Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
 
 
 
 
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Петък, 1 Октомври 1999 г.
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
Брой 11 Издава Борсова Информационна компания Капиталов пазар ЕООД
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен бюлетин на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: bic_office@bia-bg.com
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail на следния адрес: bic_office@bia-bg.com

БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (01.10.99)
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.02059
USD/BGN   1.83388
CHF/BGN   1.22492

ОЛП (от 29.09.99):
4.50 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Експерти от Световна банка /СБ/ ще предложат на Борда на директорите във Вашингтон да ни отпусне 60.6 млн. USD заем за здравната реформа, съобщи НЗОК. Според НЗОК 40.6 млн. USD от сумата са за инфраструктура на касата, а останалите 20 млн. USD - за адаптация на здравната система към въвеждането на здравно осигуряване в България.
Източник: Пари

Още 71 общини, в които бяха открити финансови нарушения, не са предали във финансовото министерство актуализираните си бюджети. Докато общинските съвети на тези кметства не гласуват изхарчените пари, няма да получат субсидии от бюджета, коментираха от ведомството на Муравей Радев. При ревизиите на Държавния финансов контрол и Сметната палата бяха открити нарушения в 141 общини.
Източник: Стандарт
 

Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти  
 
 
 
 
09.10.99 Торгоекспрес   70%
09.10.99 Хотел Орбита  100%
09.10.99 Сирма 26.40%
09.10.99 Пелмаш 8% 
17.10.99 Берг_Монтана_Фит. 33.27%


Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации:bic_office@bia-bg.com
ПРИВАТИЗАЦИЯ
Приватизационни сделки за туристически обекти на стойност над 3 млн. USD подписа министърът на търговията и туризма Валентин Василев. Продадени са хотелите Амфибия, Фрегата, Байкал, Балатон, Сирена-Делфин на Слънчев бряг, три ресторанта и сладкарска работилница в комплекса. Приходите от приватизация на търговски дружества, осъществена вчера, са над 500 хил. USD.
Източник: Пари

Процедурата по прехвърляне на собствеността върху ТЕЦ Марица-изток 3 е открита, новият собственик ще е Енергийна компания Марица-изток 3 с акционери НЕК и американската Ентърджи, съобщиха от НЕК . Процедурата е част от цялостната договореност, според която НЕК  участва с непарична вноска в капитала на съвместното дружество, а Ентърджи придобива акционерно участие срещу парична вноска, съобщи Константин Шушулов, председател на Съвета на директорите на НЕК . Новото акционерно дружество ще направи рехабилитация на блоковете на централата и ще изгради сероочистващи инсталации. НЕК  ще поиска от Софийския градски съд да започне процедурата по оценяване на централата с цел апортирането й в капитала на Енергийната компания ТЕЦ Марица-изток 3.
Източник: Стандарт
 

Българска Фондова Борса - София - 30.09.1999


Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Най-голяма промяна в цените на:
Асенова крепост 
100.00 %
Севко
-83.33 %

Общи събрания днес


Автотранс-2000
Албена стил 
Елица-Берковица 
Зино-К 
Истра 
Металик-Гъбене 
Пловдивска стокова борса 
Сакар-Истра 
Смиледа-Смилян 
ФМА 
Хлебозавод-Нова Загора 

ДРУЖЕСТВА
Седем са кандидатите, подали документи за частна национална ефирна телевизия. На 30 септември изтече крайният срок на конкурса, обявен от Министерския съвет за честотата на Ефир 2. Имената на фирмите-кандидати са вписани в публичен регистър. По реда на постъпване оферти за участие в конкурса са подали ТВ - 2 ЕООД, представляващи Еуропиан бродкастинг Систем, Александра ТИВИ АД, гръцката Антена ТВ АД, Нова телевизия - първи частен канал - АД, Болкан Нюз корпорейшън АД, Евроком корпорейшън ООД. 
Източник: Демокрация

Дружество АКБ Корпорация АД, София е прехвърлило 10% или 48 481 акции от капитала на "Дунав Турс" АД, Русе на 22.09.1999 г.
Източник: БФБ - София

Дружество Американ Ресорсис Лимитид АД, Дъблин, Ирландия е прехвърлило на Уистълс Финанс Лимитид, Великобритания 21,3% или  490 000 акции от капитала на "Енергокабел" АД, София на 23.09.1999 г.
Източник: БФБ - София
 

BEIS рейтинг

Електротехническа
и 
електронна
промишленост 

Първите 10 дружества по печалба за 1998 г.1 Елкабел. 4 402 504
2 Енергия-Търговище 729 223
3 Енергокабел 705 252
4 Електроника 507 529
5 Оргтехника 463 173
6 Гамакабел 436 515
7 Елпром- Елин 289 424
8 Беласица 276 962
9 Искра-силатроник 221 735
10  Пишещи машини 200 670

Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Интернет книжарница на Хеликон
Тук можете да намерите повече от 15000 книги. Заповядайте. 
(www.helikon.bg)


Съвместно с Информационна агенция Форум 2000 БСК стартира първия модул на информационната система "Маркетинг Реклама
Комуникации"
(www.bia-bg.com/forum2000)

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят; 
БГ Фарм - Фармация, парфюмерия, козметика;
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти

Място за информация от Вашата фирма.
Очакваме Ви


ОФЕРТИ


Покупка на машини за производство на пластмасови изделия
(ЕТ"Петър Жеков")
Възможност за производство на малки и средни по големина метални и пластмасови детайли.
(ЕТ Диляна 913)
Офертите са подбрани от специализираната офертна система на Българска стопанска камара

Business offers
Used Equipment

Галилея Колеж в Израел обявява стипендия за участие на български предприемачи в академична програма: Развитие на малък бизнес и индустрия /Development of Small Business & Industry / с продължителност три седмици / 150 академични часа общо / в Израел, с право на диплома след завършване на обучението.
Стипендията покрива 60% от стойността на обучението. Остатъкът от сумата за обучение, възлизащ на: 2865 $, е за сметка на кандидата, изпращащата организация или спонсор. За повече информация, както и за регистрация в on-line режим, кандидатите могат да посетят страницата на Галилея Колеж: www.galicol.ac.il  или на тел: 9881865, E-mail: galia@bia-bg.com  г-жа Цветкова.

Център Чиста Индустрия (ЦЧИ) към Българска Стопанска Камара и регионалните стопански асоциации организират поредица от работни срещи за  запознаването на висши стопански ръководители с приетия през 1998г., стандарт  БДС EN ISO 14001 – Системи управление на околната среда. В срещите, които ще се проведат от 4 до 28 октомври т.г. ще участват ръководителите на над 260 предприятия от Плевен, Ловеч, В.Търново, Търговище, Русе, Добрич, Бургас, Пазарджик, Карлово, Ямбол и Хасково. Проектът  се финансира по програма EcoLinks на Американската Агенция за Международно Развитие (USAID).

От пети до осми октомври 1999 г. в БСК зала 701 "Клуб 9000" ще проведе целодневни семинари за внедряване на системи по управление на качеството ISO 9001.

Българската стопанска камара организира среща на ръководителите на малките и средни предприятия от различните браншове на стопанството, намиращи се на територията на Софийска община по молба на Кмета г-н Стефан Софиянски. На срещата ще бъдат обсъдени въпроси по взаимен интерес, свързани с развитието и укрепването на бизнеса на МСП след влизането на Закона за МСП в сила. Срещата ще се проведе в БСК, заседателната зала на първия етаж на 08.10.1999 г.от 14 ч. Можете да потвърдите Вашето участие на тел. 980 49 09 г-н Д. Гъдев и тел. 988 18 65 г-н Н. Нинов.

На 12 и 13 октомври от 11 ч. в БСК, зала 701 Браншовата камара на хлебопроизводителите ще проведе семинари за своите членове на следните теми: интелектуална собственост и ангажименти на българските работодатели, след влизането в сила на Закона за професионалното образование и обучение.
 

СВЕТЪТ
Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10336.95 (123.47)
Nasdaq Composite
2746.16 (15.89)

Стокови борси 
Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 24.53
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 23.58
HEATING OIL ($US/gal.) 0.625
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.74
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.694
GOLD ($US/Troy Oz.) 300.00
SILVER (cents/Troy Oz.) 561.50
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 391.00
HOGS (cents/lb.) 46.50
PORK BELLIES (cents/lb.) 63.80
LIVE CATTLE 69.35
FEEDER CATTLE 81.07

*цени към 30.09.1999г.

САЩ
Електронната система за сключване на сделки с ценни книжа OptiMark, подкрепяна от инвестиционните банки Goldman Sachs и Merrill Lynch, получи разрешение от американската Комисия по ценни книжа и фондови борси да осъществява транзакции на Nasdaq. Очакванията на борсовите специалистите са, че с това ще се подобри начина на търговия на големите блокови сделки. 
OptiMark се използва успешно от водещите брокерски фирми на NYSE, но досега компанията поддържаща електронната система, чакаше разрешение от регулаторните органи, за осъществяване на транзакции и на Nasdaq.
OptiMark ще предоставя  възможност за едновременно сключване на блокови сделки на над 10 000 компании при висока степен на анонимност и конфиденциалност. 
Електроннната система ще направи своя дебют на 11 октомври тази година. Първоначално на OptiMark ще се търгуват само 10 от водещите акции, листиранни на Nasdaq, сред които тези на Dell Computer, 3Com и Apple Computer. 
Източник: Файненшъл Таймс

Европа
Paris Bourse обяви, че е предприела първата си телевизионна рекламна кампания в опита  да привлече повече индивидуални инвеститори на френския капиталов пазар.
Според Jean-Francois Theodore, председател на Paris Bourse,  рекламната кампанията на стойност 3 млн. евро ще включва 250 рекламни клипа, всеки от който е с продължителност от 15 секунди.
Идеята за телевизионната реклама бе лансирана, в резултат на проведено неотдавна изследване на общественото мнение, което доказа нуждата от повече информация сред френските граждани.
Според Paris Bourse броя на индивидуалните инвеститори във Франция от 1994г. досега варира около 12% от населението на страната, или между 5.2 и 5.5 млн. инвеститори. Дребните инвеститори контролират едва 11% от всичките акции на пазара. Това е в силен контраст със САЩ, където половината от населението притежава акции.
Източник: Файнешъл Таймс
 

*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999