Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Професионален празник на българската полиция

На днешната дата се чества създаването на българската полиция и професионалният празник на Национална служба Полиция (НСП). Българската полиция е създадена непосредствено след Освобождението. С указ номер 1 от 5 юли 1879 година княз Александър Батенберг назначава първото правителство с министър-председател Тодор Бурмов. В неговата структура влиза Министерството на вътрешните дела (МВД), към което се изграждат 6 отделения. Едно от тях е административно-полицейското. На 12 декември 1889 година влиза в сила първият Закон за полицията, който с известни промени просъществува 36 години. От 8 ноември 1925 година започва да се празнува Архангеловден, като патронен празник на българската полиция.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 13.08.2020
Българска версия: 29996, Английска версия: 2885

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.