Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Сряда, 22 Декември 1999 г., брой 69
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска
камара
Бизнес * Инвестиции
Светът
 Европа * САЩ
БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА
Пожелава на всички свои партньори и съмишленици
Весела Коледа и Честита Нова 2000 Година!
Пред вас е електронното издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми.  Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (22.12.99)

 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.11636
USD/BGN   1.93954
CHF/BGN   1.22285

ОЛП (от 15.12.99):
4.46 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Съвкупният външен дълг на правителството към края на ноември е бил 8.75 млрд. USD, сочат данни на финансовото министерство. Месец по-рано дългът е бил 8.79 млрд. USD. През ноември сме платили 31.8 млн. USD на чужди кредитори, от които 18 млн. USD по главници, а сме получили 10.1 млн. USD по споразумения за финансиране, подписани през предходните години. България е платила за 11-те месеца на годината по задължения към чужбина 841.5 млн. USD, от които 404.4 млн. USD плащания по главници, докато външните заеми за периода възлизат на 461.5 млн. USD. Най-големите плащания по главници са били за 165.3 млн. USD към Парижкия клуб, следвани от 124 млн. USD, платени на МВФ.
Източник: Пари
Процедури за приватизация  
27.12.99 Периферна техника 80.00%
27.12.99 Каолин 75.00%

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма и др.
ПРИВАТИЗАЦИЯ
Агенцията за приватизация продаде 144 638 акции от Девня цимент на Марвекс ООД, собственост на Симан Франсе за 3 325 589 лв., платими наполовина в брой при подписването и 50% до 30 дни чрез непарични платежни средства.
Източник: Стандарт
Българска Фондова Борса - София - 21.12.1999
Обща стойност:
Брой търгувани компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Блокова търговия:
Най-голяма промяна в цените на:
Бял бор
100.91%
Вега
-95.36%
Общи събрания днес
Алианц България - ДПФ (София)
Вакуумтерм (Велико Търново)
Електроника (София) 
Котлостроене (София)
МТБ Еврокапитал (Пловдив)
Плама (Плевен)
Рачо Ковача (Габрово)
Резервни части (Пловдив)
Химпродукт (Горна Оряховица)
ДРУЖЕСТВА
880 000 лв. е очакваната печалба за троянската фирма Елма за 1999 г., съобщи изпълнителният директор Руси Конов. Продадени са 290 хил. електродвигатели, предимно в Западна Европа. Елма е спечелила нови клиенти в Англия, Италия и Франция, възобновени са продажбите в Кипър, Уругвай и Далечния изток. През следващата година ще бъдат увеличени гаранционните срокове за двигателите - на 2 и 3 години, като всяко изделие ще има свое досие. След повторен одит сертификатът за качество ISO 9001, който Елма получи през 1995 г., е продължен за още 3 години. През 2000 г. ще започне работа по внедряването на сертификат ISO 14001 - за опазване на околната среда, който е сред основните изисквания за износ в Западна Европа. До края на месеца ще бъдат произведени първите агрегат-генератори за бензинови и дизелови двигатели на италианската фирма ACME.
Източник: Пари

Модерен завод за производство на висококачествен тютюнев разсад ще строи нститутът по тютюна и тютюневите изделия по авангардната технология с гранулирани семена. В начинанието ще инвестира Булгартабак - Холдинг АД. По тази технология вече работи 90% от производството в САЩ и 60-70% в Европа. С нея се елиминира до 80% от ръчния труд и се въвежда механизацията. Технологията се прилага за пръв път в България от 1998 година.
Източник: Марица

BEIS рейтинг

Производство на машини и оборудване за нефтопреработвателната, химическата,
каучуковата и хартиената промишленост

Първите 10 дружества по капитал /лв./


1 Пиви-Компас 1 928 520
2 Химмаш 655 674
3 Формопласт 223 465
4 Химремонтстрой 164 480
5 Норд-Девня 133 189
6 Есмос 76 922
7 ХЕМ 58 111
8 Протех-Провадия 54 187
9 Строителство и ремонт 51 765
10 Дезинтегратор 51 217


Добавете вашата фирма в
Информационната система за
българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Инвестиции

Инвестиционен посредник
Авал - ИН АД 
продава пакет от акции, представляващ 50% плюс една акция от капитала на
Зино - К АД, гр, Казанлък.
Цена: USD 20 за една акция.

Офертата е валидна до 30.12.1999г.
За контакти

BIAnet новини
От 1.12.1999 г. “БИА НЕТ-БСК” ООД  пусна на пазара за градовете София и Пловдив карти за достъп до Интернет – “BIA net card”. Подробности за вида на картата 
и ползваната чрез нея услуга може да намерите на http://www.bianet.net/card/,  в раздела - Услуги. Картите могат да се закупят в офиса на ул.”Алабин” №14 и чрез дистрибуторите на фирмата. 
     “БИА НЕТ-БСК” ООД набира дистрибутори за BIAnet картите при изгодни условия.
За повече информация – 
тел.9874597 и Е-mail:  ivank@bia-bg.com
Недвижими имоти

МАЯК АД
Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори
*
ХЗ ”Панайот Волов” АД - Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори

Какво е необходимо за да имате свой собствен Интернет магазин?

Заповядайте в новия магазин
ИНТЕРЛИЙЗ АД
финансира закупуването на ново висококачествено оборудване
Стойност на сделките от $ 100,000 до $ 500,000
Срок за лизинг от 2 до 4 години
Одобрение на сделка в рамките на 3-4 седмици след предоставяне на информация от клиента.
Обикновено необходимото обезпечение в сделката е самото оборудване на лизинг
За контакти
Българската стопанска камара /БСК/ организира двуседмичен курс в Германия, финансиран от немска страна, на тема “Мениджмънт, Маркетинг, Коопериране" за заинтересовани български ръководители и специалисти от текстилната, шивашката и трикотажната промишленост. Завършилите курса ще получат сертификати от Академията по мениджмънт на Саксония. Графикът за провеждане на курса е следният:
* двудневен подготвителен курс в София – 18-19.01.2000;
* четиринадесетдневен основен курс в Германия – 31.01-14.02.2000;
* тридневен заключителен курс в София – м. май 2000.
За цялото време на курса, който ще се проведе от германски лектори, за българските участници ще бъде осигурен преводач.
Разходите за участниците в курса на територията на Германия се поемат от немска страна. Срокът за подаване на заявките е 23.12.1999 година
Подробна информация в Интернет или на тел. : 9881932,  9809916, 9809096  г-н Тошо Киров, Манолина Недева, ел. поща: kirov@bia-bg.com
***
Българската стопанска камара /БСК/ организира едномесечен курс в България и Германия на тема “Управление на фирмата в условията на пазарна икономика и възможности за участие на западноевропейския пазар" за заинтересовани ръководители и специалисти от следните браншове:
* леката, хранителната и преработващата селскостопанска продукция промишленост;
* машиностроене за леката и хранително – вкусовата промишленост и селскостопанско машиностроене;
* производство на машини и оборудване за разфасоване и опаковане на хранителни продукти.
Завършилите курса ще получат сертификат от ELOP GmbH.
Курсът е разчетен за 20 работни дни, а групата от участници е с фиксиран състав и ще бъде от 16 души. Разходите за участниците в курса на територията на Германия се поемат от немска страна. Срокът за подаване на заявките е 23.12.1999 г.
Подробна информация в Интернет или на тел. : 9881932,  9809916, 9809096  г-н Тошо Киров, г-жа Манолина Недева, ел. поща: kirov@bia-bg.com
***
Съгласно договореностите от Протокола на Първата сесия на Смесената междуправителствена българо-албанска комисия за търговско и икономическо сътрудничество предстои създаване на Българо-албански бизнес съвет – нестопанска организация, която да обединява частните стопански субекти от двете страни и да защищава интересите на фирми, които желаят да развиват стопанска дейност с партньори от Албания, респективно България.
Всички заинтересовани български фирми могат да заявят своето участие  на тел. 02/9884308 или факс: 02/9872604, БСК
***
Американската агенция за търговия и развитие (U. S. Trade and Development Agency - TDA) търси партньори от частния сектор за разработка на нови проекти, които да допринесат за развитието на дългосрочните търговски отношения между американските и българските компании. TDA осигурява финансова помощ за инфраструктурни и индустриални проекти, които са приоритетни за развитието на България и биха стимулирали американския износ. Допълнителна информация
***
Центърът за обучение към БСК предлага партньорство на желаещите да открият собствен център за компютърно обучение. 
Допълнителна информация
***
БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти
оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят
Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти


Място за информация от Вашата фирма. 
Очакваме Ви
СВЕТЪТ
Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
11200.54 (+56.27)
Nasdaq Composite
3911.15 (+127.28)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 26.25
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 25.29
HEATING OIL ($US/gal.) 0.686
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.52
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.708
GOLD ($US/Troy Oz.) 289.00
SILVER (cents/Troy Oz.) 520.00
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 417.50
HOGS (cents/lb.) 56.00
PORK BELLIES (cents/lb.) 80.35
LIVE CATTLE 69.17
FEEDER CATTLE 84.55
*цени към 21.12.1999г.
Европа
BP Amoco успя да постигне споразумение по дългогодишния си спор с руската петролна компания TNK относно контрола върху голямо нефтено находище в Северен Сибир. Тристранното споразумение, постигнато между BP Amoco, миноритарните акционери в Sidanco и руския финансов и индустриален концерн Alfa Group ще позволи на компанията  да възвърне част от инвестициите си в Русия. Sidanco е холдингова компания, в която BP Amoco притежава 10% от капитала, а Alfa Group е основният акционер в петролната компания TNK.
Съгласно споразумението TNK ще предостави контрола върху сибирския производител на нефт Chernogorneft на Sidanco, а в замяна ще получи 25% плюс една акция от капитала на Sidanco.
Източник: FT

САЩ
Американската инвестиционна банка Goldman Sachs отчете по - високи от очакваните финансови резултати за четвъртото тримесечие на тази година. Нетните постъпление на банката възлизат на 766 млн. щ. долара, което е с 18% повече от печалбата и за предходното тримесечие. Goldman Sachs отчете загуба от 8 млн. щ. долара през четвъртото тримесечие на миналата година, заради кризата обхванала световните капиталови пазари. Печалбата на една акция на Goldman Sachs за тримесечието изтичащо на 30 ноември тази година достигна 1.54 щ. долара, докато прогнозите сочеха печалба от около 1.25 щ. долара за акция.  Същевременно Morgan Stanley Dean Witter отчете рекордна печалба също за четвъртото тримесечие в размер на 1.6 млрд. щ. долара. Добрите финансови резултати на двете инвестиционни банки се дължат главно на активната им дейност при сливанията и поглъщанията, както и на бумът в цените на акциите на компаниите, работещи в областта на Интернет. Goldman Sachs е световен лидер при посредничеството на сделки, включващи сливания и поглъщания на компании. 
Източник: FT*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999