Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Петък, 19 Ноември 1999 г., брой 46
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
Бизнес *Oбучение
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

Вашите предложения и забележки ще направят вашето издание Бизнес Индустрия Капитали по-полезно, ще го превърнат в живата връзка на българския бизнес. Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!


БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (19.11.99)

 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.05742
USD/BGN   1.88423
CHF/BGN   1.22087

ОЛП (от 17.11.99):
4.46 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
За първи път правителството на САЩ предоставя на страната ни безвъзмездна помощ в размер на 25 млн. USD. Министърът на финансите Муравей Радев, министърът на търговията и туризма Валентин Василев, посланикът на САЩ Ричард Майлс и директорът на Американската агенция за международно развитие в България Джон Грант подписаха договор за финансовата помощ в подкрепа на платежния баланс. Средствата ще бъдат предоставени на 2 транша от 12 млн. USD и 13 млн. USD, като първият ще дойде до края на годината.
Източник: Пари
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
22.11.99 Янтра - Велико Търново
78.00%
22.11.99 Метални конструкции - ИО
52.00%
22.11.99 Републикаконсерв
25.00%
24.11.99 Автобаза * 100.00%
*обособена част

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации.
ПРИВАТИЗАЦИЯ
Една оферта за продажбата на 67% от капитала на Сила АД, Ямбол, е подадена в АП в рамките на определения срок до 15 ноември. Тя е от Сила - Ямбол АД,
Бургас, съобщи АП.
Източник: Пари

За общо $400 000 са продадени две външнотърговски дружества, съобщиха от Министерството на търговията и туризма. Продексим България вече е собственик на 80% от Продексим ЕАД - София срещу $300 000. За $100 000 "Мегатрон БТ" купи 80 на сто от Пловдивплодекспорт, уточниха от ведомството на Валентин Василев.
Източник: Стандарт

Договор за продажба на Площадка Асеновград, обособена част от Оптед ЕООД, Пловдив, подписаха Агенцията за приватизация и консорциум Асеновград инвест. Цената на сделката е 335 000 лева, 32% от които се изплащат в брой в деня на подписване на договора. 
Източник: Правителствен бюлетин

Българска Фондова Борса - София - 18.11.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Най-голяма промяна в цените на:
Благоевград-БТ
4.17%
Индустриалтехник
-12.50%

 
Общи събрания днес
Балканкар-Рекорд
Газстроймонтаж 
Елприбор 
Енергия-Търговище 
Мануела 

 
Публични поръчки

Народното Събрание на Република България открива процедури за възлагане на публични поръчки за:

1. за доставка на 4 броя нови моторни превозни средства - товарни фургони.
2. за доставка на лазерни принтери
3. за доставка и инсталирани на две нови дигитални копирни машини
4. за застраховане на моторни превозни средства по следните видове застраховки: "Гражданска отговорност", "Злополука на местата в МПС" и "Каско"
5. за доставка на преносими персонални компютри.

ДРУЖЕСТВА
Правителството реши да предостави право на ползване на Бургаски медни мини - ЕАД върху четири находища на подземни богатства. Обектите са "Дебелт" - за кариерен пясък, "Богданово" - за варовик - и двата в района на град Средец и участъците "Гарваница” и "Бърдце" - за кварц-фелдшпатова суровина - в района на град Малко Търново. 
"Бургаски медни мини" - ЕАД е еднолично търговско дружество с държавно имущество. Процедурата за приватизацията му е открита през декември 1998 г., но към настоящия момент държавата все още е едноличен собственик на капитала на дружеството. "Бургаски медни мини" - ЕАД извършва минно-добивна и търсещо-проучвателна дейност в продължение на около 100 години в този район.
Източник: Правителствен бюлетин

Банковите сметки на старозагорското ДЗУ могат да бъдат блокирани заради неизплатена гаранция. Съвсем изненадващо по време на посещението на вицепрезидента на новия собственик на предприятието Видеотон - Петер Лакатуш, адвокатите на израелската банка Апоалим дошли с изпълнителен лист от Пловдивския апелативен съд за запор на сметките и опис на имуществото.
Източник: Стандарт

Директна инвестиция от 1 млн. EUR в опорния Интернет доставчик Орбител АД прави ЕCM-BPPF, заяви Владимир Каролев, изпълнителен директор на Българския следприватизационен фонд. Фондът ще държи 40% акционерен дял в частната Орбител. Фирмата ще инвестира средствата в експанзия на регионалния пазар на корпоративни услуги и в изграждането на регионални центрове в съседните балкански страни.
Източник: Пари

BEIS рейтинг

Производство
на
изделия от пластмаси и синтетични смоли

Първите 10 дружества по приходи 
от продажби за1998г. /лв./


1 Полимери 46 579 469
2 Асенова_крепост 40 721 586
3 Петър Караминчев 18 760 158
4 Капитан дядо Никола 12 689 442
5 Хемусмарк 8 838 709
6 Момина крепост 7 568 679
7 Пластимо 2 590 116
8 Полисеп 2 566 988
9 Акумпласт 865 716
10 Стъклопластик 493 683

 
 

Добавете вашата фирма в 
Информационната система за българските предприятия BEIS 

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Oбучение

   Центърът за обучение към БСК 
организира курсове по 
Web дизайн 
”I ниво- HTML и Front 
Page 98” 
на 20, 21, 27 и 28. 11.1999 г.
 и
 “II  ниво- JAVA” 
на  4,5,11 и 12.12.1999 г.
За повече информация  -
Теодора Борисова, 
тел. 981 03 26,
E-mail: teobor@bia-bg.com

 
ИНТЕРЛИЙЗ АД
финансира закупуването на ново висококачествено оборудване

Стойност на сделките от $ 100,000 до $ 500,000
Срок за лизинг от 2 до 4 години
Одобрение на сделка в рамките на 3-4 седмици след предоставяне на информация от клиента.
Обикновено необходимото обезпечение в сделката е самото оборудване на лизинг
За контакти


 
Какво е необходимо за да имате свой собствен 
Интернет магазин?

 
Недвижими имоти

МАЯК АД
Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори
*
ХЗ ”Панайот Волов” АД - Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори

Място за информация от Вашата фирма.
Очакваме Ви

На 22 ноември 1999 год. /понеделник/ от 10.00 часа в залата на I-вия етаж на Българската стопанска камара / БСК /, ул. “Алабин“ 16 - 20 , ще се проведе
пресконференция относно Съвместна декларация, 
приета на Втората сесия на Смесения Консултативен Комитет 
Европейски съюз – България /СКК ЕС - България/
 
17-18 ноември 1999 г., Брюксел. В пресконференцията ще вземат участие представители на Българската стопанска камара / БСК /, Конфедерацията на независимите синдикати в България / КНСБ /, Конфедерацията на труда “ Подкрепа “, Български женски съюз, Федерацията на потребителите в България, взели участие в срещата на СКК ЕС - България.
***
Председателят на Българската стопанска камара / БСК / г-н Божидар Данев ще вземе участие в тридневната международна конференция “Технологии на информационното общество 99“ /IST99- Exploring the Information Society/, която ще се проведе от 22 до 24 ноември т.г. в Хелзинки.
За допълнителна информация
***
Българската стопанска камара и Европейският иновационен център организират семинар на тема “Иновационна политика на фирмата: маркетинг, финансиране, сертификация и международен трансфер на технологии”. Семинарът ще се проведе на 25 и 26 ноември т. г. в град Велико Търново и е предназначен за мениджъри, технолози, маркетолози и ръководители на малки и средни производствени предприятия. Участието в семинара е безплатно. 
За повече информация: тел: 988 18 65 – Н. Нинов, e- mail:ninov@bia-bg.com
***
Центърът за обучение към БСК предлага утвърдените си от Софийския университет “Св.Климент Охридски” програми за обучение по Windows 9X, Word 7.0, Excel 7.0, Обучение за работа в Интернет, Маркетинг в Интернет, WEB design – HTML, Front Page 98, Java, Програмиране по Delphi, Autocad. След завършване на обучението курсистите получават удостоверение от СУ за професионална квалификация. Центърът e регистриран от Националната служба по заетостта с правото да  провежда и обучение на безработни. Центърът разполага с висококвалифицирани преподаватели и отлична база. За повече информация по отношение на договорните отношения – Теодора Борисова, тел. 981 03 26; teobor@bia-bg.com
***
Българска Стопанска Камара набира инвестиционни проекти (намерения), за реализацията на които е необходимо чуждестранно пряко или непряко финансиране в размер над 1 млн.щ.долара. Инициативата е следствие от заявения интерес в БСК от страна на чуждестранни инвестиционни фондове и банки за инвестиране в България. За повече информация
***
БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ


On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят 
Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти
СВЕТЪТ
Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
11035.70 (+152.61)
Nasdaq Composite
3347.11 (+77.72)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 25.30
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 24.36
HEATING OIL ($US/gal.) 0.667
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.60
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.694
GOLD ($US/Troy Oz.) 295.10
SILVER (cents/Troy Oz.) 5.15
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 414.00
HOGS (cents/lb.) 51.10
PORK BELLIES (cents/lb.) 74.50
LIVE CATTLE 70.47
FEEDER CATTLE 84.80
*цени към 18.11.1999г.
САЩ
Cable & Wireless и Compaq Computer ще инвестират 500 млн. щ. долара през следващите пет години в изграждането на джойнт венчър, който ще предоставя нова Интернет услуга наречена  "an end-to-end e-commerce", предназначена за малкия и средния бизнес. Според споразумението подписано от C&W и Compaq, двете компании възнамеряват  да предлагат също пълна гама от Интернет услуги. Новата услуга ще стартира в САЩ и Европа в началото на следващата година, а в Азия - през следващите 12 месеца. Cable & Wireless и Compaq планират до средата на 2000 г. да предложат на своите клиенти Интернет услуги, базирани на безжична връзка със световната компютърна мрежа.
Източник: FT

Европа
Заради компютърен вирус Dell Computer бе принуден да затвори завода си за производство на персонални компютри в Ирландия за пет дни. Компютърният вирус наречен “Fun Love“ бил открит в 500 компютъра в завода. Пет дни били необходими на специалистите на компанията да обезвредят напълно вируса. Dell произвежда само за Европейския пазар по 12 000 компютъра на ден, което превърна случая в един от най-злополучните инциденти, регистрирани в европейската компютърна индустрия.
Източник: FT*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999