Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
 
 
 
 
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Вторник, 19 Октомври 1999 г.,брой 23
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
Обучение* Бизнес
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (19.10.99)
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.00481
USD/BGN   1.79962
CHF/BGN   1.23148

ОЛП (от 13.10.99):
4.42 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Заемът ФЕСАЛ-2 от Световната банка за 100 млн. USD ще бъде договорен до края на тази седмица, каза след срещата си с премиера Иван Костов директорът за България в банката Андрю Воркинк. Заемът е за преструктуриране на финансовия и реалния сектор.
Източник: Пари

Между България и Гърция предстои да се оформи широка зона за свободна търговия около границата. Това заяви президентът Петър Стоянов при откриването на Инвестиционния форум за Югоизточна Европа в столичния НДК. България има намерение да стимулира и занапред чуждестранните инвестиции.
Източник: Демокрация

Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
22.10.99 Росица-Севлиево 6.10%
23.10.99 Реклама Габрово
70%
23.10.99 Силикат керам 20.10%
23.10.99 Пиргосплод
70%
23.10.99 Хемус
80%
27.10.99 У - к "Гатера" *
100%
*обособена част

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации:bic_office@bia-bg.com
ПРИВАТИЗАЦИЯ
На 28 октомври изтича срокът за подаване на оферти за 45% от акциите на бургаското дружество Елприбор ЕАД. Първоначалната цена, поискана от Агенцията по приватизация за пакета, е 493 хил. лв., а депозитът 10% от тях. Над 35% от акциите на дружеството вече бяха изкупени при първата вълна на масова приватизация от приватизационния фонд Булгар-чех инвест и дребни акционери. През миналата година мениджърският екип на дружеството регистрира Елприбор 98 АД за участие в изкупуването на преференциалните 11.6% от акциите на предприятието.
Източник: Пари
 
 

 

Българска Фондова Борса - София - 18.10.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Блокова търговия:
Най-голяма промяна в цените на:
Верея пласт 
56.00%
Холдинг Света София
-20.00%
Оргахим
-20.00%

 
Общи събрания днес
България Инвест-ТБ 
Емка 
ЗАИ 
ЗКД 
Закрила БЗОК 
Минстрой-РМД 
УСМ - Бургас 
Евро-финанс
ДРУЖЕСТВА
Английската Cable & Wireless, която държи 49% от мобилния оператор Мобиком, продава акциите си и напуска България. Това съобщи управителят на Мобиком Джон Мънъри. Оттегляме се от цяла Източна Европа, компанията се връща към бизнеса с високоскоростен пренос на данни между големите оператори, обясни г-н Мънъри. Делът на C&W в Мобиком вероятно ще стане собственост на купувачите на 51% от БТК.
Източник: Стандарт

С решение на правителството се опростиха всички задължения на Нефтохим АД-Бургас по ЗУНК. Към 31 август 1999 г. те са 172 453 139.53 USD. От тях главница 125 106 164.46 USD и лихви 47 346 975.07 USD. Като се отчитат паричните потоци и разходите на дружеството пред последните години, както и неговата задлъжнялост, се налага изводът, че рафинерията не е в състояние да обслужва задълженията си по ЗУНК. На 12 октомври 58% от Бургаската рафинерия станаха собственост на руската компания ЛУКойл.
Източник: Правителствен бюлетин
 

 

BEIS рейтинг

Производство на изделия от пластмаси и синтетични смоли

Първите 10 дружества по дълготрайни активи за 1998 г. /лв./


1 Полимери 126 622 678
2 П. Караминчев 13 016 217
3 Софияпласт 6 958 635
4 Кап.дядо_Никола 6 079 697
5 Хемусмарк 4 878 692
6 Момина крепост 2 024 431
7 Полисеп 1 820 109
8 Пластимо 1 327 874
9 Стъклопластик  438 787
10  Химпласт  255 688

Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Обучение


 Центърът за обучение към БСК организира курсове: 
“Web дизайн”
на 23, 24, 30 и 31.10.1999 г. 
През месец ноември - специализиран курс “Маркетинг в Интернет”. За повече информация - Теодора Борисова, E-mail: teobor@bia-bg.com

 
“Бизнес календар”
- нови възможности за делова  информация  и  контакти в Интернет.
Динамиката на събитията, желанието за по-активно включване на широк кръг специалисти, бизнесмени, представители на администрацията и постигнатото споразумение между Българската стопанска камара
/ БСК/ и Министерството на промишлеността за сътрудничество и координиране на усилията, и в частност на информационните потоци от и към промишлените фирми, намери своето съвременно решение на Интернет страницата на БСК “Бизнес календар”– http://www.bia-bg.com/
businesscalendar/.
Ежедневно на страницата се поместват инициативи на БСК и МП за провеждане на бизнес срещи и форуми, конференции и семинари, панаири и изложения, бизнес делегации и заседания и други актуални за бизнес обществеността въпроси.

Място за информация от Вашата фирма.
Очакваме Ви

На Регионална тристранна конференция "Заетост, труд и социална политика в Югоизточна Европа", която ще се проведе на 21 - 22 октомври 1999 г. в София, предстои да бъде обсъдена и гласувана специална проектодекларация, към която БСК е предложила да бъдат включени следните допълнения: засилване ролята на социалните партньори от страните от Югоизточна Европа;
консултиране от страна на правителствата със социалните партньори от Югоизточна Европа, по всяко предложение, направено във връзка с Пакта за стабилност и касаещо икономически и социални въпроси; създаване между страните от Югоизточна Европа на "Съвет за икономическо сътрудничество" на правителствено ниво и "Икономически и социален съвет"; разработване на специални програми за подготовка на държавните и частни институции за прилагане на реформите, необходими за успешното функциониране на пазарните реформи и за подготовката за членство в Европейския съюз.
***
От 19 до 24 октомври 1999 г. бизнес делегация, организирана от Българската стопанска камара / БСК /, ще посети Република Южна Африка. Бизнес делегацията се ръководи от зам.председателя на Камарата г-н Георги Шиваров. В бизнес делегацията са включени представители на 23 български фирми от различни браншове. В Йоханесбург българските бизнесмени ще вземат участие в пленарната среща и контактната борса в JCCI / Търговско промишлената камара /, където ще бъде подписан и Меморандум за разбирателство между БСК и Йоханесбургската Камара. Участниците в делегацията  ще имат срещи и разговори с ISA/ Агенция за инвестиции на Южна Африка / и MII / Инвестиционна инициатива на Мпумаланга / , където ще бъдат запознати с възможностите за инвестиране.
***
Център Чиста Индустрия (ЦЧИ) към Българска Стопанска Камара и регионалните стопански асоциации организират поредица от работни срещи за  запознаването на висши стопански ръководители с приетия през 1998 г., стандарт  БДС EN ISO 14001 – Системи управление на околната среда. В срещите, които ще се проведат до 28 октомври т.г. ще участват ръководителите на  предприятия от Русе, Добрич, Бургас (19,20 и 21 октомври), Пазарджик, Карлово, Ямбол и Хасково (25, 26, 27 и 28 октомври). Проектът  се финансира по програма EcoLinks на Американската Агенция за Международно Развитие (USAID).

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ


On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят; 
Used Equipment - оферти за използвано оборудване
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика;
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти
СВЕТЪТ
Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10116.28 (96.57)
Nasdaq Composite
2689.15 (-42.68)

Стокови борси 
Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 22.70
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 22.02
HEATING OIL ($US/gal.) 0.598
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 3.14
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.628
GOLD ($US/Troy Oz.) 311.80
SILVER (cents/Troy Oz.) 524.00
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 405.50
HOGS (cents/lb.) 47.27
PORK BELLIES (cents/lb.) 62.95
LIVE CATTLE 69.85
FEEDER CATTLE 82.30

*цени към 18.10.1999г.

САЩ
Цената на акциите на J.P. Morgan на NYSE през вчерашния ден скочи с 3.49 до 109 3/8 щ. долара след като американската инвестиционна банка отчете приходи за третото тримесечие над пазарните очаквания. J.P. Morgan обяви нетна печалба за последното тримесечие в размер на 442 млн. щ. долара, или 2.22 щ. долара на акция. Финансовите резултати на инвестиционната банка са по-добри от трето тримесечие на миналата година, когато J.P. Morgan отчете едва 75 щ. долара печалба на акция. През последните няколко години J.P. Morgan разшири значително дейността си в областта на инвестиционното банкиране. Според Standard & Poor's това е довело до увеличаване бизнес риска на банката. За да намали риска J.P. Morgan обяви, че възнамерява да извърши обратно изкупуване на свои акции в размер на 3 млрд. щ. долара.
Източник: Файненшъл Таймс

Европа
France Telecom обяви, че ще плати 7.4 млрд. евро (8.1млрд. щ. долара) за 60.25% от капитала на третия по големина мобилен оператор в Германия E-Plus Mobilfunk. Френската телекомуникационна компания ще закупи пакета акции от германските фирми RWE и Veba. Само преди две седмици France Telecom изкупи дяла на Vodafone AirTouch в E-Plus, представляващ 17.24% от капитала на мобилния оператор. Сделката бе на стойност 1.7 млрд. щ. долара. Пазарните спекулации веднага свързаха покупката на E-Plus с амбицията на France Telecom да се върне отново на пазарите в Германия, след настъпилия пробив в партньорството й с Deutsche Telekom.
Създадената през 1994г. E-Plus Mobilfunk има около 3.1 млн. абоната и държи 16% от пазара на мобилни услуги в Германия. 
Източник: Файненшъл Таймс*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999