Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Сряда, 10 Ноември 1999 г., брой 39
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
Инвестиции * Бизнес *
 Обучение
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

Вашите предложения и забележки ще направят вашето издание Бизнес Индустрия Капитали по-полезно, ще го превърнат в живата връзка на българския бизнес. Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!


БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (10.11.99)

 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.04884
USD/BGN   1.87628
CHF/BGN   1.21578

ОЛП (от 03.11.99):
4.46 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Стабилността на българската банкова система не е застрашена, но намалението на депозитите в нея ограничава обема на банковите операции, според полугодишения отчет на БНБ. След преизчисляване на  левовата равностойност на валутните позиции в долари става ясно, че между декември 1998 и юни 1999 г. от банките са изтекли 118 млн. USD, което в процентно изражение прави 6.7%. Левовият компонент на депозитната база е  намалял с около 234 млрд. стари лева - около 9.3%. Левовете вероятно са преминали към потребителско търсене или са обменени в долари, коментират аналитици от БНБ.
Източник: Пари
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
12.11.99 Белопал
20.00%
13.11.99 Къмпинг "Врана"* 100.00%
13.11.99 Хотел_"Снежанка"* 100.00%
13.11.99 Битова електроника
80.00%
*обособена част

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации:bic_office@bia-bg.com
ПРИВАТИЗАЦИЯ
РМД купи 6,10% от фабриката за трикотаж Росица АД в Севлиево, съобщиха от Агенцията за приватизация. Купувач е дружеството Росица-96 АД, а цената на сделката е  169 000 лв. за сделката.
Източник: Стандарт

Ангенцията за приватизация е сключила договор за продажба на 76% от капитала на Върбаново-КПЗ, с. Царева ливада, на РМД КПЗ-99 за 750 000 лева. Купувачът се задължава в тригодишен срок да запази предмета на дейност на предприятието, да инвестира 439 000 лева и да увеличи числеността на  персонала до 160 души.
Източник: Пари

КЗУ АД на основание на заповед на МРРБ обявява за продажба чрез предовори с потенциални купувачи на следните обекти: "Производствена площадка" - град Варна, "Предприятия за специални и уникални машини" - Пловдив, "Жилищен блок" - Септември, "Фуражна кухня" - Батак.
Източник: Сега

 

Българска Фондова Борса - София - 09.11.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Най-голяма промяна в цените на:
Баланс 
34.29%
Първи май-К 
-92.88%

 
Общи събрания днес
Аидатур 
Алкона Комерс 
Детски свят 
Еврохолд
Металопак 
Пневматика
Родопска слава 
Хеброс-П 

 
Публични поръчки

Народното Събрание на Република България открива процедури за възлагане на публични поръчки за:
1. за доставка на 4 броя нови моторни превозни средства - товарни фургони.
2. за доставка на лазерни принтери
3. за доставка и инсталирани на две нови дигитални копирни машини
4. за застраховане на моторни превозни средства по следните видове застраховки: "Гражданска отговорност", "Злополука на местата в МПС" и "Каско"
5. за доставка на преносими персонални компютри.
ДРУЖЕСТВА
3 млн. щ. долара е инвестирало Жити АД в машини за усвояване на нови асортименти през последните три години. За деветте месеца на тази година са инвестирани 820 хил. щ. долара за машини за производство на двадесет вида нови изделия. Предприятието е получило сертификат ISO 9002, който е издаден от "Бритиш стандарт индъстри" с препоръки на  английския и германския клон на "Лойд" и Руския Корабен регистър.
Източник: Демокрация

Италиански инвеститори оглеждат 6 фирми във Велико Търново, каза шефът на местната стопанска камара Митко Господинов. Представители на италианската държавна агенция за инвестиции  "Симест" пристигат в града. Италианските експерти са поканили на повторно подробно интервю фирмите  Дървообработване ВТ AД, Интра ООД, Електронкомерс АД, Мизия АД - Горна Оряховица, и еленските дружества Ремел АД и Интериор АД.
Източник: Стандарт

Печалбата преди облагането с данъци на Обединена българска банка АД за деветте месеца на годината възлиза на 20.7 млн. лв., съобщиха от финансовата институция. За същия миналогодишен период тя е била 5.7 млн. лв., сочат отчетите на банката. Депозитите към 30 септември са в размер на 629.9 млн.  лв. и са нараснали с 6.4% в сравнение с края на 1998 г. Общият размер на кредитите в края на септември е 157.4 млн. лв., което е със 7.8% повече спрямо края на миналата година. За отчетния период размерът на активите  на ОББ е 947.2 млн. лв., с 9.3% повече в сравнение с 1998 г., а капиталът и  резервите на банката възлизат на 244.4 млн. лв., като бележат ръст от 5.9%  спрямо края на предходната година.
Източник: Пари

BEIS рейтинг

Машиностроителна 
и
металообработваща промишленост
/вкл. резервни части/

Първите 10 дружества по приходи 
от продажби за 1998 г. /лв./


1 Варненска корабостроителница 163 196 787
2 Одесос - Кораборем.завод 28 543 271
3 Жити 22 188 286
4 М+С Хидравлик 19 205 937
5 Химремонтстрой 17 700 409
6 Складова техника 12 883 650
7 Вамо 11 128 160
8 Хидроелементи и системи  10 951 499
9 ЗММ-Сливен 10 076 018
10 РМО-Металургрем. 9 943 954

Добавете вашата фирма
в 
Информационната система за българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Какво е необходимо за да имате свой собствен 
Интернет магазин?

 
Инвестиции

Инвестиционен посредник Авал - ИН АД 
продава пакет от акции, представляващ 50% плюс една акция от капитала на
Зино - К АД, гр, Казанлък.
Предмет на дейност: производство на машини (за метало- и дървообработка) и инструментална екипировка (нестандартни режещи и мерилни инструменти, формообразуваща екипировка).
Дълготрайни материални активи: 770 516 лв.
Земя: 37 080 кв. м.
Технологично оборудване: универсални машини (стругове, фрези, радиалбормашини, шлифовачни машини и др.), специализирани машини;
Пазари: местен пазар - 62.13%, износ - 37.87%.
Дружеството няма задължения по банкови и търговски кредити (по баланс към 31.12.1998 г.).
Производството на Зино - К АД не оказва вредно влияние върху околната среда.
Цена: USD 20 за една акция.
Офертата е валидна до 30.12.1999 г.
За контакти

 
ИНТЕРЛИЙЗ АД
финансира закупуването на ново висококачествено оборудване

Стойност на сделките от $ 100,000 до $ 500,000
Срок за лизинг от 2 до 4 години
Одобрение на сделка в рамките на 3-4 седмици след предоставяне на информация от клиента.
Обикновено необходимото обезпечение в сделката е самото оборудване на лизинг
За контакти


 
Обучение

  Центърът за обучение към БСК 
организира курсове: 
"Маркетинг в Интернет" 
на 
13 и 14.11.1999 г.
и 
"Web дизайн" 
на
20, 21, 27 и 28. 11.1999 г.
За повече информация

 
 BIAnet новини

Някой беше казал: “Няма такова нещо наречено безплатен обяд”
Днес, 
BIAnet заявява:
“Всеки нов клиент получава 15 часа БЕЗПЛАТЕН Интернет достъп”.

Побързай, позвъни, не пропускай!
Само до 15 Ноември
възползвай се!!!.
Телефон за пълна информация: 
987 03 88
e-mail: info@bia-bg.com

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ


On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят
Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти
Вчера в Българската стопанска камара се проведе семинар на тема
“ Център за оценка на персонала – средство за усъвършенствуване управлението на човешките ресурси във вашата фирма “
Семинарът се проведе с подкрепата и финансовото съдействие на Международната организация по труда / МОТ / - Будапеща. Инициативата е продължение на проведената през м. юни т.г. среща в Солвей - Соди, където бе отчетена потребността от създаването на Център за оценка на персонала за целите на усъвършенстването на неговото управлението като една съвременна и надеждна система за гарантиране на високо качество на човешките ресурси.
В семинара участваха г-н Жан Мари Стандарт – представител на МОТ – Будапеща и проф. Жак Коатсие от Университета в Гент, Белгия.
Участници в семинара бяха водещи експерти от крупни фирми с чуждестранно участие в България, сред които Юнион Миниер, Солвей - Соди , Крафт Якобс Сушард, Нестле София, Видима Идеал, Металхим Холдинг, Булгартабак и представители на браншови съюзи – членове на БСК.
Семинарът бе открит от председателя на БСК г-н Божидар Данев, който обърна внимание на настройката на чуждестранните инвеститори към уменията на българските мениджъри и техните очаквания за работа в смесени фирми.Това е един обратен процес, подчерта в обръщението си г-н Данев. Необходим е един нов тип култура на българския топ-мениджър, който притежава добри качества в тесни сфери и следва да ги развива ,за да отговори на изискванията на западните стандарти. Предложението за нов съвместен проект между БСК и МОТ –Будапеща цели да се изгради система за обучение на топ-мениджъри , които да отговарят на изискванията на западните фирми – инвеститори в България.Така ще се съкрати пътя за въвеждане на западните стандарти по проблемите на управлението на човешките ресурси, както ще се постигне и необходимата обратна връзка с чуждестранните инвеститори и България ще стане действително по-атрактивна за тях. По време на дискусиите участниците от крупните фирми с чуждестранно участие споделиха своя опит и подкрепиха инициативата на Българската стопанска камара.
***
На 11-12 ноември, делегация от БСК и Симест, Италия, ще осъществи посещение на гр. Велико Търново. Посещението е в рамките на съвместния българо-италиански проект БСК-СИМЕСТ, чиято цел е създаването на смесени българо-италиански дружества. С помощта на Индустриалната стопанска асоциация във Велико Търново са организирани срещи с най-подходящите и активно участващи в проекта фирми от региона, чиято цел ще бъде подготвянето на съответни фирмени профили. 
***
На 15. 11. 1999 г. от 18.00 ч. в зала “Фестивална” - София се открива специализирана международна изложба за храни, напитки и оборудване.
***
На 16.11.99 г. /вторник/ от 09.00 ч. в Конгресния център на хотел "Родина" - София, зала № 1 Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Българската стопанска камара и Фонд "Условия на труд" организират първата Учредителна среща на членовете, участвуващи в Националната мрежа от фирми, укрепващи здравето и безопасността при работа.
***
Вчера в Американската търговска камара се проведе дискусия на тема “Арбитражът и посредничеството като алтернатива на държавното правосъдие”. Дискусията бе открита и водена от президента на Американската търговска камара в София г-н Джон Палмрот.  АС при БСК бе представен от неговия председател проф. д-р Огнян Герджиков, зам-председателя г-жа Камелия Касабова и члена на президиума на съда доц. д-р Огнян Стамболиев. В дискусията взе участие и представителя на Американската асоциация на юристите г-н Джоузеф Лаудер.
***
Представител на БСК взе участие във Втория форум за предприемачество проведен на 5 и 6 ноември под егидата на Международната организация на труда, Женева. Дискусията протече в две пленарни и три паралелни сесии по следните основни теми: 
 - Конкурентни стратегии, основани на управлнието на човешките ресурси, - Корпоративна практика в предприемането и осъществяването на социални инициативи и Укрепване на потенциала на малкия бизнес в създаването на ефективна заетост. За допълнителна информация
***
На 16.11.1999 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на БСК ще се проведе курс “Нови моменти в счетоводното и данъчно приключване на 1999 година”.  Ще бъдат дискутирани и счетоводни и данъчни проблеми, свързани с осъществяване на приватизационни сделки, както и в следприватизационния период. За повече информация - Камен Колев, гл. директор, тел. 987-99-29, e-mail: kamen@bia-bg.com
***
Българската Стопанска Камара съвместно с Българската Франчайзингова Асоциация организират семинар по франчайзинг "Развитие на предприемачеството в един променящ се свят", който ще се проведе от 18 до 20 ноември 1999 г.  в сградата на БСК. Семинарът е тематично насочен към хотелиерство и ресторантьорство с участието на чужди лектори. За записване
***
Българска Стопанска Камара набира инвестиционни проекти (намерения), за реализацията на които е необходимо чуждестранно пряко или непряко финансиране в размер над 1 млн.щ.долара. Инициативата е следствие от заявения интерес в БСК от страна на чуждестранни инвестиционни фондове и банки за инвестиране в България. За повече информация
***
Българската стопанска камара подготвя предложение до правителството за рязко съкращаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими, създаващи бюрократични пречки пред бизнеса и предпоставки за корупция. 
Поканват се всички организации и отделни лица, упражняващи стопанска дейност, да изпращат известните им факти и своите мнения и предложения на адрес.
Предложения за съкращаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими.

Място за информация от Вашата фирма.
Очакваме Ви
СВЕТЪТ

Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10617.32 (-101.53)
Nasdaq Composite
3125.04 (-18.93)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 24.05
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 23.42
HEATING OIL ($US/gal.) 0.627
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.64
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.676
GOLD ($US/Troy Oz.) 293.10
SILVER (cents/Troy Oz.) 509.00
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 416.00
HOGS (cents/lb.) 48.25
PORK BELLIES (cents/lb.) 68.07
LIVE CATTLE 68.57
FEEDER CATTLE 82.57
*цени към 09.11.1999г.
САЩ
Най-голямата в света верига от хипермаркети Wal-Mart надмина пазарните прогнози с финансовите си резултатите за трето тримесечие на тази година. Според главният изпълнителен директор на Wal-Mart David Glass високите постъпления се дължат главно на по-големите продажби заради настъпващата 2000 година и еуфорията около нея. 
Приходите на Wal-Mart за третото тримесечие са нараснали с 21% до рекордните 40.4 млрд. щ. долара, а нетните постъпления на компанията са се увеличили с 29% до 1.3 млрд. щ. долара спрямо предходното тримесечие. Най-голямо е увеличението на продажбите извън САЩ, които са се удвоили през третото тримесечие достигайки 5.9 млрд. щ. долара.
Източник: Файненшъл Таймс

Европа
Goldman Sachs направи официално изявление относно дейността и политиката си като консултант на британския мобилен оператор Orange и гарантира, че те няма да доведат до конфликт на интереси. Американската инвестиционна банка потвърди пред ръководството на Orange, че по никаква начин няма да оказва влияние върху офертата на германската Mannesmann да погълне мобилния оператор срещу сумата от 19.2 млрд. паунда (31.1 млрд. щ. долара). Пазарните спекулации свързват Goldman Sachs с британския конкурент на Orange - Vodafone AirTouch заради дългогодишното им сътрудничество. Goldman Sachs дори бе консултант на Vodafone и при сливането й с американската AirTouch. В момента Vodafone AirTouch се подготвя да да погълне германската телекомуникационна компания Mannesmann преди тя още да е финализирала сливането си с Orange.
Източник: Файненшъл Таймс*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999