Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Сряда, 1 Декември 1999 г., брой 54
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
Бизнес * Обучение
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

Вашите предложения и забележки ще направят вашето издание Бизнес Индустрия Капитали по-полезно, ще го превърнат в живата връзка на българския бизнес. Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!


БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 
Валутни курсове (01.12.99)

 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.09222
USD/BGN   1.93704
CHF/BGN   1.22079

ОЛП (от 24.11.99):
4.46 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Задълженията към държавата на банките обявени в несъстоятелност се поемат от Агенцията за държавни вземания от началото на следващата година. Ако агенцията отправи искане за възлагане към съда, вещите и имуществените права й се възлагат. Този текст е записан в преходните и заключителните разпоредби на Данъчния процесуален кодекс, който бе обнародван вчера и влиза в сила от 1 януари 2000 г. До 31 декември 1999 г. кабинетът трябва да приеме Устройствения правилник за работата на новата Агенция за държавни вземания. Тя ще събира всички публични задължения, които не са внесени в законовите срокове.
Източник: Пари
Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
01.12.99 Златия-ЕООД 80.00%
01.12.99 Металхим-холдинг 80.00%
06.12.99 ЕАЗ - Перущица 80.00%
06.12.99 Чепино - Велинград 80.00%

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
В Химко АД - Враца е започнало изкупуване на акции на преференциални цени от 15-процентния държавен дял от капитала на дружеството. Работещите могат да направят заявка за закупуването на тези акции до 3.12.1999, съобщиха от комбината вчера.
Източник: Демокрация

На части ще се продава Пресков ЕАД - Стара Загора, решиха в АП. Най-добре е предприятието да бъде ликвидирано и активите му да се продадат по отделно, прецениха надзорниците в АП. Те отхвърлиха предложението на консултанта по сделката Експандия финанс да се сключи сделка за целия завод с българската Алфа комерс, защото цената от $100 000 е много ниска. 
Източник: Стандарт

ММ Консулт ЕООД ще купи 55% от Слънчев ден срещу 8 млн. лв. в брой, съобщи председателят на надзорния съвет на АП Асен Дюлгеров. Продажбата се финансира чрез банкови кредити - от Росексимбанк и Булбанк. 30 % от цената трябва да се платят при подписването на сделката, а остатъкът - до 45 дни.  Акциите ще се прехвърлят след окончателното плащане.
Източник: Пари

Българска Фондова Борса - София - 30.11.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Най-голяма промяна в цените на:
ЗСК-Кремиковци
76.41%
Лотос
-34.00%

 
Общи събрания днес
Батерия (Никопол) 
БТК (София)
Изотсервиз (София)
Латекс (Бяла-Рс)
Нефтохим (Бургас)
Първа инвестиционна банка 
Ривиера - Мениджмънт (Варна)

 
Публични поръчки


"СКГТ - Автотранспорт" - ЕАД, София отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществени поръчки за: 

1.  доставка на 20 броя съчленени автобуси
2.  доставка на 20 броя единични (соло) автобуси
3. за извършване на ремонти на автобуси и агрегати за тях
4. доставка на приблизително 4500 броя автомобилни гуми
5. доставка на приблизително 200 хил. литра моторни масла
6. доставка на приблизително 24 хил. т.  дизелово гориво

ДРУЖЕСТВА
От декември Евробанк ще започне да отпуска кредити за малки и средни предприятия на територията на град Пловдив по съвместната програма на банката и германската банка за развитие Кредитанщалт фюр Видерауфбау /KFW/ за подпомагане на малкия и средния бизнес в България. За да стартира програмата, в централното управление на Евробанк се извършва специализирано обучение на кредитни инспектори.
Източник: Стандарт

Чиста печалба от 203 млн. стари лева отчете бившият приватизационен фонд Брод АД за 1998 г. Под формата на дивидент на акционерите ще бъдат раздадени 54 млн. лв. от тази сума, или 240 стари лева за една акция. Близо 149 млн. лева от печалбата ще бъдат реинвестирани в покупки на нови акции от печеливши предприятия. До момента Брод АД холдинг е придобил големи пакети от акции и участва в управлението на котелската фирма Инкотекс
Пещера транспорт, ЗСК Лозово, Бургаско пиво, Слънчев бряг АД, Месокомбинат Бургас.
Източник: Пари

BEIS рейтинг

Дървообработваща промишленост
/без мебелната/

Първите 10 дружества по капитал /лв./


1 Шведски кибрит Плам-България 2 047 406
2 Фазерлес 515 000
3 Лесил 406 485
4 Булес 331 488
5 Тича-Долни Чифлик 206 870
6 Лесопласт  202 317
7 Дървообработване-ВТ 128 642
8 Габровница 127 549
9 Юндола-91 122 374
10 Сливница-1968 109 320

 

Добавете вашата фирма в
Информационната система за
българските предприятия BEIS

Френската фирма Лаборатоар Гринберг проявява изключителен интерес към Софарма, съобщи председателят на АЧИ Илиян Василев по повод състоялия се колоквиум за България в Париж. Засиленото желание за бизнес в страната ни се потвърждава и от офертата на френски предприемачи за производството на електронни компоненти у нас. Агенция FIAS към СБ и Световната финансова корпорация е изготвила доклад за административните бариери пред инвестициите в България, съобщи още Василев
Източник: Стандарт
 
Програма 2000 на Informix само до 25 декември 1999
70 % отстъпка за Informix Dynamic Server/Workgroup Edition, 10 потребители, за 1300$ 80 % отстъпка за Informix Dynamic Server Enterprise Edition,   10 потребители, за 3100$
За контакти:  NDB Informix Bulgaria, Тел./ Факс :  02 / 963 22 83, 963 22 93,  Е-mail : ndb@ndb.bg
НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
Обучение

Центърът за обучение към БСК 
организира курс по 
Web дизайн 
 “II  ниво- JAVA” 
на  4,5,11 и 12.12.1999 г.
За повече информация  -
Теодора Борисова, 
тел. 981 03 26,
E-mail: teobor@bia-bg.com
ИНТЕРЛИЙЗ АД
финансира закупуването на ново висококачествено оборудване
Стойност на сделките от $ 100,000 до $ 500,000
Срок за лизинг от 2 до 4 години
Одобрение на сделка в рамките на 3-4 седмици след предоставяне на информация от клиента.
Обикновено необходимото обезпечение в сделката е самото оборудване на лизинг
За контакти
Какво е необходимо за да имате свой собствен 
Интернет магазин?
БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти
оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят 
Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти
1- 3 декември 1999 г. -  Бизнес делегация, организирана от БСК придружава Президента на Република България г-н Петър Стоянов по време на официалното му посещение в Р Армения и Р Азербайджан. 
***
Представител на БСК ще вземе участие в среща, организирана от Европейския център на предприятията от обществения сектор (2-3 декември, Брюксел) по проблеми на предприятията от държавния сектор  в процеса на присъединяването към ЕС (социален диалог, колективно договяряне на  национално, браншово и регионално равнище).

***

По покана на СИМЕСТ делегация от БСК е на посещение в Рим в периода 29 ноември - 1 декември т. г. Целта на това посещение е да се проведат срещи с представители на СИМЕСТ, за да се обсъди текущата фаза на съвместния проект - попълване на фирмени профили, както и бъдещите дейности по обучение. 
***
БСК предлага на ръководствата на всички Браншови организации и
съюзи, Регионални камари и ИСА и ръководители на фирми съдействието си за организация и провеждане на практически семинари и дискусии,свързани с теорията и практиката по годишното финансово счетоводно приключване на фирмите и актуалните проблеми на данъчната система в България.Участниците ще могат да осъществят преки контакти и получат конкретни отговори на интересуващите ги въпроси от едни от най-добрите специалисти в тази област в страната.
Очакваме от ръководителите на фирми или техните счетоводители да
формулират конкретни проблеми или теми, които да се дискутират и по
които желаете да получите повече информация, както и времето за
провеждане на срещи във вашия регион.
 За повече информация: Г.Цветкова, Н.Нинов.тел.988  1865
 E-mail:galia@bia-bg.com и ninov@bia-bg.com
***
Центърът за обучение към БСК предлага партньорство на желаещите да открият собствен център за компютърно обучение. 
Допълнителна информация
***
Българската стопанска камара набира инвестиционни проекти (намерения), за реализацията на които е необходимо чуждестранно пряко или непряко финансиране в размер над 1 млн.щ.долара. Инициативата е следствие от заявения интерес в БСК от страна на чуждестранни инвестиционни фондове и банки за инвестиране в България.
За повече информация

Място за информация от Вашата фирма. 
Очакваме Ви

СВЕТЪТ
Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10877.81 (-70.11)
Nasdaq Composite
3336.16 (-85.21)

Стокови борси


Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 24.59
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 23.64
HEATING OIL ($US/gal.) 0.638
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 2.31
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.684
GOLD ($US/Troy Oz.) 293.00
SILVER (cents/Troy Oz.) 524.00
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 419.50
HOGS (cents/lb.) 56.10
PORK BELLIES (cents/lb.) 77.00
LIVE CATTLE 70.07
FEEDER CATTLE 85.15
*цени към 30.11.1999г.
САЩ
Американска компания AltaVista, известна с едноименната си уеб-страница за търсене в Интернет, обяви че ще извърши първично публично предлагане на свои акции през март 2000 г. Според предварителните прогнози пазарната капитализация на AltaVista ще достигне 5 млрд. щ. долара. 
AltaVista съобщи още, че води преговори със своя мажоритарен акционер CMGI, инвестиционна групировка работеща в сферата на Интернет, за сливане с конкурента си Lycos. CMGI притежава около 17% от акциите на Lycos, която е четвъртата по големина в САЩ компания, поддържаща уеб-страница за търсене в Интернет, а AltaVista заема 10-о място в тази класация
Източник: FT

Европа
Мениджмънтът на Deutsche Post съобщи, че очаква печалбата на най - голямата европейска пощенска групировка да бъде с 20% по-голяма от предварителните прогнози направени през януари тази година. Deutsche Post очаква да отчете печалба за 1999г. в размер на 2.2 млрд, което е с 72% повече от печалбата за миналата година и 20% повече от досегашните прогнози. 
Deutsche Post ще бъде приватизирана през следващата година. Според предварителна информация 49% от капитала на компанията ще бъде предложен за продажба на Франкфуртската фондова борса през ноември 2000г. Приватизацията на Deutsche Post ще се окаже второто по големина публично предлагане на акции в Германия, след продажбата на 25.1% от акциите на Deutsche Telekom през 1996г.
Източник: FT*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999