Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
 
 
 
 
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Понеделник, 1 Ноември 1999 г.,брой 32
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
   Арбитраж * Бизнес 
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

Вашите предложения и забележки ще направят вашето издание Бизнес Индустрия Капитали по-полезно, ще го превърнат в живата връзка на българския бизнес. Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!


БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 

Валутни курсове (01.11.99)
 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.05933
USD/BGN   1.87107
CHF/BGN   1.22011

ОЛП (от 27.10.99):
4.42 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Застрахователните компании няма да плащат 0.5% от приходите си на Дирекцията за застрахователен надзор /ДЗН/, гласи решение на Върховния административен съд /ВАС/. С решението на ВАС се отменя т. 11. 4 от Тарифата за таксите, събирани от ДЗН. Съдът обяви текста от тарифата за незаконосъобразен. Решениет му не подлежи на обжалване. Т. 11. 4 задължаваше застрахователите до 31 май на текущата година да заплащат по 0.5 % от премийния си приход от предходната година.
Източник: Пари
 
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
08.11.99 Хотел_"Витоша"_*
100.00%
08.11.99 Хотел "Люлин" *
100.00%
08.11.99 Хотел "Пирин" *
100.00%
08.11.99 Хотел "Рила" * 100.00%
08.11.99 Хотел "Хемус" * 100.00%
*обособена част

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации:bic_office@bia-bg.com
ПРИВАТИЗАЦИЯ
Солвей Соди е определена за купувач, с който ще се водят преговори за продажбата на 78% от капитала на Геосол ЕООД - Провадия, съобщиха от АП. Срокът за сключване на договора е до 30 дни от датата на решението. Солвей Соди вече притежава 
Соди - Девня АД.
Източник: Сега

Дружеството Видахим АД е оценено на 70 млн. лв. , но никой от сегашните кандидати не иска да плати тази цена, заяви зам. министърът на промишлеността Марин Маринов. Много западни фирми се интересуват от закупуване на обособени части от дружеството.
Източник: 24 часа

Българска Фондова Борса - София - 29.10.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Блокова търговия:
Най-голяма промяна в цените на:
Пиринско пиво
316.67%
Българска захар
-23.08%

 
Общи събрания днес
AIG Общо застрах. дружество
Авиамонт 
Евро-тех-България
Керамика - Силистра 
Лемекон 
Прайм Спед 
ДРУЖЕСТВА
Италианската Дюферко, регистрирана в Швейцария и Еврометал ООД - Перник с партньор германската Метал Трейдърс останаха за окончателните преговори за наем на активите на Стомана АД - Перник. И двете оферти са с клаузи за последващо изкупуване на наетите активи. Дюферко предвижда запазване на 1000 работни места, а консорциумът между Еврометал ООД и Метал Трейдърс планира да остави 2100 от общо заетите в момента 5358. Бъдещият наемател и синдиците на Стомана АД ще изготвят заедно оздравителна програма.
Източник: Пари

С печалба от 6 млн. лв. ще приключи сезона КК Албена АД, заяви изп. директор Красимир Станев. Според съвета на директорите на дружеството планираната печалба трябвало да е значително по-голяма. Според тях основна причина за размера на печалбата е войната в Косово.
Източник: 24 часа

След две-три години акциите на Нефтохим АД ще бъдат пуснати на една от международните фондови борси, съобщи юридическият консултант на ЛУКойл - Петрол Тодор Попов. През следващите три години капиталът на Нефтохим АД ще бъде вдигнат два пъти. Според приватизационният договор през следващите 5 години ЛУКойл - Петрол не може да продава акциите си и да намалява дела си в Нефтохим АД.
Източник: Сега

BEIS рейтинг

Мебелна 
промишленост

Първите 10 дружества по приходи 
от продажби за 1998 г. /лв./


1 Августа-мебел 4 647 394
2 Хармония-ТМ 1 643 409
3 Република-ПЛ 1 587 129
4 Емос 1 458 528
5 Бряст-Д 1 121 360
6 Явор-Петрич 1 021 408
7 Мебел-СЗ 873 871
8 Добрудж._мебел  418 118
9 Мебелфаб 346 837
10 Мебеллукс 298 442

 

Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
От тази година към Българската стопанска камара функционира 
АРБИТРАЖЕН СЪД
(АС при БСК)
Чрез този съд можете:
да се спогодите, когато при сключването или изпълнението на договор възникне спор.  АС при БСК осъществява посредничество, което завършва с извънсъдебна спогодба
*
да защитите нарушеното си право в арбитражно производство. Арбитражното решение има същата законна сила, както решението на държавния съд.
За целта трябва да имате сключено споразумение за посредничество, съответно арбитражно споразумение. Предимствата са: 
бързина – спорът се решава в една инстанция вместо в три, 
икономия – арбитражната такса е около два пъти по - ниска от държавната. 
АС при БСК гарантира безпристрастност и високо качество, обусловени от състава на арбитражната колегия. 
Зa повече информация:
www.bia-bg.com/arbitration 

 
BIAnet новини
Някой беше казал: “Няма такова нещо наречено безплатен обяд”
Днес, 
BIAnet заявява:
“Всеки нов клиент получава 15 часа БЕЗПЛАТЕН Интернет достъп”.

Побързай, позвъни, не пропускай!
Само до 15 Ноември
възползвай се!!!.
Телефон за пълна информация: 
987 03 88
e-mail: info@bia-bg.com

 
В периода 25 – 30 ноември 1999 г. в Тирана, Албания ще се проведе Международния годишен панаир‘99, с основна цел възстановяване на Балканите,  изграждане на транспортните коридори 8 и 10, развитие на селското стопанство и хранителната промишленост, туризма и др. Подробна информация и условия  за участие можете да получите, до 5 ноември 1999 г., 
на  тел.: 988 43 08. 
***
От 1 до 4 декември 1999 г.,  Българската стопанска камара организира бизнес делегация във Виетнам, която ще придружава г-жа Надежда Михайлова, Министър на външните работи. По време на посещението ще се осъществят директни контакти с виетнамски фирми и ще бъдат очертани конкретни перспективи за развитието на двустранните отношения. Допълнителна информация и условия за участие можете да получите, до 5 ноември 1999 г., на тел.: 988 43 08 и факс: 987 26 04.
 
 
ИНТЕРЛИЙЗ АД
финансира закупуването на ново висококачествено оборудване

Стойност на сделките от $ 100,000 до $ 500,000
Срок за лизинг от 2 до 4 години
Одобрение на сделка в рамките на 3-4 седмици след предоставяне на информация от клиента.
Обикновено необходимото обезпечение в сделката е самото оборудване на лизинг
За контакти: 
Интерлийз АД, ул. Алабин 16-20, София 1000, 
г-жа Петя Михова, тел. (02) 9817035, 9818616, 9810309
    Факс (02) 9810718
e-mail: interlease@bitex.com

***
Българската стопанска камара подготвя предложение до правителството за рязко съкращаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими, създаващи бюрократични пречки пред бизнеса и предпоставки за корупция.
Поканват се всички организации и отделни лица, упражняващи стопанска дейност, да изпращат известните им факти и своите мнения и предложения на адрес:1000 София, ул. “Алабин” 16-20; по факс 987 26 04;e-mail: rumi@bia-bg.com
Предложения за съкращаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими.

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ


On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят; 
Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика; 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти 
 
 

Място за информация от Вашата фирма. 
Очакваме Ви

СВЕТЪТ

Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10729.86 (107.33)
Nasdaq Composite
2966.43 (91.21)

Стокови борси 
Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 21.78
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 21.44
HEATING OIL ($US/gal.) 0.579
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.95
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.618
GOLD ($US/Troy Oz.)  300.20 
SILVER (cents/Troy Oz.) 519.00
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 401.50
HOGS (cents/lb.) 46.55
PORK BELLIES (cents/lb.) 61.65
LIVE CATTLE 68.65
FEEDER CATTLE 82.50

*цени към 29.10.1999г.

САЩ
Американската инвестиционна банка Merrill Lynch се опита да върне обратно бившия си изпълнителен директор Seth Waugh само година след като го отстрани. Кампанията до завръщането на Waugh се ръководи лично от председателя и главен изпълнителен директор на Merrill Lynch David Komansky. 
Източник: Файненшъл Таймс

Европа
Телекомуникационните компании British Telecommunications (BT) и Vodafone AirTouch възнамеряват да увеличат акционерните си участията в Airtel, втория по големина мобилен оператор в Испания. BT ще удвои сегашния си дял от 17% срещу сумата от 2 млрд. паунда. BT и Vodafone вече са започнали преговори с банковата групировка Banco Santander Central Hispano (BSCH), която притежава 30% от акциите на мобилния оператор.
Очаква се BSCH да предложи другата половина от акциите си на останалите акционери сред които е и Vodafone, която контролира 21,7 % от Airtel. Покупката на акции от Airtel е част от стратегията на BT за разрастване дейността на компанията в Европа. BT притежава 45 % от германската телекомуникационна групировка Viag Interkom, 26 % френската Cegetel. Инвестициите на британската компания в континентална Европа от 1997г досега 
възлизат на 3 млрд паунда.
Източник: Файненшъл Таймс*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999