Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
 
 
 
 
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Сряда, 20 Октомври 1999 г.,брой 24
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
 Бизнес * Арбитраж
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 

Валутни курсове (20.10.99)
 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.02105
USD/BGN   1.80794
CHF/BGN   1.23078

ОЛП (от 20.10.99):
4.42 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
5.955 млрд. JPY отпусна фондът за задгранично икономическо сътрудничество OECF за изграждане на комплекс за сярна киселина и пречистване на отпадните води в КЦМ АД - Пловдив. Кредитът е отпуснат за срок на изплащане 20 години, 10 години гратисен период и лихва за консултантски разходи 2.3%, а за оборудване и строителство 2.7%. Средствата ще бъдат доставени в продължение на 5 години.
Източник: БТА

Мащабната инвестиционна програма на правителството за периода 2000-2006 година включва инвестиции за над 40 милиарда DEM. От тях само 7 млрд. могат да се осигурят чрез бюджетно финансиране, подчерта премиерът Иван Костов при откриването на пленарната сесия Реформи в Югоизточна Европа и интеграция в ЕС, с която започна програмата на регионалния икономически форум.
Източник: Сега

Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
22.10.99 Росица-Севлиево 6.10%
23.10.99 Реклама Габрово
70%
23.10.99 Силикат керам 20.10%
23.10.99 Пиргосплод
70%
23.10.99 Хемус
80%
27.10.99 У - к "Гатера" *
100%
*обособена част

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации:bic_office@bia-bg.com
ПРИВАТИЗАЦИЯ
Производство "Капролактам" в "Агробиохим" - Стара Загора, е продадено за 870 000 нови лв., съобщиха от Агенцията за приватизация. Цялата сума вече е платена. Купувач е "Фолбек-България". Новите собственици обещават да запазят предмета на дейност на цеха, да инвестират в него 5 млн. нови лв., да осигурят 486 работни места и да поддържат екообстановката в района. Парите от сделката остават в дружеството, като част от тях ще отидат за стари заплати на колектива, поясниха от ведомството на Захари Желязков.
Източник: Стандарт

Холдинг Индустриален капитал АД спечели публичния търг с тайно наддаване за продажбата на 25.4 на сто от капитала на Силома АД в Силистра. На търга се явиха двама кандидати, съобщиха от Агенцията за приватизация. Така бившият приватизационен фонд става мажоритарен собственик на машиностроителното предприятие, след като на първата вълна от масовата приватизация придоби 34% от капитала му.
Източник: Пари

 

Българска Фондова Борса - София - 19.10.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Блокова търговия:
Най-голяма промяна в цените на:
Отечество 2000 Холдинг 
98.02%
ЦКБ
-32.22%

 
Общи събрания днес
Амтеко 
Инкомс-Битова техника 
Обединена Бълг. Компания 
Парк-хотел Санкт Петербург 
Съгласие-ПОК
Тракия Загоре 
Хидротехника
Черноморска компания
ДРУЖЕСТВА
С двама представители ще участва новият собственик на "Нефтохим" - "Лукойл" в управлението на комбината от началото на следващата седмица. Това реши Съветът на директорите на рафинерията. Президентът на "Лукойл Петрол" Валентин Златев и колегата му Ракитски ще встъпят в длъжност като прокуристи след излизане на съдебната регистрация по прехвърляне на акциите на "Лукойл". Други промени в ръководството на "Нефтохим" засега не се предвиждат, заяви изпълнителният директор Недялко Попов. Новият надзорен и управителен съвет ще станат ясни на общото събрание на рафинерията, насрочено на 1 декември.
Източник: Стандарт

Българо-руската цигарена фабрика в руският град Твер започна отново работа след осем месечен престой. Първо в експлоатация влиза цехът с годишен капацитет 1500 тона цигари, където се произвеждат марките БТ, Стюардеса и Родопи. Предприятието е създадено преди две години, като оборудването е на Хасково БТ АД.
Източник: Демокрация

Предвижда се създаване на смесени фирми за производство акумулатори с пазарджишкия завод Елхим Искра АД, съобщи изпълнителният директор Никола Бандев. Акумулаторният завод преговоря за смесени  фирми с автомоблните заводи ГАЗ в Русия, с нижгородския "Орбита", както и с подобни предприятия в Украйна, обясни той.
Източник: Стандарт
 

BEIS рейтинг

Промишленост
за
медикаменти и химико-фармацевтични препарати

Първите 10 дружества по дълготрайни активи за 1998 г. /лв./


1 Балканфарма-
Разград
53 519 272
2 Биовет  20 305 259
3 Софарма 14 025 302
4 Балканфарма-
Дупница
12 102 255
5 Балканфарма-
Трояфарм
7 859 630
6 Медика 7 383 298
7 Бълг.роза-Севтополис 4 328 668
8 Завет 823 527
9 Ветбиофарм  386 872
10 Галеника-медик. 242 012

Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
От тази година към Българската стопанска камара функционира 
АРБИТРАЖЕН СЪД
(АС при БСК)
Чрез този съд можете: 
да се спогодите, когато при сключването или изпълнението на договор възникне спор.  АС при БСК осъществява посредничество, което завършва с извънсъдебна спогодба
*
да защитите нарушеното си право в арбитражно производство. Арбитражното решение има същата законна сила, както решението на държавния съд.
За целта трябва да имате сключено споразумение за посредничество, съответно арбитражно споразумение. Предимствата са: 
бързина – спорът се решава в една инстанция вместо в три, 
икономия – арбитражната такса е около два пъти по – ниска от държавната. 

АС при БСК гарантира безпристрастност и високо качество, обусловени от състава на арбитражната колегия. 
Зa повече информация:

www.bia-bg.com/arbitration 

 
Интернет книжарница на Хеликон
Тук можете да намерите повече от 15000 книги. Заповядайте. 
(www.helikon.bg)

Съвместно с Информационна агенция Форум 2000 БСК стартира първия модул на информационната система "Маркетинг Реклама
Комуникации"
(www.bia-bg.com/forum2000)
На  20  октомври  т. г.  в  Българската  стопанска  камара  / БСК /  ще  се  проведе среща на специалния координатор на “Пакта за стабилност“ г-н Бодо Хомбах с председателя на БСК г-н Божидар Данев. Срещата е в отговор на проявения интерес от г-н Хомбах към съвременните решения , които БСК предлага в редица области като индустриалните отношения, осъвременяването на законовата среда, развитието на стопанския сектор и бизнес предприемачеството в страната и др. Специално внимание ще бъде отделено на  информационната среда - BIA net системата на БСК, чрез която българските фирми могат да бъдат мащабни и активни партньори и да се включат в реалните процеси на реформа в Югоизточна Европа. 
***
Българската стопанска камара подписва споразумение 
за включване на малките и средни предприятия 
в електронна търговска система, подпомагаща обмена на информация и осъществяването на бизнес контакти 
на национално, регионално и международно равнище
Днес, 20 октомври 1999 г., в София бе подписано споразумение между Американската агенция за международно развитие и Българската стопанска камара, по силата на което малкият и среден бизнес в страната се включва в електронна търговска система за стимулиране на националната, регионална и световна търговия. Тази регионална търговска мрежа, в която вече участват фирми от Македония и Румъния, е част от нова регионална инициатива за развитие на търговията на Балканите. Системата се администрира от Global Technology Network /GTN/ - Глобална технологична мрежа, представляваща свързана с Интернет търговска система, активно работеща в 38 страни по света.Програмата има за цел стимулирането на устойчиво национално и регионално икономическо развитие, подпомагане обмена на информация, свързването на фирми от Балканите, развиващи експортна и производствена дейност, както и работещи в сферата на услугите, с потребители вътре в отделните страни, в региона и по света. Инициативата предвижда актуализиране на съществуващите бази данни от фирми и предоставя необходимата техническа помощ за среща на търсенето и предлагането в отделните страни, както и нова технология за разширяване експортните възможности между страните в региона. 
***
БСК осъществява съвместен проект с италианската агенция СИМЕСТ за обучение на кадри и предоставяне на оперативно-техническа помощ с цел създаване на смесени българско-италиански дружества.
БСК набира оферти от български фирми, членки на БСК, които изявяват желание за участие в проекта.
Повече информация относно проекта може да откриете в Интернет страницата на Центъра за международни проекти и програми към БСК.

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят; 
Used Equipment - оферти за използвано оборудване
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика;
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти

Място за информация от Вашата фирма. Очакваме Ви

СВЕТЪТ

Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10204.93 (88.65)
Nasdaq Composite
2688.18 (-0.97)

Стокови борси 
Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 22.35
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 21.76
HEATING OIL ($US/gal.) 0.590
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 3.19
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.624
GOLD ($US/Troy Oz.) 309.40
SILVER (cents/Troy Oz.) 522.50
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 407.00
HOGS (cents/lb.) 48.90
PORK BELLIES (cents/lb.) 66.02
LIVE CATTLE 70.30
FEEDER CATTLE 82.65

*цени към 19.10.1999г.

САЩ
United Airlines и Lufthansa обявиха, че ще подкрепят финансово Air Canada в борбата за овладяването на изпадналата във финансови затруднения конкурентна авио компания Canadian Airlines International. Съвместната подкрепа на американската и германска авио компании, цели да затвърди позициите на Star Alliance в Сверена Америка и да предотврати овладяването Canadian Airlines от конкурентния авио алианс Oneworld, воден от American Airlines и British Airways.
Air Canada предложи 92 млн. канадски долара, или 2 канадски долара на акция за покупката на своя конкурент Canadian Airlines, но се нуждае от допълнително финансиране за да финализира сделката.
Onex Corporation вече предложи  финансова подкрепа в размер на 1.8 млрд. канадски долара, или 1.2 млрд. щ. долара, но Air Canada отхвърли офертата. Канадската компания Onex Corporation, занимаваща се предимно с изкупуване на компании, е подкрепяна финансово от AMR Corporation, която пък е дъщерно дружество на American Airlines.
United Airlines и Lufthansa обявиха, че  са готови да предоставят финансова помощ на Air Canada, която е член на Star Alliance, в размер на 730 млн. канадски долара, включително 230 млн. за покупка на конвертируеми преференциални акции, допълнителни 190 млн. за наемане на лизинг на три самолета "еърбъс" и десет годишна гаранция върху кредит на стойност 310 млн. Ако двете компании конвертират своите преференциални акции те ще придобият 7% от активите на Air Canada.
Onex Corporation заявиха от своя страна, че са готови да предложат по-висока оферта от тази на United Airlines и Lufthansa.
Източник: Файненшъл Таймс

Европа
Най-голямата германска енергийна групировка RWE обяви намеренията си да се слее със своя конкурент VEW. Ако сделката се осъществи това ще се окаже поредната консолидация в бързо променящия се Европейски енергиен пазар.
Новината за сливането бе оповестена само месец, след като втората и трета по-големина енергийни компании в Германия, Veba и Viag, обявиха намеренията си за сливане по между си.
Очаква се консолидацията между RWE и VEW да бъде последвана от евентуално обединение на RWE и британската енергийна компания Eastern Group. Собственик на Eastern Group е американската компания TXU, която от своя страна работи в тясно сътрудничество с германската VEW. RWE вече потвърди интереса си към разширяване на дейността си във Великобритания.
Консолидацията с VEW, която е четвъртата по-големина енергийна компания в страната, ще помогне на RWE да затвърди позициите си на водещата компания в енергийни сектор на Германия. Според RWE, целта която си е поставила компанията е да разшири своя пазарен дял на Европейския енергиен пазар от 2.3% на 10% до 2010г.
Източник: Файненшъл Таймс*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999