Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Сряда, 24 Ноември 1999 г., брой 49
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
Бизнес * Обучение *
Инвестиции
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

Вашите предложения и забележки ще направят вашето издание Бизнес Индустрия Капитали по-полезно, ще го превърнат в живата връзка на българския бизнес. Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!


БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (24.11.99)

 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.08102
USD/BGN   1.89610
CHF/BGN   1.22171

ОЛП (от 24.11.99):
4.46 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Министерството на финансите преведе на общините 23 239 800 лв. субсидия. Препоръката е средствата да се използват предимно за изплащане на заплати и социални осигуровки. Според поетите от правителството ангажименти започна изплащането на 100% от субсидиите. Според чл.10 ал.2 от Закона за държавния бюджет за 1999 година се превеждат 90% от субсидиите, а останалите 10% - когато има сигурност, че няма да бъде надвишен дефицитът в републиканския бюджет. До момента на общините са преведени всичко 516 046 646  лв. От тях общата субсидия е 404 147 161 лв., целевата субсидия за капиталови разходи е 68 932 400 лв. и за социални помощи – 42 967 085 лв.
Източник: Правителствен бюлетин
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
27.11.99 Електронпрогрес
80.00%
27.11.99 Софкнига 80.00%
29.11.99 Елисейна 80.00%
30.11.99 АБ - Хасково 80.00%
30.11.99 Биовет - Пещера 54.00%

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации.
ПРИВАТИЗАЦИЯ
35 предприемачи от страната и чужбина закупиха информационни меморандуми за  обявените в приватизация 7 обекта на Пампорово, съобщи Минка Берова - началник отдел  “Приватизация” в Пампорово АД. За всеки от седемте предложени хотели са продадени поне по 5 комплекта с информация за състоянието им.  Във втория кръг от преговорите интересът е по-голям от първия кръг, в който  апетитите бяха насочени единствено към хотел “Мургавец”. Комплексът бе купен през юни от “Роял Холидейз”.
Източник: Отзвук-Смолян

427 приватизационни сделки в сектор Туризъм е сключило МТТ през тази година. Общо цените надхвърлят 60 пъти стойността на активите към 31 декември 1995 г., а според последната ревалоризация продаваме 3 пъти по-скъпо, съобщи  зам.-министърът на търговията и туризма Александър Тасев. От  приватизацията на обекти от курортите Златни пясъци са постъпили 69.5  млн. USD, от Слънчев бряг - 67.5 млн. USD, от Константин и Елена - 8.8 млн.  USD. 80% от активите в Слънчев бряг са раздържавени, от 105 хотела само 9  са останали държавни. 
Източник: Пари
 

Българска Фондова Борса - София - 23.11.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Облигации:
Блокова търговия:
Най-голяма промяна в цените на:
Бриз-Севлиево
24.67%
Дружба-Пловдив
-28.85%
Общи събрания днес
Аквила 94 (Айтос)
Захар-Био (Русе)
Орел-Разград (Разград)
СБМ (Божурище)
Публични поръчки


"СКГТ - Автотранспорт" - ЕАД, София отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществени поръчки за: 

1.  доставка на 20 броя съчленени автобуси
2.  доставка на 20 броя единични (соло) автобуси
3. за извършване на ремонти на автобуси и агрегати за тях
4. доставка на приблизително 4500 броя автомобилни гуми
5. доставка на приблизително 200 хил. литра моторни масла
6. доставка на приблизително 24 хил. т.  дизелово гориво

ДРУЖЕСТВА
Златна Панега АД минава на на въглища до 2001 г., обяви изп. директор на циментовия завод Иван Цаков. Досега заводът изцяло ползваше природен газ. Изпълнението на проекта ще струва 10 млн. марки на собственика на дружеството - германския концерн "Хайделберг цимент".
Източник: Стандарт

Незабавна проверка във ВМЗ Сопот, разпореди областният  управител Андон Андонов, след като синдикалистите от Федерация на машиностроителите от “Подкрепа” го уведомиха за проблемите. Резултатите ще бъдат представени на промишления министър Александър Божков. Не е  изключено да се смени целият директорски борд с председател зам.-военния министър Здравко Зафиров и изпълнителния директор Атанас Димитров. Според твърдението на лидера на “Подкрепа” Атанас Кръстев Атанас Димитров е с двойно гражданство - българско и гръцко, което е недопустимо за военно производство. Втори месец във ВМЗ не се плащат заплати, задълженията са баснословни, а само към НЕК надхвърлят 800 000 лева. 
Източник: Марица

Правният анализ на Черноморски солници АД Бургас, внесен в АП, е изчезнал. Според директорката на дружеството Ганка Овчарова докладът е изчезнал преди още 5-членната комисия в АП да се е запознала с него. Към папката са били прикрепени и оригинали на документи.  За изчезването на правния анализ на дружеството са уведомени премиерът Иван Костов и шефът на АП Захари Желязков. Документацията е за  бургаските и поморийските солници, които се очаква да бъдат продадени от АП поотделно, а не под шапката на Черноморски солници.
Източник: Пари

BEIS рейтинг

Млечна
промишленост

Първите 10 дружества по приходи 
от продажби за1998г. /лв./


1 Сердика-90 16 387 191
2 Млечна промишленост - Пл. 16 327 949
3 Сердика-Стара Загора 10 860 548
4 Булгарикум-Бургас 8 075 433
5 Сирма-приста 4 673 596
6 Сердика-Шумен 4 030 583
7 Сердика-Сливен 2 660 098
8 Млечна промишленост-Враца 2 353 423
9 Кабиле ЛБ 2 044 137
10 Сердика-Кула 703 327

Добавете вашата фирма в
Информационната система за българските предприятия BEIS


С писмо от Брюксел Националната ветеринарномедицинска  служба е уведомена, че Европейският съюз няма възражения България  да изнася млечни продукти. В момента Европейската комисия взима окончателно решение  след всички извършени поверки. Става въпрос за трите елитни мандри - в Старо село, Ловешко, "Филипополис" - Пловдив и "Мандра 12 - Белово".
Източник: БТА
НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Обучение

Центърът за обучение към БСК 
организира курсове по 
Web дизайн 
”I ниво- HTML и Front 
Page 98” 
на  27 и 28. 11.1999 г.
 и
 “II  ниво- JAVA” 
на  4,5,11 и 12.12.1999 г.
За повече информация  -
Теодора Борисова, 
тел. 981 03 26,
E-mail: teobor@bia-bg.com
Инвестиции

Инвестиционен посредник
Авал - ИН АД 
продава пакет от акции, представляващ 50% плюс една акция от капитала на
Зино - К АД, гр, Казанлък.
Предмет на дейност: производство на машини (за метало- и дървообработка) и инструментална екипировка Дълг. мат. активи: 770 516 лв.
Земя: 37 080 кв. м.
Технологично оборудване: универсални машини, специализирани машини;
Пазари: местен пазар - 62.13%, износ - 37.87%.
Дружеството няма задължения по банкови и търговски кредити (по баланс към 31.12.1998 г.).
Цена: USD 20 за една акция.
Офертата е валидна до 30.12.1999г.
За контакти
Какво е необходимо за да имате свой собствен 
Интернет магазин?
Недвижими имоти

МАЯК АД
Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори
*
ХЗ ”Панайот Волов” АД - Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти
оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят 
Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти
Днес, 24 ноември 1999 год. в Париж , Франция ще се проведе     българо - френски     семинар    на    тема 
“ Икономическите промени в България и възможностите за 
индустриално коопериране между български и френски фирми “.
Организатори на семинара от френска страна са Асоциацията на  работодателите  MEDEF , Парижката търговско – промишлена палата и Българо-френската асоциация. От българска страна участие в семинара ще вземат председателят на Агенцията за чуждестранни инвестиции г-н Илиян Василев, подуправителят на Българска народна банка / БНБ / г-н Мартин Заимов и зам.министърът на промишлеността г-н Марин Маринов.
Заместник председателят на Българската стопанска камара / БСК / г-н Георги Шиваров ще ръководи бизнесделегацията, включваща български фирми за текстил, шивашка промишленост и мода, метални изделия за строителството, сушени и замразени плодове и зеленчуци.
***
На 25. 11. 1999 год. от 9. 30 часа в зала “Конферанс - 1” на Парк хотел
“Москва” ще се състои тристранна консултативна среща по проект на МОТ – “Обучение за интегрирана инспекция по труда”. В срещата ще участват и представители на Българската стопанска камара, партньори в
реализацията на проекта. 
***
Българската стопанска камара и Европейският иновационен център организират семинар на тема 
“Иновационна политика на фирмата: маркетинг, финансиране, сертификация и международен трансфер на технологии”.
Семинарът ще се проведе на 25 и 26 ноември т. г. в град Велико Търново и е предназначен за мениджъри, технолози, маркетолози и ръководители на малки и средни производствени предприятия. Участието в семинара е безплатно. 
За повече информация: тел: 988 18 65 – Н. Нинов, e- mail:ninov@bia-bg.com
***
БСК предлага на ръководствата на всички Браншови организации и
съюзи, Регионални камари и ИСА и ръководители на фирми съдействието си за организация и провеждане на практически семинари и дискусии,свързани с теорията и практиката по годишното финансово счетоводно приключване на фирмите и актуалните проблеми на данъчната система в България.Участниците ще могат да осъществят преки контакти и получат конкретни отговори на интересуващите ги въпроси от едни от най-добрите специалисти в тази област в страната.
Очакваме от ръководителите на фирми или техните счетоводители да
формулират конкретни проблеми или теми, които да се дискутират и по
които желаете да получите повече информация, както и времето за
провеждане на срещи във вашия регион.
 За повече информация: Г.Цветкова, Н.Нинов.тел.988  1965
 E-mail:galia@bia-bg.com и ninov@bia-bg.com
***
На 22 ноември, в Пловдив, се проведе международен семинар в рамките на проект ТЕМПУС на тема "Политика на европейската интеграция и нейното влияние върху българския земеделски сектор". Участник от страна на БСК бе г-н Бранимир Ханджиев, Главен директор Международни проекти и програми, който изнесе доклад на тема "Нови европейски проекти и възможности за създаване на смесени дружества между български и европейски фирми".
***
1- 3 декември 1999 г. - БСК организира бизнес делегация, която ще придружава Президента на Република България г-н Петър Стоянов по време на официалното му посещение в Р Армения и Р Азербайджан. Подробности на страницата на Бизнес календар
***
Центърът за обучение към БСК предлага партньорство на желаещите да открият собствен център за компютърно обучение. 
Допълнителна информация
***
Българска Стопанска Камара набира инвестиционни проекти (намерения), за реализацията на които е необходимо чуждестранно пряко или непряко финансиране в размер над 1 млн.щ.долара. Инициативата е следствие от заявения интерес в БСК от страна на чуждестранни инвестиционни фондове и банки за инвестиране в България. За повече информация

Място за информация от Вашата фирма.
Очакваме Ви

СВЕТЪТ
Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10995.63 (-93.89)
Nasdaq Composite
3342.87 (-49.69)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 26.45
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 25.15
HEATING OIL ($US/gal.) 0.682
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.37
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.726
GOLD ($US/Troy Oz.) 301.00
SILVER (cents/Troy Oz.) 531.50
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 403.00
HOGS (cents/lb.) 52.60
PORK BELLIES (cents/lb.) 78.00
LIVE CATTLE 70.75
FEEDER CATTLE 85.42
*цени към 23.11.1999г.
САЩ
Най-голямата американска животозастрахователна компания MetLife ще извърши първично публично предлагане на свои акции на стойност 5 млрд. щ. долара. Чрез новата емисия пазарната капитализация на MetLife ще достигне 16 млрд. щ. долара. 
Според MetLife всеки акционер на компанията ще получи право да придобие до 10 акции от новата емисия на цена между 14 и 24  щ. долара.  Животозастрахователната компания в момента има над 11.1 млн. акционери. Консултанти на първичната публична емисия акции на MetLife  са Goldman Sachs и Credit Suisse First Boston.
Източник: FT

Европа
Delphi Automotive Systems, водещият в света доставчик на автомобилни части, осъществи най-голямото си поглъщане на друга компания след като се отдели от General Motors. Delphi закупи от TRW, американската компания за автомобилни и самолетни части, Lucas Diesel Systems за сумата от 871 млн. щ. долара. Сделката ще бъде обект на одобрение от ЕС, но ще даде значително присъствие на Delphi на Европейския пазар за дизелови двигатели, който е един от най-бързо развиващите се сектори в автомобилната индустрия. Покупката на Lucas Diesel Systems ще увеличи годишните печалби на Delphi с 1 млрд. щ. долара и ще превърне компанията във втория по големина доставчик на дизелови инжекционни системи в света след германския Robert Bosch.
Източник: FT*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999