Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Петък, 10 Декември 1999 г., брой 61
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска
камара
Бизнес * Професионално обучение
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е електронното издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Вашите предложения и забележки ще направят вашето издание Бизнес Индустрия Капитали по-полезно, ще го превърнат в живата връзка на българския бизнес. Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (10.12.99)

 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.12383
USD/BGN   1.92219
CHF/BGN   1.22308

ОЛП (от 08.12.99):
4.46 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Световната банка ни даде нови срокове за приключването на приватизацията и структурната реформа. Новият график е записан като условия по заема ФЕСАЛ 2 от 95,5 млн. евро, който беше одобрен от депутатите вчера. Според споразумението банковата приватизация трябва да приключи до юни. Продажбата на ДСК пък ще стартира от януари 2001 г. Държавният дял в капитала на ЦКБ трябва да падне под 33% до юни следващата година, настояват от Световната банка. Дотогава се забранява увеличаване на капитала на банката с държавни пари. Кооперативната банка няма да има право и да увеличава раздадените кредити над нивото от юни 1999 г. ЦКБ, Общинската банка и Насърчителната банка пък ще представят тримесечни доклади за отпуснатите кредити във Вашингтон. До март догодина трябва да приключи и приватизацията в реалния сектор. 
Източник: Стандарт
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
11.12.99 Мобил_91- Плевен 70.00%
11.12.99 Винарна- Лясковец 18.09%
12.12.99 Вратцата ФЗ 75.00%

Допълнителна информация за 
необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации.
ПРИВАТИЗАЦИЯ
АП продаде 20% от капитала на Белопал АД - Белослав, произвеждащо стъклени изделия за домакински и медицински нужди и за парфюмерията. Купувач е РМД Белопал-Глас ООД - Белослав. Цената на сделката е 360 100 лв., платими по схемата за разсрочено плащане. АП продаде на 8 декември 51% от Еластик АД - Световрачане, произвеждащо материали за обувната промишленост. Купувач е РМД Еластик 2000 АД - Световрачане, при цена на сделката 898 200 лв., платими по схемата за разсрочено плащане за РМД. Купувачът трябва да инвестира в предприятието 80 000 лв. до 3 години.
Източник: Стандарт

На 10 декември БКК и избраният купувач на банка Хеброс Риджънт пасифик груп подписват в Пловдив договора за покупко-продажба на 97.572% от капитала на банката. След подписването на договора новият собственик ще придобие 10 148 581 акции от пловдивската финансово-кредитна институция. Към 31 октомври Хебросбанк е с балансово число от 350 млн. нови лева, печалба от 14.5 млн. лв., капиталова адекватност над 25% и собствен капитал над 30 млн. лева. Тя разполага с 60 клона в страната.
Източник: Демокрация

Българска Фондова Борса - София - 09.12.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Блокова търговия:
Най-голяма промяна в цените на:
Пиринско пиво
30.00%
Латекс
-30.00%

 
 
Общи събрания днес
Детски свят
Конис 
Кюстендилски плод 
Мебеллукс 
Русалка - ваканционно селище 
Свобода-Левски 
Шведски кибрит Плам-България 
ДРУЖЕСТВА
Дават под наем още 6 цеха в Стомана АД съобщи директорът на фирмата Валентин Бакалов. 8 кандидати ще се конкурират за ремонтно-механично производство, вародоломитен, слаботоков, електро-ремонтен цех и хлебопроизводство. Няма желаещи за термо-калибровъчен цех. Наемателят на основните цехове Еврометал не кандидатства за спомагателните производства, уточниха от Стомана.
Източник: Стандарт

Спешна финансова ревизия започна вчера във Винарна АД -Лясковец по препоръка на премиера Иван Костов. Проверката е предизвикана от писмото на инж. Васил Хрисимов, технолог в предприятието, за лоши финансови резултати, неизплатени заплати и драстични съкращения на персонала на предприятият. През 1996 г. Винарна Лясковец е приватизирана от Винарна АД -Лясковец-1934, която купи 78% от капитала на дружеството. Новият търг е обявен за 12 декември. 
Източник: Пари

Заводът Диамант АД е пред изпълнение на голяма поръчка за производство на домакински порцелан от Испания, заяви изп. директор на дружеството Емил Гюров. Стойността на продукцията която ще се продаде е 800 хил. германски марки. Основната част от тези приходи ще бъде използвана за закупуването на ново оборудване от Германия.
Източник: Демокрация

BEIS рейтинг

Кожарска 
промишленост

Първите 10 дружества по капитал /лв./


1 Лъв  281 872
2 Приста-Русе 152 293
3 Севко  67 806
4 Дерма инженеринг-1997 50 000
5 Изгрев-инвест 50 000
6 Чайка-Пловдив 35 937
7 Бодрост 24 021
8 Силвер 5 000
9 Пулпудева-96 1 000
10 Чайка&Стратик 1 000

Добавете вашата фирма в
Информационната система за
българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
BIAnet новини

От 1.12.1999 г.  “БИА НЕТ-БСК” ООД  пусна на пазара за градовете София и Пловдив карти за достъп до Интернет – “BIA net card”. Подробности за вида на картата 
и ползваната чрез нея услуга може да намерите на http://www.bianet.net/card/,  в раздела - Услуги. Картите могат да се закупят в офиса на ул.”Алабин” №14 и чрез дистрибуторите на фирмата. 
     “БИА НЕТ-БСК” ООД набира дистрибутори за BIAnet картите при изгодни условия.
За повече информация – 
тел.9874597 и Е-mail:  ivank@bia-bg.com
Професионално обучение

На 16 и 17 декември в хотел Банкя Палас – гр. Банкя, ще се проведе вторият семинар на бенчмаркинг – мрежата
“Съвременни методи за управление на човешките ресурси“ 
на тема:
Компетентният подход – основа на съвременната парадигма за управление на човешките ресурси
За справки и записване: тел: 9881865, г-жа Галя Цветкова; 
E-mail: galia@bia-bg.com
Краен срок за записване: 15.12.1999 г.
Недвижими имоти

МАЯК АД
Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори
*
ХЗ ”Панайот Волов” АД - Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори

Какво е необходимо за да имате свой собствен Интернет магазин?
ИНТЕРЛИЙЗ АД
финансира закупуването на ново висококачествено оборудване
Стойност на сделките от $ 100,000 до $ 500,000
Срок за лизинг от 2 до 4 години
Одобрение на сделка в рамките на 3-4 седмици след предоставяне на информация от клиента.
Обикновено необходимото обезпечение в сделката е самото оборудване на лизинг
За контакти
Днес, 10.12.1999 г. се провежда семинар на тема
“Нови моменти в регулирането на търговията със съседните страни”, ораганизиран от БСК-Комерсконсулт ООД . Допълнителна информация: тел: 981 95 48 – директен; централа 980 99 16, 980 90 96, вътр.: 227
***
На проведената среща на 9.12.1999 г. на производителити на облекло и текстил бяха дискутирани някои от проблемите, които оказват негативно влияние върху бизнеса. Участниците на срещата се обединиха основно около следните предложения за промени в нормативната база, които да бъдат изпратени до изпълнителната и законодателната власт:
 *Да се премахне изискването при внос на материали фирмите -получатели да предоставят проби за лабораторни анализи на органите на граничния контрол. Същото да става на база декларация подадена от фирмата възлагаща поръчката.
 * Да се отмени регистрационния режим на сделките за износ на текстилни изделия в ЕС.
 * Да се направят изменения в данъчните закони в посока признаване на разходите за покупка на машини и съоръжения и промяна в третирането на социалните разходи и начисляването на социалните и здровните осигуровки върху обезщетенията за временна нетрудоспособност.
***
Американската агенция за търговия и развитие  (U. S. Trade and Development Agency - TDA) възнамерява да разшири дейността си в България
Американската агенция за търговия и развитие търси партньори от частния сектор за разработка на нови проекти, които да допринесат за развитието на дългосрочните търговски отношения между американските и българските компании. TDA осигурява финансова помощ за инфраструктурни и индустриални проекти, които са приоритетни за развитието на България и биха стимулирали американския износ. Обикновено проектите на TDA са насочени в областта на енергетиката, транспорта, телекомуникациите, водите и околната среда, рудодобива и обработката на метали, производствения сектор, но ако проектът е рентабилен, може да бъде приложен и в друг отрасъл. Допълнителна информация
***
БСК предлага на ръководствата на всички Браншови организации и
съюзи, Регионални камари и ИСА и ръководители на фирми съдействието си за организация и провеждане на практически семинари и дискусии,свързани с теорията и практиката по годишното финансово счетоводно приключване на фирмите и актуалните проблеми на данъчната система в България.Участниците ще могат да осъществят преки контакти и получат конкретни отговори на интересуващите ги въпроси от едни от най-добрите специалисти в тази област в страната.
Очакваме от ръководителите на фирми или техните счетоводители да
формулират конкретни проблеми или теми, които да се дискутират и по
които желаете да получите повече информация, както и времето за
провеждане на срещи във вашия регион.
 За повече информация: Г.Цветкова, Н.Нинов.тел.988  1865
 E-mail:galia@bia-bg.com и ninov@bia-bg.com
***
Центърът за обучение към БСК предлага партньорство на желаещите да открият собствен център за компютърно обучение. 
Допълнителна информация
***
БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти
оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят
Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти


Място за информация от Вашата фирма. Очакваме Ви
СВЕТЪТ
Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
11134.79 (+66.67)
Nasdaq Composite
3594.17 (+8.09)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 26.15
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 24.10
HEATING OIL ($US/gal.) 0.648
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.28
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.719
GOLD ($US/Troy Oz.) 280.20
SILVER (cents/Troy Oz.) 515.50
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 415.00
HOGS (cents/lb.) 56.95
PORK BELLIES (cents/lb.) 78.95
LIVE CATTLE 69.60
FEEDER CATTLE 85.05
*цени към 09.12.1999г.
САЩ
General Motors ще закупи 20% от капитала на Fuji Heavy Industries Ltd., която е собственик на автомобилния производител Subaru Motor. Сделката на стойност 1 млрд щ. долара ще бъде официално обявена в Токио днес. Покупката на дяла от Fuji Heavy Industries ще помогне на General Motors да увеличи дяла си от автомобилен пазар в азиатско-тихоокеанския регион от 4 на 105 до 2005г. Очаква се Nissan Motor Co. Ltd. също да продаде дяла си от 4.06% в Fuji Heavy Industries Ltd. на GM, с което американската компания ще се превърне в най-големия акционер на Subaru. Според  японското законодателство обаче GM трябва да контролира над 33%  капитала на дружество, за да го управлява.
Източник: CNNfn

Европа
BellSouth Corp., обяви, че ще обедини усилията си с холaндскaта телекомуникационна компания KPN Telecom NV, за да закупят 100% от акциите на германския мобилен оператор E-Plus Mobilfunk. Целта на сътрудничеството между BellSouth и KPN е да изместят France Telecom от наддаването за германския мобилен оператор. France Telecom са готови да платят 9.33 млрд. щ. долара за E-Plus Mobilfunk. 
BellSouth Corp.  заедно с германските компании RWE и Veba и британската Vodafone AirTouchе е един от основателите на E-Plus Mobilfunk и в момента е собственик на 22.5% от мобилния оператор.
Съгласно условията за сътрудничество BellSouth ще получи кредит от KPN на стойност 9.4 млрд. щ. долара, за да изкупи дяловете на Vodafone (17.2%) и Veba (60.25%) в германския мобилен оператор. KPN от своя страна ще получи право да конвертира заема в акции, представляващи 77.5% от капитала на BellSouth GmbH - новоучреденото дружеството, което ще контролира E-Plus Mobilfunk. 
Източник: CNNfn*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999