Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Петък, 26 Ноември 1999 г., брой 51
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
Бизнес * Обучение
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

Вашите предложения и забележки ще направят вашето издание Бизнес Индустрия Капитали по-полезно, ще го превърнат в живата връзка на българския бизнес. Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!


БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (26.11.99)

 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.09859
USD/BGN   1.91861
CHF/BGN   1.22247

ОЛП (от 24.11.99):
4.46 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Финансовият резултат преди облагане с данъци към 29 октомври на Банка ДСК е 23.600 млн. лв., съобщи Виолина Маринова, зам.-председател на УС. Депозитната база е в размер на 877.720 млн. лв. и в сравнение с края на септември, когато е била 865.199 млн. лв., нетният прираст е с 12 млн. лв. Целият кредитен портфейл на финансовата институция в края на десетмесечието възлиза на 549 млн. лв.,  докато към 30 септември е бил 545.413 млн. лв. Краткосрочните заеми за граждани и домакинства са в размер на 408 млн. лв., жилищните - 74.450 млн.  лв., а кредитите за стопански субекти са 82 млн. лв. За заем от Банка ДСК ще могат да кандидатстват и лица, които имат  доходи освен трудови, които са документално удостоверени, стабилни са и в перспектива ще бъдат
запазени
Източник: Пари
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
29.11.99 Елисейна 80.00%
30.11.99 АБ - Хасково 80.00%
30.11.99 Биовет - Пещера 54.00%
01.12.99 Златия-ЕООД 80.00%
01.12.99 Металхим-холдинг 80.00%

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Две РМД ще се участват за продажба на държавния дял от  акциите на Златни пясъци АД. Очаква се МТТ да предложи 75% от акциите на туристическото дружество. Битката за  откупуване на държавните акции ще бъде голяма, тъй като купувачът  ще придобие контрол и върху останалите в активите на дружеството 6 модернизирани хотелa на първа линия, които бяха напълно обновени по договори с големи туроператорски фирми. Конкуренти за пакета държавни акции са учреденото тази седмица РМД Златни пясъци АД и алтернативното РМД Златни приват 21.
Източник: Пари

Решението на надзора на АП по продажбата на 55% от Слънчев ден АД се  отлага, съобщи АП. Причината е, че надзорниците изискали от купувача ММ консулт допълнителни документи. Надзорният съвет на отложиха и  произнасянето си по хода по продажбата на ТЕЦ - Девня, Геосол - Провадия, и завода за добиване на варовик в Чернево, за които купувач е Солвей-Соди.
Източник: Стандарт

Българска Фондова Борса - София - 25.11.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Най-голяма промяна в цените на:
Софияпласт
42.88%
Булгартабак холдинг
-12.69%

 
Общи събрания днес
Биоинвест 
Бреза 
Заваръчни машини 
София Принцес хотел 
Техностройинженеринг 
Технотрейд 
Юнионбанк 

 
Включете се в 
програма 2000 на Informix
от 26 ноември до 25 декември
Informix предлага 
2 ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ оферти
70 % отстъпка за
Informix Dynamic Server
Workgroup Edition
10 потребители +1 год. поддръжка
само за 1300$
80 % отстъпка за
Informix Dynamic Server Enterprise Edition
10 потребители +1 год. поддръжка
само за 3100$

За контакти: NDB Informix Bulgaria Тел./ Факс: 02 / 963 22 83, 963 22 93
 Е-mail: ndb@ndb.bg

The one with the smartest data wins
ДРУЖЕСТВА
Издадени са първите 4 складови записа за влог на зърно от лицензираната като публичен склад зърнобаза на "РОЛЕС" АД в с. Кардам- Йовково, Генерал Тошевска община, съобщиха  от Националната служба по зърното към МЗГАР. Складовите записи са издадени на четирима частни зърнопроизводители от региона за 3 000 тона царевица. Срокът за съхранение, според сключените писмени договори за влог, е за 4-5 месеца срещу 2 лв. такса на месец за тон.
"Ролес" АД е един от петте публични склада за влог на зърно, лицензирани до този момент от Националната служба по зърното. Общо те могат да приемат 98 100 тона зърно за съхранение на влог. Лицензирани са и 81 зърнохранилища в
страната със складова вместимост от 570 890 тона. За гарантиране на вложителите на зърно в публичните складове с Протокол от 22 октомври 1999 г. е създаден и първият Компенсационен фонд "Зърно". Негови учредители са Националната служба по зърното и трите лицензирани публични складове за влог на зърно - зърнобазата в Търговище на благоевградската фирма "Зърноизкупуване - С.Т. Х." АД мелницата в гр. Попово на варненската "Кристера" АД и зърнобазата в с. Кардам - Йовково на варненската фирма "Ролес" АД.
Източник: Правителствен бюлетин

Болкан минерал енд майнинг АД ще търси метали в три района:Голяма Раковица - Софийско, Етрополе - Искър - Софийско и Брезник - Пернишко. Разрешение за това даде МС на свое заседание.
Източник: Стандарт

Отписаха дългове по ЗУНК на "Нитекс-50" в София с нарочно решение на МС.  Лошите дългове на шивашкото предприятие се намаляват с 1,54 млн. щ. долара главница, 887 000 щ. долара лихва и 291 000 щ. долара наказателна лихва. Целта е дружеството да се продаде на истанбулската фирма "Булсер", която е заявила интерес към него.
Източник: Стандарт

Цигарената фабрика Сандански-БТ АД е изнесла 1 000 тона цигари "Мелник" в САЩ, Германия, Швейцария, Холандия и Русия.
Източник: Капиталов пазар

BEIS рейтинг

Хранително-вкусова
промишленост

Първите 10 дружества по приходи 
от продажби за1998г. /лв./


1 Благоевград-БТ 190 108 424
2 София-БТ 61 513 210
3 Пловдив Юрий Гагарин БТ 51 933 182
4 Хасково-БТ 50 711 370
5 Слънце Стара Загора-БТ 45 368 011
6 Захарни заводи 36 321 882
7 Калиакра-Добрич 33 367 257
8 Плевен-БТ 29 016 826
9 Търговище ботълинг къмп. 26 017 780
10 Винекс-Славянци 25 256 234

Добавете вашата фирма в
Информационната система за българските предприятия BEIS


Публични поръчки


"СКГТ - Автотранспорт" - ЕАД, София отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществени поръчки за: 

1.  доставка на 20 броя съчленени автобуси
2.  доставка на 20 броя единични (соло) автобуси
3. за извършване на ремонти на автобуси и агрегати за тях
4. доставка на приблизително 4500 броя автомобилни гуми
5. доставка на приблизително 200 хил. литра моторни масла
6. доставка на приблизително 24 хил. т.  дизелово гориво

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Обучение

Центърът за обучение към БСК 
организира курсове по 
Web дизайн 
”I ниво- HTML и Front 
Page 98” 
на  27 и 28. 11.1999 г.
 и
 “II  ниво- JAVA” 
на  4,5,11 и 12.12.1999 г.
За повече информация  -
Теодора Борисова, 
тел. 981 03 26,
E-mail: teobor@bia-bg.com
ИНТЕРЛИЙЗ АД
финансира закупуването на ново висококачествено оборудване

Стойност на сделките от $ 100,000 до $ 500,000
Срок за лизинг от 2 до 4 години
Одобрение на сделка в рамките на 3-4 седмици след предоставяне на информация от клиента.
Обикновено необходимото обезпечение в сделката е самото оборудване на лизинг
За контакти

Какво е необходимо за да имате свой собствен 
Интернет магазин?
Недвижими имоти

МАЯК АД
Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори
*
ХЗ ”Панайот Волов” АД - Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

On-line бизнес системи на сървъра на БСК

Бизнес оферти
оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят 
Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти

Място за информация от Вашата фирма. 
Очакваме Ви

Днес, 26 ноември 1999 г., в Хелзинки ще се проведе
бизнес семинар за България под патронажа на г-н Кимо Саси, министър на външната търговия на Финландия. 
Една от целите на инициативата е да бъде представен икономическият и инвестиционен климат в България и възможностите за разширяване на двустранните търговско-икономически отношения. Официалната делегация от българска страна ще бъде водена от г-н Александър Божков, зам.министър председател и министър на промишлеността. Председателят   на   Българската стопанска камара (БСК) г-н Божидар Данев ще запознае участниците в семинара с възможностите за активизиране на бизнес партньорството между българските и финландските фирми чрез съвременните средства за комуникация и Интернет мрежата на БСК. Паралелно с това  ще бъдат проведени и индивидуални срещи според интересите на българските участници с финландски фирми – членки на Финландската външнотърговска асоциация (FINPRO).
***
Център Чиста Индустрия (ЦЧИ) към Българска Стопанска Камара, съвместно с Регионалната Стопанска Асоциация Враца организират работна среща за запознаване на висши стопански ръководители от региона с приетия през 1998 г. стандарт БДС EN ISO 14 001 – Системи за управление на околната среда. Срещата е част от проект на  Японски Специален Фонд – Будапеща, насочен към популяризиране и подготовка на пилотни български предприятия за сертификация съгласно изискванията на стандарта. Срещата ще се проведе на 29 ноември в гр. Враца , от 16.00 ч. в залата на хотел Хемус. 
За допълнителна информация: brankov@bia-bg.com
***

Българската стопанска камара и Европейският иновационен център
са организатори на  семинар на тема: 
“Иновационна политика на фирмата: маркетинг, финансиране, сертификация и международен трансфер на технологии”.
който се провежда в град Велико Търново (25 и 26 ноември т. г.)  и е предназначен за мениджъри, технолози, маркетолози и ръководители на малки и средни производствени предприятия. Участието в семинара е безплатно. За повече информация

***
БСК предлага на ръководствата на всички Браншови организации и
съюзи, Регионални камари и ИСА и ръководители на фирми съдействието си за организация и провеждане на практически семинари и дискусии,свързани с теорията и практиката по годишното финансово счетоводно приключване на фирмите и актуалните проблеми на данъчната система в България.Участниците ще могат да осъществят преки контакти и получат конкретни отговори на интересуващите ги въпроси от едни от най-добрите специалисти в тази област в страната.
Очакваме от ръководителите на фирми или техните счетоводители да
формулират конкретни проблеми или теми, които да се дискутират и по
които желаете да получите повече информация, както и времето за
провеждане на срещи във вашия регион.
 За повече информация: Г.Цветкова, Н.Нинов.тел.988  1965
 E-mail:galia@bia-bg.com и ninov@bia-bg.com
***

На  30. 11. 1999 год. от 10. 30 часа във Военния клуб, зала  "Музикална" 
2 етаж на бул. Цар Освободител N 7 София, ще се проведе общо събрание на Браншова камара на търговските дружества от електротехническата промишленост

***
Центърът за обучение към БСК предлага партньорство на желаещите да открият собствен център за компютърно обучение. 
Допълнителна информация
***
1- 3 декември 1999 г. - БСК организира бизнес делегация, която ще придружава Президента на Република България г-н Петър Стоянов по време на официалното му посещение в Р Армения и Р Азербайджан. Подробности на страницата на Бизнес календар.
***
Българската стопанска камара набира инвестиционни проекти (намерения), за реализацията на които е необходимо чуждестранно пряко или непряко финансиране в размер над 1 млн.щ.долара. Инициативата е следствие от заявения интерес в БСК от страна на чуждестранни инвестиционни фондове и банки за инвестиране в България.
За повече информация
СВЕТЪТ
Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
11008.17 (+12.54)
Nasdaq Composite
3420.50 (+77.63)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 26.86
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 25.61
HEATING OIL ($US/gal.) 0.692
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.33
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.732
GOLD ($US/Troy Oz.) 301.80
SILVER (cents/Troy Oz.) 525.50
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 406.50
HOGS (cents/lb.) 56.75
PORK BELLIES (cents/lb.) 79.52
LIVE CATTLE 70.82
FEEDER CATTLE 85.52
*цени към 24.11.1999г.
САЩ
Merrill Lynch възнамерява да разработи online банкови услуги специално насочени за Европейския финансов пазар, като част от плановете на американската инвестиционна банка да увеличи четири пъти през следващите пет години размера на средства, които управлява в Евро-зоната. В момента Merrill Lynch управлява в Европа активи на стойност 35 млрд. щ. долара.
Claudio Aguirre, главния изпълнителен директор на клона на банката в Испания, е определен за кординатор на проекта в Европа. Новите банкови услуги базирани Интернет технологията ще бъдат насочени предимно към индивидуалните инвеститори.
Източник: FT

Европа
Правителството на Шотландия одобри офертата на Bank of Scotland в размер на 22 млрд. паудна за покупка на National Westminster Bank. Според Stephen Byers секретар на държавния департамент за промишленост и търговия сливането на двете банки няма да доведе до нарушаване на конкуренцията в банковия сектор. Клоновите мрежи на двете банки са разположени в различни райони на страната и срещат силна конкуренция от другите финансови институции.
Правителството обаче не взе решение относно втората оферта за National Westminster Bank внесена в комисията за зашита на конкуренцията от Royal Bank of Scotland. От днес тече 60 дневен срок, в рамките на който сделката по поглъщането на National Westminster Bank трябва да бъде финализирана. 
Източник: FT*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999