Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Понеделник, 15 Ноември 1999 г., брой 42
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
Бизнес *
  Професионално обучение
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

Вашите предложения и забележки ще направят вашето издание Бизнес Индустрия Капитали по-полезно, ще го превърнат в живата връзка на българския бизнес. Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!


БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (15.11.99)

 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.06556
USD/BGN   1.89739
CHF/BGN   1.21646

ОЛП (от 03.11.99):
4.46 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
С нулево мито ще могат да се внасят наше свинско месо и колбаси в страните от Европейския съюз през  2000 г., съобщиха от Министерството на промишлеността. С  Брюксел вече е договорено да има квоти за ползване на преференциалната ставка за тези стоки. Облекчението ще важи и за свинското и колбасите от ЕС, внасяни у нас. Тази  година България ползваше намалени мита за износ на месо от едър и дребен рогат добитък в съюза. Квотата  за тази година обаче вече е изчерпана. Специална наредба за регистрация на фирмите, произвеждащи месо и месни продукти, се  пише в момента, казаха още от промишленото ведомство.
Източник: Стандарт
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
20.11.99 Водно строителство-Бл. 80.00%
20.11.99 Земя - В 80.00%
20.11.99 ПРУНО - Габрово
80.00%
20.11.99 Агрохимическо обслужване 80.00%


Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации.
ПРИВАТИЗАЦИЯ
На 19 ноември изтича срокът за подаване на оферти за  покупка на редакционния корпус на столичния Издателско-полиграфически комплекс "Родина". Продажбата на сградата  "Цариградско шосе" ще се извърши чрез преговори с потенциални купувачи. Има проявен интерес от български и чуждестранни фирми, каза наскоро вицепремиерът Александър Божков.
Източник: Стандарт

Ем Енд Джи ЕООД, Пловдив, купи за 1 150 000 лева Площадка Б-8, обособена част от Оптед ЕООД, Пловдив, съобщи АП. В срок от три години купувачът трябва да инвестира 1 000 000 лева.
Източник: Пари

АП подписа договор за продажба на Производство Технически фосфати - обособена част от Агробиохим АД, със Сипо трейдинг ООД, Стара Загора. Купувачът е платил 15 300 лева /30% от цената/ при подписването на договора, а останалите 70% от цената трябва да се платят също в брой до 30 дни. Той се задължава да инвестира в обособената част 1 430 000 лева за три години.
Източник: Сега

Българска Фондова Борса - София - 12.11.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Облигации:
Блокова търговия:
Най-голяма промяна в цените на:
Холдинг КООП-ЮГ
29.66%
Хидроелементи и системи
-76.49%

 
Общи събрания днес
Агробиохим-Стара Загора 
Агроинтегра
Българо-иракски консорциум 
Дървообработване-ВТ 
Елит-Фарма
Мизия холдинг 
Разноизнос 

 
Публични поръчки

Народното Събрание на Република България открива процедури за възлагане на публични поръчки за:
1. за доставка на 4 броя нови моторни превозни средства - товарни фургони.
2. за доставка на лазерни принтери
3. за доставка и инсталирани на две нови дигитални копирни машини
4. за застраховане на моторни превозни средства по следните видове застраховки: "Гражданска отговорност", "Злополука на местата в МПС" и "Каско"
5. за доставка на преносими персонални компютри.
ДРУЖЕСТВА
Акциите на Хранков АД ще се търгуват на борсата от края на януари следващата година. Компанията проучва възможности да се регистрира и на борсите във Великобритания и САЩ. Това съобщи Пламен Хранков. На предстоящо общо събрание акциите на дружеството ще бъдат преобразувани в безналични. Хранков възнамерява да  строи нов хотел- замък, северно от Варна ,следващата  година. По-далечните му планове са да инвестира в  хотелиерския бизнес в САЩ.
Източник: Стандарт

Труд и Капитал Холдинг АД - София увеличава капитала си от 2 309 981 на 4 269 692, чрез публично предлагане на нова емисия от 2 000 000 поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,5 лв. от които в законовия срок са записани 1 959 711 акции.
Източник: БФБ - София

БФБ-София изключи като свои членове инвестиционните посредници Улпия управление и инвестиции АД и Евровижън АД поради отнемане на лицензите им от КЦКФБ, съобщиха от борсата.
Източник: БФБ - София

Днес представители на Световната банка и немската консултантска фирма PSP ще се срещнат с кмета на Русе Димитър Калчев, за да обсъдят  финансирането на проект за комунален холдинг. Той ще обхваща по - основните инфраструктурни направления като газификация, топлофикация, ВиК, пречиствателни съоръжения за питейна и отпадна вода, градска електропреносна и разпределителна мрежа, градски транспорт. По него са предвидени да навлязат инвестиции в размер на 265 милиона ДМ. За целта с решение на Общинския съвет бе създадено акционерно дружество с 80 % русенско и 20 % немско участие в лицето на Община Хале и на консултантската фирма PSP. 
Източник: Бряг - Русе

BEIS рейтинг

Вълнена промишленост

Първите 10 дружества по приходи 
от продажби за 1998 г. /лв./


1 Декотекс 18 762 862
2 Велбъжд 17 148 409
3 Слитекс  15 524 448
4 Самоковска комуна 3 475 072
5 Витекс-Троян 3 067 991
6 Нитекс-50 2 803 582
7 Инкотекс  1 508 687
8 Първи май-К 816 636
9 Ретекс 696 931
10 Родина-91-Добрич 95 531

Добавете вашата фирма
в 
Информационната система за българските предприятия BEIS

Дружеството Маяк АД - Добрич ще въведе технологична линия за нуждите на НАТО. Собственик на капитала на Маяк е холдинг Доверие АД, а 2% държи кипърската офшорна Розенивестмънт лимитед. В 6-ия приватизационен търг чрез инвестиционни бонове държавата предложи за продажба своя дял от 30% в Маяк-Добрич.
Източник: Пари

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Какво е необходимо за да имате свой собствен 
Интернет магазин?

 
ИНТЕРЛИЙЗ АД
финансира закупуването на ново висококачествено оборудване

Стойност на сделките от $ 100,000 до $ 500,000
Срок за лизинг от 2 до 4 години
Одобрение на сделка в рамките на 3-4 седмици след предоставяне на информация от клиента.
Обикновено необходимото обезпечение в сделката е самото оборудване на лизинг
За контакти


 
Професионално  oбучение

  Българската Стопанска Камара
съвместно с 
Българската Франчайзингова Асоциация 
Ви кани да участвате в
семинар по франчайзинг
на тема: 
“РАЗВИТИЕ НА ПРЕДРИЕМАЧЕСТВОТО В ЕДИН ПРОМЕНЯЩ СЕ СВЯТ“,
от 18 – 20 Ноември, 1999 година в сградата на БСК
Семинарът е предназначен за предприемачи, желаещи да разширят бизнеса си чрез установяване на международни контакти и сключване на договори за съвместен бизнес с чуждестранни партньори. Участниците ще бъдат запознати със същността на франчайзинга като нова техника за бизнес партньорство, бързо развитие и стабилизация на едно предприятие в условията на стопанска криза. 
За повече информация и записване: тел: 9881865, г-жа Галя Цветкова
e-mail: galia@bia-bg.com

 
 BIAnet новини

Някой беше казал: “Няма такова нещо наречено безплатен обяд”
Днес, 
BIAnet заявява:
“Всеки нов клиент получава 15 часа БЕЗПЛАТЕН Интернет достъп”.

Побързай, позвъни, не пропускай!
Само до 15 Ноември
възползвай се!!!.
Телефон за пълна информация: 
987 03 88
e-mail: info@bia-bg.com

Българската стопанска камара /БСК/ и Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ организират
на 15 ноември т. г. (понеделник) от 10.00 ч. 
в залата на 1 етаж на БСК - ул. "Алабин" 16-20 
пресконференция "Посоките на бизнеса и промените на данъчната среда". 
В пресконференцията ще вземат участие председателите на БСК и БТПП - Божидар Данев и Божидар Божинов и експерти от двете организации.
***
На 15. 11. 1999 г. от 18.00 ч. в зала “Фестивална” - София се открива специализирана международна изложба за храни, напитки и оборудване.
***
На 16.11.99 г. /вторник/ от 09.00 ч. в Конгресния център на хотел "Родина" - София, зала № 1 Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Българската стопанска камара и Фонд "Условия на труд" организират първата Учредителна среща на членовете, участвуващи в Националната мрежа от фирми, укрепващи здравето и безопасността при работа.
***
Българска браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост уведомява своите членове, че на 
16.11.99 г. /вторник/ от 13.00 ч. в заседателната зала на ул. "Антим І" 17, 3 етаж /бившето Министерство на горите/ ще се проведе годишно отчетно-изборно събрание. Камарата поканва дружества, еднолични търговци и др., проявяващи интерес към бранша да присъстват на събранието.
***
На 16.11.1999 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на БСК ще се проведе курс “Нови моменти в счетоводното и данъчно приключване на 1999 година”.  Ще бъдат дискутирани и счетоводни и данъчни проблеми, свързани с осъществяване на приватизационни сделки, както и в следприватизационния период. За повече информация - Камен Колев, гл. директор, тел. 987-99-29, e-mail: kamen@bia-bg.com
***
На 18. 11.1999 г. от 9ч. в хотел “Шератон “ - София ще се проведе конференция с международно участие на тема “Млечна промишленост” - управление на ферми, преработка на мляко, пакетиране на млечни продукти и ефективността на дистрибуторската мрежа и маркетинга - Тетра Пак.
***
Българска Стопанска Камара набира инвестиционни проекти (намерения), за реализацията на които е необходимо чуждестранно пряко или непряко финансиране в размер над 1 млн.щ.долара. Инициативата е следствие от заявения интерес в БСК от страна на чуждестранни инвестиционни фондове и банки за инвестиране в България. За повече информация
 
 

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ


On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят
Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти

Място за информация от Вашата фирма.Очакваме Ви

В Руския културно-информационен център в София от 16 до 19 ноември 1999 г. ще се състои презентация на предприятия и организации от научно-промишления комплекс на Московска област. В реализирането на проекта ще вземат участие 30 водещи предприятия  от всички градове на Московска област. Официалното откриване на изложба ще се състои на 16 ноември в 11.00 часа в РКИЦ. В рамките на изложбата на 17 ноември от 10.00 часа е предвидено провеждането на кръгла маса. 
Изложбата се осъществява  със съдействието на Министерството на промишленността на Република България, Администрацията на Софийска област и Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД.
РКИЦ - София

СВЕТЪТ
Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10769.32 (+174.02)
Nasdaq Composite
3221.15 (+23.86)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 24.78
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 24.12
HEATING OIL ($US/gal.) 0.662
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.64
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.703
GOLD ($US/Troy Oz.) 292.10
SILVER (cents/Troy Oz.) 505.50
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 422.00
HOGS (cents/lb.) 50.32
PORK BELLIES (cents/lb.) 74.27
LIVE CATTLE 70.30
FEEDER CATTLE 83.47
*цени към 12.11.1999г.
САЩ
Вчера Royal Dutch/Shell подписа споразумение с Националната Иранска Петролна Компания /НИПК/ в знак на неподчинение на заплахата от санкции от страна на САЩ срещу неамерикански петролни компании, развиващи бизнес в Иран. Сделката включва развитието на 2 находища в Северния залив. Фил Уотс, директор на компанията заяви, че това ще увеличи възможностите на Shell в Иран, където общите петролни резерви се оценяват на около 93 млрд. барела, 9% от световните. Съвместно с НИПК и великобританската Lasmo Shell възнамерява да проучи възможностите за добив на петрол в Каспийско море.
Източник: Файненшъл Таймс

Европа
Deutsche Post, немската държавна пощенска компания  съобщи, че е придобила Air Express International, американска спедиторска компания, на цена от 1,3 млрд. евро - 1,35 млрд. долара. Deutsche Post възнамерява да се разрасне на световния пазар на услуги, което ще спомогне за приватизацията на компанията и листирането на акциите й на фондовата борса през есента на 2000 г. Deutsche Post ще засили своето присъствие в САЩ, където засега държи 25 процента от акциите на международната компания за куриерски услуги DHL Worldwide Express. Днес във Франкфурт ще се проведе пресконференция, на която от Deutsche Post ще коментират сделката.
Източник: Файненшъл Таймс*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999