Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 08 ноември 2022 г., брой 5816
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(08.11.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.24460
USD   1.95720
CHF   1.98079
EUR/USD   0.9993*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0.59%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 

Как BI инструментите помагат на сектор „Търговия на едро“ във времена на криза
Сектор №1 по оборот през последните 10 години.
Как се задържат и подобряват такива бизнес резултати?
Най-важните ключови показатели за сектора.
И един пример за милиони.
Научете повече >>

 


Финансови новини

Спрямо края на юни 2022 г. брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 3.0 млрд. лв. (3.7%) до 84.0 млрд. лв., а вземанията от кредитни институции нарастват със 199 млн. лв. (2.2%) до 9.0 млрд. лв. За същия тримесечен период кредитите за домакинства отбелязват прираст с 1.3 млрд. лв. (4.2%), тези за нефинансови предприятия - с 1.2 млрд. лв. (2.7%), а за други финансови предприятия - с 459 млн. лв. (8.2%). Нарастват също и кредитите за сектор държавно управление - с 68 млн. лв. (7.7%). Печалбата на банковата система е 1.5 млрд. лв., или с 408 млн. лв. (37.4%) повече спрямо реализираната за деветте месеца на 2021 г.

Източник: news.bg

Европейската комисия информира, че е финализирала и дава одобрението са за положителната предварителна оценка на първото плащане, което е в размер на около 2,7 млрд. лева, безвъзмездни средства по Механизма за възстановяване и устойчивост. Българският План за възстановяване и устойчивост е на стойност от 5,7 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства. Плащанията се основават на резултатите и зависят от изпълнението от страна на държавите членки на инвестициите и реформите, очертани в съответните им планове за възстановяване и устойчивост.

Източник: Банкеръ

Дружества
Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Атоменергоремонт АД - Козлодуй   55 540  
  2   Милара интернешънъл ООД - Пловдив   45 024  
  3   Мехатроника АД - Габрово   12 695  
  4   Редко ООД - София   11 154  
  5   Киттнер Анлаген Унд Машиненбау ЕООД - Калояново   11 081  
  6   Войнишки ООД - Благоевград   10 539  
  7   Партнер-ЖСП ЕООД - Девня   9 257  
  8   Римакем ЕООД - Девня   9 247  
  9   Астроида ООД - Панагюрище   8 664  
  10   Химремонтстрой АД - София   8 454  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 07.11.2022
  Обща стойност (BGN): 569 429.91  
Брой търгувани компании: 38
Premium 20 903.21
Standard 361 821.80
АДСИЦ 77 226.67
Облигации 76 558.68
BEAM - Акции: 32 919.55
BaSE - Акции: 1 803 925.16
Най-голяма промяна в цените
Топливо АД - София 7.00 %
Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София -4.76 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

 

Германска компания „Профайн Енерджи ГмбХ“ заяви пред българското министерството на икономиката и индустрията интерес към инвестиция от над 1 млрд. евро в региона на Северозападна България. Това би била най-голямата еднократна инвестиция, правена в историята на българската икономика. „Профайн Енерджи ГмбХ“ е съвместна компания на „Profine Group“, Германия и „Wirth Group“, Германия. Те имат инвестиционни интереси в областта на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Понастоящем е в ход учредяването по българското законодателство на дъщерно дружество на германската компания. Целта му е разработването и последваща реализация на фотоволтаични централи в България. 

Източник: economy.bg

SeedBlink - платформата за съвместни инвестиции в европейски стартъпи, получи лиценз от румънския орган за финансов надзор (ASF) като доставчик на услуги за групово финансиране съгласно ECSPR (Регламент относно европейските доставчици на услуги за групово финансиране на предприятия), за да следва европейската си стратегия. Чрез тази платформа Dronamics и Alcatraz AI набраха средства през изминалата година, По този начин SeedBlink става първата платформа за алтернативни съвместни инвестиции в Централна и Източна Европа, която получава разрешение съгласно новия регламент.

Източник: Банкеръ

"Пътна инфраструктура" (АПИ) е подписала договора за строителството на първия участък на магистралата "Русе - Велико Търново" на 18 октомври 2022 г. Става въпрос за участъка Русе - Бяла с дължина 40.2 км. Той ще се строи от обединението ДЗЗД "ХЕМУС-16320", в което участват "Инфра Експерт" АД, "Автомагистрали - Черно море" АД, "Пътинженерингстрой-Т" ЕАД и "Трансконсулт-22" ЕООД. Договорът е за 876 525 100,64 лв. без ДДС (21.8 млн. лв./км), докато прогнозната стойност на поръчката беше 536 391 000 лв. без ДДС. Договорът е подписан без банкова гаранция за изпълнение, а със застраховка в "ДаллБогг:Живот и здраве", като полицата е за 5% от договорната цена без ДДС, което е над 41.7 млн. лв.

Източник: mediapool.bg

Oбезболяващи тампони с канабиноидни вещества на Daye вече се произвеждат в кв. Илиянци в гр. София и се продават най-вече във Великобритания, благодарение на привлечената наскоро инвестиция от 11.5 млн. долара. Средствата са от британския инвестиционен фонд Hambro Perks, като и от международния MassMutual Ventures и канадския Cross Border Impact Ventures. Това е втората инвестиция в Daye, която през 2019 г. получава сийд финансиране от 5.5 млн. долара. Общият екип на фирмата, която е регистрирана в Англия, но вече притежава и българско дъщерно дружество "Тампонени иновации", е над 45 човека.

Източник: Капитал

Продажбите на фармацевтичната компания „Софарма“ частично се възстановяват през октомври след спада през август и септември. През октомври общият ръст на продажбите на фармацевтичната компания в сравнение с октомври 2021 г. достига 30%. Ръстът се определя изцяло от износа, който се увеличава с 58% за месеца на годишна база. Вътрешните продажби спадат с 13%. За периода януари-октомври продажбите на „Софарма“ нарастват с 19%, като ръстът на вътрешния пазар достига 12%, а на износа – 23%.

Източник: investor.bg


 

Индикативни дати за провеждане на Пролетния квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието -

от 6 март до 7 април 2023 г. в гр.София

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90,

 


       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Бизнесът и синдикатите в нови спорове за минималната заплата

BUSINESSEUROPE: Необходими са действия сега, за да се избегне по-нататъшно изтичане на инвестиции поради нарастващите разходи


Предстоящи събития

8-9 ноември: Заключителна конференция по проект EDIGISTARS

До 10 ноември: Студентски конкурс за есе, организиран от Арбитражния съд при БСК

14 ноември: Двустранни срещи (B2B) по време на MEDICA Healthcare Brokerage Event 2022

16 ноември: Световен ГИС ден

22-23 ноември: Двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional & Health Ingredients Expo Amsterdam


Актуални дискусии

До 10.11.2022: Финанси и данъчна политика: Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет, ЗБ на ДОО и на ЗБ на НЗОК РБ

До 10.11.2022: Финанси и данъчна политика: въвеждане на еврото в РБ

До 11.11.2022: Енергетика: промени в Закона за енергетиката

До 11.11.2022: Наука и технологии: ЗИД на Закона за електронното управление

До 11.11.2022: Туризъм: ЗИД на на Закона за обществените поръчкиБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 

 

Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

SeedBlink - платформата за съвместни инвестиции в европейски стартъпи, получи лиценз от румънския орган за финансов надзор (ASF) като доставчик на услуги за групово финансиране съгласно ECSPR (Регламент относно европейските доставчици на услуги за групово финансиране на предприятия). SeedBlink става първата платформа за алтернативни съвместни инвестиции в Централна и Източна Европа, която получава разрешение съгласно новия регламент. На европейско ниво само 4 други платформи са получили този лиценз от местни юрисдикции, като те оперират основно в Западна Европа: Испания, Латвия, Нидерландия и Франция.  Съгласно ECSPR лицензираната платформа трябва да спазва няколко мерки за защита на инвеститорите. Една от тях е листът с ключова информация за инвестициите (KIIS), който всеки стартъп трябва да изготви за всяко предложение за групово финансиране. Той трябва да включва рисковете на инвестицията и се фокусира върху важна информация за собствениците на проекта, правата и таксите на инвеститорите, както и видовете предлагани инструменти.  Съгласно регламента доставчиците на групово финансиране имат право да създадат вторичен пазар, на който инвеститорите да препродават своите групово финансирани инвестиции чрез информационни табла, на които купувачите и продавачите могат да се намират взаимно.  SeedBlink е специализирана платформа за технологични инвестиции, която работи от 2020 г., която дава възможност на частни инвеститори да инвестират във водещи европейски стартъпи и скейлъпи заедно с утвърдени институционални инвеститори. През тази година SeedBlink консолидира инфраструктурата си и разшири присъствието си в Централна и Източна Европа и Бенелюкс. Платформата вече е мобилизирала над 145 млн. евро инвестиции в стартиращи предприятия, привлякла е над 63 000 индивидуални инвеститори от 73 държави и има портфолио от 255 финансирани европейски компании, включително свързаните с България Dronamics и Alcatraz AI.

Източник: Банкеръ

Америка

Канадското правителство нареди на три китайски групи да продадат дяловете си в местни минни компании, добиващи критични минерали. Това се случва след като министърът на индустрията Франсоа-Филип Шампан е провел преглед на отбраната и разузнаването, който показва, че инвестициите представляват заплаха за националната сигурност. Критичните минерали и метали, като литий, кадмий, никел и кобалт, са основни компоненти за производството в редица сектори - от вятърни турбини и електрически автомобили до лаптопи, слънчеви панели и акумулаторни батерии. Китай е доминиращият играч в рафинирането и преработката на критични минерали, както и във веригата за доставка на компоненти за батерии. Трите фирми, на които е наредено да продадат своите инвестиции, са Sinomine Rare Metals Resources, Chengze Lithium International и Zangge Mining Investment. Първите две компании са базирани в Хонконг, а Zangge е с централа в Ченджу. Решението на канадското правителство задължава Sinomine Rare Metals Resources да продаде инвестицията си в базираната във Ванкувър Power Metals Corp. Компанията в момента има няколко проекта за проучване на литий, цезий и тантал в северната част на Онтарио. От Chengze Lithium International се изисква да се откаже от интересите си в Lithium Chile - компания с централа в Калгари с повече от дузина литиеви проекти в Чили. На Zangge Mining Investment е наредено да продаде инвестицията си в Ultra Lithium, базирана във Ванкувър фирма за развитие на ресурси с проекти за литий и злато както в Канада, така и в Аржентина. Канада и САЩ са идентифицирали десетки минерали и метали, които смятат за съществени за бъдещия си икономически успех. Те посочват нестабилността, създадена от зависимостта на Европа от Русия за петрол и газ след руската инвазия в Украйна, и нарастващото напрежение с Китай като причини да се гарантира, че веригите за доставки остават предимно в ръцете на приятели и съюзници.

Азия

Консорциум, ръководен от инвестиционния фонд Japan Industrial Partners (JIP), предложи 2,2 трилиона йени, или около 15 млрд. долара, за да закупи японската технологична компания Toshiba Corporation. По-голямата част от средствата, или около 1 трилион йени, ще бъдат предоставени от няколко японски компании, докато JIP ще допринесе със 100 милиарда йени. Специална комисия, сформирана от Toshiba по-рано тази година, сега ще разгледа офертата въз основа на текущата цена на акциите на конгломерата. JIP търси да получи зелена светлина от Toshiba, за да може да получи ангажименти за заем до края на месеца, за да финализира придобиването, съобщава още новинарската агенция Nikkei Asia.

Източник: 24 часа

 
Индекси на фондови борси
07.11.2022
Dow Jones Industrial
32 827.00 (423.78)
Nasdaq Composite
10 564.50 (89.27)
Стокови борси
07.11.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)91.97
Heating oil ($US/gal.)3.7818
Natural gas ($US/mmbtu)7.0700
Unleaded gas ($US/gal.)2.6642
Gold ($US/Troy Oz.)1 677.90
Silver ($US/Troy Oz.)20.87
Platinum ($US/Troy Oz.)992.00
Hogs (cents/lb.)86.90
Live cattle (cents/lb.)153.03

       Опознай България

Архангеловден (свети Архангел Михаил)

На 8 ноември православната църква чества Събор на свети Архангел Михаил. Това е вторият по значимост есенен празник на Българската православна църква, след Димитровден. В народната представа Архангел Михаил е водач на небесните сили и се бори против тъмните духове на земята. Той символизира тържеството на доброто, на светлината, на справедливостта. В християнската иконографска традиция Архангел Михаил се изобразява или с окървавен нож в ръце (с който вади душите на умиращите), или държащ везни, с които измерва човешките грехове. Затова народът го нарича “вадидушник” или “душевадник”. Той отвежда изтръгнатата от тленното тяло душа в отвъдния свят, където заедно със своя събрат св. Петър я отправя в райската градина или във врящия казан на ада, според това дали е праведна или греховна. В българската народна традиция Архангеловден се свързва с почитта към мъртвите и душата на човека. Съботният ден преди празника е Голямата задушница. Наричат я още войнишка, защото тогава се отдава почит на всички загинали във войните.
На Архангеловден празнуват всички с името Михаил, Михаела, Ангел и Рангел.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 08.11.2022
Българска версия: 30455, Английска версия: 3063

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999