Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
 
 
 
 
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Вторник, 2 Ноември 1999 г.,брой 33
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
  Професионално обучение * Бизнес 
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

Вашите предложения и забележки ще направят вашето издание Бизнес Индустрия Капитали по-полезно, ще го превърнат в живата връзка на българския бизнес. Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!


БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 

Валутни курсове (02.11.99)
 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.04979
USD/BGN   1.85001
CHF/BGN   1.21919

ОЛП (от 27.10.99):
4.42 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Вътрешният кредит на търговските банки е 4182.8 млн. лв., сочат последните данни на централната банка към 22 октомври. Седмица преди това той е бил с близо 30 млн. лв. по-голям. Вземанията от правителството са намалели с 21 на сто до 224.2 млн. лв. Държавните предприятия дължат 746.7 млн. лв. Вземанията от частния сектор и населението са на стойност 3111.9 млн. лв. От тях 1815.5 млн. лв. са левови вземания, а 1 396.4 млн. лв. - валутни. Официалният курс лев/долар, използван от БНБ при преизчисляване на доларовия компонент, невалутните вземания е 1.8180 за 22 октомври.
Източник: Пари
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
05.11.99 Асенова крепост
15.63%
06.11.99 Аналитик
69.84%
06.11.99 ЕМА_Инженеринг
80.00%
08.11.99 Хотел "Рила" * 100.00%
08.11.99 Хотел "Хемус" * 100.00%
*обособена част

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации:bic_office@bia-bg.com
ПРИВАТИЗАЦИЯ
Консорциум Родопа инвестмънт АД е новият собственик на обогатителната фабрика  ГОРУБСО- РОФ, а също фирмата в ликвидация ГОРУБСО - Мадан. И от двете  предприятия консорциумът взема по 80 на сто от капитала им, за които съответно трябва  да плати общо 170 684 лв. До 2005 година Родопа инвестмънт АД се задължава да направи  допълнителни инвестиции в двата обекта на обща стойност 5 430 000 щ. долара.
Източник: Марица

На изплащане за срок от 10 години работническо-мениджърското дружество Каучук - 97 АД купи Каучук АД. 75 на сто  от капитала на химическия завод са продадени на за 10.5 милиона щ. долара. Купувачите са подписали договора за продажба със задължението да направят инвестиции за 2.5 млн. долара. За срок от 3 години РМД Каучук - 97 АД няма право да изменя предмета на дейност  на предприятието. Но ще може постепенно да редуцира числения му състав. От 1090  души, заети в момента, през 2001 г. на работа тук ще могат да разчитат 790.
Източник: Марица

Българска Фондова Борса - София - 01.11.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Най-голяма промяна в цените на:
Нефтохим
9.09%
Птици и птичи продукти
-73.33%

 
Общи събрания днес
Еврозалог 
Ескана 
Капитал-пенсионен фонд 
Нипи-М
Пресхолд 
Технологичен център ИПАКТ 
ДРУЖЕСТВА
Концернът Сименс е новият собственик на пернишкото предприятие за феромагнити Прамет - Перник АД. Досегашният собственик на 75% от предприятието беше чешкото дружество Прамет. Новото име на дружеството е ХЗБ - Перник.
Източник: 24 часа

Белоизворски цимент АД влага 6 млн. щ. долара за промяна на използваното гориво в производството, съобщи изп. директор Тодор Костов. За основно гориво ще се използват въглища и петролен кокс. Предвижда се по този начин да се понижи себестойността на клинкера с 3-4 щ. долара на тон. Очаквания годишен ефект е 1 млн. щ. долара.
Източник: Демокрация

Балкантурист BG увеличава капитала си с нови 40 000 акции, стана ясно след последното събрание на акционерите в Хасково на 29 октомври. 112 хасковски акционери,  които притежават само 2.5 на сто от акциите, ще протестират, е заявил главният счетоводител на дружеството. Те смятат, че в дружеството продължава да се прави скрита приватизация на обектите, които дори не са категоризирани. 
Източник: Пари

BEIS рейтинг

Електротехническа 
промишленост

Първите 10 дружества по приходи 
от продажби за 1998 г. /лв./


1 Енергокабел 62 799 621
2 Елхим-Искра 20 966 839
3 Енергия-Търговище 16 240 700
4 Емка 14 138 806
5 Светлина-Сливен 11 186 498
6 Елпром ЗЕМ 8 133 738
7 Електростарт 6 459 970
8 Динамо-Сливен  5 660 123
9 Елпром-Трафо-СН  5 636 967
10 ЕАЗ 5 031 100

 

Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Професионално  oбучение

  Българската Стопанска Камара
съвместно с 
Българската Франчайзингова Асоциация 
Ви кани да участвате в семинара по франчайзинг на тема: 
“РАЗВИТИЕ НА ПРЕДРИЕМАЧЕСТВОТО В ЕДИН ПРОМЕНЯЩ СЕ СВЯТ“,
в дните 18 – 20 Ноември, 1999 година в сградата на БСК
Семинарът е тематично насочен към хотелиерство и ресторантьорство с участието на чужди лектори. За първи път у нас ще бъде представена хотелската верига 
“ Choice Hotels “.
За повече информация и записване – тел: 9881865, г-жа Галя Цветкова, 
e-mail: galia@bia-bg.com

 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
Генералната дирекция на магистралите на Република Турция поканва за участие в търг кандидати със закрити оферти за доставка на 100 превозни средства за пътен контрол и съоръжения за тях. Срок за подаване на офертите: най-късно до 16 декември 1999 г.
Подробна информация и тръжни документи могат да се получат срещу 55 щ.д. в централата на дирекцията:

KARAYOLLARI GENEL MUDURLUGU
Malzeme Subesi Mudurlugu, a-Blok, 7.Kat, Oda No. 701
06100 Yucetepe - ANKARA/TURKEY
phone: 0090 312 4157573; 4157579, fax: 0090 312 4172851; 4254738


 
BIAnet новини
Някой беше казал: “Няма такова нещо наречено безплатен обяд”
Днес, 
BIAnet заявява:
“Всеки нов клиент получава 15 часа БЕЗПЛАТЕН Интернет достъп”.

Побързай, позвъни, не пропускай!
Само до 15 Ноември
възползвай се!!!.
Телефон за пълна информация: 
987 03 88
e-mail: info@bia-bg.com


 
 

Място за информация от Вашата фирма. 
Очакваме Ви

Четвърто заседание на Консултативния Съвет Министерство на промишлеността – Българска стопанска камара
На 29 октомври т.г. в БСК се проведе редовното четвърто заседание на Консултативния Съвет МП-БСК, в който взеха участие представители на ръководствата на БСК и МП. Заседанието бе ръководено от председателя на БСК – г-н Божидар Данев и г-жа Юлиана Николова, зам. министър на МП. 
Обсъдени бяха редица важни въпроси, свързани с присъединяването на България към ЕС, възможности за насърчаване на приложните изследвания и внедряване на нови технологии, инициативи за създаване на нови продукти и насърчаване развитието на новите технологии, включително съвместно участие в международни програми и проекти.
Особено внимание бе отделено на развитие на индустриалното сътрудничество, в контекста на изискванията на ЕС и с активното участие на браншовите асоциации. Изготвен беше конкретен план за организиране на съвместни бизнес-форуми по проблемите на промишленото сътрудничество и насърчаване на контактите със страните – членки на ЕС.
Констатирано беше, че създаденият Консултативен Съвет между МП и БСК е много полезен форум не само за обмяна на информация, но и за съгласуване на конкретни дейности, включително за съвместно участие в реализирането на програмата на Пакта за стабилност на Балканите. Обсъдена бе и предстоящата втора среща на Смесения Консултативен Съвет ЕС – България и дейността на социалните партньори в подкрепа на правителствените мерки за присъединяване на България към ЕС.
***
Българската стопанска камара /БСК/ ще проведе на 02.11.1999 год. от 10,00 часа в зала І на БСК, първата работна среща с български софтуерни фирми във връзка с подготовката им за участие като изложители в рамките на колективен щанд на международния панаир CeBIT 2000, Хановер - Германия. CeBIT е най-големият международен панаир за информационни технологии и телекомуникации, софтуер, офис автоматизация и мултимедия.
Участието в CeBIT 2000 се организира от БСК в сътрудничество с германската фирма GOPA - Consultants и представлява една от дейностите на Програмата за насърчаване на икономиката и заетостта на Дружеството за техническо сътрудничество (GTZ) - Германия, за подпомагане на софтуерния бранш в България. В рамките на този програма GTZ поема изцяло финансирането на българския щанд от 30 квадратни метра.
***
Председателят на Българска стопанска камара г-н Божидар Данев получи покана от шведския министър-председател за участие в министерската конференция "Еднакво заплащане и икономическа независимост - база за равнопоставеност на половете", която ще се проведе в Стокхолм, през периода 2 - 4 ноември 1999. На конференцията ще присъстват видни представители на страните-членки на ЕС, както и на страните-кандидатки за присъединяване към ЕС. 
***
БСК е поканена да участва в конференцията "ЕФТА-ЕС взаимоотношения и разширяване", която ще се състои на 3 - 4 ноември, във Вадуц, Лихтенщайн. На конференцията, освен социалните партньори от ЕФТА, ще присъстват и представители на страните-кандидатки за присъединяване към Европейския съюз. Основните теми, които ще обсъждат на конференцията са:
- отношенията на страните от ЕФТА с ЕС и страните-кандидатки за ЕС;
- страните-кандидатки за ЕС и разширяването: икономически и социални предизвикателства;
- разширяването: въпроси, стоящи пред социалните партньори.
БСК ще представи инициативата за създаване на "Форум на работодателите от югоизточна Европа", която бе обсъдена от социалните партньори от региона по време на Софийската конференция през октомври, 1999 г.
***
Българска Стопанска Камара набира инвестиционни проекти (намерения), за реализацията на които е необходимо чуждестранно пряко или непряко финансиране в размер над 1 млн.щ.долара. Инициативата е следствие от заявения интерес в БСК от страна на чуждестранни инвестиционни фондове и банки за инвестиране в България. За повече информация – Камен Колев, гл.директор, тел.987-99-29, e-mail:kamen@bia-bg.com
***
На 4.11.1999 на посещение в БСК ще бъде г-н Уилям Лойри, Президент на Equity International - САЩ, с цел дискутиране на възможностите за подпомагане привличането на чуждестранни инвестиции в България. Г-н Лойри  ще бъде запознат с проектите, за реализацията на които БСК и нейните членове търсят чуждестранно инвестиционно участие както и с дейността на БСК по финансиране на инвестиционни проекти.

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ


On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят; 
Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика; 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти 
СВЕТЪТ

Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10648.51 (-81.35)
Nasdaq Composite
2967.65 (+1.22)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 22.54
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 22.05
HEATING OIL ($US/gal.) 0.595
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.91
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.637
GOLD ($US/Troy Oz.)  291.50 
SILVER (cents/Troy Oz.) 5.22
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 401.00
HOGS (cents/lb.) 45.30
PORK BELLIES (cents/lb.) 60.45
LIVE CATTLE 68.05
FEEDER CATTLE 81.95

*цени към 01.11.1999г.

САЩ
Седем съдебни дела са заведени срещу американската телекомуникационна компания Sprint заради решението й от миналия месец да приеме офертата за покупка от MCI WorldCom. Поглъщането на Sprint на стойност 115 млрд. щ. долара се превърна в най-голямата в света сделка до момента.
Въпреки това шест от акционерите на телекомуникационния оператор са завели съдебни дела в Канзас, където е седалището на компанията. Завeдено е едно дело и в щата Ню Йорк.
Новината предизвика редица полемики, тъй като подобни съдебни спорове, инициирани от акционерите на дадена компания, закупена от друга, не са често явление в американската корпоративна практика. Според специалистите съдебните дела нямат голям шанс за успех,  тъй като купувача, в случая MCI WorldCom, е бил предварително известен. Освен това законодателството в САЩ, засягащо сливанията и поглъщанията между компании дава изключителни права  на Борда на директорите да решава съдбата на компанията.
Източник: Файненшъл Таймс

Европа
Reforma Investments, kомпания с неясни собственици и съдебна регистрация в Кипър, спечели търга за продажба на 9% от капитала на Lukoil, най-голямата руска петролна компания. Офертата на Reforma Investments включва минималната цена от 200 млн. щ. долара плюс допълнителни 5 000 щ. долара. Търгът бе организиран от федералния фонд за държавна собственост към руското правителство. Според предварителните условията за провеждането на търга са били необходими две конкурентни оферти при минимална цена от 200 млн, щ. долара. Втората компания, Cortinway Trading,  която е участвала в търга също е с кипърска съдебна регистрация. Сделката ще намали държавното участие в Lukoil от 28% до 19%. Други 9% от капитала на Lukoil са собственост на Arco, а 6% се контролират от пенсионен фонд собственост на служителите на петролната компания. 
Източник: Файненшъл Таймс*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999