Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 10 ноември 2022 г., брой 5818
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(10.11.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22826
USD   1.94823
CHF   1.97959
EUR/USD   1.0039*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0.59%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 

Как BI инструментите помагат на сектор „Търговия на едро“ във времена на криза
Сектор №1 по оборот през последните 10 години.
Как се задържат и подобряват такива бизнес резултати?
Най-важните ключови показатели за сектора.
И един пример за милиони.
Научете повече >>

 


Общи събрания днес
  Картал АД - Габрово
Трансстрой - Русе АД - Русе
Уотърсий България ЕАД - София
Юниорден - Дентален център АД - София
Юниордент 2000 АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В края на третото тримесечие (септември 2022 г.) броят на депозитите на сектор Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), е 8,852 милиона, като намалява на годишна база с 2,9% и с 0,3% спрямо второто тримесечие, посочват от БНБ. Размерът на потребителските депозити в банките нараства със 7,3% на годишна и с 2,3% на тримесечна база, достигайки 67,640 млрд. лева. Банковите потребителски депозити за над 1 млн. лева са 1142 броя, като общият им размер е бил за 3,163 млрд. лева. Така милионерите, според техните банкови депозити, са нараснали с 99 спрямо година по-рано и със 100 спрямо второто тримесечие на тази година.

Източник: БНР

Средният осигурителен доход за страната за септември 2022 г. е 1335,40 лева, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.10.2021 г. до 30.09.2022 г. е 1253,37 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през октомври 2022 г. През август средният осигурителен доход беше 1297,11 лв., а средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.09.2021 г. до 31.08.2022 г. - 1238,96 лв.

Източник: Труд

Дружества
Строителство и ремонт на плавателни съдове
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   МТГ-Делфин АД - Варна   10 995  
  2   Хелленика ООД - Варна   8 376  
  3   Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна   4 882  
  4   Ула ООД - Варна   3 273  
  5   Алпин 5 ЕООД - Бургас   2 828  
  6   Ню Проджект ООД - Варна   1 639  
  7   Маяк - К ООД - Бургас   575  
  8   Гал-ИВ ЕООД - Варна   492  
  9   Варна Шип Сървис ЕООД - Варна   360  
  10   Тринити Меритайм Сървисез ЕООД - Варна   238  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 09.11.2022
  Обща стойност (BGN): 12 136 084.40  
Брой търгувани компании: 44
Premium 42 968.35
Standard 8 263 210.85
АДСИЦ 3 814 258.30
BEAM - Акции: 15 646.90
BaSE - Акции: 1 750 915.02
Най-голяма промяна в цените
Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна -11.95 %
Холдинг Света София АД - София 9.25 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ е обявила мегапоръчка за закупуване на дизелово гориво. Поръчката е с прогнозна стойност 225 млн. лв. и е обявена на 31 октомври, т.г. Поръчката ще се реализира на борсата и следва да бъдат доставени 76 382 тона дизелово гориво в 12-месечен срок. Вероятно става въпрос за обновяване и донатрупване на горива, като това е втората голяма поръчка за доставка на дизелово гориво за резерва в рамките на тази година. Предната бе с прогнозна стойност 70 млн. лв., като по нея договор бе сключен с фирма „Бент ойл“ АД. През 2021 г. имаше поръчка отново за доставка на дизелово гориво с прогнозна стойност 104,3 млн. лв., като за изпълнители по нея бяха избрани „Бент ойл“ и „Петрол енерджи“. Дълги години монопол по тези доставки имаше „ЛУКойл България“, като компанията изведнъж спря да доставя горива за резерва.

Източник: Сега

Новорегистрирана компания „МФГ Инвест" ЕАД на собствениците на „Бяла карта“ и Easy Credit е петият кандидат за първично публично предлагане на акции (IPO) на пазара за растеж BEAM на Българската фондова борса (БФБ). „МФГ Инвест" ЕАД ще предложи на инвеститорите 1 775 200 бр. обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, всяка с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3,38 лева. Дружеството търси от инвеститорите малко над 6 млн. лева. Съветник по емисията е ИП „БенчМарк Финанс“ АД. „МФГ Инвест“ обединява група ангели инвеститори, които предлагат финансиране на стартиращи компании в идейна фаза и с потенциал да намерят рисково финансиране.

Източник: investor.bg

Софийската компания "Консул" започна разширение на производствената, складовата и административната част на пловдивската си фабрика за майонеза "Краси". Инвестицията е 6 млн. лв. собствени средства, като новата база ще е разположена в съседен имот на сега действащото предприятие в широкия център на Пловдив и ще прибави още 5169 кв. м разгъната застроена площ. Предвидено е изграждането и монтажът на машините и съоръженията да завършат до края на 2023 г. Компанията "Краси" е лидер на пазара на майонеза в страната, а освен това се продава и в Испания, Великобритания, Гърция, Кипър, Германия и САЩ. Местните й конкуренти са "Олинеза" и "Дерони". Днес във фирмата заетите са над 160. Общите приходи на софийската компания "Консул" за 2021 г. са 23.7 млн. лв. (6% ръст спрямо 2020), а печалбата 544 хил. лв. (2.583 млн. лв. за 2020). Другият бизнес на Консулов е с минерална вода и е през БК "Хисар".

Източник: Капитал

"ЕСКО България" ЕООД е новото име на ЕСКО компанията на ЧЕЗ в България, след като тя беше купена от "Синтетика" АД. Дружеството е създадено през 2017 г. като част от групата на ЧЕЗ в България, за да предоставя енергийни услуги в областта на възобновяемите енергийни източници, отоплението, вентилацията, климатизацията, осветлението и индустриалните системи. До момента дружеството е реализирало над 130 проекта, от които 84 са насочени към повишаване на енергийната ефективност. Изградени или в процес на изграждане са фотоволтаични централи са с обща мощност над 50 МWp. "Синтетика" АД е българско холдингово дружество, което оперира в няколко сектора чрез своите дъщерни предприятия - управление на недвижими имоти в областта на хотелиерството (чрез "Еврохотелс" АД); производство и търговия на гъвкави опаковки (чрез участието си в дружеството "Пластхим-Т" АД); производство на хемодиализни и медицински продукти (чрез "Етропал" АД).

Източник: Банкеръ

Най-голямата мрежа от зарядни станции за електрически автомобили в региона Eldrive и ПроКредит Банк сключиха партньорство в подкрепа на електромобилността у нас. Банката осигурява сигурност и достъпност на собствениците на електромобили с още 20 зарядни станции в мрежата на Eldrive. Зарядните станции от първия етап на партньорството между Eldrive и ПроКредит Банк, са разположени на ключови локации в София (10 зарядни точки), Пловдив (6 зарядни точки), Варна и Бургас (по две зарядни точки във всеки град). ПроКредит Банк вече изгради над 70 зарядни станции, като не спира да разширява мрежата от зарядна инфраструктура за елекромобили. Eldrive е най-големият инсталатор и оператор на зарядна инфраструктура за електрически автомобили на територията на България и региона.

Източник: Стандарт


 

Индикативни дати за провеждане на Пролетния квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието -

от 6 март до 7 април 2023 г. в гр.София

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90,

 


       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в "Българската коледа"!

Европа се нуждае от все повече специалисти в областта на микроелектрониката


Предстоящи събития

До 10 ноември: Студентски конкурс за есе, организиран от Арбитражния съд при БСК

14-21 ноември: Oнлайн панаир „Социални предприемачи”

14 ноември: Двустранни срещи (B2B) по време на MEDICA Healthcare Brokerage Event 2022

16 ноември: Световен ГИС ден

8-9 декември: Курс "Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи"


Актуални дискусии

До 10.11.2022: Финанси и данъчна политика: Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет, ЗБ на ДОО и на ЗБ на НЗОК РБ

До 10.11.2022: Финанси и данъчна политика: въвеждане на еврото в РБ

До 11.11.2022: Енергетика: промени в Закона за енергетиката

До 11.11.2022: Наука и технологии: ЗИД на Закона за електронното управление

До 11.11.2022: Регионална политика: промени в ЗУТБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 

 

Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия предложи да бъде дадено повече време на страните от Европейския съюз с най-големи дългове, за да ги намалят.Предложението е опит за реформа на единните бюджетни правила на Евросъюза, отбелязва агенцията. Съгласно новите правила, които биха могли да започнат да се прилагат от 2024 г., всяка страна членка на ЕС пак ще бъде длъжна да намали дълга си до поне 60 процента от брутния си вътрешен продукт и да снижи бюджетния си дефицит до поне 3 на сто от своя БВП. Предлага се обаче да бъдат въведени "индивидуални планове" за отделните държави. Те ще позволят на страните с прекомерни дългове да разполагат с повече време, за да спазят единните бюджетни правила на ЕС. Ще бъдат вземани предвид и необходимите инвестиции, които държавите правят, например за предотвратяване на негативните климатични изменение или за прилагането на реформи. На задлъжнелите страни първоначално биха били дадени 4 години, за да "изведат изпълнението на бюджетите си на пътя на устойчивото развитие". Ще бъде предвидена възможност този срок да бъде удължен с 3 години.Целта на актуализираните бюджетни правила е да бъде избегната ситуацията на прекомерни икономически ограничения, които създават риск за икономиките на някои страни от ЕС в дългосрочен план. Министрите на финансите от Евросъюза трябва да обсъдят предложенията на ЕК на следващото си заседание през декември, преди да бъдат предприети последващи правни стъпки за прилагането им.

Източник: 24 часа

Америка

Приходите от износа на селскостопанска продукция и храни от САЩ са нараснали с 14% през финансовата 2022-ра година, приключила на 30 септември, спрямо предходната до рекордните 196,4 милиарда долара. Това отчитат данни на министерството на търговията на страната. Китай остава основен клиент за американската селскостопанска продукция, закупувайки стоки за рекордните 36,4 млрд. долара. Канада е втора с внос за 28,3 млрд. долара, а Мексико е на трето място с 28 млрд. долара, като и при двете съседки на САЩ се отчита ръст от около 4 млрд. долара спрямо предишната финансова година. Трите най-големи клиенти осигуряват 47% от приходите от износа на селскостопанска продукция и храни от САЩ. По отношение на продуктите приходите от износа на соя са скочили с 26% до 33,3 млрд. долара, доставките на пшеница за чужбина са нараснали с 15% до 8,3 млрд. долара, а на царевица - с 12%. Най-голям е процентният ръст при износа на памук - с 41%, до 9 млрд. долара. Голямо е повишението на приходите и при млечните продукти, червеното месо, и етанола, но при ориза е отчетен спад от 10%, е при тютюна - с 27%. Вносът на селскостопанска продукция и храни в САЩ също е скочил - с 19% до 194 млрд. долара, оставяйки скромно външнотърговско салдо за сектора от 2,4 млрд. долара при 8,4 млрд. долара през предишната финансова година. Основна част от внасяните продукти са плодове, зеленчуци, ядки, вино, бира, дестилирани спиртни напитки, подсладители и тропически продукти като кафе и какао. От Министерството на селското стопанство на САЩ прогнозират поредна успешна финансова година за износа и през настоящата, започнала на 1 октомври, като прогнозите са за износ на стоки за 193,5 млрд. долара. Очаква се износът на соя да нарасне до 35,2 млн. долара, а на градинарски продукти - до 39,5 млрд. долара, но спад при при приходите от памука, говеждото месо и соргото.

Източник: money.bg

Азия

Китайските цени на производител са намалели през октомври за първи път от декември 2020 г., а потребителската инфлация се е забавила, следствие на колебливото вътрешно търсене, породено от строгите пандемични ограничения, докато спадът в имотния сектор и рисковете от глобална рецесия продължава да засяга китайската икономика. Индексът на цените на производител (PPI) е спаднал с 1,3 на сто на годишна основа, противно на записания ръст с 0,9 на сто месец по-рано. Икономисти очакваха ценовия индекс да намалее дори повече – с 1,5 на сто. Инфлацията на потребителските цени в страната също се е забавила през октомври, като през септември тя достигна 29-месечен максимум. Основният ценови натиск е останал доста по-умерен, основната инфлация се е повишила само с 0,6 на сто през октомври, запазвайки нивата си спрямо септември. Междувременно потребителските цени в Китай са се повишили с 2,1 на сто през октомври спрямо същия месец на 2021 година. Така китайската инфлацията се приближава до заложената от Пекин цел - от около 3 на сто.

Източник: БТА

 
Индекси на фондови борси
09.11.2022
Dow Jones Industrial
32 513.94 (-646.89)
Nasdaq Composite
10 353.20 (-263.02)
Стокови борси
09.11.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)85.58
Heating oil ($US/gal.)3.6430
Natural gas ($US/mmbtu)6.2980
Unleaded gas ($US/gal.)2.5442
Gold ($US/Troy Oz.)1 709.30
Silver ($US/Troy Oz.)21.09
Platinum ($US/Troy Oz.)997.20
Hogs (cents/lb.)85.28
Live cattle (cents/lb.)151.63

       Опознай България

Крушуна

Село Крушуна се намира на около 20 километра югозападно от гр. Левски. Районът е изключително живописен и привлекателен както за обикновени туристи, така и за катерачи и любители на пещери. Водопадите и пещерите де намират на 2-3 километра от селото. Крушунските водопади са едни от най-красивите в България. Характерна за тях е специфична растителност, избуяла под падащата вода. В близост до пещера Водопада над каскадата от водопади има скален венец с височина, варираща от 8м. до около 40 м. Общата дължина на масива е от около 200 м. Преди няколко години е изградена екопътека, която прави разходката много приятна и лесна и води до Деветашкото плато. Местните хора разказват, че някога, по време на патриарх Евтимий, отшелници от Търновската книжовна школа, са обитавали пещерите.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.11.2022
Българска версия: 30456, Английска версия: 3063

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999