Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
 
 
 
 
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Четвъртък, 4 Ноември 1999 г.,брой 35
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
Обучение * Инвестиции *
Бизнес
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

Вашите предложения и забележки ще направят вашето издание Бизнес Индустрия Капитали по-полезно, ще го превърнат в живата връзка на българския бизнес. Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!


БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (04.11.99)

 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.07472
USD/BGN   1.86429
CHF/BGN   1.21654

ОЛП (от 03.11.99):
4.46 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
60 млн. USD ще предостави Гърция на страната ни през следващите пет години, каза след завръщането си от Солун финансовият министър Муравей Радев. Там се проведе двудневен форум за Югоизточна Европа. Гръцкото правителство е направило първата крачка към разрешаването на последиците от косовския конфликт и граничещите с него страни. Южната ни съседка ще отпусне безвъзмездно общо 320 млн. USD на Румъния, България, Албания и Македония.
Източник: Стандарт
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
06.11.99 Аналитик
69.84%
06.11.99 ЕМА_Инженеринг
80.00%
10.11.99 Волуяк
80.00%
11.11.99 Сила
67.00%
13.11.99 Къмпинг "Врана"* 100.00%
*обособена част

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации:bic_office@bia-bg.com
ПРИВАТИЗАЦИЯ
До 29 ноември ще се чакат оферти за покупка на 80 на сто от Елисейна ЕАД - Елисейна, съобщиха от Агенцията за приватизация. Комбинатът произвежда мед, сулфиди и тръбни заготовки. Между 90 и 93 на сто от продукцията му отива за износ. Оборотът му за 1998 г. е бил 33,5 млн. нови лв., сочат данните от ведомството на Захари Желязков. Начална цена за сделката няма, тъй като ще се водят преговори с потенциалните купувачи.
Източник: Стандарт

Български консорциум проявява интерес към приватизацията на Биохим. Създаденият за участие в приватизацията на Хебросбанк консорциум от корпорация Съединение, Росексимбанк и Доверие обединен холдинг няма да се разпадне, след като БКК отхвърли офертата му за 12 млн. USD за пловдивския трезор. Сега консорциумът е пренасочил интереса си към банка Биохим. Очаква се до началото на декември да бъде уточнена офертата, с която той ще участва в наддаването.
Източник: Пари

Българска Фондова Борса - София - 03.11.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Най-голяма промяна в цените на:
Солвей-Соди
7.32%
Акционер-Фаворит Холдинг
-14.29%

 
Общи събрания днес
Астера холдинг 
Булфрахт София 
Винпром-Велико Търново 
Капитан дядо Никола 
Петрол холдинг груп 
Пирински бор 
Рокон-Изследователски център
ДРУЖЕСТВА
Българска Холдингова Компания АД  е придобило вследствие от увеличение на капитала над  86.45 % или 2 000 000 акции от капитала на Парк Хотел Москва АД - София, на 25.10.1999 г. Процент от капитала след увеличението на капитала  - 96.35%.
Източник: БФБ - София

Дружество Булгар Чех Инвест Холдинг АД - Смолян, е придобило 25.00 % или 20 000 акции от капитала на Егида АД - Ивайловград, на 20.10.1999 г. Процент от капитала след прехвърлянето -
57.05%.
Източник: БФБ - София

Плевенският окръжен съд възобнови делото за обявяване в несъстоятелност на най-голямото тъкачно предприятие в Плевенска област - Славина АД. Искът е внесен от Обединена българска банка - клон Плевен, заради неиздължени кредити от фирмата. Съдът назначи двама временни синдици като обезпечителна мярка. Те обаче не са влезли в правата си, тъй като ръководството на предприятието не се явява, за да предаде търговските книги, съобщиха магистрати.
Източник: Пари

BEIS рейтинг

Кожарска, кожухарска и 
обувна
промишленост
Първите 10 дружества по приходи 
от продажби за 1998 г. /лв./


1 Рекорд-Габрово 11 001 100
2 Вихрен-БЛ 6 323 843
3 Лъв 6 190 102
4 Приста-Русе 5 093 247
5 Севко 4 803 905
6 Ильо войвода 3 645 158
7 Гарант-Дупница 3 081 778
8 Тримона 3 007 282
9 Стара река 2 963 761
10 Пулпудева 2 303 453

Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Обучение

  Центърът за обучение към БСК 
организира курсове: "Маркетинг в Интернет" 
на 
13 и 14.11.1999 г.
и 
"Web дизайн" 
на
20, 21, 27 и 28. 11.1999 г.
За повече информация - Теодора Борисова, 
тел. 981 03 26, 
E-mail: teobor@bia-bg.com

 
Инвестиции

Инвестиционен посредник Авал - ИН АД 
продава пакет от акции, представляващ 50% плюс една акция от капитала на
Зино - К АД, гр, Казанлък.
Предмет на дейност: производство на машини (за метало- и дървообработка) и инструментална екипировка (нестандартни режещи и мерилни инструменти, формообразуваща екипировка).
Дълготрайни материални активи: 770 516 лв.
Земя: 37 080 кв. м.
Технологично оборудване: универсални машини (стругове, фрези, радиалбормашини, шлифовачни машини и др.), специализирани машини;
Пазари: местен пазар - 62.13%, износ - 37.87%.
Дружеството няма задължения по банкови и търговски кредити (по баланс към 31.12.1998 г.).
Производството на Зино - К АД не оказва вредно влияние върху околната среда.
Цена: USD 20 за една акция.
Офертата е валидна до 30.12.1999 г.
За контакти и повече информация: e-mail: avalin@mb.bia-bg.com, тел. 980 48 25, 987 72 73, Иван Бончев.

 
BIAnet новини

Някой беше казал: “Няма такова нещо наречено безплатен обяд”
Днес, 
BIAnet заявява:
“Всеки нов клиент получава 15 часа БЕЗПЛАТЕН Интернет достъп”.

Побързай, позвъни, не пропускай!
Само до 15 Ноември
възползвай се!!!.
Телефон за пълна информация: 
987 03 88
e-mail: info@bia-bg.com

Място за информация от Вашата фирма. 
Очакваме Ви

Представители на  БСК  участват в конференцията "ЕФТА-ЕС взаимоотношения и разширяване", от  3 до 4 ноември, във Вадуц, Лихтенщайн. На конференцията, освен социалните партньори от ЕФТА, присъстват и представители на страните-кандидатки за присъединяване към Европейския съюз. Основните теми, които ще обсъждат на конференцията са:
- отношенията на страните от ЕФТА с ЕС и страните-кандидатки за ЕС;
- страните-кандидатки за ЕС и разширяването: икономически и социални предизвикателства;
- разширяването: въпроси, стоящи пред социалните партньори.
БСК ще представи инициативата за създаване на "Форум на работодателите от югоизточна Европа", която бе обсъдена от социалните партньори от региона по време на Софийската конференция през октомври, 1999 г.
***
Българска браншова камара “Черна и цветна металургия” организира тържествена среща коктейл по случай деня на металурга . Срещата коктейл ще се проведе на 05. 11. 1999 г. /петък/ от 18.00 ч. в кафе - сладкарница “МАГАН” /НДК – административната сграда, над ресторант “ Континентал Плаза”/.
***
На 08. 11.1999 г. от 11ч. в зала 12 на НДК се открива международното специализирано изложение за месо, месни и хлебни продукти “ Месомания - 99, БУЛПЕК - 99”, организирано от Асоциацията на месопреработвателите в България и Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България.
***
На 15. 11. 1999 г. от 18.00 ч. в зала “Фестивална” - София се открива специализирана международна изложба за храни, напитки и оборудване.
***
На 16.11.1999 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на БСК ще се проведе курс “Нови моменти в счетоводното и данъчно приключване на 1999 година”.  Ще бъдат дискутирани и счетоводни и данъчни проблеми, свързани с осъществяване на приватизационни сделки, както и в следприватизационния период. За повече информация – Камен Колев, гл. директор, тел.987-99-29, e-mail:kamen@bia-bg.com
***
Българската Стопанска Камара съвместно с Българската Франчайзингова Асоциация организират семинар по франчайзинг
" Развитие на предприемачеството в един променящ се свят", който ще се проведе от 18 до 20 ноември 1999 година в сградата на БСК. Семинарът е тематично насочен към хотелиерство и ресторантьорство с участието на чужди лектори. За първи път у нас ще бъде представена хотелската верига " Choice Hotels ".
***
Българската стопанска камара подготвя предложение до правителството за рязко съкращаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими, създаващи бюрократични пречки пред бизнеса и предпоставки за корупция.
Поканват се всички организации и отделни лица, упражняващи стопанска дейност, да изпращат известните им факти и своите мнения и предложения на адрес:1000 София, ул. “Алабин” 16-20; по факс 987 26 04;e-mail: rumi@bia-bg.com

Предложения за съкращаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими.
***

Българската Стопанска Камара набира инвестиционни проекти (намерения), за реализацията на които е необходимо чуждестранно пряко или непряко финансиране в размер над 1 млн.щ.долара. Инициативата е следствие от заявения интерес в БСК от страна на чуждестранни инвестиционни фондове и банки за инвестиране в България. За повече информация – Камен Колев, гл.директор, тел.987-99-29, e-mail:kamen@bia-bg.com

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ


On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят; Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика; 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти 
СВЕТЪТ

Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10609.06 (+27.22)
Nasdaq Composite
3028.51 (+46.88)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 22.55
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 21.99
HEATING OIL ($US/gal.) 0.605
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.87
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.634
GOLD ($US/Troy Oz.) 293.10
SILVER (cents/Troy Oz.) 5.22
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 402.10
HOGS (cents/lb.) 44.80
PORK BELLIES (cents/lb.) 63.30
LIVE CATTLE 68.72
FEEDER CATTLE 82.25

*цени към 03.11.1999г.

САЩ
Американската инвестиционна банка Goldman Sachs извърши глобални промени в управлението на отдела, отговарящ за сливанията и поглъщанията между компании. Целта на промените е да се затвърди водещата позиция на Goldman Sachs в тази индустрия. Michael Carr, който Goldman Sachs привлече от Salomon Smith Barney миналата година, съвместно с David Baum, дългогодишен директор в Goldman Sachs, оглавят бизнеса на инвестиционната банка в Америка. Gordon Dyal, привлечен от Morgan Stanley Dean Witter също миналата година, заедно с Yoel Zaoui, които работи в Goldman Sachs от 1988г., ще ръководят сливанията и поглъщанията в Европа.
Според Thomson Financial Securities Data, Goldman Sachs е безспорен лидер в глобалния бизнес за сливания и поглъщания между компании. Само за тази година в целия свят под надзора на Goldman Sachs са били сключени сделки на обща стойност 882 млрд. щ. долара, което представлява над една трета от всички сделки от този род в света.
Източник: Файненшъл Таймс

Европа
Италианските застрахователни компании Assicurazioni Generali и Ina успяха да постигнат споразумение съгласно което, Generali ще погълне своя по-малък конкурент. Сделката на стойност 12 млрд. евро, или 12,6 млрд. щ. долара ще затвърди лидерската позиция на Generali на италианския застрахователен пазар. Generali е третата по-големина застрахователна компания в Европа. 
Според споразумението Ina ще ръководи животозастрахователната дейност в новата компания. Въпреки това дъщерното дружество на Generali - Alleanza за момента ще остане да функционира самостоятелно. Всички останали дейности включително и управлението на активите ще преминат под контрола на Generali
Източник: Файненшъл Таймс*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999