Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Славянка

Планината Славянка е част от Рило-Родопския масив със заоблено било и стръмни склонове. Заобиколена е от планини, а по билото й минава част от българската граница с Гърция. В миналото планината е наричана Алиботуш. Легендата разказва, че използвайки хитрост, турците заловили народния закрилник Али Страшника. Поразен от достойното му държание, предводителят им Селим паша поставил пред Али ботуши пълни с вряла смола и му казал, че, ако достигне върха с тези ботуши, ще бъде свободен. Али не се поколебал, обул ботушите и затичал към върха, достигнал го и там издъхнал. Оттогава народът нарекъл планината Алиботуш. В днешната планина Славянка се намира и едноименния резерват. Резерват Славянка притежава уникална за България растителност - средиземноморски вечнозелени видове, съчетани със средноевропейски видове. В планината са установени 1400 тревни видове , като 20 от тях се срещат единствено тук. Фауната в Славянка е също така богата и разнообразна - населява се от около 1200 вида насекоми, а също и костенурки, гущери, змии, лисица, дива свиня и много други

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.05.2019
Българска версия: 29882, Английска версия: 2912

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.