Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Понеделник, 20 Декември 1999 г., брой 67
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска
камара
Бизнес * Инвестиции
Светът
САЩ * Европа
БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА
Пожелава на всички свои партньори и съмишленици
Весела Коледа и Честита Нова 2000 Година!
Пред вас е електронното издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми.  Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (20.12.99)

 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.11091
USD/BGN   1.93111
CHF/BGN   1.22026

ОЛП (от 15.12.99):
4.46 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Представител на италианската Едисон заяви, че фирмата е готова да започне активни доставки на природен газ за България. Това съобщи председателят на Държавната комисия по енергийно регулиране /ДКЕР/ Димитър Димитров. Имаме добри контакти с Либия и ОАЕ. В състояние сме да доставим оттам втечнен газ на цени, конкурентни на руските, са обяснили от Едисон. Всичко е все още в сферата на предложенията, не е обсъждано къде може да бъде построен такъв морски  терминал и кой финансира проекта, обясни проф. Димитров. Воденето на такива разговори е от компетентността на Булгаргаз.
Източник: БТА
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
27.12.99 Периферна техника 80.00%
27.12.99 Каолин - Сеново 75.00%

Допълнителна информация за 
необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации.
ПРИВАТИЗАЦИЯ
70% oт всички приватизационни сделки и над 70% от приходите от приватизацията, която стартира в 1993 г., са от последните 2 години, отчете шефът на АП Захари Желязков. Договорените плащания по сделките от началото на тази година до 10 декември възлизат на 606.214 млн. USD,  поетите и изплатени задължения възлизат на 495.178 млн. USD, а     договорените инвестиции - на 1.36 млрд. USD. Общият финансов ефект от приватизацията през годината възлиза на 2.46 млрд. USD. От 1 януари до 10 декември т. г. са продадени на чуждестранни купувачи 31 предприятия и 3 обособени части, като 22 от сделките са сключени от АП. Чуждите инвеститори обаче осигуряват 40% от общия обем на договорените плащания и 63% от договорените инвестиции. 39% от всички сделки са  сключени с работническо-мениджърски дружества /РМД/. Сделките с чуждестранни купувачи са 3% от всички приватизационни сделки.
Източник: БТА
Българска Фондова Борса - София - 17.12.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Блокова търговия
Най-голяма промяна в цените на:
Гранд-хотел Варна 
309.09%
Орел-Разград
-88.79%

 
Общи събрания днес
Видахим (Видин)
Винпром-София (София)
ДЗУ (Стара Загора)
Зора-Русе (Русе)
Инкомс-Инструменти и механика (София)
Пиринхарт (Разлог)
Птиком (Монтана)
СМП-Бухово (Бухово)
Слитекс (Сливен)
ДРУЖЕСТВА
Химко АД спря производството на амоняк и карбамид, след като на 17 декември Булгаргаз спря подаването на суровина. Въпреки дадената отсрочка до определения 12 час управата на дружеството не успя да събере средства и да се издължи за фактурираните на 7 декември количества. Става дума за авансови плащания на 1/2 от заявените месечни доставки газ съгласно договор между двете фирми, каза директорът по производство и ремонт Иван Вълев.
Източник: Пари

Конституционният съд реши, че е противоконституционно държавата да  поема дълговете на Плама АД към банките в несъстоятелност. Делото беше образувано на 10 ноември 1999 г. по искане на 53-а депутати и е за устано вяване на противоконституционност на разпоредбите на две алинеи - 3 и 4 от параграф 35 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета за 1999 г. Двете разпоредби бяха част от механизъм за уреждане задълженията на Плама АД към банките в несъстоятелност - Балканбанк, ПЧБ, Международна  банка за инвестиции и развитие, Минералбанк, Търговска и спестовна банка и Елитбанк, на които общо Плама АД дължи 174 млрд. стари лв.
Източник: Стандарт      
 

BEIS рейтинг

Производство на кораби
и
други плавателни съдове

Първите 10 дружества по капитал /лв./


1 Варненска корабостроителница 2 302 553
2 Бургаски корабостроителници 760 465
3 Одесос 586 642
4 Русенска корабостроителница 390 910
5 КММ-68 300 000
6 Пасат 216 211
7 Кораборемонтен завод Бургас 135 440
8 Корабно машиностроене 102 330
9 Корела 100 775
10 Маяк КМ 84 221

Добавете вашата фирма в
Информационната система за
българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Инвестиции

Инвестиционен посредник
Авал - ИН АД 
продава пакет от акции, представляващ 50% плюс една акция от капитала на
Зино - К АД, гр, Казанлък.
Цена: USD 20 за една акция.

Офертата е валидна до 30.12.1999г.
За контакти


 
BIAnet новини
От 1.12.1999 г. “БИА НЕТ-БСК” ООД  пусна на пазара за градовете София и Пловдив карти за достъп до Интернет – “BIA net card”. Подробности за вида на картата 
и ползваната чрез нея услуга може да намерите на http://www.bianet.net/card/,  в раздела - Услуги. Картите могат да се закупят в офиса на ул.”Алабин” №14 и чрез дистрибуторите на фирмата. 
     “БИА НЕТ-БСК” ООД набира дистрибутори за BIAnet картите при изгодни условия.
За повече информация – 
тел.9874597 и Е-mail:  ivank@bia-bg.com

 
Недвижими имоти

МАЯК АД
Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори
*
ХЗ ”Панайот Волов” АД - Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори


 
Какво е необходимо за да имате свой собствен Интернет магазин?

Заповядайте в новия магазин

 
ИНТЕРЛИЙЗ АД
финансира закупуването на ново висококачествено оборудване
Стойност на сделките от $ 100,000 до $ 500,000
Срок за лизинг от 2 до 4 години
Одобрение на сделка в рамките на 3-4 седмици след предоставяне на информация от клиента.
Обикновено необходимото обезпечение в сделката е самото оборудване на лизинг
За контакти

 
ГлобалСайн България ще издава цифрови сертификати в България
Между Българската стопанска камара /БСК/ и ГлобалСайн, международна сертификационна мрежа, се подписаха споразумение и договор, според който БСК става изключителен представител на ГлобалСайн за България. Документите дават право на БСК да предлагат на територията на страната различни видове цифрови сертификати. Допълнителна информация 
***
Българската браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленостще проведе заседание на управителния съвет на камарата, което ще се състои на 21. 12. 1999 г. (вторник) от 14. 00 часа в заседателната зала (701) на 7 етаж в БСК София, ул. Алабин 16 - 20 
***
Българската стопанска камара /БСК/ организира двуседмичен курс в Германия, финансиран от немска страна, на тема “Мениджмънт, Маркетинг, Коопериране" за заинтересовани български ръководители и специалисти от текстилната, шивашката и трикотажната промишленост. Завършилите курса ще получат сертификати от Академията по мениджмънт на Саксония. Графикът за провеждане на курса е следният:
* двудневен подготвителен курс в София – 18-19.01.2000;
* четиринадесетдневен основен курс в Германия – 31.01-14.02.2000;
* тридневен заключителен курс в София – м. май 2000.
За цялото време на курса, който ще се проведе от германски лектори, за българските участници ще бъде осигурен преводач.
Разходите за участниците в курса на територията на Германия се поемат от немска страна. Срокът за подаване на заявките е 23.12.1999 година
Подробна информация в Интернет или на тел. : 9881932,  9809916, 9809096  г-н Тошо Киров, Манолина Недева, ел. поща: kirov@bia-bg.com
***
Българската стопанска камара /БСК/ организира едномесечен курс в България и Германия на тема “Управление на фирмата в условията на пазарна икономика и възможности за участие на западноевропейския пазар" за заинтересовани ръководители и специалисти от следните браншове:
* леката, хранителната и преработващата селскостопанска продукция промишленост;
* машиностроене за леката и хранително – вкусовата промишленост и селскостопанско машиностроене;
* производство на машини и оборудване за разфасоване и опаковане на хранителни продукти.
Завършилите курса ще получат сертификат от ELOP GmbH.
Курсът е разчетен за 20 работни дни, а групата от участници е с фиксиран състав и ще бъде от 16 души. Разходите за участниците в курса на територията на Германия се поемат от немска страна. Срокът за подаване на заявките е 23.12.1999 г.
Подробна информация в Интернет или на тел. : 9881932,  9809916, 9809096  г-н Тошо Киров, г-жа Манолина Недева, ел. поща: kirov@bia-bg.com
***
Съгласно договореностите от Протокола на Първата сесия на Смесената междуправителствена българо-албанска комисия за търговско и икономическо сътрудничество предстои създаване на Българо-албански бизнес съвет – нестопанска организация, която да обединява частните стопански субекти от двете страни и да защищава интересите на фирми, които желаят да развиват стопанска дейност с партньори от Албания, респективно България.
Всички заинтересовани български фирми могат да заявят своето участие  на тел. 02/9884308 или факс: 02/9872604, БСК
***
Американската агенция за търговия и развитие (U. S. Trade and Development Agency - TDA) търси партньори от частния сектор за разработка на нови проекти, които да допринесат за развитието на дългосрочните търговски отношения между американските и българските компании. TDA осигурява финансова помощ за инфраструктурни и индустриални проекти, които са приоритетни за развитието на България и биха стимулирали американския износ. Допълнителна информация
***
Центърът за обучение към БСК предлага партньорство на желаещите да открият собствен център за компютърно обучение. 
Допълнителна информация
***

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ


On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти
оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят
Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти

Място за информация от Вашата фирма. 
Очакваме Ви

СВЕТЪТ
Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
11257.43 (+12.54)
Nasdaq Composite
3753.06 (+38.00)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 26.45
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 25.52
HEATING OIL ($US/gal.) 0.684
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.64
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.716
GOLD ($US/Troy Oz.) 285.50
SILVER (cents/Troy Oz.) 527.00
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 412.50
HOGS (cents/lb.) 55.90
PORK BELLIES (cents/lb.) 78.40
LIVE CATTLE 68.62
FEEDER CATTLE 83.95
*цени към 17.12.1999г.
САЩ
Фармацевтичните компании Pharmacia & Upjohn и Monsanto ще се слеят, създавайки нова компания с пазарна капитализация от 52.6 млрд. щ. долара. В неделя директорските бордове на двете компании подписаха последните документи, регламентиращи обединението на P&U и Monsanto. 
Според специалистите сделката е рискова за P&U, най-вече заради лошото финансово състояние на селскостопанския бизнес на Monsanto.
Главният изпълнителен директор на P&U Fred Hassan, който бе инициатор на сливането, ще оглави новата компания. Robert Shapiro, главен изпълнителен директор в Monsanto ще стане председател на борда на директорите на P&U Monsanto
Източник: FT

Европа
Най-големият южнокорейски производител на автомобили Hyundai Motor възнамерява да наддава с GM за покупката на успешния в Полша бизнес на фалиралата Daewoo Motor. Hyundai проявява голям интерес към двата завода на Daewoo в Полша, тъй като тяхното закупуване ще му помогне да избегне търговските бариери на ЕС. Страните от ЕС са най-големият външен пазар за южнокорейските производители, а Полша скоро ще бъде приета за член на ЕС. GM от своя страна едва ли ще се откаже лесно от заводите в Полша, които са част от планираната от американската компания, покупка на глобалния бизнес на Daewoo Motor. Заводите в Полша ще предоставят възможност на GM  да произвежда евтини автомобили в Европа, противопоставяйки се на лидерите в региона Volkswagen и Fiat. Полските заводи на Daewoo са  най-успешното от общо 11 производствени звена на компанията извън Южна Корея. Двата завода произвеждат 200 000 автомобила годишно, което е една четвърт от общото производство на Daewoo извън Южна Корея.
Източник: FT*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999