надин Металс Трейд ЕООД - София   19 900  
  4   Надин Метал ЕООД - София   8 648  
  5   Екопак България АД - София   6 456  
  6   Феникс Инверс ООД - София   5 265  
  7   Полихим-СС ЕООД - София   2 240  
  8   Сплавкомерс АД - Пирдоп   2 134  
  9   Вадиас ООД - София   1 681  
  10   Ти Ай Метълс ЕАД - Варна   160  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 07.10.2015
  Обща стойност (BGN): 552 575.47  
Брой търгувани компании: 35
Premium 185 924.34
Standard 32 850.38
АДСИЦ 318 695.02
Облигации 15 105.74
Най-голяма промяна в цените
Енемона АД - София -18.52 %
Параходство Българско речно плаване АД - Русе 18.42 %
BaSE - Акции: 36 564.44

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Енергоремонт холдинг АД се сдоби с мажоритарен дял в Електроимпекс АД, която притежава над 50-годишен международен опит в предоставянето на инженерингови услуги и изграждане на проекти „под ключ“ в областта на енергетиката. Сделката е факт след продължили повече от шест месеца преговори между Енергоремонт холдинг АД и Електромашинари холдинг АД, чиято собственост е Електроимпекс.  Дейността на Електроимпекс АД е съсредоточена в чужбина, където компанията е представена в повече от 85 страни от Азия, Африка, Европа и Южна Америка. С цел по-голяма финансова адекватност и оперативност при изпълнение на планираните дейности Енергоремонт холдинг увеличи основния си регистриран капитал пет пъти - от 3,9 млн. лв. на 19,8 млн. лв., и стана едноличен собственик на капитала на Енергоремонт-Бобов дол АД чрез изкупуване на до 100 % от акциите на останалите акционери.

Източник: 24 часа

Близо четири пъти са се свили приходите на ирландската компания Petroceltic International от находищата й в Черно море за първото полугодие на 2015 г. За периода от началото на годината до края на юни постъпленията от продажби от черноморския басейн са на обща стойност 9.2 млн. долара, в сравнение с 34.9 млн. долара за същия период година по-рано. Компанията добива природен газ в българския черноморски шелф чрез местното си подразделение "Петрокелтик България" (преди "Мелроуз рисорсиз България"), като до юни проучваше и няколко находища в Румъния. След неуспешните резултати в румънския шелф обаче дружеството реши да се изтегли от местния пазар и през юни продаде дъщерната си Petroceltic Romania на GVC Investment.

Източник: Капитал

Българската стартъп компания "Мелиса клаймът" стигна до финалния етап на конференцията StartupIstanbul, където се представи продукта си пред потенциални инвеститори и партньори. Тя произвежда устройството за енергийно управление на климатици чрез мобилно приложение "Мелиса" и е привлякла интереса на Koç Holding - един от големите индустриални конгломерати в Турция. Петдневната конференцията StartupIstanbul, провела се от 1 до 5 октомври, е едно от значимите предприемачески събития в региона и събира обещаващи стартиращи бизнеси, интернет компании и инвеститори от Европа до Близкия изток. Събитието се организира от един от най-големите турски акселератори Etohum, който всяка година селектира 40 компании от около 2.5 хил. кандидати и им предоставя тримесечен тренинг и наставничество.

Източник: Капитал

Кредитори (Сосиете женерал Експресбанк, ИНГ банк, дружествата "Киди и Ко" и "Кабита") на строително-инженеринговата компания "Енемона" са поискали да бъде обявена в несъстоятелност. От ИНГ банк са поискали несъстоятелността и на дъщерната компания "Енемона ютилитис". От "Енемона" коментираха, че дълговете на фирмите са под 100 хил. лв. и няма подадени други искове за несъстоятелност. Макар че като публична компания "Енемона" би трябвало да съобщи за подадените искове, подобна информация досега няма публикувана. По последния отчет към края на юни тази година общо заемите само от финансови институции са 83.8 млн. лв. От тях 17.45 млн. лв. са кредитна линия от Сосиете женерал, но най-много са заемите от Уникредит Булбанк – общо 22.47 лв. по различни линии. Към ИНГ банк те са само 5.7 млн. лв. (виж таблицата). Дружеството реално има сключени договори и посочва, че работи по нови такива в последния си отчет. Сред тях са ремонти в АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-изток 2", "КонтурГлобал Марица-изток 3", поръчка на ABB за монтажни работи в ТЕЦ "Лихтерфелде" в Берлин, подобряване на градската среда в община Ябланица, болницата в Лом, договори по националната програма за енергийна ефективност. "Енемона" е подписала договор и за изграждане на байпасен газоход и димоохладител с Alstom Danmark. Най-големият акционер в "Енемона" е Дичко Прокопиев с 49.58%, "Глобал кепитъл" държи 24.15%, останалите са собственост на различни физически и юридически лица и формално свободно търгувани са около 25% от книжата

Източник: Profit.bg

Китайската индустриална и търговска банка (Industrial and Commercial Bank of China - ICBC) е единствената, която ще бъде допусната да представи обвързваща оферта за предоставянето на заем от 650 млн. евро на Българския енергиен холдинг (БЕХ). ICBC е една от най-големите банки в света с нетна печалба за 2014 г. 276.286 млрд. юана (43.455 млрд. долара), което е ръст от 4.8% спрямо 2013 г. Заявление за участие подадоха 2 банки. В отделен конкурс кандидатите за емисия облигации на БЕХ на същата стойност, които да предоставят и мостово финансиране, бяха 10 пъти повече, но до втория етап, който е подаването на оферти, ще бъдат допуснати 11.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Социалните партньори да могат да сезират Конституционния съд, предлагат работодатели и синдикати

Проведе се първото заседание на работната група за изработване на Пътна карта за неотложни реформи в енергетиката


Предстоящи събития

Церемония по награждаване на победителите в конкурса „Млади изобретатели“ – 8 октомври 2015 г.

13 октомври: НПРО ще се срещнат с ръководителя на Представителството на ЕК в България

Match4Industry - Двустранни бизнес срещи за търговско коопериране - 15-16 октомври 2015 г., град Коджаели, Турция

Форум „Българският износ – тенденции и перспективи“ - 16 октомври 2015, София

Търговска мисия „Lifestyle“, 27-30 октомври 2015 г.

Месомания, Светът на млякото, БУЛПЕК, Салон на виното и Интерфуд & Дринк - 11-14 ноември 2015 г., София, България


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 05 октомври 2015 г., съботно-неделен
CCNA 1 - 19 октомври 2015 г., вечерен
CCNP Switch - 10 октомври 2015 г., съботно-неделен
CCNP TShoot - 14 ноември 2015 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials - м. октомври 2015 г.
NDG Introduction to Linux I - м.октомври 2015г.
В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина

Курсове по дигитални компетенции
Предстоят – м. октомври
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

VW обяви, че от януари 2016 г. ще започне да прибира автомобилите Volkswagen и Audi, в които е бил инсталиран софтуер за манипулиране на данните за вредните емисии, обяви новият изпълнителен директор на концерна Матиас Мюлер. Всички засегнати автомобили ще бъдат ремонтирани до края на 2016 г., допълни той през германския вестник "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Скандалът избухна през септември, когато американската агенция за опазване на околната среда установи, че VW манипулират данните за изхвърляните вредни емисии чрез софтуер, който показва занижени стойности по време на тестване на автомобила. Разследването показа, че реалните нива са десетки пъти над нормите за еко автомобили. В резултат на разкритията изпълнителният директор на VW беше уволнен, акциите на компанията се сринаха и тя изгуби милиарди евро. Само няколко служители са били замесени в скандала, казва още Мюлер в интервюто си за изданието.

Източник: Ройтерс

Америка

Starbucks избра ветеран от Силициевата долина за първия си главен технологичен директор, след като най-голямата в света верига кафенета се опитва да засили дигиталните си поръчки. Базираната в Сиатъл компания заяви във вторник, че е наела бившия главен информационен директор на Adobe Systems Джери Мартин-Фликинджър за мениджър на технологичния екип. Това е вторият висш технологичен мениджър, който компанията назначава. През януари Starbucks нае Кевин Джонсън, бивш главен изпълнителен директор на Juniper Networks, за свой президент и главен оперативен директор. Технологиите играят все по-голяма роля в стратегията за растеж на Starbucks, тъй като компанията се опитва да намери нови начини, за да увеличи продажбите си. В САЩ 20% от трансакциите се правят чрез мобилни устройства, докато само преди две години този процент беше едва 9%. Преди няколко дни Starbucks представи ново мобилно приложение в страната, което позволява на клиентите да поръчват и плащат за храна и напитки, преди да идат до кафене на Starbucks и да си вземат поръчката.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Обемът на валутните резерви на Народната банка на Китай са спаднали с най-големите темпове в историята на страната през третото тримесечие на тази година. При това понижението на този важен показател за финансовото състояние на държавата е за пето тримесечие поред. Анализаторите обясняват този процес с августовската девалвация на юана - най-голямата за последните две десетилетия. А тази ситуация принуди Централната банка активно да се намесва на валутния пазар, за да подържа курса на националната валута. Валутните резерви на НБК през третото тримесечие са се съкратили със $180 млрд, - до 3 трилиона и 514 млрд. долара. През септември те са понижили с $43,3 млрд. - по-малко, от прогнозата на анализаторите, които очакваха спад от 57 млрд. долара. Рекордното намаляване на валутните резерви бе през август - 93,9 млрд. долара. Забавените темпове на съкращаването на резервите говорят за постепенно ограничаване на валутните интервенции на Централната банка, отбелязват наблюдателите.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
07.10.2015
Dow Jones Industrial
16 912.29 (122.10)
Nasdaq Composite
4 791.15 (42.79)
Стокови борси
07.10.2015
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)47.98
Heating oil ($US/gal.)1.5800
Natural gas ($US/mmbtu)2.4800
Unleaded gas ($US/gal.)1.3900
Gold ($US/Troy Oz.)1 143.30
Silver ($US/Troy Oz.)15.70
Platinum ($US/Troy Oz.)938.00
Hogs (cents/lb.)66.32
Live cattle (cents/lb.)135.72

       Опознай България

Никополис ад Нестум

Никополис ад Нестум е античен укрепен град, разположен североизточно от Гоце Делчев. Обявен е за паметник на културата с национално и международно значение. Селището Никополис ад Нестум е основано от римския император Траян I след средата на IV в. и е разрушено в края на VI-VII в. от славяните. Градът е основан покрай река Нестос – дн. Места, и е обитаван повече от 14 века. Днес проучената територия е около 13 хектара. Открити са фрагменти от релеф на Тракийския конник, статуя на Хермес, старохристиянска надгробна плоча, над 95 златни и около 22 други монети, стъклени, бронзови и керамични съдове, златен пръстен и други. В близост до укрепения град са открити 2 раннохристиянски базилики от IV в. с мозаечен под и геометрични, растителни и животински мотиви, които вероятно са част от целия комплекс. Олтарната маса, намерена във фрагментарно състояние, е изработена от бял мрамор с добре полирана горна повърхност.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 08.10.2015
Българска версия: 27806, Английска версия: 3045

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2015. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Септември 1999
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   

Октомври 1999
 ПВСЧПСН
39    123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031

Ноември 1999
 ПВСЧПСН
441234567
45891011121314
4615161718192021
4722232425262728
482930     

Декември 1999
 ПВСЧПСН
48  12345
496789101112
5013141516171819
5120212223242526
522728293031  


 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999