Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
 
 
 
 
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Понеделник, 25 Октомври 1999 г.,брой 27
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
 Бизнес * Арбитраж * Обучение
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 

Валутни курсове (25.10.99)
 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.04362
USD/BGN   1.81802
CHF/BGN   1.22454

ОЛП (от 20.10.99):
4.42 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Вече остава само бордът на директорите да се произнесе, за да получим втория заем ФЕСАЛ от Световната банка за преструктуриране на финансовия и реалния сектор. На 22 октомври заемът бе формално договорен чрез видеовръзка между София и Вашингтон, съобщиха от постоянното представителство на банката у нас. Заемът е на стойност от 100 млн. USD.
Източник: Пари

На 25 октомври надзорният съвет /НС/ на Националния осигурителен институт /НОИ/ ще приеме бюджета на институцията за 2000 г. По предварителни данни дефицит от 300 млн. лева е заложен в сметката. За да бъде покрит финансовият недостиг, НС излезе неотдавна с неприемливото предложение за разширяване на осигурителната база и плащането на осигурителни вноски върху доходите от наеми и дивиденти от акции. 
Източник: Пари

 

Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
28.10.99 Елприбор
45%
28.10.99 Мебелен цех  * 100%
30.10.99 Технострой
70%
30.10.99 Геоводинженеринг
80%
04.11.99 Урвич
80%
07.11.99 Хели ер САУ
80%
*обособена част

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации:bic_office@bia-bg.com
ПРИВАТИЗАЦИЯ
Холандско-гръцкият консорциум "Кей Пи Ен - ОТЕ" ще получи 51 на сто от акциите на БТК на общо събрание на акционерите на 25 ноември, съобщиха запознати със сделката. Преговорите по продажбата на телекома ни приключиха преди седмица. Купувачите взимат телекомуникационната компания и лиценза за втори GSM оператор за 510 млн. долара.
Източник: Капитал

Последните хотели и ресторанти в туристически комплекс Слънчев бряг АД бяха обявени за продажба със заповед на търговския министър Валентин Василев. Според новите условия елитните хотели Люлин, Пирин, Витоша, Рила и Хемус са обособени в една група, като начинът им на продажба ще бъде чрез преговори с потенциален купувач. Хотелите се предлагат за първи път на търг. Заедно с тях  за първи път излизат и 3 ресторанта - Ориент, Грамада и Магура.
Източник: Пари
 

 

Българска Фондова Борса - София - 22.10.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Облигации: 511.34
Най-голяма промяна в цените на:
Елприбор 
100.00%
Индустриален холдинг България 
-15.00%

 
Общи събрания днес
Агротех импекс 98
Бимак
Видона-Р
Мадара
Ритон-М
Тримона
Видона
Елпром-ЕТ
Родопски метал
Юнайтед ойл
ДРУЖЕСТВА
Хебросбанк отчете печалба от над 10 млн. нови лева за деветте месеца на годината, съобщиха от кредитната институция. Сумата е изчислена, без да са приспаднати данъците и задължителните резерви. Пловдивската банка няма да увеличава капитала си. Очаква се трезорът да бъде продаден до края на годината. 
Източник: Стандарт

Увеличение на дела на досегашните акционери ЗД “Витоша” и БСК в пенсионно-осигурителното дружество “Съгласие” съответно от 10% на 15% и от 14% на 20%, реши общото събрание на компанията. Останалите акционери
запазват дела си - Булбанк с 26.5%, “Орел инвест” с 27% и “Орел Г холдинг” с 8%. Малки пакети от акции на дружеството държат няколко физически и юридически лица. Нови членове на съвета на директорите са Атанас Раков и доц. Лили Йотова.
Източник: Капитал

Оргтехника АД Силистра започва производство на устройства  за контрол на условията на труд и работната заплата, съобщиха от Труд и капитал Холдинг АД. Новите изделия ще представляват инструментариум, но подробностите са фирмена тайна.
Източник: Демокрация

BEIS рейтинг

Цветна
металургия

Първите 10 дружества по дълготрайни активи за 1998 г. /лв./


1 Асарел-Медет  123 304 746
2 Елаците-Мед  77 374 764
3 Юнион_Миниер 52 294 088
4 ОЦК 44 163 090
5 Алумина  25 460 220
6 КОЦМ 11 971 120
7 Челопеч  4 057 872
8 Курило-метал  907 109
9 Евроманган  733 614
10 Вакуумет  60 257

Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
От тази година към Българската стопанска камара функционира 
АРБИТРАЖЕН СЪД
(АС при БСК)
Чрез този съд можете: 
да се спогодите, когато при сключването или изпълнението на договор възникне спор.  АС при БСК осъществява посредничество, което завършва с извънсъдебна спогодба

да защитите нарушеното си право в арбитражно производство. Арбитражното решение има същата законна сила, както решението на държавния съд.
За целта трябва да имате сключено споразумение за посредничество, съответно арбитражно споразумение. Предимствата са: 
бързина – спорът се решава в една инстанция вместо в три, 
икономия – арбитражната такса е около два пъти по - ниска от държавната. 
АС при БСК гарантира безпристрастност и високо качество, обусловени от състава на арбитражната колегия. 
Зa повече информация:
www.bia-bg.com/arbitration 

 
Обучение

 Центърът за обучение към БСК организира курсове: 
“Web дизайн”
на  30 и 31.10.1999 г. 
През месец ноември - специализиран курс “Маркетинг в Интернет”. За повече информация - Теодора Борисова, E-mail: teobor@bia-bg.com
В София бе проведена Регионална тристранна конференция "Заетост, Труд и Социална политика в Югоизточна Европа", в която взеха активно участие работодателските организации от региона. По време на предварителните срещи в БСК, както и на самата конференция, представителите на работодателските организации от Югоизточна Европа единодушно подкрепиха препоръките, направени от БСК по проекта за Софийската декларация. В нея бяха отразени следните препоръки:
- социалните партньори от Югоизточна Европа да пледират за създаването на "Съвет за икономическо сътрудничество" на правителствено ниво, както и на "Икономически и социален съвет", съставен от представители на социалните партньори.
- работодателските организации от Югоизточна Европа да създадат "Форум на работодателските организации от Югоизточна Европа", с цел взаимен обмен на информация и засилване на сътрудничеството между тях и на браншово ниво.
Създаването на "Форум на работодателските организации от Югоизточна Европа" бе подкрепено от представителя на Международната организация на труда.
Председателят на БСК г-н Божидар Данев проведе среща в БСК с г-н Ерик Хоф - вицепрезидент на Международната работодателска организация, с представителя в Будапеща на Международната организация на труда - г-н Жан-Мари Стандарт, както и с редица отговорни служители от международни организации.
***
В Българска стопанска камара на 22.10.99 г. се проведе семинар по въпросите на “Трудовото законодателство в периода на преход към пазарна икономика” за мениджъри и директори по човешките ресурси от предприятия - членове на Българска международна стопанска асоциация /БИБА/ с лектор проф. В. Мръчков. Активно участие в обсъжданите въпроси на трудовото законодателство и чуждестранните инвестиции, колективното трудово договаряне и предоговаряне, правото на стачка и локаут и др. въпроси взеха представителите на “Юнион миниер”, Нестле АД, “Данон” АД, “Крафт Якобс сушард”, “Хайделбергер цемен”, “Ню Ай”, “Хюндай Елпром Трафо” АД. Обсъждането на тези важни за работодателите аспекти на индустриалните отношения ще продължи с оглед предстоящото колективно трудово предоговаряне.
*** 
В периода 25 – 30 ноември 1999 г. в Тирана, Албания ще се проведе Международния годишен панаир‘99, с основна цел възстановяване на Балканите,  изграждане на транспортните коридори 8 и 10, развитие на селското стопанство и хранителната промишленост, туризма и др. Подробна информация и условия  за участие можете да получите 
до 5 ноември 1999 г., на  тел.: 988 43 08. 

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ


On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят; 
Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика; 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти 

Място за информация от Вашата фирма. Очакваме Ви

СВЕТЪТ

Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10470.25 (172.56)
Nasdaq Composite
2816.52 (14.57)

Стокови борси 
Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 23.47
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 22.93
HEATING OIL ($US/gal.) 0.616
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 3.18
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.647
GOLD ($US/Troy Oz.)  303.20 
SILVER (cents/Troy Oz.) 524.50
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 416.00
HOGS (cents/lb.) 49.25
PORK BELLIES (cents/lb.) 64.95
LIVE CATTLE 69.15
FEEDER CATTLE 81.15

*цени към 22.10.1999г.

САЩ
Lehman Brothers е започнала преговори с Bank of Tokyo-Mitsubishi (BOT), една от най-големите японски банки, което може да доведе до създаването на алианс в областта на инвестиционното банкиране. Американската инвестиционна банка отказа всякакъв коментар по темата. Източник близък до двете финансови институции съобщи, че преговорите са в напреднала фаза и вероятно ще завършат с обвързване на дейността на двете банки в Япония. Дори и преговорите с BOT да завършат успешно Lehman Brothers е доста назад в плановете си за експанзия в Япония спрямо останалите американски инвестиционни банки. Salomon Smith Barney и Nikko Securities отдавна контролират съвместно голям дял от пазарна на ценни книжа на Токийска фондова борса. Morgan Stanley, Merrill Lynch, Goldman Sachs  от дълго време имат значително присъствие във финансовия свят на Япония.
Източник: Файненшъл Таймс

Европа
Правителството на Италия обяви, че ще увеличи процента от капитала на държаната електрическа компания Enel, който ще бъде предложен за публична продажба. Очаква се това да бъде най-голямото първично публично предлагане на акции, както в Италия, така и в целия свят,  на стойност между 16 и 18 млрд. евро, или 17.4 и 19.62 млрд. щ. долара. В отговор на големия интерес заявен от международни инвестиционни фондове италианското правителство реши да увеличи процента, които ще предложи за продажба от 23 на 34.5%. Enel е 100% собственост на държавата.
Според правителството първоначалната цената на една акция на Enel ще варира между 3.9 и 4.3 евро. Ако реалната пазарна цена достигне горната граница, продажбата на акциите на Enel ще генерира повече средства от миналогодишния рекорд на японската NTT DoCoMo.  При първичното публично предлагане на акции от японската телекомуникационна компания бяха генерирани около 18.2 млрд. щ. долара.
Източник: Файненшъл Таймс*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999