Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
 
 
 
 
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Сряда, 13 Октомври 1999 г.,брой 19
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
Бизнес* Обучение
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (13.10.99)
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.02807
USD/BGN   1.83336
CHF/BGN   1.22661

ОЛП (от 13.10.99):
4.42%

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
500 млн. йени безвъзмездна помощ от Япония ще получи нашата страна в подкрепа на структурната реформа. Българското правителството одобри проектоспоразумението и го предлага на парламента за ратификация. Договореността е постигната чрез размяна на ноти на 30 юни 1999 г. Безвъзмездната помощ за страната ни е част от средствата, които японското правителство отдели за подпомагане на страните, които са най-силно засегнати от кризата в Косово.
Източник: Стандарт
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
17.10.99 Берг_Монтана_Фит 33.27%
20.10.99 Колхида 80%
21.10.99 Росица 43%
22.10.99 Росица-Севлиево 6.10%
23.10.99 Реклама Габрово
70%


Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации:bic_office@bia-bg.com
ПРИВАТИЗАЦИЯ
58% от Нефтохим стават собственост на ЛУКойл Петрол, 100% дъщерна фирма на руския петролен гигант ЛУКойл, а българската държава запазва Златна акция в капитала на дружеството. Това предвижда сключената в Бургас приватизационна сделка. Цената за 58% от капитала е 101 млн. USD, купувачите ще инвестират в Нефтохим до 2005 г. 408.3 млн. USD, поемат и огромни задължения за обслужване дълговете на дружеството, предвижда се запазването на 8000 работни места. Българската държава се ангажира с договора да съдейства на купувача по отписването на задълженията по ЗУНК.
Източник: 24 часа
 
 

 

Българска Фондова Борса - София - 12.10.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Най-голяма промяна в цените на:
Метален амбалаж 
20.00%
Българска роза Пловдив
-16.67%

 

ДРУЖЕСТВА
Орел инвест холдинг АД и Зенит агрохолдинг АД ще проведат годишни общи събрания на акционерите в София в петък, 15 октомври. Акционерите на двата бивши приватизационни фонда ще гласуват за разпределение на печалбата на дружествата за миналата година и промени в надзорните им съвети.
Източник: Стандарт

НЕК спря тока на 3 мини в ГОРУБСО съобщи управителят на "Енергоснабдяване" - Смолян, Никола Колибов. Мините Горубсо - Мадан, Горубсо - Рудозем и Горубсо - Златоград ще остават без електрозахранване по два часа през 60 минути. Санкцията се налага за просрочени сметки за над 2,5 млн. нови лева, натрупани през последните 7 месеца.
Източник: Пари

BEIS рейтинг

Текстилна и трикотажна промишленост 

Първите 10 дружества по дълготрайни активи за 1998 г. /лв./


1 Велбъжд  11 318 882
2 Вратица-Враца  9 824 223
3 Рилски лен  6 818 813
4 Мануела 6 310 726
5 Мак-Габрово 6 168 286
6 Слитекс  6 112 961
7 Монтана 6 044 014
8 Марицатекс 5 889 538
9 Декотекс 5 541 613
10 Орбел 4 645 681

Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Обучение


 Центърът за обучение към БСК организира курсове 
“Работа в Интернет”
на 16 и 17.10.1999 г.
и
“Web дизайн” 
на 23, 24, 30 и 31.10.1999 г. 
През месец ноември - специализиран курс “Маркетинг в Интернет”. За повече информация - Теодора Борисова, E-mail: teobor@bia-bg.com 

 
 
“Бизнес календар”
- нови възможности за делова  информация  и  контакти в Интернет.
Динамиката на събитията, желанието за по-активно включване на широк кръг специалисти, бизнесмени, представители на администрацията и постигнатото споразумение между Българската стопанска камара / БСК / и Министерството на промишлеността за сътрудничество и координиране на усилията, и в частност на информационните потоци от и към промишлените фирми, намери своето съвременно решение на Интернет страницата на БСК “Бизнес календар”– http://www.bia-bg.com/
businesscalendar/.
Ежедневно на страницата се поместват инициативи на БСК и МП за провеждане на бизнес срещи и форуми, конференции и семинари, панаири и изложения, бизнес делегации и заседания и други актуални за бизнес обществеността въпроси. 

Място за информация от Вашата фирма.
Очакваме Ви


На 12 октомври 1999 г., се състоя среща на мисията на МВФ за България, ръководена от г-н Юха Каконен, с председателя на Българската стопанска камара / БСК / г-н Божидар Данев.
Обсъдени бяха състоянието и развитието на българската икономика и по-конкретно, проблемите на търговския баланс, монополизацията, взаимната задлъжнялост на предприятията и др.
Дискутирани бяха също данъчната и осигурителната тежест за работодателите, реформите в социалната сфера, ефективността на държавната администрация, намаляването на разрешителните и лицензионните режими, борбата с корупцията.
Господин Каконен изрази готовност при следващото си посещение в България да се срещне и разговаря с представители на българския бизнес. 
***
Център Чиста Индустрия (ЦЧИ) към Българска Стопанска Камара и регионалните стопански асоциации организират поредица от работни срещи за  запознаването на висши стопански ръководители с приетия през 1998 г., стандарт  БДС EN ISO 14001 – Системи управление на околната среда. В срещите, които ще се проведат до 28 октомври т.г. ще участват ръководителите на  предприятия от Русе, Добрич, Бургас (19,20 и 21 октомври), Пазарджик, Карлово, Ямбол и Хасково (25, 26, 27 и 28 октомври). Проектът  се финансира по програма EcoLinks на Американската Агенция за Международно Развитие (USAID).
***
В БСК постъпи предложение на Научно-промишления съюз на Грузия за създаване на съвместно акционерно дружество “Грузинско-български промишлено-търговско-спедиторски дом” със седалище в Тбилиси. Особени акценти се поставят в сферата на преработвателната, консервната, фармацевтичната, козметичната, цигарената и химическата промишлености. В БСК е получен проект за Устав на дружеството.
За информация: БСК - ул. Алабин 16-20, В. Генков - тел. /02/ 988 1932
***
На 13 и 14 октомври 1999 г. ще се проведе Международна конференция за електронна търговия в град София, Кемпински хотел Зографски. Конференцията ще бъде открита от заместник председателя на Министерския съвет - г-н Александър Божков. БСК ще бъде представена от Найден Илиев и Ирина Русева , които ще изнесат лекции на теми - "Нови правила за нова икономика" и "Интернет канали за управление и развитие на електронния бизнес".

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ


On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят; 
Used Equipment - оферти за използвано оборудване
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика;
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти
СВЕТЪТ
Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10417.06 (-231.12)
Nasdaq Composite
2872.43 (-43.52)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 22.32
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 22.03
HEATING OIL ($US/gal.) 0.587
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.93
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.630
GOLD ($US/Troy Oz.) 318.30
SILVER (cents/Troy Oz.) 5.56
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 409.00
HOGS (cents/lb.) 46.75
PORK BELLIES (cents/lb.) 64.30
LIVE CATTLE 70.20
FEEDER CATTLE 82.60

*цени към 12.10.1999г.

САЩ
Главният финансов директор на Merrill Lynch Stan O'Neal обяви, че финансовите резултати на инвестиционната банка за третото тримесечие на тази година са по-високи от очакваните, въпреки лошите пазарни условия. Нетните постъпления на Merrill Lynch за последното тримесечие възлизат на 572 млн. щ. долара, а печалбата от една акция е в размер на 1.34 щ. долара. Пазарните прогнози сочеха, че печалбата на инвестиционната банка няма да надхвърли 1.29 щ. долара за акция. Печалбата на Merrill Lynch за последното тримесечие е с 15% по -  малка спрямо тази за предходното възлизаща на 673 млн. щ. долара, но е повече от приходите реализирани от банката през трето тримесечие на миналата година. След обявяването на финансовите резултати цената на акциите на Merrill Lynch на Wall Street веднага се покачи с 2.5 щ. долара до 68 щ. долара за акция.
Източник: Файненшъл Таймс

Европа
Борбата за консолидация в модната индустрия приключи с победа за Prada и Louis Vuitton Moet Hennessy(LVMH), които поеха контрола над италианската модната къща Fendi. Двете компании придобиха съвместно 51% от активите на Fendi срещу сумата от 425 млн. щ. долара. Италианската модна групировка Prada и френския конгломерат за луксозни стоки LVMH спечелиха контрола над Fendi въпреки конкуренцията на Gucci, която бе готова да плати 900 млн. щ. долара, но при условие че придобие целия контрол върху компанията. Офертата на Prada-LVMH предлагаше цена от  850 млн. щ. долара, но включваше опция според която двете компании са съгласни да придобият половината от активите на Fendi. Според брокерите в Милано цената платена за Fendi, с годишни продажби от едва 138 млн. щ. долара и нетната печалба от 16 млн. щ. долара е твърде висока и нереална.
Източник: Файненшъл Таймс*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999