Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 02 ноември 2022 г., брой 5811
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(02.11.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27269
USD   1.96625
CHF   1.97999
EUR/USD   0.9947*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0.59%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 


Общи събрания днес
  Изавал АД - София
КЦМ АД - Пловдив
Тунджа турист 2004 АД - Ямбол
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за ноември 2022 г. в размер на 123,01 лв. за мгвтч без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е най-ниската цена от март месец насам.На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. За предходния месец октомври утвърдената от регулатора цена беше 233,36 лв. за мвтч, което означава, че за ноември природният газ поевтинява с 47%.

Източник: 24 часа

Общите месечни приходи, които Агенция „Митници“ отчита през септември, са в размер на 1.22 млрд. лева и превишават паричните постъпления от същия месец на миналата календарна година с 201.4 млн. лева или 19.8 процента. Най-значим е отчетеният ръст на ДДС при внос и мита. За деветте месеца от началото на годината Агенция „Митници” е събрала приходи от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби в размер на 9.98 млрд. лева. Постъпленията са нараснали с 2.21 млрд. лева или 28.5% спрямо същия период на миналата година.

Източник: Банкеръ

Дружества
Добив на трошен камък, чакъл и пясък
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Инертни материали - Ямбол АД - Ямбол   2 635  
  2   Холсим Кариерни материали АД - София   2 210  
  3   Минерал 2000 ЕООД - София   1 538  
  4   Поларис 8 ООД - Варна   1 517  
  5   Холсим Кариерни материали Пловдив АД - Пловдив   1 493  
  6   Андела АД - Бургас   862  
  7   Евро Кварц - МВ ООД - Плевен   713  
  8   Инермат АД - Стара Загора   678  
  9   Имерис Минералс България АД - Кърджали   411  
  10   Дунавски драгажен флот АД - Русе   340  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 01.11.2022
  Обща стойност (BGN): 495 190.32  
Брой търгувани компании: 37
Premium 31 523.01
Standard 375 851.47
АДСИЦ 13 266.63
BEAM - Акции: 74 549.22
BaSE - Акции: 83 153.80
Най-голяма промяна в цените
Емка АД - Севлиево 5.71 %
Българска фондова борса АД - София -3.31 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

 

Компанията за търговия и инсталиране на фотоволтаични модули „АмонРа Енерджи“ АД планира да се листне на пазар BEAM на Българската фондова борса (БФБ). Компанията ще предложи 1 259 100 броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 12,4 лева, т.е. компанията търси от инвеститорите сума до малко над 15,6 млн. лева. Това е четвъртото дружество, което ще направи опит да се листне на BEAM тази година.

Източник: investor.bg

От месец успешно работят пет зарядни станции за електромобили във Видин. Инвестицията е изцяло на фирма "Грей Стоун България", която акцентира върху зеления преход на икономиката и мобилност с нисък въглероден отпечатък, коментира Свилен Баев, управител на фирмата. С Община Видин, както и с другите общини в страната, фирмата има сключени договори за наем на местата, където са изградени зарядните станции. Към настоящия момент дружеството има поставени и функциониращи зарядни станции още в Монтана, Берковица, Казанлък и Клисурския манастир, София. До края на годината в различни общини предстои изграждането на още 50-60 зарядни станции, съобщи Баев.

Източник: БТА

Производителят на кабели и кабелни системи "Ховаг" от Търговище ще инвестира 1.5 млн. лв. в разширяване на производствените си мощности в града. Компанията получи сертификат за инвестиции с общинско значение клас "В". С инвестицията дружеството, което е част от швейцарската група Howag, ще разкрие нови 15 работни места. Очаква се изпълнението на проекта да започне през следващата година, а завършването му е планирано за 2025 г., съобщи управителят на "Ховаг" Радка Бонева. "Ховаг" има две производствени площадки в Търговище, а сега планът е втората от тях да бъде разширена. Освен това ще бъде изграден и логистичен възел, което ще позволи на компанията да оптимизира вътрешната си логистика. За целта е предвиден терен от 7 дка, който дружеството ще ползва под наем, уточнява мениджърът.

Източник: Капитал

Приходите от продажби на фармацевтичната компания „Софарма“ за периода януари-септември се увеличават до 166,842 млн. лева в сравнение със 143,01 лева за същия период на 2021 г., което е с 16,66% повече на годишна база. Общите приходи са за 171,665 млн. лева за отчетния период при 146,687 млн. лева за същия период на предходната година, или са със 17% повече. Разходите на фармацевтичната компания се повишават до 143,217 млн. лева към края на септември при 121,827 млн. лева към края на септември 2021 г., или със 17,55% на годишна база. Нетната печалба за деветмесечието възлиза на 25,403 млн. лева при 22,408 млн. лева година по-рано, т.е. с почти 3 млн. лева, или 13,36% повече на годишна база.

Източник: investor.bg

Печалбата на „Централна кооперативна банка“ АД в края на третото тримесечие е в размер на 25.47 млн. лева. В сравнение със същия период на миналата година, тя е с 13.05 на сто по-ниска. Нетният доход от лихви на ЦКБ расте до 89.52 млн. лева при 78.38 милиона година по-рано. Нетният доход от такси и комисионни също се увеличава, но с по-нисък темп – от 36.41 млн. лв. преди година до 39.94 милиона в края на септември тази година. Активите на ЦКБ в края на септември са на стойност 7.61 млрд. лева. Спрямо година по-рано е постигнато увеличение на активите с 6.91 на сто. Спрямо края на второто тримесечие балансовата стойност на активите отбелязват ръст от 146.32 млн. лева.

Източник: Банкеръ


 

Индикативни дати за провеждане на Пролетния квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието -

от 6 март до 7 април 2023 г. в гр.София

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90,

        Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Защо работодатели и синдикати са на различни позиции за доходите и бюджета?

Ст. Попдончев: Удължен бюджет е най-малкото зло

Огромен ръст на внос и износ на стоки

М. Минчева: Социалните партньори имаха ключова роля за присъединяването на България към ЕС

Започва регистрацията за конкурса „Наградите на БАИТ” за 2022 г.


Предстоящи събития

2 ноември: Курс по Английски език за социален диалог 4

До 10 ноември: Студентски конкурс за есе, организиран от Арбитражния съд при БСК

8-9 декември: Курс "Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи"


Актуални дискусии

До 04.11.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

До 07.11.2022: Бизнес среда: Последваща оценка на въздействието на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти

До 07.11.2022: Регионална политика: техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите

До 07.11.2022: Бизнес среда: Последваща оценка на въздействието на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти

До 10.11.2022: Финанси и данъчна политика: Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет, ЗБ на ДОО и на ЗБ на НЗОК РББезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 

 

Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Пенсионната система на Германия няма да бъде финансово жизнеспособна след пет години, ако не бъде реформирана. Това мнение е изразил Райнер Дюлгер, председател на Конфедерацията на германските работодатели, в интервю пред в. "Билд ам Зонтаг", предаде Си Ен Би Си. През 2019 г. прихдите от вноски в пенсионната система на Германия са представлявали около 10,1 на сто от брутния вътрешен продукт на страната, но при запазване на настоящия модел се очаква делът им да достигне 12,2 на сто до 2070 г. Увеличението на германските пенсии, разглеждани като дял от БВП, би било едно от най-резките подобни изменения сред страните от Европейското икономическо пространство, показва Доклада за застаряването на населението за 2021 г., публикуван от Европейската комисия. Недостигът на работна ръка и застаряващото население допринасят за предизвикателствата, пред които е изправена германската пенсионна система. По думите на Дългер възрастта за пенсиониране трябва да бъде обвързана с очакваната продължителност на живота. Въпреки призивите на експерти за предприемане на належащи мерки, миналото лято, докато беше още финансов министър, германският канцлер Офал Шолц отхвърли призивите за повишаване на възрастта за пенсиониране от 67 на 68 години. Тогава той също каза, че "няма реална нужда" от увеличаване на възрастта за пенсиониране.

Америка

Износът на втечнен природен газ от САЩ през октомври е спаднал и остана ограничен поради проблеми с производствената инфраструктура, пише Ройтерс. Производителите са насочили повече пратки към клиенти в Азия. Цените на втечнения природен газ намаляват през последните седмици на фона на запълването на капацитета на газохранилищата в Европа до над 90 процента от проектната им вместимост и поради по-топлата есен, предаде БТА. В Азия обаче обявяването на форсмажор за газовите доставки от страна на държавната енергийна компания "Петронас" (Petronas) в Малайзия принуди потребителите на втечнен природен газ в Япония буквално да се борят за алтернативни доставки, отбелязва Ройтерс. Малайзия е вторият по големина вносител на втечнено синьо гориво в Япония през 2021 г. Общо 88 танкера, натоварени с 6,27 милиона тона втечнен природен газ, са отпътували от пристанища в САЩ, като повечето от тях са се насочили към Европа, показват данните на експертите. Делът на продажбите към клиенти в Азия обаче се увеличава до 24 процента през октомври при 19 на сто през септември, докато към Латинска Америка и Карибите са насочени само няколко доставки.

Източник: 24 часа

Азия

Индия може да намали износа на захар до септември 2023 г. Причината - защита на вътрешните доставки и заради очакванията за по-високо търсене на биогорива, според хора. Това става ясно от източници на Bloomberg. Вторият по големина производител на захар в света може намали квотата за износ на захарните заводи от 11,2 милиона за 2021- 2022 г. до 9 милиона тона. Намаляването на износа може да повлияе на глобалните доставки, след като голямата влага в някои райони на най-големия износител Бразилия забавиха темпото на производство. По-рано Индия планираше дори по-малък износ - от едва 8 милиона тона износ, но сега може да го увеличи, заради прогнози за по-голям вътрешен излишък според източниците. Износът на захар от Индия не беше регулиран, но миналата година страната наложи ограничения, за да осигури достатъчно местно предлагане. Правителството коментира, че ще удължи ограниченията до октомври следващата година. Те обаче няма да важат за за захарта, изнасяна за ЕС и САЩ при определени квоти. Производството на захар в Индия ще достигне 35,5 милиона тона тази година според прогнози на Индийската асоциация на захарните заводи. Страната беше най-големият износител след Бразилия през 2020-2021 г. Индонезия, Бангладеш, Малайзия и Обединените арабски емирства са сред "клиентите" й. Индия е и най-големият потребител на захар в света.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
01.11.2022
Dow Jones Industrial
32 653.20 (-79.75)
Nasdaq Composite
10 890.80 (-97.30)
Стокови борси
01.11.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)88.33
Heating oil ($US/gal.)3.6188
Natural gas ($US/mmbtu)6.1660
Unleaded gas ($US/gal.)2.5914
Gold ($US/Troy Oz.)1 650.10
Silver ($US/Troy Oz.)19.65
Platinum ($US/Troy Oz.)952.00
Hogs (cents/lb.)85.20
Live cattle (cents/lb.)152.03

       Опознай България

Асен Разцветников

Асен Разцветников (псевдоним на Асен Коларов) е български поет, писател и преводач, роден в с. Драганово, Великотърновско на 2 ноември 1897 година. Средно образование получава във Велико Търново, а в Софийския университет завършва славянска филология и право. Продължава образованието си във Виена и Франкфурт на Майн. Работи като юрист и учител. От 1917 г. сътрудничи в пролетарския печат със стихотворения, фейлетони, хумористични разкази и сценки. След т.нар. Септемврийско въстание публикува в сп. "Нов път" и в. "Нов път" като част от "четворката" млади (А. Разцветников, Н. Фурнаджиев, А. Каралийчев, Г. Цанев. Издава стихосбирката "Жертвени клади" (1924), а след дълбока криза във възгледите си - поемата "Двойник" (1927). След няколко години през 1934 издава и "Планински вечери". Автор е на многобройни книги за най- малките: "Юнак Гого" (1934), "От нищо нещо" (1932), "Хороводец Патаран" (1936), "Комар и Мецана" (1946), "Щурчовото конче" (1948), "Сговорна дружина" (1950), "Що е то?" (1956), "Юначина" (1968) и др. Превежда Гьоте, Молиер и други големи автори, пише по въпросите на преводаческото майсторство. Умира на 30. 07. 1951 г. в Москва.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.11.2022
Българска версия: 30459, Английска версия: 3062

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 02/ 980-10-90, факс 02/ 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999