Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital  
 
 
 
 
БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
 
БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ
Четвъртък, 28 Октомври 1999 г.,брой 30
Bulgarian
Industrial
Association
Електронно ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
ISSN 1311-364XSSБiIII--sрой 12 Издава Борсова Информационна Компания Капиталов пазар ЕООД
България
Финансови новини * Приватизация * Дружества
Новини от Българска стопанска камара
   Арбитраж * Бизнес 
Светът
САЩ * Европа
Пред вас е новото електронно издание за актуална информация на Българска стопанска камара и нейните членове.  Ежедневно ще научавате за дейността на БСК и за събитията в България и по света. Изданието предлага възможността да представите и рекламирате Вашата компания, като изпращате интересни новини и реклами, споделяте своите успехи и проблеми. Използвайте новият безплатен ежедневник на БСК, за да сте в постоянна връзка с членовете и ръководството на Българска Стопанска Камара. Направете Вашето издание наистина пълноценен помощник за осъществяване на успешен бизнес и решаване на текущите проблеми. Бизнес Индустрия Капитали се разпространява в България и в чужбина. 
За да бъдете включени сред получателите на Бизнес Индустрия Капитали, моля използвайте: БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Ако не желаете да го получавате е достатъчно да изпратите E-mail: ОТКАЗ

Вашите предложения и забележки ще направят вашето издание Бизнес Индустрия Капитали по-полезно, ще го превърнат в живата връзка на българския бизнес. Пишете за всичко, което бихте искали да намерите в бюлетина, за онова, което считате за излишно. Пишете!


БЪЛГАРИЯ
Икономически показатели 

Валутни курсове (28.10.99)
 
EUR/BGN   1.95583
GBP/BGN   3.05981
USD/BGN   1.85352
CHF/BGN   1.22278

ОЛП (от 27.10.99):
4.42 %

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Разходите за капитално строителство на общините ще бъдат свити наполовина, стана ясно след срещата на финансовия министър Муравей Радев с представители на сдружението на общините. От догодина общинските бюджети ще могат да правят такива разходи само в размер до 5% от собствените приходи вместо сегашните 10%. С около 10% да се съкратят разходите на общините за заплати в здравеопазването и образованието, се договориха двете страни. Преструктурирането на тези сфери предвижда съкращаване на заетите в тях през 2000 г.
Източник: Пари

 

Процедури за приватизация с текущи срокове за подаване на оферти 
04.11.99 Урвич
80%
05.11.99 Номат
62%
07.11.99 Хели_ер_САУ
80%

Допълнителна информация за необходимите документи, разработка на бизнес програма, осигуряване на  платежни средства (кредити, компенсаторни бонове и др.), инвестиционни консултации:bic_office@bia-bg.com
ПРИВАТИЗАЦИЯ
Агенцията за приватизация определи РМД хотел Хемус АД, София за потенциален купувач, с когото ще се водят преговорите за продажбата на 72% от капитала на софийския хотел Хемус. Срокът за подписването на приватизационния договор е 30 дни.
Източник: Сега

В БКК са получени три писмени заявления за закупуване на ТБ Биохим АД, заяви изп. директор на консолидационната компания Петър Жотев. Очаква се получаване на оферта и от четвърти кандидат с когото БКК се е договорила по принцип. 
Източник: Стандарт 

Българска Фондова Борса - София - 27.10.1999
Обща стойност:
Брой търгувани
компании:
Официални пазари:
Свободен пазар:
Блокова търговия:
Най-голяма промяна в цените на:
Благоевград-БТ 
13.03%
Химмаш
-63.64%

 
Общи събрания днес
ВИИ-Биопродукт 
Варна Мода 
Гама-инвест 
Закрила ПОФ
Милена 
Петричка праскова 
Тике 
Флавиа 
Юта-97 
Ямболен-финанс
ДРУЖЕСТВА
Общото събрание на Ем Джи елит холдинг смени членовете на надзорния съвет на дружеството и гласува 8.5% брутен дивидент на акция за 1998 г. След последното увеличение на капитала с 30%, или с 6.6 милиона нови акции той беше записан почти изцяло по емисионна цена 150 стари лева от Ем Джи файнанс - Великобритания, Би Ем Ем трейдинг енд инвестмънт /Швейцария/ и Пи Еф Ейч Си /с над 10% от капитала/. Именно тези три компании бяха избрани на събранието за членове на надзорния съвет като юридически лица. Ем Джи файнанс остава от предишния състав, а от него излизат Илия Павлов и Николай Вълканов.
Източник: Сега

За 20 ноември е насрочено общото събрание на акционерите в Алумина АД, на което новият мажоритарен собственик на дружеството консорциум Алумина 1998 ще влезе в управление. Фикрет Индже уточни, че съдружниците в консорциума - Фаф метал лимитед и РМД Алумина инвест АД, са направили всички плащания по сключения приватизационен договор за покупка на 75% от Алумина. През следващите три години ще бъдат вложени 38 млн. USD за развитието на шуменското предприятие за преработка на алуминий, предвижда инвестиционната програма на консорциума.
Източник: Пари

 

BEIS рейтинг

Тютюнева
промишленост

Първите 10 дружества по дълготрайни активи за 1998 г. /лв./


1 Благоевград-БТ 6 774 889
2 Булгартабак 5 588 129
3 Слънце СЗ - БТ 4 837 496
4 София-БТ  4 728 034
5 Плевен-БТ 2 375 547
6 Пловдив-БТ 2 302 675
7 Хасково-БТ 1 734 059
8 Юрий_Гагарин_БТ  1 337 125
9 Асеновград-БТ 1 236 534
10 Гоце Делчев-БТ 1 160 249

Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
BIAnet новини
Някой беше казал: “Няма такова нещо наречено безплатен обяд”
Днес, 
BIAnet заявява:
“Всеки нов клиент получава 15 часа БЕЗПЛАТЕН Интернет достъп”.

Побързай, позвъни, не пропускай!
Само до 15 Ноември
възползвай се!!!.
Телефон за пълна информация: 
987 03 88
e-mail: info@bia-bg.com


 
От тази година към Българската стопанска камара функционира 
АРБИТРАЖЕН СЪД
(АС при БСК)
Чрез този съд можете:
да се спогодите, когато при сключването или изпълнението на договор възникне спор.  АС при БСК осъществява посредничество, което завършва с извънсъдебна спогодба
*
да защитите нарушеното си право в арбитражно производство. Арбитражното решение има същата законна сила, както решението на държавния съд.
За целта трябва да имате сключено споразумение за посредничество, съответно арбитражно споразумение. Предимствата са: 
бързина – спорът се решава в една инстанция вместо в три, 
икономия – арбитражната такса е около два пъти по - ниска от държавната. 
АС при БСК гарантира безпристрастност и високо качество, обусловени от състава на арбитражната колегия. 
Зa повече информация:
www.bia-bg.com/arbitration 
Българската стопанска камара подготвя предложение до правителството за рязко съкращаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими, създаващи бюрократични пречки пред бизнеса и предпоставки за корупция.
Поканват се всички организации и отделни лица, упражняващи стопанска дейност, да изпращат известните им факти и своите мнения и предложения на адрес:
1000 София, ул. “Алабин” 16-20; по факс 987 26 04;
или по електронна поща E-mail: rumi@bia-bg.com
Предложенията могат да засягат всички бюрократични пречки, въведени със закони, постановления, наредби, правилници, инструкции, писма от Народното събрание, Министерския съвет и от отделни министерства, комитети, агенции, общини и др
***
Бизнес форум “Партньорство между Европейския съюз и страните от ЦЕФТА”, Тимишоара, Румъния, 9 -13 ноември 
1999 г.
Българската стопанска камара организира участие на българските фирми в бизнес форум в Тимишоара, в който се очаква да вземат участие фирми от Румъния, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения и от Европейския съюз.
 Условия и заявки за участие: тел. 9884308  - Динкова, Бонева. 
***
В периода 25 – 30 ноември 1999 г. в Тирана, Албания ще се проведе Международния годишен панаир‘99, с основна цел възстановяване на Балканите,  изграждане на транспортните коридори 8 и 10, развитие на селското стопанство и хранителната промишленост, туризма и др. Подробна информация и условия  за участие можете да получите 
до 5 ноември 1999 г., на  тел.: 988 43 08. 
***
От 1 до 4 декември 1999 г.,  Българската стопанска камара организира бизнес делегация във Виетнам, която ще придружава г-жа Надежда Михайлова, Министър на външните работи. По време на посещението ще се осъществят директни контакти с виетнамски фирми и ще бъдат очертани конкретни перспективи за развитието на двустранните отношения. Допълнителна информация и условия за участие можете да получите, до 5 ноември 1999 г., на тел.: 988 43 08 и факс: 987 26 04.
***
Център Чиста Индустрия (ЦЧИ) към Българска Стопанска Камара и регионалните стопански асоциации организират поредица от работни срещи за  запознаването на висши стопански ръководители с приетия през 1998 г., стандарт  БДС EN ISO 14001 – Системи управление на околната среда. В срещите, които ще се проведат на 28 октомври ще участват ръководителите на  предприятия от Хасково. Проектът  се финансира по програма EcoLinks на Американската Агенция за Международно Развитие (USAID).

БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ


On-line бизнес системи на сървъра на БСК
Бизнес оферти - оферти за покупко-продажба на стоки от цял свят; 
Used Equipment - оферти за използвано оборудване 
БГ Фарм - фармация, парфюмерия, козметика; 
Недвижими имоти - покупко-продажба на недвижими имоти 

Място за информация от Вашата фирма. 
Очакваме Ви

СВЕТЪТ

Индекси на фондови борси
Dоw Jones Industrial
10394.89 (+92.76)
Nasdaq Composite
2802.52 (-8.95)

Стокови борси 
Стока* Цена
LIGHT CRUDE ($US/bbl.) 22.93
BRENT CRUDE ($US/bbl.) 22.59
HEATING OIL ($US/gal.) 0.611
NATURAL GAS ($US/mmbtu) 3.22
UNLEADED GAS ($US/gal.) 0.637
GOLD ($US/Troy Oz.)  294.30 
SILVER (cents/Troy Oz.) 5.20
PLATINUM ($US/Troy Oz.) 404.50
HOGS (cents/lb.) 46.32
PORK BELLIES (cents/lb.) 62.00
LIVE CATTLE 67.85
FEEDER CATTLE 79.55

*цени към 27.10.1999г.

САЩ
Air Canada и нейните партньори от самолетния алианс Star Alliance - United Airlines и Lufthansa обявиха, че са готови да подпишат 10 годишно търговско споразумение, с което да се отхвърли офертата на Onex Corporation и да се сложи край на спекулациите за излизане на самолетната компания от алианса. 
Канадската Onex Corporation, специализирана в изкупуването на компании, се стреми да придобие контрол над Air Canada и да я приобщи към конкурентното на Star Alliance самолетно сдружение Oneworld, чийто лидери са American Airlines и British Airways.
Според споразумението между Air Canada и Star Alliance, United Airlines и Lufthansa ще предоставят финансова помощ на канадската авиокомпания в размер на 730 млн. канадски долара. 
Целта на Onex Corporation е да закупи Air Canada и да я слее с нейния конкурент Canadian Airlines..
Източник: Файненшъл Таймс

Европа
Metro, най-голямата верига за хипер маркети в Германия, възнамерява да изкупи акциите на дребните акционери на веригата от магазини Praktiker. Metro вече притежава 75% от активите на компанията и чрез изкупуването на останалите акции ще може изцяло да контролира Praktiker. Metro обявиха, че са готови да платят по 16.50 евро за всяка акция от компанията. Praktiker е втората по големина верига от магазини Германия с над 300 търговски обекта. В момента Metro среща голяма конкуренция в лицето на американската Wal Mart, която наскоро стъпи в Германия. Wal Mart е най-голямата верига от хипермаркети в света. 
Източник: Файненшъл Таймс*Изданието не се ангажира с достоверността на поместените материали. Отговорност за истиността им носи посочения източник. 
За реклама и повече информация може да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Алабин N 16 - 20, 
тел. (+359 2) 9801091, факс (+359 2) 9814567, mail: bic_office@bia-bg.com


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999