Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Понеделник, 22 Ноември 1999 г., брой 47
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
Бизнес *Oбучение *
Арбитраж
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

Вашите предложения и забележки ще направят вашето издание Бизнес Индустрия Капитали по-полезно, ще го превърнат в живата връзка на българския бизнес. Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!


БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (22.11.99)

 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.07859
USD/BGN   1.90274
CHF/BGN   1.21995

ОЛП (от 17.11.99):
4.46 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Постигната е договореност за уреждане на дълга на Минералбанк и Стопанска банка към италианската държавна агенция за застраховане на износа САЧЕ, съобщиха от финансовото министерство. Задълженията на двете затворени банки възлизат общо на 124 млн. DEM. Те ще бъдат погасявани по схемата замяна на дълг срещу собственост в български държавни предприятия, включени в програмата на правителството за приватизация.
Източник: Пари
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
27.11.99 Динамика
59.70%
27.11.99 Хемус - М 78.00%
27.11.99 Осъм_инженеринг
75.60%
27.11.99 Електронпрогрес
80.00%
27.11.99 Софкнига 80.00%


Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации.
ПРИВАТИЗАЦИЯ
Само РМД поиска ТЕЦ Видин съобщиха от Видахим, който е собственик на централата. 5 млн. лв. предлага дружеството, чиито експерти са оценили състоянието на мощностите. Видлон инвест е кандидат и за завода за полиамидни влакна. Срокът за подаване на офертите изтича в края на месеца. Фирми от Израел и Франция са огледали централата, но засега се въздържат от участие в приватизацията.
Източник: Стандарт

Предлагат 5 на сто от акциите на Хебросбанк на служителите на банката, съобщи Петър Жотев, изпълнителен директор на БКК. Банковата консолидационна компания е собственик на 97.57 на сто от акциите на обявената за приватизация Хебросбанк. В момента трима кандидати наддават за Хебросбанк - Риджънт пасифик финанс лимитед, консорциума от турските Кентбанк и Финансбанк и обединението от Общинска банка, Българска холдингова компания и холдинг Св. София. Ако офертата, която бъде одобрена, предвижда закупуване на по-малък брой от предложените акции, около 5 на сто от общия брой ще бъдат предложени на служителите, работещи в Хебросбанк, уточниха от БКК.
Източник: Монитор

Българска Фондова Борса - София - 19.11.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Най-голяма промяна в цените на:
Бимас
14.93%
Кремиковци
-24.14%

 
Общи събрания днес
Автотранссервиз 
Бъдинстрой 
Демирбанк-България 
Нефтохим-инвест финанс
Птиком 
Слънчеви лъчи 

 
Публични поръчки

Народното Събрание на Република България открива процедури за възлагане на публични поръчки за:
1. за доставка на 4 броя нови моторни превозни средства - товарни фургони.
2. за доставка на лазерни принтери
3. за доставка и инсталирани на две нови дигитални копирни машини
4. за застраховане на моторни превозни средства по следните видове застраховки: "Гражданска отговорност", "Злополука на местата в МПС" и "Каско"
5. за доставка на преносими персонални компютри.
ДРУЖЕСТВА
Директорите на Слънчев бряг АД са сменени, се разбра след общото събрание на дружеството в събота. Освободени са изпълнителният директор Йовчо Неделчев и членовете на борда Пламен Янчев и Захари Нушев. В новия директорски борд влизат юристката Златка Георгиева и трима души от търговското министерство - Стоян Бояджиев, Иван Мутафчийски и Людмила Димитрова. Председател на борда става зам.-министър Мариана Асенова.
Източник: Стандарт

Капиталът на Алумина АД да бъде увеличен от 1 488 482 на 4 488 482 нови лв., чрез издаване на нови 3 млн. безналични поименни акции с номинална стойност по 1 лв. и емисионна стойност по 1.50 лв., решиха на извънредното общо събрание на 20 ноември във Варна акционерите на шуменското дружество. Същевременно в приетите промени в устава на Алумина АД беше гласувано, че до 31 декември 2002 г. капиталът на дружеството може да бъде увеличен до 10 млн. лв. Досегашният 5-членен състав на съвета на директорите беше освободен от отговорност за дейността му през 1999 г.  Съставът на новия съвет на директорите бе увеличен от 5 на 7 членове. В него са включени досегашният изпълнителен директор на дружеството Христо Дечев, изпълнителните директори на турската фирма ФАФ Метал, която стана мажоритарен собственик на Алумина АД - Фикрет Индже, Фикрет Кузуджу и Хюсеин Юруджу, изпълнителният директор на Индустриален холдинг България Росен Димоларов, директорът на Метарекс АД Деян Шишков и Константин Зографов. При гласуването не беше приета кандидатурата на досегашния член в шефския борд Бончо Бончев, който представлява интересите на МП.
Източник: Пари

BEIS рейтинг

Химическа 
и
нефтопреработвателна промишленост
/вкл. каучукова/

Първите 10 дружества по приходи 
от продажби за1998г. /лв./


1 Нефтохим 1 473 850 488
2 Солвей-Соди  164 804 423
3 Агрополихим 112 103 906
4 Неохим 82 351 461
5 Свилоза  73 169 840
6 Агробиохим-
Стара Загора
71 828 552
7 Балканфарма-
Дупница
70 734 197
8 Химко  68 360 119
9 Ален мак 62 761 860
10 Софарма 58 858 403

 
 

Добавете вашата фирма 
в
Информационната система за българските предприятия BEIS


 

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Oбучение

   Центърът за обучение към БСК 
организира курсове по 
Web дизайн 
”I ниво- HTML и Front 
Page 98” 
на  27 и 28. 11.1999 г.
 и
 “II  ниво- JAVA” 
на  4,5,11 и 12.12.1999 г.
За повече информация  -
Теодора Борисова, 
тел. 981 03 26,
E-mail: teobor@bia-bg.com

 
От тази година към Българската стопанска камара функционира 
АРБИТРАЖЕН СЪД
(АС при БСК)
Чрез този съд можете:
да се спогодите, когато при сключването или изпълнението на договор възникне спор.  АС при БСК осъществява посредничество, което завършва с извънсъдебна спогодба
*
да защитите нарушеното си право в арбитражно производство. Арбитражното решение има същата законна сила, както решението на държавния съд.
За целта трябва да имате сключено споразумение за посредничество, съответно арбитражно споразумение. Предимствата са: 
бързина – спорът се решава в една инстанция вместо в три, 
икономия – арбитражната такса е около два пъти по - ниска от държавната. 
Зa повече информация:
тел. (+359 2) 980 99 16/229

 
Какво е необходимо за да имате свой собствен 
Интернет магазин?

 
Недвижими имоти

МАЯК АД
Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори
*
ХЗ ”Панайот Волов” АД - Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ


On-line бизнес системи на сървъра на БСК

Бизнес оферти 
оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят 
Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти

Място за информация 
от Вашата фирма.

Очакваме Ви

Днес, 22 ноември 1999 год. (понеделник) от 10.00 часа в залата на I-вия етаж на Българската стопанска камара (БСК), ул. “Алабин“ 
16 - 20, се провежда
пресконференция относно Съвместна декларация, 
приета на Втората сесия на Смесения Консултативен Комитет 
Европейски съюз – България /СКК ЕС - България/
17-18 ноември 1999 г., Брюксел. В пресконференцията ще вземат участие представители на Българската стопанска камара (БСК ), Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Конфедерацията на труда “Подкрепа“, Български женски съюз, Федерацията на потребителите в България, взели участие в срещата на СКК ЕС - България.
***
ВТОРА СЕСИЯ НА СМЕСЕНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ
ЕС - БЪЛГАРИЯ, 17 - 18 НОЕМВРИ 1999 г., Брюксел
На 17 и 18 ноември в Брюксел се състоя II-та сесия на Смесения консултативен комитет ЕС - България, в която взеха участие членовете на СКК ЕС-България от българска страна и от страна на Икономическия и социален комитет на ЕО.
В специално писмо до участниците в срещата от комисаря Ферхойген се подчертава значението на тясното сътрудничество между представителите на икономическите и социалните групи в обществото в процеса на подготовка на България за присъединяване към ЕС. В писмото се посочва и важната роля на СКК, като средство, което ще помогне на представителите на ЕС да разберат по-добре ситуацията в България, а на представителите на България - да се запознаят с функционирането на институциите на ЕС.
По време на сесията бяха разгледани два доклада, разработени и представени от българска страна от г-н Божидар Данев на тема "Макроикономическа ситуация и чуждестранни инвестиции в България" и  от страна на ИСК на ЕО от г-н Жерард Дантен на тема "Преки чужди инвестиции, МСП и индустриални отношения в българската икономика". Участниците в срещата проведоха задълбочена дискусия по проблемите, разгледани в докладите, като представиха становищата на различните социални и икономически групи, които представляват.
В работата на сесията взе участие и Посланика на България в ЕС г-жа Антоанета Приматарова. Тя запозна участниците с постигнатите резултати на заседанието на Съвета за асоцииране ЕС-България, състояло се на 16 ноември в Брюксел, като наблегна основно значението, което има за всички страни-кандидатки  и особено за България историческото решение, което предстои да бъде взето на 10 декември 99 г. в Хелзинки. Посланик Приматарова подчерта огромната роля, която СКК има за насърчаването и провеждането на широка обществена дискусия за цената и ползата за България от а региона на Югоизточна Европа и особено в резултат на Косовската криза, и на възможността за създаване на регионална програма за развитие и привличане на чужди инвестиции; необходимостта от активно включване на социалните партньори в институционализирането и реализацията на Пакта за стабилност на Балканите; особено внимание в Общата декларация е отделено на проблемите, свързани с преките чуждестранни инвестиции, като в тази връзка се изтъква стратегическото значение на България, както и транс-европейските транспортни коридори, които минават през територията на страната. Посочва се, че положителните тенденции в привличането на чуждестранни инвестиции се обуславят предимно от политическата и макро-икономическа стабилност, еднаквото третиране на местните и чуждестранни инвеститори, високо квалифицираната и сравнително евтина работна ръка, високите възможности за реализиране на печалба. СКК обсъди и проблемите, с които се сблъскват чуждестранните инвеститори в България като корупцията, неефективната администрация, на които ще бъде обърнато специално внимание на следващата среща на СКК. Като проблеми бяха посочени и необходимостта от по-голяма прозрачност при осъществяване на приватизационните сделки, както и тенденцията за разширяване на държавния монопол в стратегически сектори като енергетика и телекомуникации; специално внимание бе обърнато на МСП  и на необходимостта от наличието на специални програми, финансирани от ЕС за насърчаване развитието на малкия и среден бизнес; посочена бе важността на индустриалните отношения като основен фактор за стабилен икономически и социален климат в страната, като особено важна стъпка в тази посока ще бъде приемането на закон за създаване на Национален икономически и социален съвет в България.
Българската делегация направи предложение, което бе прието със задоволство от представителите на ИСК на ЕС, през 2000 г. в България да се организира и проведе среща на съществуващите смесени икономически и социални комитети между ЕС и България, Унгария, Полша и Румъния. Целта на тази среща ще бъде създаването на мрежа на сътрудничество между социалните и икономически оператори от страните - кандидатки за членство в ЕС.
***
Председателят на Българската стопанска камара (БСК) г-н Божидар Данев ще вземе участие в тридневната международна конференция “Технологии на информационното общество 99“ (IST99- Exploring the Information Society), която ще се проведе от 22 до 24 ноември т.г. в Хелзинки.
За допълнителна информация
***
Центърът за обучение към БСК предлага партньорство на желаещите да открият собствен център за компютърно обучение.  Допълнителна информация
***
Българска Стопанска Камара набира инвестиционни проекти (намерения), за реализацията на които е необходимо чуждестранно пряко или непряко финансиране в размер над 1 млн.щ.долара. Инициативата е следствие от заявения интерес в БСК от страна на чуждестранни инвестиционни фондове и банки за инвестиране в България. За повече информация
СВЕТЪТ
Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
11003.89 (-31.81)
Nasdaq Composite
3369.25 (+22.14)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 26.07
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 25.07
HEATING OIL ($US/gal.) 0.680
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.56
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.711
GOLD ($US/Troy Oz.) 295.70
SILVER (cents/Troy Oz.) 5.13
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 405.50
HOGS (cents/lb.) 51.20
PORK BELLIES (cents/lb.) 76.40
LIVE CATTLE 70.90
FEEDER CATTLE 84.85
*цени към 19.11.1999г.
САЩ
Музикалната телевизия MTV планира да извърши първично публично предлагане на акции от своя бизнес в Интернет в началото на следващата година. Средствата набрани от новата емисия ще бъдат използвани за експанзия на музикалната телевизия в Световната компютърна мрежа. 
Според брокери от Wall Street новата публична емисия на MTV ще включва акции от музикалните сайтове MTV.com, VH1.com и Sonicnet.com, а целият бизнес на музикалната компания в Интернет ще възлезе на 7 млрд. щ. долара. MTV е собственост на компанията Viacom, която по-рано през тази година се сля със CBS в сделка на стойност 36 млрд. щ
Източник: FT

Европа
UniCredito Italiano, третата по големина банкова групировка в Италия, и испанската банка Banco Bilbao y Viscaya-Argentaria (BBV-Argentaria) обявиха, че ще се слеят през януари следващата година. Според главният изп. директор на UniCredito Italiano, Alessandro Profumo, основните акционери на италианската банка вече са одобрили алианса с испанската банка. 
Съгласно опциите по сделката BBV-Argentaria ще придобие 12-13% от капитала на UniCredito. Италианската банка от своя страна ще получи контрол върху 10% от акциите на BBV-Argentaria.
Източник: FT*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999