Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
 
 
 
 
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Четвъртък, 21 Октомври 1999 г.,брой 25
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
 Бизнес * Арбитраж * Обучение
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 

Валутни курсове (21.10.99)
 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.02760
USD/BGN   1.81482
CHF/BGN   1.22915

ОЛП (от 20.10.99):
4.42 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Подписването на заема ФЕСАЛ 2 беше одобрено от депутатите на 20 октомври. Министерския съвет да сключи договор за заема за преструктуриране на финансовия и реалния сектор, реши Народното събрание. Кредитът е в размер на $100 млн., които са част от средствата, които ни отпускат международните финансови институции за подпомагане прехода към пазарна икономика в условията на валутен борд.
Източник: БТА

Инфлацията за 2000 г. ще е около 2,8 на сто, заяви вицепремиерът Александър Божков, цитирайки изчисления на Агенцията за икономически анализи и прогнози. За тази година инфлацията се очаква да е 3,6 на сто, а за 2001 и 2002 г. процентът ще е 3 на сто. 4 на сто ръст на БВП са прогнозирани за 2000 г., заяви още вицепремиерът. През следващите две години пък растежът на икономиката ще достигне съответно 4,5 и 5 на сто. Постепенно ще расте и делът на инвестициите от БВП, като към 2002 г. той ще се доближи до 18 на сто, сочи изследването.
Източник: Пари

Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
27.10.99 У - к "Гатера" * 100%
28.10.99 Елприбор
45%
28.10.99 Мебелен цех 100%
30.10.99 Технострой
70%
30.10.99 Геоводинженеринг
80%
04.11.99 Урвич
80%
*обособена част

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации:bic_office@bia-bg.com
ПРИВАТИЗАЦИЯ
Държавата ще предложи за продажба на стратегически инвеститор по-малко от 51% от Булгартабак холдинг, но ще има опция за изкупуване на мажоритарния пакет при определени условия. Това съобщи по време на Икономическия форум за Югоизточна Европа директорът на АП Захари Желязков. Такова условие може да е провеждането на кампания за изкупуването на тютюна. Стратегията за продажба на Булгартабак ще е готова в началото на ноември. Купувачът трябва да запази присъствието на фирмата в България, Русия и Украйна и да заеме нови пазари в Словакия.
Източник: Пари

Три от четирите подадени оферти за Хебросбанк са изключително сходни по отношение на предложената цена и същевременно всяка от тях съдържа срокове и условия, които не са приемливи за БКК. Това каза Петър Жотев, изпълнителен директор на банковия холдинг. На заседание на съвета на директорите решихме всеки един от тримата избрани кандидати - Риджънт пасифик финанс лимитед, консорциум от турските Кент банк и Финанс банк и консорциум от Общинска банка, Българска холдингова компания и холдинг Света София, да подаде ревизирана оферта в БКК до 1 ноември. От преговорите отпадна четвъртият кандидат - консорциум от Росексимбанк, Контракт холдинг къмпани, Доверие Обединен холдинг и корпорация Съединение.
Източник: Демокрация
 

Българска Фондова Борса - София - 20.10.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Облигации:
Най-голяма промяна в цените на:
Българска холд.компания 
12.50%
Нефтохим 
-24.44%

 
Общи събрания днес
Йод (Варна)
Крамекс (София)
Самоковска комуна (Самоков)
Корпоративна търговска банка 
Левски - ПФК
ДРУЖЕСТВА
Американската агенция за международно развитие и БСК подписаха споразумение, по силата на което българският малък и среден бизнес се включва в електронната търговска система за стимулиране на националната, регионалната и световната търговия. Програмата ще съдейства на българските предприемачи в създаването на стратегическо партньорство с чужди дружества. Тя гарантира достъп до 300 000 малки и средни фирми от САЩ, уточни Джон Грант, директор на мисията на Американската агенция за международно развитие у нас.
Източник: Сега

30 млн. USD Международната финансова корпорация /от структурата на СБ/ ще финансира Девня Цимент, стана ясно след срещата на директора на МФК Харолд Роузен със зам.-директора на АП Стоян Тодоров и Младен Георгиев от Съвета за структурна реформа. Още 4 проекта са обсъдени на срещата - частично финансиране в Нефтохим, като МФК ще осигури част от необходимите 380 млн. USD, за Агрополихим, за Подем - Габрово - 17 млн. USD, и Флорина - 15 млн. USD. Интерес от МФК има към малките и средните предприятия.
Източник: Сега

BEIS рейтинг

Хранително-вкусова промишленост

Първите 10 дружества по дълготрайни активи за 1998 г. /лв./


1 Благоевград-БТ 44 467 108
2 Домейн Бойар 37 468 364
3 Месокомбинат 33 342 953
4 Амилум 25 830 279
5 Захарни заводи 19 656 058
6 Булгартабак холд. 18 272 131
7 Слънце БТ 17 288 840
8 Нестле София  15 595 622
9 София-БТ  14 536 328
10 Плевен-БТ 14 126 098

Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
От тази година към Българската стопанска камара функционира 
АРБИТРАЖЕН СЪД
(АС при БСК)
Чрез този съд можете: 
да се спогодите, когато при сключването или изпълнението на договор възникне спор.  АС при БСК осъществява посредничество, което завършва с извънсъдебна спогодба
*
да защитите нарушеното си право в арбитражно производство. Арбитражното решение има същата законна сила, както решението на държавния съд.
За целта трябва да имате сключено споразумение за посредничество, съответно арбитражно споразумение. Предимствата са: 
бързина – спорът се решава в една инстанция вместо в три, 
икономия – арбитражната такса е около два пъти по - ниска от държавната. 
АС при БСК гарантира безпристрастност и високо качество, обусловени от състава на арбитражната колегия. 
Зa повече информация:
www.bia-bg.com/arbitration 
Обучение

 Центърът за обучение към БСК организира курсове: 
“Web дизайн”
на 23, 24, 30 и 31.10.1999 г. 
През месец ноември - специализиран курс “Маркетинг в Интернет”. За повече информация - Теодора Борисова, E-mail: teobor@bia-bg.com
Интернет книжарница на Хеликон
Тук можете да намерите повече от 15000 книги. Заповядайте. 
(www.helikon.bg)

Съвместно с Информационна агенция Форум 2000 БСК стартира първия модул на информационната система "Маркетинг Реклама
Комуникации"
(www.bia-bg.com/forum2000)
***
Работодателските организации от Югоизточна Европа на среща в БСК
В рамките на предстоящата Регионална трипартитна конференция на МОТ "Заетост, труд и социална политика в Югоизточна Европа", която ще се проведе на 21-22 октомври 99 г. в резиденция "Бояна", на 21 октомври сутринта в БСК ще се проведе среща с представителите на работодателските организации от Югоизточна Европа, представители на секцията на работодателите на МОТ, представители на международната работодателска организация, както и представители на Конфедерацията на работодателските организации в Европа.
Председателят на БСК г-н Божидар Данев ще запознае своите колеги с дейността на БСК като най-голямата работодателска организация в България и с новите услуги, които БСК предлага на членовете си на базата на съвременните информационни и комуникационни възможности, предоставени от Интернет. Участниците ще бъдат запознати и с препоръките, които БСК направи по проекто-декларацията на Софийската конференция и които имат за цел основно да бъде подчертана ролята на социалните партньори от региона за изпълнение на Пакта за стабилност. Тези препоръки включват предложения за допълнителни дейности и конкретни инициативи на работодателите от Югоизточна Европа, механизми за привличане на инвестиции, за изграждане на стабилна пазарна икономика, приложение на Европейските норми и законодателството на Европейския съюз в дейността на работодателските организации като основни представители на работодателите.
***
Българска стопанска камара организира на 22.10.99 г. семинар на тема: "Трудовото законодателство в прехода към пазарна икономика" за мениджъри от фирмите, членове на Българската международна стопанска асоциация /БИБА/. Ще бъдат разгледани въпроси, свързани с  трудовото законодателство и чуждестранните инвеститори, приватизационни договори и задълженията на работодателя; колективните трудови договори и колективното трудово предоговаряне; правото на стачки и локаут.
***
В периода 25 – 30 ноември 1999 г. в Тирана, Албания ще се проведе Международния годишен панаир‘99, с основна цел възстановяване на Балканите,  изграждане на транспортните коридори 8 и 10, развитие на селското стопанство и хранителната промишленост, туризма и др. Подробна информация и условия  за участие можете да получите, до 5 ноември 1999 г., на  тел.: 988 43 08. 
***
От 1 до 4 декември 1999 г.,  Българската стопанска камара организира бизнес делегация във Виетнам, която ще придружава г-жа Надежда Михайлова, Министър на външните работи. По време на посещението ще се осъществят директни контакти с виетнамски фирми и ще бъдат очертани конкретни перспективи за развитието на двустранните отношения. Допълнителна информация и условия за участие можете да получите, до 5 ноември 1999 г., на тел.: 988 43 08 и факс: 987 26 04.


БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят; 
Used Equipment - оферти за използвано оборудване
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика;
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти

Място за информация от Вашата фирма. Очакваме Ви

СВЕТЪТ

Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10392.36 (+187.43)
Nasdaq Composite
2788.13 (+99.95)

Стокови борси 
Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 22.40
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 21.87
HEATING OIL ($US/gal.) 0.591
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 3.15
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.632
GOLD ($US/Troy Oz.) 307.40
SILVER (cents/Troy Oz.) 520.50
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 413.10
HOGS (cents/lb.) 47.87
PORK BELLIES (cents/lb.) 66.35
LIVE CATTLE 68.97
FEEDER CATTLE 81.20

*цени към 20.10.1999г.

САЩ
Цената на акциите на Microsoft нарасна с близо 7% до 92.25 щ. долара в началото на седмицата, след като най-голямата в света софтуерна компания отчете по-високи от очакваните на Wall Street финансови резултати за първото фискално тримесечие.
Приходите на Microsoft за тримесечието нараснаха с 28% от 4.19 до 5.38 млрд. щ. долара, спрямо същия период на миналата година. Нетната печалба на софтуерната компания се е увеличила с 37% до 2.04 млрд. щ. долара, или 38 цента на акция. Печалбата на Microsoft за съшия период на миналата година бе 1.52 млрд. щ. долара, или 28 цента на акция.
Анализаторите на Wall Street предвиждаха печалба от една акция на Microsoft до 34 цента и очакваха спад в цените на акциите на компанията. Обратно на това цените на акциите скочиха веднага, след обвяването на финансовите резултати.
Източник: Файненшъл Таймс

Европа
Полския съд отхвърли жалбата на Deutsche Telekom срещу полската компания Elektrim, относно контрола над полския мобилен оператор PTC. Двете компании са съдружници в PT, но германската групировка оспорва правото на Elektrim да изкупи допълнителни 15,8% от капитала на мобилния оператор от миноритарните акционери през август тази година. 
Elektrim заявиха, че чрез покупката придобива 51% от активите на PTC, което и дава възможност да учреди алианс с френската Vivendi. Deutsche Telekom от своя страна се опитва да попречи на създаването на алианса. Vivendi е готова да плати 520 млн. щ. долара за 30% от капитала на Elektrim, веднага след като съдебния спор за собствеността в PTC бъде разрешен в полза на Elektrim.
Според Deutsche Telekom, която притежава 22.5% от капитала на PTC, Elektrim е трябвало първо да предложи акциите за продажба на нея и след това да търси външен инвеститор, които не е акционер в PTC. Elektrim пък противопоставят тезата, че Deutsche Telekom не е имала необходимите одобрения за покупка на допълнителни акции. MediaOne е третия голям акционер в PTC, също с дял от 22.5%, но все още не е обявила какво възнамерява да прави с акциите си в мобилния оператор.
Източник: Файненшъл Таймс*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999