Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
 
 
 
 
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Петък, 8 Октомври 1999 г.
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
Брой 16Брой 12 Издава Борсова Информационна компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
Бизнес* Професионално обучение
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (08.10.99)
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.01361
USD/BGN   1.82294
CHF/BGN   1.22823

ОЛП (от 06.10.99):
4.46 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
От 15 октомври започва обезщетяването с поименни компенсационни бонове на хората, които не са получили земите  си, съобщи зам.-министърът на земеделието Георги Каркъмов.  Поземлените комисии трябва да уточнят размера на собствеността и стойността на земята и да решат за каква стойност ще бъдат обезщетени собствениците. Недоволните граждани имат право в 14-дневен срок да обжалват решението. След този ден комисията издава окончателното удостоверение. Ако то бъде загубено или откраднато,  отговорността е изцяло на гражданина. Държавата дължи обезщетения за 3,5 млн. дка земеделска земя на стойност 1,3 млрд. нови лева, съобщи Каркъмов.  Гражданите ще бъдат обезщетени със земя за 800 хил. дка, а за разликата от 2,7 млн. дка ще им бъдат издадени поименни компенсационни бонове на обща стойност 1 млрд. нови лева.
Източник: Монитор
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
14.10.99 Хемус тур  80%
14.10.99 Дървообр.з-д   100%
14.10.99 Механ. завод-  100%
14.10.99 МЗ - Девин 100%
14.10.99 МЗ - Мадан 100%
17.10.99 Берг_Монтана_Фит. 33.27%


Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации:bic_office@bia-bg.com
ПРИВАТИЗАЦИЯ
Агенцията за приватизация отпразнува вчера 7-ия си рожден ден, отчитайки 80-процентно изпълнение на програмата си за тази година и 714 сделки, сключени от 1993 година досега. С тях АП е договорила плащания на 1.618 млрд. нови лв., 2.943 млрд. нови лв. инвестиции и 903.582 млн. нови лв. поети задължения. До момента АП е сключила 84 сделки с чуждестранни инвеститори, 49 от които - през последните две години. До 30 септември т.г. са раздържавени 69.4% от дълготрайните активи на държавните предприятия, подлежащи на приватизация, съобщи директорът на АП Захари Желязков. Най-големият ни успех за тази година е, че успяхме да приватизираме 35 предприятия от включените 47 в списъка за изолация, коментира той. От предвидените за приватизация предприятия чрез посредници до момента са сключени 33 сделки за мажоритарни пакети и 8 за продажба на обособени, съобщи зам.-директорът на АП Илия Калоферов.
Източник: Пари

Договори за 13 приватизационни сделки на обща стойност 6 132 448 щатски долара бяха подписани на 6 октомври от министърът на търговията и туризма Валентин Василев.7 сделки на обща стойност 5 715 141 щатски долара са от отрасъл туризъм и 6 - на обща стойност 417 307 щатски долара са от отрасъл търговия.
Източник: Правителствен бюлетин

До понеделник, 11 октомври трябва да бъде подписано предварително споразумение с чуждестранен инвеститор за закупуване на ТЕЦ на Видахим, каза Васко Лазаров от борда на двете РМД в завода.
Източник: Стандарт
 

Българска Фондова Борса - София - 07.10.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Най-голяма промяна в цените на:
Петрол холдинг груп
10.53%
Софарма
-14.28%
Общи събрания днес
Агрохим-Сливен 
Алуминиева дограма 
Биоеко 
Динамо-Сливен 
Карнота 
Кристал-Перник 
Марицатекс-96 
Меридиан капитал 
ПВИ-Христо Ботев 
 Хан Омуртаг
ДРУЖЕСТВА
Първа инвестиционна банка получава пътнически чекове на Американ експрес, без да ги плаща авансово, съобщиха от кредитната институция. Българската банка получи правото да плаща за пътническите чекове на Американ експрес, след като бъдат закупени от клиентите на трезора. Досега ПИБ заплащаше авансово стойността на чековете и след това ги предлагаше на своите клиенти. Направената промяна е израз на доверие от страна на Американ експрес към финансовата институция.
Източник: Пари

"Булгаргаз" вече няма да прави компромиси на длъжниците си и ще им спира доставките на газ, ако не плащат. Дружеството се задължава да прави това с приетия от кабинета план-график за финансовото му оздравяване. При просрочване на изплащането на задълженията с 30 дни длъжникът се предупреждава да плати в едноседмичен срок. Ако не направи това, банковите му сметки се блокират.
Източник: Демокрация

BEIS рейтинг

Машиностроителна
и 
металообработваща  промишленост

Първите 10 дружества по дълготрайни активи за 1998 г. /лв./


1 Варн.корабостр. 41 665 204
2 Видима 35 346 014
3 Тежко_машиностр. 29 758 764
4 Вамо 25 053 343
5 Маяк 15 982 233
6 Чавдар 15 953 086
7 Одесос 13 909 800
8 Чугунолеене 11 447 897
9 Метизи 10 928 276
10 Капрони 9 470 505

Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
“Бизнес календар”
- нови възможности за делова  информация  и  контакти в Интернет.
Динамиката на събитията, желанието за по-активно включване на широк кръг специалисти, бизнесмени, представители на администрацията и постигнатото споразумение между Българската стопанска камара / БСК / и Министерството на промишлеността за сътрудничество и координиране на усилията, и в частност на информационните потоци от и към промишлените фирми, намери своето съвременно решение на Интернет страницата на БСК “Бизнес календар”– http://www.bia-bg.com/
businesscalendar/.
Ежедневно на страницата се поместват инициативи на БСК и МП за провеждане на бизнес срещи и форуми, конференции и семинари, панаири и изложения, бизнес делегации и заседания и други актуални за бизнес обществеността въпроси. Структурата на информацията позволява по най-бърз и лесно достъпен начин потенциалните бизнес участници да получат информация за характера на събитието и за условията за участие. 

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТOn-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят; 
Used Equipment - оферти за използвано оборудване
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика;
 Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти

Място за информация от Вашата фирма.
Очакваме Ви

Професионално обучение


 На 22 октомври ще се проведе втори модул от обучението по 
“ Трудовото законодателство в прехода към пазарна икономика “, който разглежда връзката между чуждестранните инвестиции и действащото трудово законодателство в България, задълженията на работодателя в приватизационния договор, колективното трудово предоговаряне и измененията в социалното законодателство.За информация и записване: тел: 9881865, г-жа А. Енчева 
На 12 октомври 1999 г. от 9. 00 ч. ще се проведе среща на представителя на МВФ г-н Каконен с председателя на БСК Божидар Данев. На нея ще бъдат дискутирани проблемите на бизнеса и макроикономическата рамка на България за 2000 г. БСК Ви предоставя възможност да отправите своите въпроси за дискусията, чрез попълване на приложената форма:
  Въпрос:
   Фирма:
     Име:
  e-mail:
или изпратете на Пощенска кутия за въпроси

***

Българската стопанска камара организира среща на ръководителите на малките и средни предприятия от различните браншове на стопанството, намиращи се на територията на Софийска община по молба на кмета г-н Стефан Софиянски. На срещата ще бъдат обсъдени въпроси от взаимен интерес, свързани с развитието и укрепването на бизнеса на МСП след влизането на Закона за МСП в сила. Срещата ще се проведе в БСК, заседателната зала на първия етаж на 08.10.1999 г.от 14 ч. Можете да потвърдите Вашето участие на тел. 980 49 09 г-н Д. Гъдев и тел. 988 18 65 г-н Н. Нинов.
***
На 11.10.1999 год./понеделник/ от 14 часа в зала 701 на Българската стопанска камара ще се проведе учредително събрание на Българската съсловна камара на таксиметровите шофьори.
***
На 12 и 13 октомври от 11 ч. в БСК, зала 701 Браншовата камара на хлебопроизводителите ще проведе семинар за своите членове на следната тема "Интелектуална собственост и ангажименти на българските работодатели", след влизането в сила на Закона за професионалното образование и обучение.
***
На 7 октомври 1999 г. председателят на БСК г-н Божидар Данев прие господин Владимир Йосифов – директор на инфраструктурни услуги и насърчаване на иновацията в Световната организация по интелектуална собственост (WIPO) в Женева. Обсъдени бяха въпроси за пряко ангажиране на БСК в програмата за сътрудничество между България и WIPO в областта на интелектуалната собственост. По- специално внимание бе отделено на поставените от БСК услуги в тази област за българската индустрия, възможностите за взаимно допълване и интегриране на BIA net и WIPO net, изграждането на иновационен център в България, обучение и квалификация на кадри по проблемите на интелектуалната собственост, както и сътрудничество между Арбитражния съд на БСК и Международния арбитражен център на WIPO.
БСК ще подготви и представи на WIPO в писмена форма своите виждания и предложения за сътрудничество на обсъжданите проблеми.
***
Все още съществуват някои законови и подзаконови нормативни актове на различните ведомства, чиито разпоредби, по пряк или косвен начин са в противоречие със Закона за митниците и правилника за прилагането му и не са в унисон с хармонизирането на нашето законодателство с това на Европейския съюз.
Доста закони, които са приети преди процеса на хармонизиране, в някои от разпоредбите си създават затруднения при износа и вноса на стоките и не са в унисон с директивите на ЕС. Редица ведомства са издали в миналите години различни наредби и заповеди които продължават да са в сила и не съответстват на настоящето законодателство.
Позовавайки се на Вашият опит и практика, моля, да ни информирате за подобни случаи като попълните приложената форма: ( http://www.bia-bg.com/AboutBIA/zak-prechki.htm )
СВЕТЪТ
Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10537.05 (-51.29)
Nasdaq Composite
2860.70 (3.49)

Стокови борси 
Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 22.41
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 21.89
HEATING OIL ($US/gal.) 0.574
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.64
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.628
GOLD ($US/Troy Oz.) 324.30
SILVER (cents/Troy Oz.) 5.59
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 405.00
HOGS (cents/lb.) 45.62
PORK BELLIES (cents/lb.) 64.22
LIVE CATTLE 70.00
FEEDER CATTLE 81.55

*цени към 07.10.1999г.

САЩ
Американският конгломерат General Electric (GE) отчете рекордни печалби за третото тримесечие на тази година. Нетната печалба на GE за тримесечието се е увеличила с 16% до 2.65 млрд. щ. долара спрямо същия период на миналата година. Доходът  от акция на компанията се увеличи с 80 цента, надминавайки пазарните прогнози от 79 цента. 
Преди шест месеца главният изп. директор на General Electric Jack Welch прогнозира, че компанията ще отчете рекордно високи финансови резултати през втората половина на 1999г. 
Засега прогнозите на Jack Welch се потвърждават, след като консултантската фирма Salomon Smith Barney обяви, че GE е надминала и най-смелите пазарните очаквания. Приходите на GE за тримесечието са нараснали с 43% до 27.2 млрд. щ. долара спрямо същия период на минaлата година. 
Източник: Файненшъл Таймс

Европа
Bank of Scotland възнамерява да намали броя на клоновете на National Westminster Bank (NWB), ако успее да закупи банката срещу сумата от 21.5 млрд. паунда. Закриването на някои от клоновете на NWB ще спомогне да се намалят оперативните разходи на новата финансова институция с 1.015 млрд. паунда в рамките на три години.
Според главния изп. директор на Bank of Scotland Peter Burt, банката ще спести още 290 млн. паунда от информационни технологии, след като обедини информационните центрове на двете финансови институции и редуцира разходите за тяхната поддръжка. Допълнителни 215 млн паунда ще бъдат спестени от елиминирането на дублиращи се длъжности в двете банки.
Специалистите в Шотландия считат, че закриването на клонове на NWB ще доведе до допълнителни социални разходи. 
Източник: Файнешъл Таймс
 *Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999