Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Четвъртък, 18 Ноември 1999 г., брой 45
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
Бизнес *Инвестиции
  Професионално обучение
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

Вашите предложения и забележки ще направят вашето издание Бизнес Индустрия Капитали по-полезно, ще го превърнат в живата връзка на българския бизнес. Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!


БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (18.11.99)

 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.05598
USD/BGN   1.87916
CHF/BGN   1.22125

ОЛП (от 17.11.99):
4.46 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
За първите 8 месеца на годината България е получила външно финансиране за 509.8 млн. USD, сочат данни на БНБ. Като най-голям кредитор на страната ни се очертава МВФ, който ни е превел 141.3 млн. USD. Освен тях 50.6 млн. USD са дошли в подкрепа на платежния баланс от японската Ексимбанк, 33.8 млн. USD от Световната банка, още 32.2 млн. USD от Европейската инвестиционна банка и 20.7 млн. USD от ЕБВР. Чужденци са вложили 50.1 млн. USD по депозити в български банки и са купили ДЦК с обща номинална стойност 22.7 млн. USD. Други 51.9 млн. USD са влезли като негарантирани от държавата заеми.
Източник: Пари
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
22.11.99 Янтра - Велико Търново
78.00%
22.11.99 Метални конструкции - ИО
52.00%
22.11.99 Републикаконсерв
25.00%
24.11.99 Автобаза * 100.00%
*обособена част

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации.
ПРИВАТИЗАЦИЯ
3 507 000 USD за покупка на 70% от капитала на бургаското дружество Пиргосплод ЕАД е предложил в офертата си един от двамата основни купувачи - РМД Пиргосплод - 2000. 30% от сумата ще бъде платена кеш, а останалата част в ценни книжа. РМД-то ще предложи още 10% от остатъчната сума също да бъде платена в пари. Вторият купувач - РМД Консорциум Пиргос, 
е предложил 3 170 000 USD.
Източник: Пари

С 25% ще бъде съкратен персоналът на АП поради намалелия ресурс за раздържавяване. 315 млн. лв. парични постъпления от приватизацията през 2000 г. се очаква да влезнат в консолидирания държавен бюджет. Това предвижда приетата от Икономическата комисия на парламента приватизационна програма за 2000 г. Според документа препоръчителното съотношение между парични и непарични платежни средства за покриване на цените по сделките през 2000 г. е 30% към 70% в полза на непаричните. През 2000 г. ще бъдат сключени 673 сделки, от които 390 за продажба на мажоритарни дялове. 
Източник: Стандарт
 

Българска Фондова Борса - София - 17.11.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Блокова търговия:
Най-голяма промяна в цените на:
Балканфарма-Разград
14.88%
Пелмаш
-28.57%

 
Общи събрания днес
Аптечно-Шумен 
Булгарикум-Бургас 
Изгрев-66 
Северкооп-Гъмза (ПФ) 
Устра
Хеброс-България 

 
Публични поръчки

Народното Събрание на Република България открива процедури за възлагане на публични поръчки за:

1. за доставка на 4 броя нови моторни превозни средства - товарни фургони.
2. за доставка на лазерни принтери
3. за доставка и инсталирани на две нови дигитални копирни машини
4. за застраховане на моторни превозни средства по следните видове застраховки: "Гражданска отговорност", "Злополука на местата в МПС" и "Каско"
5. за доставка на преносими персонални компютри.

ДРУЖЕСТВА
Броят на завлечените акционери ще расте
Д-р ик. Емил Хърсев (Източник: Труд)

Одобрен е проспектът на Балканфарма - Разград за публично предлагане на акции, съобщиха от Комисията по ценните книжа. Капиталът на дружеството е 7,624 млн. лв., разпределен в поименни акции с право на глас и номинал 1 лв. Книжата се търгуват на фондовата борса. На 27 ноември ще се проведе следващият изпит за брокери. От 30 кандидати до изпита са допуснати 26, казаха още от комисията.
Източник: Стандарт

Овергаз и английската фирма Айвик лимитед са проявили интерес към газификацията на Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Плиска и Каспичан, съобщи кметът на Шумен Веселин Златев. До средата на 2000 г. чрез конкурс ще бъде определена фирмата изпълнител на проекта. По предварителни разчети газификацията
на Шумен се изчислява на 5 млн. нови лева.
Източник: Пари

ЦКБ ще кредитира земеделските производители при закупуване на земя, съобщи в Добрич министърът на земеделието Венцислав Върбанов. Банката е подписала споразумение с ДФ Земеделие да приема като обезпечение закупената от стопаните земя. За няколко месеца новото ръководство на ЦКБ е успяло да стопи натрупаните негативи и да излезе на печалба. Към 30 юни т.г. кооперативната банка отчела
4 036 000 лв. загуба, а към 30 септември е реализирала 1 648 000 лв. печалба.
Източник: Сега

 

BEIS рейтинг

Текстилна 
и трикотажна 
промишленост

Първите 10 дружества по приходи 
от продажби за1998г. /лв./


1 Марицатекс 20 906 639
2 Вратица 19 310 409
3 Декотекс 18 762 862
4 Велбъжд 17 148 409
5 Сънитекс 16 902 049
6 Слитекс 15 524 448
7 Белотекс 14 053 752
8 Мак-Габрово 12 080 019
9 България-29 10 739 818
10 Лотос 6 670 712

 
 

Добавете вашата фирма в 
Информационната система за българските предприятия BEIS
 

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Недвижими имоти

МАЯК АД
Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори
*
ХЗ ”Панайот Волов” АД - Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори


 
Инвестиции

Инвестиционен посредник Авал - ИН АД 
продава пакет от акции, представляващ 50% плюс една акция от капитала на
Зино - К АД, гр, Казанлък.
Предмет на дейност: производство на машини (за метало- и дървообработка) и инструментална екипировка (нестандартни режещи и мерилни инструменти, формообразуваща екипировка).
Дълготрайни материални активи: 770 516 лв.
Земя: 37 080 кв. м.
Технологично оборудване: универсални машини (стругове, фрези, радиалбормашини, шлифовачни машини и др.), специализирани машини;
Пазари: местен пазар - 62.13%, износ - 37.87%.
Дружеството няма задължения по банкови и търговски кредити (по баланс към 31.12.1998 г.).
Производството на Зино - К АД не оказва вредно влияние върху околната среда.
Цена: USD 20 за една акция.
Офертата е валидна до 30.12.1999г.
За контакти

 
Какво е необходимо за да имате свой собствен 
Интернет магазин?

 
Професионално  oбучение

  Българската Стопанска Камара
съвместно с 
Българската Франчайзингова Асоциация 
Ви кани да участвате в
семинар по франчайзинг
на тема: 
“РАЗВИТИЕ НА ПРЕДРИЕМАЧЕСТВОТО В ЕДИН ПРОМЕНЯЩ СЕ СВЯТ“,
от 18 – 20 Ноември, 1999 г. в сградата на БСК
Гости и лектори на семинара ще бъдат: д-р Екхард Флор, член на Европейската асоциация на юристите по франчайзинг, член на БФА и г-н Петраш, мениджър за Централна и Източна Европа на франчайз хотелска верига Chioce Hotels
За повече информация и записване: тел: 9881865, г-жа Галя Цветкова
На 18. 11.1999 г. от 9ч. в хотел “Шератон “ - София ще се проведе конференция с международно участие на тема “Млечна промишленост” - управление на ферми, преработка на мляко, пакетиране на млечни продукти и ефективността на дистрибуторската мрежа и маркетинга - Тетра Пак.
***
На 17 и 18 ноември 1999 г. в Брюксел  се провежда Втората сесия на Смесения консултативен комитет Европейски съюз – България /СКК ЕС - България/, който беше учреден в страната ни в началото на годината.
Втората сесия на СКК ЕС – България е с изключителна важност за планираната няколко седмици по-късно среща в Хелзинки, 10 и 11 декември, на която България очаква да бъде поканена за стартиране на преговорите за членство в ЕС. 
В програмата на Втората сесия на СКК ЕС - България ще бъдат разгледани два основни доклада . Божидар Данев ще представи доклад на тема “Макроикономическа обстановка и чуждестранни инвестиции в България“.
Тема на доклада на представителя на ЕС г-н Жерард Дантин е “Преките чуждестранни инвестиции , развитието на малките и средни предприятия и индустриалните отношения в българската икономика
За повече информация
***
На 16. 11. 1999 год. се проведе общо събрание на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост. За нов председател на камарата беше избран г - н Калин Симеонов, известен търговски експерт в бранша. Членовете на новоизбрания управителен съвет и останалите присъстващи на събранието се обединиха около политиката за промяна в досегашната дейност на камарата за нейното организационно и структурно изграждане на основата на пазарните принципи  в съвременните пазарни отношения.
***
Българска Стопанска Камара набира инвестиционни проекти (намерения), за реализацията на които е необходимо чуждестранно пряко или непряко финансиране в размер над 1 млн.щ.долара. Инициативата е следствие от заявения интерес в БСК от страна на чуждестранни инвестиционни фондове и банки за инвестиране в България. За повече информация
***
БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ


On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят
Used Equipment - оферти за използвано оборудване
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти


Място за информация от Вашата фирма.Очакваме Ви

В Руския културно-информационен център в София от 16 до 19 ноември 1999 г.  се провежда презентация на предприятия и организации от научно-промишления комплекс на Московска област. В реализирането на проекта ще вземат участие 30 водещи предприятия  от всички градове на Московска област. 
Изложбата се осъществява  със съдействието на Министерството на промишленността на Република България, Администрацията на Софийска област и Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД.
РКИЦ - София

СВЕТЪТ
Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10883.09 (-49.24)
Nasdaq Composite
3269.39 (-26.13)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 26.00
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 24.92
HEATING OIL ($US/gal.) 0.688
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.59
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.733
GOLD ($US/Troy Oz.) 295.70
SILVER (cents/Troy Oz.) 5.10
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 430.00
HOGS (cents/lb.) 51.10
PORK BELLIES (cents/lb.) 74.05
LIVE CATTLE 70.25
FEEDER CATTLE 84.65
*цени към 17.11.1999г.
САЩ
Hewlett-Packard обяви финансовите си резултати за четвъртото фискално тримесечие, които се оказаха малко по-високи от очакваните на Wall Street. Новият главен изпълнителен директор на Hewlett-Packard съобщи, че очаква значително увеличение на продажбите и печалбата на компанията за фискалната 2000 година.
Нетната печална на HP за последното фискално тримесечие възлиза на 760 млн. щ. долара, или 75 цента на акция. Това е с 6.5% повече от печалбата на компанията за същи период на миналата година - 710 млн. щ. долара, или 68 цента на акции. Приходите HP, която е втория по големина производител на компютри в света, за същия период са нараснали с 10% до 11.4 млрд. щ. долара.
Източник: CNNfn

Европа
Цената на акциите на Terra Networks рязко скочи до неочаквано високи нива при дебюта на испанска компания, предлагаща Интернет услуги на фондовите борси в Мадрид и Ню Йорк вчера. Първоначално цената на една акция на Terra бе 13 евро, но в края на борсовата търговия в Мадрид достигна 37 евро.
През вчерашния ден пазарната капитализация на Terra Networks достигна 10 млрд. евро  което я превърна най-търгуваната европейска компания в областта на Интернет технологиите. 
Източник: FT*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999