Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Вторник, 23 Ноември 1999 г., брой 48
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
Бизнес * Професионално обучение *
Инвестиции
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

Вашите предложения и забележки ще направят вашето издание Бизнес Индустрия Капитали по-полезно, ще го превърнат в живата връзка на българския бизнес. Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!


БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (23.11.99)

 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.07472
USD/BGN   1.89684
CHF/BGN   1.22018

ОЛП (от 17.11.99):
4.46 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Брутният външен дълг на България е нараснал със 124 млн. USD към края на септември в сравнение с месец по-рано, показват данните на БНБ. Новото му равнище от 9.679 млн. USD е вследствие на получените през месеца заеми от МВФ и Световната банка. Страната получи поредния транш по тригодишното си споразумение с МВФ в размер на 72.6 млн. USD и 75.8 млн. USD заем за структурна реформа в аграрния сектор, известен като ASAL, от Световната банка. България е платила за деветмесечието 400.3 млн. USD по главници и 441 млн. USD лихви по външните си дългове. Само за септември плащанията са били съответно 106 млн. USD и 24 млн. USD.  Брутният външен дълг на страната се колебае през годината на нива под 10 млн. USD, след като в края на 1998 г. е бил 10.242 млн. USD. Дългосрочните задължения възлизат към 30 септември на 9.151 млн. USD, а краткосрочните - на 527.7 млн. USD. 
Източник: Пари
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
27.11.99 Динамика
59.70%
27.11.99 Хемус - М 78.00%
27.11.99 Осъм_инженеринг
75.60%
27.11.99 Електронпрогрес
80.00%
27.11.99 Софкнига 80.00%

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации.
ПРИВАТИЗАЦИЯ
Кандидатът за БТК- консорциумът Кей Пи Ен- ОТЕ, все още не е договорил продажбата на акциите на Кейбъл енд уайърлес в Мобиком, съобщиха от работната група по сделката за БТК. Според условията на меморандума, подписан през юли, новият собственик на телекомуникационната компания ще плати $510 млн. за 51 на сто от БТК и ще получи лиценза за втори GSM оператор. Консорциумът преговаря за покупката на 49% от Мобиком, които са собственост на Кейбъл енд уайърлес. Цената на сделката е търговска тайна, твърдят от Мобиком. Във втория GSM оператор 60 на сто ще държи холандската Кей Пи Ен и 40 на сто гръцката ОТЕ. Купувачите на БТК планират да инвестират около $200 млн. в развитие на GSM мрежата и втория оператор, припомниха от работната група.
Източник: Стандарт

 

Българска Фондова Борса - София - 22.11.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Най-голяма промяна в цените на:
Варненска корабостроителница
20.00%
Черноморско злато
-11.76%
Общи събрания днес
Албена 2000 
Ван Кемпен Мит Ко 
Динамик трейд
Елпром-термо 
Семена-Добрич 
Публични поръчки

Народното Събрание на Република България открива процедури за възлагане на публични поръчки за:
1. за доставка на 4 броя нови моторни превозни средства - товарни фургони.
2. за доставка на лазерни принтери
3. за доставка и инсталирани на две нови дигитални копирни машини
4. за застраховане на моторни превозни средства по следните видове застраховки: "Гражданска отговорност", "Злополука на местата в МПС" и "Каско"
5. за доставка на преносими персонални компютри.
ДРУЖЕСТВА
20% се е увеличил износът на масла на Приста Ойл АД в сравнение с предходната година. Между 70-75 на сто е нараснал вътрешния пазар на базови масла.
Източник: Демокрация

230 лева е средната работна заплата в общинското предприятие Спектър ЕАД - Пловдив. 1 300 лева е печалбата реализирана през предходните четири месеца, след влизането в управление на новия борд на директорите, коментира директорът Георги Гачев. Предприятието притежава мраморна кариера и  два бетоновъзела.
Източник: Марица

Финансовите резултати за първите 9 месеца на годината ще гледа директорският борд на Нефтохим. Според счетоводни документи загубата на Нефтохим за същия период приближава 200 млн. нови лева. Общият резултат все още е отрицателен заради натрупаните загуби в началото на годината. Според специалисти основните причини за тях са конкурентният внос на горива и плащане по стари задължения на рафинерията. Около 30 млн. нови лв. е платил комбинатът по главници на свои дългове, а над 211 млн. лв. са били извънредните разходи, направени от ръководството на рафинерията.
Източник: Пари

Областният управител на Русе покани министър Александър Божков да посети предприятието, реализирало много добра следприватизационна програма  в града, собственост на фирмата "Биндл". Немците купиха "Мефума" и започнаха производството на абонатни станции и бойлери за топлофикацията. В момента там работят над 400 души. От "Биндл" имат намерение да разширят производството си и да вкара нови инвестиции.
Източник: в-к Утро - Русе

BEIS рейтинг

Винарска
промишленост

Първите 10 дружества по приходи 
от продажби за1998г. /лв./


1 Винекс-Славянци 25 256 234
2 Черноморско злато 15 924 727
3 ЛВК-Винпром 13 594 712
4 Винпром-Пловдив 8 021 942
5 Винзавод-Асеновград 7 191 084
6 Ловико-Чирпан 4 845 366
7 Розова долина 2 804 311
8 Новоселска гъмза 1 835 582
9 Винпром-
Велико Търново
1 469 512
10 Винпром-Троян 1 347 446

Добавете вашата фирма в
Информационната система за българските предприятия BEISРазпродават имуществото на Липник АД - Русе заради неизплатени заплати на работниците за 60 млн. стари лева, съобщи
съдия-изпълнителят Стефка Димитрова. Най-голямото мебелно предприятие в града трябва да изпълни решенията от над 200 трудови съдебни дела. Дружеството има дългове и към местната "Топлофикация" от около 100 млн. стари лв., а към Районния съд - 10 млн. стари лв. за съдебни такси.
Източник: Стандарт
НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Професионално обучение

Центърът за обучение към БСК 
Обявява конкурс за набиране на желаещи да участват в програма за обучение:
“The executive program on Corporate Management for Bulgaria”,
което ще се проведе в Япония, Токио, в периода:
6 – 17 Март, 2000 година.
Изучавани теми: корпоративен мениджмънт в Япония, управление на производството, маркетинг, управление на финанси, стратегическо планиране, управление на човешки ресурси.
Изисквания към кандидатите: ръководители от висше управленско ниво, минимум 3 години професионален стаж, възраст 35 – 55 години.
За справки и кандидатстване: тел: 9881865, Г. Цветкова;
E-mail: galia@bia-bg.com
Краен срок: 05.12.1999 г.

 
Инвестиции

Инвестиционен посредник
Авал - ИН АД 
продава пакет от акции, представляващ 50% плюс една акция от капитала на
Зино - К АД, гр, Казанлък.
Предмет на дейност: производство на машини (за метало- и дървообработка) и инструментална екипировка (нестандартни режещи и мерилни инструменти, формообразуваща екипировка).
Дълготрайни материални активи: 770 516 лв.
Земя: 37 080 кв. м.
Технологично оборудване: универсални машини (стругове, фрези, радиалбормашини, шлифовачни машини и др.), специализирани машини;
Пазари: местен пазар - 62.13%, износ - 37.87%.
Дружеството няма задължения по банкови и търговски кредити (по баланс към 31.12.1998 г.).
Производството на Зино - К АД не оказва вредно влияние върху околната среда.
Цена: USD 20 за една акция.
Офертата е валидна до 30.12.1999г.
За контакти

 
Какво е необходимо за да имате свой собствен 
Интернет магазин?
 
Недвижими имоти

МАЯК АД
Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори
*
ХЗ ”Панайот Волов” АД - Оферта за предоставяне на терен и сгради на чуждестранни инвеститори

На 23 и 24. 11. 1999 год. от 11. 30 ч. в КНСБ федерация  “Лека промишленост” 9 етаж ще се състоят срещи с представители на Българската стопанска камара, организациите на работодателите от браншове: стъкло и фаянс, обувни кожени изделия, аксесоари и спортни стоки. Целта на срещите е укрепването на браншовите организации, съгласно изискванията ЕС и участието им като представители на работодателите в индустриалните отношения.
***
На 24 ноември 1999 год. в Париж , Франция ще се проведе     българо    –    френски     семинар    на    тема 
“ Икономическите промени в България и възможностите за 
индустриално коопериране между български и френски фирми “.
Организатори на семинара от френска страна са Асоциацията на  работодателите  MEDEF , Парижката търговско – промишлена палата и Българо-френската асоциация.
От българска страна участие в семинара ще вземат председателят на Агенцията за чуждестранни инвестиции г-н Илиян Василев, подуправителят на Българска народна банка / БНБ / г-н Мартин Заимов и зам.министърът на промишлеността г-н Марин Маринов.
Заместник председателят на Българската стопанска камара / БСК / г-н Георги Шиваров ще ръководи бизнесделегацията, включваща български фирми за текстил, шивашка промишленост и мода, метални изделия за строителството, сушени и замразени плодове и зеленчуци.
Постигането на договорености за кооперирано производство и излизане на нови пазари е една от основните цели, която си поставят българските и френските фирми чрез преките контакти и дискусии по време на семинара. 
***
Българската стопанска камара и Европейският иновационен център организират семинар на тема 
“Иновационна политика на фирмата: маркетинг, финансиране, сертификация и международен трансфер на технологии”.
Семинарът ще се проведе на 25 и 26 ноември т. г. в град Велико Търново и е предназначен за мениджъри, технолози, маркетолози и ръководители на малки и средни производствени предприятия. Участието в семинара е безплатно. 
За повече информация: тел: 988 18 65 – Н. Нинов, e- mail:ninov@bia-bg.com
***
БСК предлага на ръководствата на всички Браншови организации и
съюзи, Регионални камари и ИСА и ръководители на фирми съдействието си за организация и провеждане на практически семинари и дискусии,свързани с теорията и практиката по годишното финансово счетоводно приключване на фирмите и актуалните проблеми на данъчната система в България.Участниците ще могат да осъществят преки контакти и получат конкретни отговори на интересуващите ги въпроси от едни от най-добрите специалисти в тази област в страната.
Очакваме от ръководителите на фирми или техните счетоводители да
формулират конкретни проблеми или теми, които да се дискутират и по
които желаете да получите повече информация, както и времето за
провеждане на срещи във вашия регион.
 За повече информация:Г.Цветкова, Н.Нинов.тел.988-1965
 E-mail:galia@bia-bg.com и ninov@bia-bg.com
***
Председателят на Българската стопанска камара (БСК) г-н Божидар Данев  участва в тридневната международна конференция “Технологии на информационното общество 99“ (IST99- Exploring the Information Society), която  се проведжа от 22 до 24 ноември т.г. в Хелзинки.
За допълнителна информация
***
Центърът за обучение към БСК предлага партньорство на желаещите да открият собствен център за компютърно обучение. 
Допълнителна информация
***
Българска Стопанска Камара набира инвестиционни проекти (намерения), за реализацията на които е необходимо чуждестранно пряко или непряко финансиране в размер над 1 млн.щ.долара. Инициативата е следствие от заявения интерес в БСК от страна на чуждестранни инвестиционни фондове и банки за инвестиране в България. За повече информация
 
 
БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

On-line бизнес системи на сървъра на БСК

Бизнес оферти
оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят 

Used Equipment - оферти за използвано оборудване 

БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика 

Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти

Място за информация от Вашата фирма.
Очакваме Ви

СВЕТЪТ
Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
11089.52 (+85.63)
Nasdaq Composite
3392.56 (+23.31)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 27.01
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 25.78
HEATING OIL ($US/gal.) 0.693
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.38
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.734
GOLD ($US/Troy Oz.) 295.60
SILVER (cents/Troy Oz.) 5.20
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 405.50
HOGS (cents/lb.) 51.00
PORK BELLIES (cents/lb.) 75.00
LIVE CATTLE 70.70
FEEDER CATTLE 84.75
*цени към 22.11.1999г.
САЩ
Компютърният гигант Cisco Systems обяви, че очаква американските регулаторни органи да разрешат на компанията да придобие част от консултантския бизнес на KPMG. Според Американската комисия по ценни книжа и фондови борси (АКЦФБ) покупката на част от консултантския бизнес на KPMG може да доведе до конфликт на интереси между консултантския и счетоводния бизнес на одиторската фирма. Cisco Systems разкри своите инвестиционни намерения още през август миналата година, но АКЦФБ спря сделката заради възможния конфликт на интереси, ако например счетоводен клиент на KPMG инвестира в самата компания. Останалите одиторски компании от “Голямата петица“ следят случая отблизо, тъй като също възнамеряват да преструктурират консултантския си бизнес в посока Интернет и електронна търговия.
Източник: FT

Европа
Холандският провайдер на Интернет World Online планира да осъществи първично публично предлагане на свои акции в началото на следващата година. Очаква се пазарната капитализация на компанията, която осигурява достъп до Интернет в над 15 страни, да надхвърли 5 млрд. щ. долара.
Според Nina Brink, основател и председател на борда на директорите на World Online, първичното публично предлагане ще включва около 15-20% от общия брой акции на компанията, и ще бъде осъществено от Goldman Sachs и ABN Amro. Интересът към World Online е оправдано голям, след като през миналата седмица цената на акциите на друг доставчик на Интернет, испанската Terra Networks, скочи близо три пъти при дебюта на компанията на фондовите борси в Мадрид и Ню Йорк.
Източник: FT*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999