Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
 
 
 
 
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Сряда, 3 Ноември 1999 г.,брой 34
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
    Бизнес * Инвестиции *
Професионално обучение
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

Вашите предложения и забележки ще направят вашето издание Бизнес Индустрия Капитали по-полезно, ще го превърнат в живата връзка на българския бизнес. Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!


БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (03.11.99)

 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.06460
USD/BGN   1.86145
CHF/BGN   1.21851

ОЛП (от 03.11.99):
4.46 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Отрицателно търговско салдо от 600 млн. USD в края на следващата година, а не 100 млн. USD, каквито са разчетите на проектобюджета за 2000 г., прогнозират икономически експерти на КТ Подкрепа. Според тях са нереални очакванията за 4% ръст на БВП през следващата година. При огромния търговски дефицит през първото тримесечие на тази година и свития износ в резултат на военните действия в Косово не може да се твърди, че БВП ще нарасне с 1.5% през 1999 г., смятат още експертите.
Източник: Пари
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
06.11.99 Механик
80.00%
06.11.99 Аналитик
69.84%
06.11.99 ЕМА_Инженеринг
80.00%
10.11.99 Волуяк
80.00%
11.11.99 Сила 67.00%


Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации:bic_office@bia-bg.com
ПРИВАТИЗАЦИЯ
ЛУКойл - Петрол АД е заплатил навреме първата си вноска от 31 млн. USD по договора за покупка на 58% от акциите на Нефтохим, съобщиха от Агенцията за приватизация.
Източник: Стандарт

АП продаде 25.4% от Силома АД - Силистра на Индустриален капитал холдинг за 654 321 лв., платими 30% в брой при подписването, 20% в брой до 30 дни от влизането на договора в сила и 50% чрез ценни книжа до 30 дни след влизането на договора в сила.
Източник: Пари

72% от Хемусхотелс ЕАД - София стават собственост на РМД Хотел Хемус АД, съобщи АП. Цената е 5.65 млн. USD. До 3 години купувачът трябва да инвестира 3.52 млн. лв. и да увеличи персонала от 75 на 105 души.
Източник: Стандарт

Българска Фондова Борса - София - 02.11.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Най-голяма промяна в цените на:
Българска роза
43.06%
Булгартабак холдинг
-2.33%

 
Общи събрания днес
Валентин Груп 
Вая Инвест 
Даяна-91 
Златна Тракия 
Оптикоелектрон 
Си. Макс 
ДРУЖЕСТВА
14 млн. USD са присвоени от Океански риболов чрез чужди сметки през последните години. Ревизионният акт от 1989 г. е доказал финансови нарушения за още 4 млн. USD. Движение по акта до този момент няма, но лицата, цитирани в него - Петко Русинов и Юлиан Йорданов, продължават да приватизират.Това каза Пламен Симов, генерален секретар на моряшкия синдикат. Чрез скритата сметка в английската Берклейз Банк са присвоени общи постъпления от дейността на Океански риболов за 50 млн. USD.
Източник: Стандарт

Здравният министър Петър Бояджиев издаде заповед, с която се отнема разрешителното на Фармацевтични заводи Милве за производство на лекарствени средства. Причината е неспазване на условията, при които производителят получил разрешителното, съобщиха вчера от здравното министерство.
Източник: Пари

 

BEIS рейтинг

Обувна 
промишленост
Първите 10 дружества по приходи 
от продажби за 1998 г. /лв./


1 Рекорд-Габрово 11 001 100
2 Вихрен-БЛ 6 323 843
3 Ильо войвода 3 645 158
4 Гарант-Дупница 3 081 778
5 Тримона 3 007 282
6 Стара река 2 963 761
7 Втори юни 1 368 182
8 Браво  1 158 396
9 Крумица  548 318
10 Вега 408 258

Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Професионално  oбучение

  Българската Стопанска Камара
съвместно с 
Българската Франчайзингова Асоциация 
Ви кани да участвате в
семинар по франчайзинг
на тема: 
“РАЗВИТИЕ НА ПРЕДРИЕМАЧЕСТВОТО В ЕДИН ПРОМЕНЯЩ СЕ СВЯТ“,
от 18 – 20 Ноември, 1999 година в сградата на БСК
Семинарът е тематично насочен към предприемачи, юристи, бизнес консултанти, мениджъри, специалисти по маркетинг или финансисти.
За повече информация и записване: тел: 9881865, г-жа Галя Цветкова, e-mail: galia@bia-bg.com

 
Инвестиции

Инвестиционен посредник Авал - ИН АД 
продава пакет от акции, представляващ 50% плюс една акция от капитала на
Зино - К АД, гр, Казанлък.
Предмет на дейност: производство на машини (за метало- и дървообработка) и инструментална екипировка (нестандартни режещи и мерилни инструменти, формообразуваща екипировка).
Дълготрайни материални активи: 770 516 лв.
Земя: 37 080 кв. м.
Технологично оборудване: универсални машини (стругове, фрези, радиалбормашини, шлифовачни машини и др.), специализирани машини;
Пазари: местен пазар - 62.13%, износ - 37.87%.
Дружеството няма задължения по банкови и търговски кредити (по баланс към 31.12.1998 г.).
Производството на Зино - К АД не оказва вредно влияние върху околната среда.
Цена: USD 20 за една акция.
Офертата е валидна до 30.12.1999 г.
За контакти и повече информация: e-mail: avalin@mb.bia-bg.com, тел. 980 48 25, 987 72 73, Иван Бончев.

 
BIAnet новини

Някой беше казал: “Няма такова нещо наречено безплатен обяд”
Днес, 
BIAnet заявява:
“Всеки нов клиент получава 15 часа БЕЗПЛАТЕН Интернет достъп”.

Побързай, позвъни, не пропускай!
Само до 15 Ноември
възползвай се!!!.
Телефон за пълна информация: 
987 03 88
e-mail: info@bia-bg.com

Представители на  БСК  участват в конференцията "ЕФТА-ЕС взаимоотношения и разширяване", от  3 до 4 ноември, във Вадуц, Лихтенщайн. На конференцията, освен социалните партньори от ЕФТА, присъстват и представители на страните-кандидатки за присъединяване към Европейския съюз. Основните теми, които ще обсъждат на конференцията са:
- отношенията на страните от ЕФТА с ЕС и страните-кандидатки за ЕС;
- страните-кандидатки за ЕС и разширяването: икономически и социални предизвикателства;
- разширяването: въпроси, стоящи пред социалните партньори.
БСК ще представи инициативата за създаване на "Форум на работодателите от югоизточна Европа", която бе обсъдена от социалните партньори от региона по време на Софийската конференция през октомври, 1999 г.
***
На 04.11.1999 на посещение в БСК ще бъде г-н Уилям Лойри, Президент на Equity International - САЩ, с цел дискутиране на възможностите за подпомагане привличането на чуждестранни инвестиции в България. Г-н Лойри  ще бъде запознат с проектите, за реализацията на които БСК и нейните членове търсят чуждестранно инвестиционно участие както и с дейността на БСК по финансиране на инвестиционни проекти.
***
На 08. 11.1999 г. от 11ч. в зала 12 на НДК се открива международното специализирано изложение за месо, месни и хлебни продукти “ Месомания - 99, БУЛПЕК - 99”, организирано от Асоциацията на месопреработвателите в България и Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България.
***
На 15. 11. 1999 г. от 18.00 ч. в зала “Фестивална” - София се открива специализирана международна изложба за храни, напитки и оборудване.
***
На 16.11.1999 от 9.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на БСК ще се проведе курс “Нови моменти в счетоводното и данъчно приключване на 1999 година”.  Ще бъдат дискутирани и счетоводни и данъчни проблеми, свързани с осъществяване на приватизационни сделки, както и в следприватизационния период. За повече информация – Камен Колев, гл.директор, тел.987-99-29, e-mail:kamen@bia-bg.com
***
Българската стопанска камара подготвяпредложение до правителството за рязко съкращаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими, създаващи бюрократични пречки пред бизнеса и предпоставки за корупция.
Поканват се всички организации и отделни лица, упражняващи стопанска дейност, да изпращат известните им факти и своите мнения и предложения на адрес:1000 София, ул. “Алабин” 16-20; по факс 987 26 04;e-mail: rumi@bia-bg.com
Предложения за съкращаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими.

***

Българска Стопанска Камара набира инвестиционни проекти (намерения), за реализацията на които е необходимо чуждестранно пряко или непряко финансиране в размер над 1 млн.щ.долара. Инициативата е следствие от заявения интерес в БСК от страна на чуждестранни инвестиционни фондове и банки за инвестиране в България. За повече информация – Камен Колев, гл.директор, тел.987-99-29, e-mail:kamen@bia-bg.com


БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ


On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят; Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика; 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти 
 
 

Място за информация от Вашата фирма. 
Очакваме Ви

СВЕТЪТ

Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10581.84 (-66.67)
Nasdaq Composite
2981.63 (+13.98)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 22.37
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 21.73
HEATING OIL ($US/gal.) 0.593
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.84
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.626
GOLD ($US/Troy Oz.)  292.50 
SILVER (cents/Troy Oz.) 5.23
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 400.50
HOGS (cents/lb.) 45.75
PORK BELLIES (cents/lb.) 63.15
LIVE CATTLE 68.67
FEEDER CATTLE 82.72

*цени към 02.11.1999г.

САЩ
Air Canada  увеличи офертата си за обратно изкупуване на свои акции с над 37% до 1.1 млрд. канадски долара, или 749 млн. щ. долара. Увеличението на цената е поредния опит на Air Canada, да  избегне собственото си поглъщане от канадската Onex Corporation. Мениджмънтът на самолетната компания, заяви че тя  е готова да плати по 16 канадски долара на акция, за да изкупи 36.4% от акциите си. Новата на оферта на Air Canada, бе следствие от продължаващия натиск от страна на Onex Corporation да я погълне и да я слее с нейния най-голям конкурент Canadian Airlines. Главният изпълнителен директор на Onex Gerald Schwartz обяви, че компанията му ще отправи за пореден път нова по-висока оферта към акционерите на Air Canada.
Източник: Файненшъл Таймс

Европа
Direkt Anlage Bank (DAB), една от четирите водещи компании в Германия, извършващи он-лайн брокерски услуги, обяви плановете си за първично публично предлагане (IPO) на акции на обща стойност 700 млн. евро, или 749 млн. щ. долара. DAB, която е дъщерно дружество на Bayerische HypoVereinsbank, възнамерява да листира акциите си на борсовия сегмент за нови компания на Франкфуртската фондова борса - Neuer Markt. Очаква се цената на една акция да варира между 9.5 и 12.5 евро.
Новата публичната емисия ще превърне DAB в една от 10 най-големи компания по пазарна капитализация, чиито акции са листирани на Neuer Markt. Емисията ще включва 13.5 млн. броя акции, от които 10 млн. броя ще представляват увеличение на капитала, а останалите 3.5 млн. се продават от Bayerische HypoVereinsbank.
Източник: Файненшъл Таймс*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999