Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 10 октомври 2019 г., брой 5055
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(10.10.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.17677
USD   1.78110
CHF   1.78991
EUR/USD   1.0981*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Арчър Айдиас АД - София
Консолидирани инвестиции АД - Несебър
Контактни Елементи-99 АД - Зверино
Кораборемонтен завод Порт - Бургас АД - Бургас
Лазерни и оптични технологии АД - София
Пакор България АД - София
Софияпласт - 96 АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През август 2019 г. за трети пореден месец промишленото производство в България се свива в сравнение със същия месец на предишната година, макар и не толкова силно както през юни, съобщи НСИ. Индексът на промишленото производство спада с 1,3% в сравнение с август 2018 г. Спадът на годишна база през юни беше почти 4% на фона на продължаващ от средата на 2017 г. период на непрекъснат ръст. През август има спад и на месечна база с 0,1%. Някои производства у нас през август бележат доста голям спад в сравнение с 12 месеца по-рано, например производството на тютюневи изделия е намаляло за една година с 24,6%, а на облекла - с 11,9%. Близък до този спад - малко над 10%, бележат машиностроенето и производството на метали, което е пряко свързано с намаляването на поръчките от основните външнотърговски партньори на България и което се очакваше предвид рецесията в Западна Европа.

Източник: 24 часа

България отново остава далеч от първите места в ежегодната световна класация по конкурентоспособност на Световния икономически форум. Страната ни заема 49-о място сред 141 държави, включени в изследването. В сравнение с миналата година България се изкачва нагоре, но само с две места. Това, което дърпа страната назад, са лошата инфраструктура и липсата на качествени кадри. Изследването се прави въз основа на няколко критерия - социално и икономическо развитие, инфраструктура, пазар на труда, образование и здравеопазване, институции, финансови пазари, технологична готовност, условия за бизнес, иновации, свобода на медиите и много други. По някои от показателите България по-скоро може да се сравни със страни от Третия свят, а не с членки на ЕС. Най-назад в класацията страната ни е по показателя за лесно намиране на качествени кадри (116-о място), професионален мениджмънт (106), необслужвани заеми (110).

Източник: Сега

 
Дружества
Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД - София   85 139  
  2   Леми Трафо ЕАД - Перник   37 549  
  3   АК Магнит АД - Годеч   32 703  
  4   Елпром Трафо СН АД - Кюстендил   18 211  
  5   Електростарт АД - Вършец   18 180  
  6   Елмот АД - София   16 176  
  7   Електроинвент ЕООД - Божурище   14 997  
  8   Балканкар-ЗПДЕА Г. Костов АД - София   9 457  
  9   АМК задвижваща и управляваща техника ЕООД - Габрово   8 530  
  10   Централна енергоремонтна база ЕАД - София   8 298  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 09.10.2019
  Обща стойност (BGN): 601 487.01  
Брой търгувани компании: 44
Premium 38 214.77
Standard 377 295.04
АДСИЦ 64 029.50
Структурирани 120 021.37
Облигации 1 910.50
Права 15.83
Най-голяма промяна в цените
БТФ Expat Greece ASE UCITS ETF ФОНД - София -48.58 %
Елхим Искра АД - Пазарджик 8.48 %
BaSE - Акции: 1 872.56
BaSE - АДСИЦ: 26 864.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българо-американска кредитна банка приключва процеса по придобиване на 100% от дяловете от капитала на дружеството „Пейтех“. На 7 октомври 2019 г. БАКБ сключи с БТК договор за придобиване на притежаваните от телекомуникационната компания 50% от капитала на „Пейтех“, като по този начин стана негов 100-процентов едноличен собственик. С реализирането на сделката банката продължава стратегията си за навлизане на пазара на моментални разплащания, известен като „портфейлни услуги“. „Пейтех“ беше създадено в началото на тази година, като съвместна инвестиция на кредитната институция и БТК, като целта е разработване на портфейлни услуги. До момента то работеше по разработването на процеси и избор на технологичен доставчик, както и подготовка за лицензиране като дружество за електронни пари. 

Източник: investor.bg

Пловдивската компания „Томов Девелопмент“ ЕООД е придобила 93,99% от капитала на „Велина“ АД гр. Велинград. Дружеството притежава хотел „Велина“ в балнеокурорта. Продавачи на основните пакети са Юрий Ангелов Ангелов на 48,46% или 741 383 акции и Светослав Юрий Ангелов на 690 000 акции или 45,1%. Сделките са от 30 септември и 2 октомври 2019 г. при цени от 8,35 лв. до 8,4 лв. за акция. Общо двамата продават 93,62% за сумата от 11 977 048 лв. Преди 30 септември 2019 г. е имало сделка едва на 18 юни 2019 г. при цена от само 2,78 лв. за акция. Освен големите сделки в периода от 30 септември 2019 г. до 8 октомври 2019 г. има и сделки за още 15 220 акции в 5 сделки при цена от 8,35 лв. В края на търговската сесия на 8 октомври 2019 г. има оферта купува за 3397 акции при цена от 8,35 лв. Затова делът на „Томов Девелопмент“ ЕООД е достигнал дори 94,55%. По закон трябва да бъде отправено търгово предложение или купувачът да продаде част от акциите си. Едноличен собственик на „Томов Девелопмент“ ЕООД е Христо Томов Томов. „Велина“ АД отчита консолидирана загуба от 87 хил. лв. за първото полугодие на 2019 г., спрямо минус 82 хил. лв. за същия период на 2018 г. Приходите за полугодието на 2019 г. са 880 хил. лв., спрямо 961 хил. лв. за същия период на миналата година.

Източник: investor.bg

Шест български банки попадат в Топ 100 на най-големите финансови институции в Централна и Източна Европа. Класацията е съставена от рейтинговата агенция РИА Рейтинг по поръчка на водещия руски финансов сайт Прайм. Българските банки, които са включени в престижната класация, са: УниКредит Булбанк – 42-ро място; Банка ДСК – 57-о място, Обединена българска банка – 69-о място, Първа инвестиционна банка – 76-о място, Пощенска банка – 88-о място и Райфайзенбанк България на 91-во място. Родните банки подобряват своите позиции спрямо класацията от 2018 г. Най-голям скок има при ОББ с цели 27 позиции нагоре. Тя е показала най-добрата динамика сред Топ 100 през 2018 г. Нейните активи са нараснали с 46% до 6,6 милиарда долара. Около 90% от приръстът на активи на тази банка се обяснява с обединението й с друга българска банка – Сибанк. Значително подобряват своите позиции в рейтинга ДСК и Първа инвестиционна банка, първата се изкачва с 10 места нагоре, а втората – с 6 места.

Източник: economic.bg

Подписани са три договора за доставка на екологични транспортни средства за София с цел подобряване качеството на атмосферния въздух в общината. Общият размер на инвестициите е 261,4 млн. лв., като Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 218 млн. лв. С изпълнението на трите проекта ще бъдат доставени общо 137 електрически превозни средства за обществения транспорт за Столичната община. Очаква се с използването на съвременния екологичен градски транспорт количеството фини прахови частици да намалее с 4,81 тона годишно. Дейностите по първия проект предвиждат доставка на 25 нови нископодови съчленени трамваи, които ще се експлоатират от „Столичен Електротранспорт” ЕАД по съществуващи трамвайни линии с номера 4, 5 и 18. По втория договор със „Столичен Електротранспорт” ЕАД ще бъдат закупени 30 нови нископодови съчленени тролейбуси, които ще заменят амортизирани превозни средства. По проекта ще бъдат доставени също 30 нови електробуси. Третият проект предвижда доставка на 52 нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях. Проектът ще се изпълнява на територията на Столична община, като закупените електробуси ще се експлоатират от „Столичен автотранспорт" ЕАД по съществуващи автобусни линии и по новооткрити линии с довеждаща функция към системата на метрото и трамвайната мрежа.

Източник: Фирмена информация

797 млн. лв. отпуска правителството на регионалното министерство за пътя Видин-Ботевград. Така може реално да стартира изграждането на отсечката между Видин и Ружинци, дълга 54 км. В началото на септември 2019 г. за отсечката Мездра-Ботевград са дадени 420 млн. лв. И двете трасета трябва да са готови до 2022 г. Пътят Видин-Ботевград е дълъг 167 км и е приоритетен проект, тъй като с модернизацията на трасето от Дунав мост 2 ще се осигури бърза и удобна връзка между “Хемус”, “Тракия” и “Струма”. Проектът трябва да бъде завършен през 2023 г., а общата му стойност е над 1,5 млрд. лв. Отсечката Видин-Ружинци в по-голямата си част ще бъде с габарити на магистрала с две ленти за движение в посока и аварийна лента. Отсечката е разделена на три участъка. Преди няколко седмици бе избран изпълнител за лота между Видин и пътен възел “Макреш”, дълъг 30 км. Победител е обединение с участници “Нивел строй”, “ПСТ Груп”, “Пътинженеринг – М”“ПСТ Видин” и “ПСТ София”. Тяхната оферта е 298 млн. лв. Другите два участъка са от Макреш до село Бела, който е 13,6 км, и оттам до Ружинци - 11 км. Там предстои да се класират подадените оферти. “Геострой” и “Пътстрой 92” ще разширяват 20 км между Мездра и Ботевград срещу 133 млн. лв. без ДДС. Решението обаче е обжалвано пред КЗК от “Трейс Груп холд”. За друг участък от 13 км след Мездра има подписан договор за 222,4 млн. лв. с “Обединение “МБ Лот 2 - 2019”.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Възможни са затруднения при транспортирането на българска продукция в Ирак

Синдикатите и работодателите в ЕС искат амбициозна индустриална стратегия на ЕС

Относно ЗИД на ЗКПО, сигн. № 902-01-52, внесен от МС на 09.10.2019 г.


Предстоящи събития

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)

11 октомври: Втори регионален форум за социално предприемачество - Варна

16-17 октомври: Участие на Радосвет Радев в заседания на секции TEN и ECO на ЕИСК

18 октомври: „Leading HR Transformation“

2 - 19.10. 2019 г.: Включете се в безплатни практически обучения за онлайн търговия в Пловдив, Хасково, Ямбол, Монтана, Ловеч и Габрово

22 октомври: Дискусия „Проблеми на информационната сигурност“

22 октомври: Robotics Strategy Forum 2019

28-31 октомври: Бързи интервюта срещат топ работодатели с квалифицирани кадри в София, Пловдив и Варна

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейският съюз може да отложи предстоящия Brexit до лятото, поправяйки път за евентуален втори референдум. По закон премиерът на Великобритания Борис Джонсън трябва да поиска удължаване на процедурата по излизаето на Обединеното кралство от Европейския съюз след 31 октомври, ако не успее да постигне споразумение с ЕС. След като стана ясно, че преговорите между Лондон и Брюксел са на ръба на провала, в столицата на Европейския съюз вече започнаха да мислят с колко време да се удължи срока за Brexit. Според законодателството, прието от парламента на Обединеното кралство миналия месец, министър-председателят трябва да търси удължаване най-малко до 31 януари 2020 г. Въпреки това лидерите на ЕС се притесняват, че няма да има време за сформиране на ново правителство, което да реши каква ще е съдбата на Великобритания. Притеснението идва от факта, че се смята, че по-късно тази година може да има евентуални избори.

Източник: Guardian

Америка

Twitter "по невнимание" използва телефонни номера и имейл адреси на своите потребители, предоставени за целите на сигурността на акаунта, за насочване на реклами, съобщи компанията. През юли Федералната търговска комисия (FTC) заяви, че Facebook е нарушил закона с подобна практика. FTC глоби Facebook 5 млрд. долара за това и други случаи, в които компянията е злоупотребявала с потребителски данни. От потребителите на Twitter се иска да предоставят информация като телефонен номер, за да помогнат да защитят акаунта си чрез услуги като двуфакторно удостоверяване. "Не можем да кажем със сигурност колко хора са били засегнати, но в стремежа си да бъдем прозрачни, искахме да направим всичко ясно", каза компанията. Лични данни не са били споделяни навън. Наскоро телефонните номера, предоставени на Twitter с цел двуфакторно удостоверяване, също бяха посочени като уязвимост.

Източник: CNN

Азия

Проектът за изменение на китайския закон за статистиката ще направи представителите на администрацията пряко отговорни за точността на данните, като ще бъде увеличен и тавана на глобите за компании, които съобщават невярна информация. Проектът за изменение е публикуван от Националното бюро по статистика във вторник на своя сайт, като от институцията призоват за обратна връзка по промените до 9 ноември. Ако законът бъде приет, то това ще означава, че статистическите агенции на ниво окръг и по-нагоре ще трябва да създадат механизъм за отчетност, за да се предотврати фалшифицирането на данни, а отговорните и техните шефове да бъдат наказани. Предвижда се също така и да бъдат вдигнати глобите за компании, които съобщават неточни или непълни данни от 200 хил. юана (заложени в действащия закон) на 500 хил. юана (70 хил. долара). Напоследък има много случаи на компании, които подават неверни финансови отчети, а в редица провинции е установено, че се представят завишени данни или се укрива информация.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
09.10.2019
Dow Jones Industrial
26 346.01 (181.97)
Nasdaq Composite
7 903.74 (79.96)
Стокови борси
09.10.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)52.50
Heating oil ($US/gal.)1.9200
Natural gas ($US/mmbtu)2.2400
Unleaded gas ($US/gal.)1.5800
Gold ($US/Troy Oz.)1 513.60
Silver ($US/Troy Oz.)17.86
Platinum ($US/Troy Oz.)895.90
Hogs (cents/lb.)69.48
Live cattle (cents/lb.)111.18

       Опознай България

„Цари Мали град“

Културно-исторически комплекс „Цари Мали град“ се намира в село Белчин, община Самоков. Включва няколко обекта – средновековната църква „Света Петка“, етнографския комплекс в село Белчин и 300 метра по-нагоре късноантичната крепост Цари Мали Град. Провокирани от неспирния иманярски интерес към хълма Св.Спас над село Белчи и сигналите за унищожаването на исторически паметници през 2007 г. започват археологическите проучвания на местността. При разкопките на хълма „Св. Спас“ е установено, че изграждането на крепостта е започнало по време на управлението на император Валент (364-378 г.). Мястото на крепостта е избрано преднамерено и е съобразено с възможността за наблюдение на котловината и защита на нейната западна част. По време на археологическите проучвания са установени 5 фази на обитаване на хълма, което говори за неговата значимост и устойчивост като стратегически и културен раннохристиянски център в орбитата на големите градски центрове от античността-Сердика, Пауталия и Германея. На хълма "Св. Спас" е разкрит християнски култов комплекс. Той е разположен непосредствено северно от портата на крепостта. На това място почти до ден днешен белчинци празнуват Спасовден. До 60-те г. на ХХ в. тук е имало оброчен кръст, поставен под вековен дъб. Фуникуляр (релсово съоръжение) и много добре поддържана екопътека отвеждат до крепостта Цари Мали град. (Източник: www.carimaligrad.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.10.2019
Българска версия: 29981, Английска версия: 2903

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999