Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Четвъртък, 11 Ноември 1999 г., брой 40
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
Арбитраж * Бизнес *
 Професионално обучение
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

Вашите предложения и забележки ще направят вашето издание Бизнес Индустрия Капитали по-полезно, ще го превърнат в живата връзка на българския бизнес. Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!


БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (11.11.99)

 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.04836
USD/BGN   1.88024
CHF/BGN   1.21639

ОЛП (от 03.11.99):
4.46 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата отне  разрешенията на 22 тържища, съобщи председателят и Георги Михнев.  Дружествата досега не са привели дейността си в съответствие  с изискванията на закона, обясни Михнев. Работата на всички борси ще се разглежда отделно и фирмите, които имат трудности  с доказването на собствеността върху търговските площи в съда, ще получат отсрочка. Пълен лиценз сега имат 28 тържища.
Източник: Стандарт
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
12.11.99 Белопал
20.00%
13.11.99 Къмпинг "Врана"* 100.00%
13.11.99 Хотел_"Снежанка"* 100.00%
13.11.99 Битова електроника
80.00%
13.11.99 Мотел
"Горублян. ханче"*
100.00%
*обособена част

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации.
ПРИВАТИЗАЦИЯ
80% от капитала на бургаското предприятие Черноморски риболов ЕАД бяха продадени за 1,2 млн. лв., съобщиха от Агенцията за приватизация. Сделката е била подписана на 9 ноември и още тогава купувачът - “Консорциум Рибекс” ООД е платил в брой 30% от  договорената сума.  Дружеството се занимава с производство на рибни продукти,  производство и ремонт на риболовни уреди и малки кораби.  Съгласно условията на договора 50% от сумата за предприятието консорциумът трябва да издължи чрез облигации по вътрешния дълг,  компенсаторни записи и други дългови инструменти. Останалите 20%  също трябва да бъдат платени в брой в срок до 30 дни от подписването на договора.  “Консорциум Рибекс” се задължава да вложи в предприятието 1,7 млн. долара за 3 г., да запази предмета му на дейност и да увеличи  работните места от 99 на 188 души.  На 11 февруари Черноморски риболов ЕАД беше обявен в ликвидация.
Източник: Монитор

РМД Интермат - 99 стана собственик на  завода за инертни материали в Стара Загора - Интермат АД. Цената за 79% от предприятието е 1,5 млн. лв., които ще се плащат 10  години. Новите собственици обещават 1 млн. лв. инвестиции за следващите три години и да поддържат  численост на персонала до 70 души.
Източник: Демокрация

Българска Фондова Борса - София - 10.11.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Блокова търговия
Най-голяма промяна в цените на:
Маяк
28.47%
Албена Автотранс
-88.24%

 
Общи събрания днес
Автотранс-запад 
Балканкар реклама
Бетакорп 
България Добрич 
Летище Пловдив 
Медия транс 
Фланко 
Хисар-Балнеоложки комплекс 

 
Публични поръчки

Народното Събрание на Република България открива процедури за възлагане на публични поръчки за:
1. за доставка на 4 броя нови моторни превозни средства - товарни фургони.
2. за доставка на лазерни принтери
3. за доставка и инсталирани на две нови дигитални копирни машини
4. за застраховане на моторни превозни средства по следните видове застраховки: "Гражданска отговорност", "Злополука на местата в МПС" и "Каско"
5. за доставка на преносими персонални компютри.
ДРУЖЕСТВА
2500 заявления за закупуване на преференциални акции на Нефтохим АД са  подадени от работниците в рафинерията, според председателя на НПС Промяна в дружеството Велин Дракалиев. 12% от капитала на Нефтохим се предоставят на работниците по преференциална цена от около 12 лева за акция. Синдикатът възнамерява да  обедини техните акциите, за да се улесни предлагането им на борсовия пазар,  където в момента те се търгуват на ниво около 11 лева. Минимум 7 танкера суров петрол през ноември ще получи Нефтохим,  съобщиха от пресслужбата на ЛУКойл. Планира се до края на ноември   дневната преработка на нефт да достигне 18 000 тона. 
Източник: Пари

Комисията по ценните книжа и фондовите борси одобри  проспекта за публично предлагане на акции на ново дружество  "Застрахователно търговско сдружение", съобщиха от  комисията. То набира капитал от 3 000 000 лева, разпределен в 30 000 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинал 100 лв.
Източник: Стандарт

Изнасяме тютюн за Египет за 1,2 млн. лв., обяви пред БТА шефът на Шумен БТ AД Божидар Пенев. Суровината вече е отпътувала. С парите  дружеството ще погаси напълно банковия си кредит, а останалите  средства ще бъдат за изплащане на последното обезщетение на  съкратените 140 работници.
Източник: Стандарт

400 хил. противопехотни мини ще бъдат обезвредени във военния завод Дунарит АД до месец септември 2000 г. Вече са започнали да пристигат първите количества от границите. Общо мините, които предстои да обезвреди България са около 900 хиляди съгласно Конвенцията за забрана на противопехотните мини.
Източник: Демокрация

BEIS рейтинг

Строителна керамика

Първите 10 дружества по приходи 
от продажби за 1998 г. /лв./


1 Кераминженеринг 3 150 173
2 Мизия-
Горна Оряховица
1 788 575
3 Керамика-Бургас 1 673 315
4 Балканкерамик 1 579 732
5 Успех 1 453 310
6 Стройкерамика-
Мездра
1 381 505
7 Керамик ГТ 1 232 038
8 Харманлийска керамика  1 108 194
9 Силикат-Керам 895 123
10 Синтерметал 667 463

Добавете вашата фирма
в 
Информационната система за българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Какво е необходимо за да имате свой собствен 
Интернет магазин?

 
Професионално  oбучение

  Българската Стопанска Камара
съвместно с 
Българската Франчайзингова Асоциация 
Ви кани да участвате в
семинар по франчайзинг
на тема: 
“РАЗВИТИЕ НА ПРЕДРИЕМАЧЕСТВОТО В ЕДИН ПРОМЕНЯЩ СЕ СВЯТ“,
от 18 – 20 Ноември, 1999 година в сградата на БСК
Семинарът е тематично насочен към предприемачи, юристи, бизнес консултанти, мениджъри, специалисти по маркетинг или финансисти.
За повече информация и записване: тел: 9881865, г-жа Галя Цветкова

 
ИНТЕРЛИЙЗ АД
финансира закупуването на ново висококачествено оборудване

Стойност на сделките от $ 100,000 до $ 500,000
Срок за лизинг от 2 до 4 години
Одобрение на сделка в рамките на 3-4 седмици след предоставяне на информация от клиента.
Обикновено необходимото обезпечение в сделката е самото оборудване на лизинг
За контакти


 
От тази година към Българската стопанска камара функционира 
АРБИТРАЖЕН СЪД
(АС при БСК)
Чрез този съд можете:
да се спогодите, когато при сключването или изпълнението на договор възникне спор.  АС при БСК осъществява посредничество, което завършва с извънсъдебна спогодба
*
да защитите нарушеното си право в арбитражно производство. Арбитражното решение има същата законна сила, както решението на държавния съд.
За целта трябва да имате сключено споразумение за посредничество, съответно арбитражно споразумение. Предимствата са: 
бързина – спорът се решава в една инстанция вместо в три, 
икономия – арбитражната такса е около два пъти по - ниска от държавната. 
АС при БСК гарантира безпристрастност и високо качество, обусловени от състава на арбитражната колегия. 
Зa повече информация:
тел. (+359 2) 980 99 16/229

 
 BIAnet новини

Някой беше казал: “Няма такова нещо наречено безплатен обяд”
Днес, 
BIAnet заявява:
“Всеки нов клиент получава 15 часа БЕЗПЛАТЕН Интернет достъп”.

Побързай, позвъни, не пропускай!
Само до 15 Ноември
възползвай се!!!.
Телефон за пълна информация: 
987 03 88
e-mail: info@bia-bg.com

В рамките на програмата за официалното посещение на г-н Йоанис Магриотис – министър за Македония и Тракия на Р Гърция в нашата страна, днес - 11 ноември 1999 г. , в  Българската  стопанска камара / БСК /  ще се проведе бизнес форум.
От гръцка страна във форума ще вземат участие представители на 36 гръцки фирми - производители и търговци, търсещи дистрибутори и смесено производство в областта на : хранително-вкусовата  промишленост - зеленчукови, плодови и рибни консерви, растителни масла и зехтин, цитрусови плодове, ядки, сладолед и други продукти на млечната промишленост; в мебелната индустрия – мека и кухненска мебел; за строителството – дървен материал, скрап, метални елементи, материали за пътно строителство и водоустойчиви материали, асфалт, цимент, метални сандвич – панели и мобилни къщи, къщи от желязо-дърво- прокат и редица изделия за строителството като водни филтри, вакуумни кранове за баня, галванизирани и полиетиленови тръби, отоплителни и климатични инсталации, лепила, бои  и др.; изделия в областта на текстила и трикотажа и др.
След официалното приветствие на участниците в бизнес форума от министъра на търговията и туризма в България  Валентин Василев и от министър Магриотис и представяне на възможностите на БСК за подпомагане контактите на български и чуждестранни фирми, българските фирми ще проведат в рамките на три часа индивидуални срещи с потенциални гръцки партньори.
***
На 11-12 ноември, делегация от БСК и Симест, Италия, ще осъществи посещение на гр. Велико Търново. Посещението е в рамките на съвместния българо-италиански проект БСК-СИМЕСТ, чиято цел е създаването на смесени българо-италиански дружества. С помощта на Индустриалната стопанска асоциация във Велико Търново са организирани срещи с най-подходящите и активно участващи в проекта фирми от региона, чиято цел ще бъде подготвянето на съответни фирмени профили. 
***
На 15. 11. 1999 г. от 18.00 ч. в зала “Фестивална” - София се открива специализирана международна изложба за храни, напитки и оборудване.
***
На 16.11.99 г. /вторник/ от 09.00 ч. в Конгресния център на хотел "Родина" - София, зала № 1 Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Българската стопанска камара и Фонд "Условия на труд" организират първата Учредителна среща на членовете, участвуващи в Националната мрежа от фирми, укрепващи здравето и безопасността при работа.
***
На 16.11.1999 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на БСК ще се проведе курс “Нови моменти в счетоводното и данъчно приключване на 1999 година”.  Ще бъдат дискутирани и счетоводни и данъчни проблеми, свързани с осъществяване на приватизационни сделки, както и в следприватизационния период. За повече информация - Камен Колев, гл. директор, тел. 987-99-29, e-mail: kamen@bia-bg.com
***
Българска Стопанска Камара набира инвестиционни проекти (намерения), за реализацията на които е необходимо чуждестранно пряко или непряко финансиране в размер над 1 млн.щ.долара. Инициативата е следствие от заявения интерес в БСК от страна на чуждестранни инвестиционни фондове и банки за инвестиране в България. За повече информация
***
Българската стопанска камара подготвя предложение до правителството за рязко съкращаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими, създаващи бюрократични пречки пред бизнеса и предпоставки за корупция. 
Поканват се всички организации и отделни лица, упражняващи стопанска дейност, да изпращат известните им факти и своите мнения и предложения на адрес.
Предложения за съкращаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими.

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ


On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят
Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти

Място за информация от Вашата фирма.Очакваме Ви

В Руския културно-информационен център в София от 16 до 19 ноември 1999 г. ще се състои презентация на предприятия и организации от научно-промишления комплекс на Московска област. В реализирането на проекта ще вземат участие 30 водещи предприятия  от всички градове на Московска област. Официалното откриване на изложба ще се състои на 16 ноември в 11.00 часа в РКИЦ. В рамките на изложбата на 17 ноември от 10.00 часа е предвидено провеждането на кръгла маса.
Изложбата се осъществява  със съдействието на Министерството на промишленността на Република България, Администрацията на Софийска област и Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД.
РКИЦ - София

СВЕТЪТ
Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10597.74 (-19.58)
Nasdaq Composite
3155.96 (+30.92)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 24.40
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 23.78
HEATING OIL ($US/gal.) 0.647
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.65
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.698
GOLD ($US/Troy Oz.) 299.00
SILVER (cents/Troy Oz.) 513.00
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 426.50
HOGS (cents/lb.) 48.25
PORK BELLIES (cents/lb.) 70.60
LIVE CATTLE 68.37
FEEDER CATTLE 82.35
*цени към 10.11.1999г.
САЩ
Bacardi, четвъртият по големина в света производител на спирт, привлече вниманието на водещите инвестиционни банки на Wall Street, след като обяви, че възнамерява да сложи край на 137-годишната си история като частно дружество и да се превърне в публична компания.
Credit Suisse First Boston, Merrill Lynch са Warburg Dillon Read вече проявиха силния си интерес да станат консултанти по първичното публично предлагане на акции на Bacardi. Очаква се пазарна капитализация на Bacardi да достигне 5 млрд. щ. долара.
Източник: Файненшъл Таймс

Европа
BASF, Bayer и Hoechst, трите най-големи химически компании в Германия, съобщиха, че ще обединят своите производства за текстилна боя, създавайки най-голямата в света компания за производство на текстилни бои. Новата компания ще има годишни продажби в размер на 2.2 млрд.щ. долара и 4 700 служители. Очаква се тя да започне да работи в началото на следващата година след одобряването й от антитръстовото законодателство в Германия.
Източник: Файненшъл Таймс*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999