Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
 
 
 
 
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Понеделник, 8 Ноември 1999 г., брой 37
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
Инвестиции * Бизнес *
 Обучение
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

Вашите предложения и забележки ще направят вашето издание Бизнес Индустрия Капитали по-полезно, ще го превърнат в живата връзка на българския бизнес. Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!


БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (08.11.99)

 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.05742
USD/BGN   1.87916
CHF/BGN   1.21202

ОЛП (от 03.11.99):
4.46 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
17.5 млн. нови лева е равностойността на предоставените кредити в  евро през последната седмица на октомври, съобщиха от БНБ. През  четвъртата седмица на октомври са дадени общо 7.3 млн. лв. краткосрочни  кредити, което прави 43.1 млн. лв. от началото на месеца. От тях на 2.2 млн.   лв. възлизат кредитите в евро през последната седмица, използвани от държавния сектор, което като сума е 2.4 млн. лв. от началото на октомври. 5 млн. лв. краткосрочни кредити са отпуснати за нуждите на частния сектор  през четвъртата седмица, а от началото на месеца - 40.6 млн. лв.  Предоставените дългосрочни кредити в евро през последната седмица са 10.2  млн. лв., или общо от началото на месеца - 25.1 млн. лв. От тях държавният сектор е взел 9.8 млн. лв. за четвъртата седмица и 22 млн. лв. за целия  октомври. 
Източник: Пари
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
11.11.99 Сила
67.00%
11.11.99 Мрамор_Беркстон
80.00%
13.11.99 Къмпинг "Врана"* 100.00%
13.11.99 Хотел "Преспа-Рожен" * 100.00%
13.11.99 Битова електроника
80.00%
13.11.99 Мотел "Горубл.ханче" * 100.00%
*обособена част

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации:bic_office@bia-bg.com
ПРИВАТИЗАЦИЯ
1 млн. щ. долара е депозита за участие в сделката за приватизация на  Биовет АД - Пещера, съобщиха от Агенцията за приватизация. АП започна нова процедура за пещерския завод за ветеринарни лекарства, след като сделката с американската "Ай Си Ен" се провали. Сега срокът за подаване на оферти е 25 дни.
Източник: Стандарт

Българска холдингова компания АД е станала собственик на хотел Орбита във Варна. Цената на сделката е 1 млн. щ. долара. Министерството на търговията и туризма е продало и хотел Тинтява в Слънчев бряг на Доломит ООД за 650 хил. щ. долара.
Източник: 24 часа

Съвместната оферта за наемане на основното производство с клауза за последващо изкупуване на Стомана АД Перник (в несъстоятелност) от немската фирма “Метал трейдърс” и пернишкото дружество Еврометал ООД беше определена от ръководството и синдиците на Стомана АД като най-добра. На второ място е класирана офертата на швейцарската “Дюферко”, а трета е тази на американската “Рудолф Робинсън”. Като критерий с най-голяма тежест при избора на един от трите кандидата е било финансовото предложение, което е свързано с бъдещото придобиване на основното производство на “Стомана”, ангажимента за инвестиции, както и размера на оборотните средства.
Източник: Капитал

Българска Фондова Борса - София - 05.11.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Най-голяма промяна в цените на:
Индустриален холдинг България
10.00%
Оргахим
-28.33%

 
Общи събрания днес
Аптечно-Перник-98 
Артеколор 
Дума Прес 
ПРИСТА ОЙЛ 
Приморец-Турист 
Симена-М 
Шуменско пиво 
ДРУЖЕСТВА
Първото у нас инвестиционно дружество от отворен тип ще започне да  обявява цени за продажба и обратно изкупуване на свои акции през тази седмица. Това е ИД Златен лев, което през юни т.г. реши да се преобразува в  дружество от отворен тип, а на 27 октомври получи потвърждение на  проспекта си от КЦКФБ. То ще емитира неограничен брой акции и ще ги  изкупува обратно по искане на своите акционери. 
Източник: Пари

РМД на Варненска корабостроителница да бъде обявено в ликвидация, решиха акционерите на общо събрание в края на миналата седмица. За ликвидатор на дружеството бе избран заместник-председателят на КТ Подкрепа в завода Тихомир Цветков. Според доклада на УС дружеството е похарчило 216 лв. от общия капитал в размер на 56 055 лв. Парите са дадени за оформянето на документи. Останалите 53 900 лв. ще бъдат разпределени между акционерите в срок от 6 месеца. Всеки член на Варненска корабостроителница - инвест ще получи средно по 800-900 лв. за акция, стана ясно след събранието.
Източник: Пари

BEIS рейтинг

Производство на метални конструкции 
и метални изделия 
с производствено
предназначение

Първите 10 дружества по приходи 
от продажби за 1998 г. /лв./


1 Жити 22 188 286
2 Метизи 5 344 231
3 Присое 5 296 437
4 Възход-Попово 3 300 074
5 Руболт 2 184 192
6 Балкан-Монтана 2 067 883
7 Метални панели  1 829 445
8 Рити 886 456
9 Тике 727 928
10 Корадо_България 724 209

Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Обучение

  Центърът за обучение към БСК 
организира курсове: 
"Маркетинг в Интернет" 
на 
13 и 14.11.1999 г.
и 
"Web дизайн" 
на
20, 21, 27 и 28. 11.1999 г.
За повече информация - Теодора Борисова, 
тел. 981 03 26, 
E-mail: teobor@bia-bg.com

 
Инвестиции

Инвестиционен посредник Авал - ИН АД 
продава пакет от акции, представляващ 50% плюс една акция от капитала на
Зино - К АД, гр, Казанлък.
Предмет на дейност: производство на машини (за метало- и дървообработка) и инструментална екипировка (нестандартни режещи и мерилни инструменти, формообразуваща екипировка).
Дълготрайни материални активи: 770 516 лв.
Земя: 37 080 кв. м.
Технологично оборудване: универсални машини (стругове, фрези, радиалбормашини, шлифовачни машини и др.), специализирани машини;
Пазари: местен пазар - 62.13%, износ - 37.87%.
Дружеството няма задължения по банкови и търговски кредити (по баланс към 31.12.1998 г.).
Производството на Зино - К АД не оказва вредно влияние върху околната среда.
Цена: USD 20 за една акция.
Офертата е валидна до 30.12.1999 г.
За контакти и повече информация: e-mail: avalin@mb.bia-bg.com, тел. 980 48 25, 987 72 73, Иван Бончев.

 
BIAnet новини

Някой беше казал: “Няма такова нещо наречено безплатен обяд”
Днес, 
BIAnet заявява:
“Всеки нов клиент получава 15 часа БЕЗПЛАТЕН Интернет достъп”.

Побързай, позвъни, не пропускай!
Само до 15 Ноември
възползвай се!!!.
Телефон за пълна информация: 
987 03 88
e-mail: info@bia-bg.com

Място за информация от Вашата фирма. 
Очакваме Ви

На 08. 11.1999 г. от 11ч. в зала 12 на НДК се открива международното специализирано изложение за месо, месни и хлебни продукти “ Месомания - 99,БУЛПЕК - 99”, организирано от Асоциацията на месопреработвателите в България и Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България.
***
Бизнес форум “Партньорство между Европейския съюз и страните от ЦЕФТА”, Тимишоара, Румъния, 9-13 ноември 
1999 г. Българската стопанска камара организира участие на българските фирми в бизнес форум в Тимишоара, в който се очаква да вземат участие фирми от Румъния, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения и от Европейския съюз.
 Условия и заявки за участие: тел. 9884308  - Динкова, Бонева
***
Председателят на Българска стопанска камара г-н Божидар Данев е поканен да присъства на среща-семинар, която ще се състои на 11 ноември в Падова, Италия. Срещата, в която ще участват министрите на търговията на Италия и България г-н Фасино и г-н Василев, се организира съвместно с Камарата за търговия, промишленост, земеделие и търговия на Падуа. Г-н Данев ще изнесе лекция на тема "Възможности за привличане на чуждестранни инвестиции в България".
***
На 15. 11. 1999 г. от 18.00 ч. в зала “Фестивална” - София се открива специализирана международна изложба за храни, напитки и оборудване.
***
На 16.11.1999 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на БСК ще се проведе курс “Нови моменти в счетоводното и данъчно приключване на 1999 година”.  Ще бъдат дискутирани и счетоводни и данъчни проблеми, свързани с осъществяване на приватизационни сделки, както и в следприватизационния период. За повече информация – Камен Колев, гл. директор, тел.987-99-29, e-mail:kamen@bia-bg.com
***
Българската Стопанска Камара съвместно с Българската Франчайзингова Асоциация организират семинар по франчайзинг
"Развитие на предприемачеството в един променящ се свят", който ще се проведе от 18 до 20 ноември 1999 г.  в сградата на БСК. Семинарът е тематично насочен към хотелиерство и ресторантьорство с участието на чужди лектори. За първи път у нас ще бъде представена хотелската верига " Choice Hotels ". За повече информация и записване: 
тел: 9881865, г-жа Галя Цветкова, e-mail: galia@bia-bg.com
***
Българската стопанска камара подготвя предложение до правителството за рязко съкращаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими, създаващи бюрократични пречки пред бизнеса и предпоставки за корупция.
Поканват се всички организации и отделни лица, упражняващи стопанска дейност, да изпращат известните им факти и своите мнения и предложения на адрес:1000 София, ул. “Алабин” 16-20; по факс 987 26 04;e-mail: rumi@bia-bg.com

Предложения за съкращаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими.

***
Българската Стопанска Камара набира инвестиционни проекти (намерения), за реализацията на които е необходимо чуждестранно пряко или непряко финансиране в размер над 1 млн.щ.долара. Инициативата е следствие от заявения интерес в БСК от страна на чуждестранни инвестиционни фондове и банки за инвестиране в България. За повече информация – Камен Колев, гл.директор, тел.987-99-29, e-mail:kamen@bia-bg.com

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ


On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят; Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика; 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти
СВЕТЪТ

Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10704.48 (+64.84)
Nasdaq Composite
3102.29 (+46.34)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 22.92
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 22.09
HEATING OIL ($US/gal.) 0.609
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.89
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.644
GOLD ($US/Troy Oz.) 291.10
SILVER (cents/Troy Oz.) 5.08
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 402.50
HOGS (cents/lb.) 45.55
PORK BELLIES (cents/lb.) 63.35
LIVE CATTLE 69.12
FEEDER CATTLE 82.50

*цени към 05.11.1999г.

САЩ
Канадската групировка Onex оттегли офертата си за покупка на Air Canada, след като съдът в Quebec (Canada) обяви решението си относно сделката. Според съдът евентуалната покупка на самолетната компания от Onex ще ощети всички акционери притежаващи над 10% от акциите на Air Canada
Главният изпълнителен директор на Onex Gerald Schwartz обяви в кратко изявления пред медиите, че неговата компания ще уважи решението на съда без да дава допълнителни обяснения за изненадващото оттегляне на Onex. Решението дойде само ден след като Onex предложи нова по-висока оферта за трети пореден път. Според нея Onex възнамеряваше да плати в брой 1.2 млрд. канадски долара, или 819 млн. щ. долара за Air Canada, което е с 100 млн. канадски долара повече от предходната оферта.
Onex възнамеряваше да закупи двете национални самолетни компании в страната Air Canada и Canadian Airlines и да ги обеди в една компания, но се отказа и от покупката на Canadian Airlines.
Източник: Файненшъл Таймс

Европа
Германската медийна групировка Leo Kirch ще закупи 4% от акциите на British Sky Broadcasting (BskyB) срещу сумата от 650 млн. паунда. Според условията по сделката BskyB ще получи контрол над 24.9% от платената сателитна телевизия на Kirch – Premiere
За да ограничи броя на акциите, които се предлагат на пазара BSkyB  възнамерява да издаде нови акции на стойност 350 млн. паунда, които да продаде изцяло на Leo Kirch, а с останалите 300 млн. паунда да бъдат изкупени акции от миноритарните акционери в BskyB. News Corporation и френската медиийна групировка Vivendi са основните акционери в BskyB. Компанията на Rupert Murdoch държи около 40% от акциите в BskyB, а френската групировка - 25%.
Източник: Файненшъл Таймс*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999