Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 14 юли 2022 г., брой 5733
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(14.07.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.31813
USD   1.94281
CHF   1.98986
EUR/USD   1.0067*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Булимпекс АД - София
Джей Ел Инвестмънт АД - София
Джей ел кепитъл АД - София
Експо груп АД - Пловдив
ЗИИУ Стандарт АД - Благоевград
Зимп АД - Монтана
Орион ски АД - Чепеларе
Смолян Табак АД - Смолян
Товарни превози - ГТ АД - Генерал Тошево
Трансимпекс АД - София
Химимпорт АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Европейската комисия (ЕК) представи новия си доклад за върховенството на закона, в който изводите за България са все същите: липса на присъди за корупция по високите етажи на властта; недостатъчни действащи правила за прозрачност в собствеността на медиите; липса на механизъм за отчетност и контрол на главния прокурор и неговото влияние върху Висшия съдебен съвет. Комисията препоръчва на България: да гарантира навременни нормални конкурси за издигането на магистрати; прилагане на мерки за проверка на почтеността на полицаите и служителите в съдебната система; законодателни промени, насочени към подобряване на функционирането на Инспектората към ВСС и избягването на риска от политическо влияние; да се предприемат стъпки за адаптиране на състава на Висшия съдебен съвет, като се вземат предвид европейските стандарти за съветите на съдебната власт; да продължи с прилагането на мерки за подобряването на интегритета на специфични сектори от държавната администрация, включително по отношение на полицията и съдебната система; да даде гаранции, че институционните реформи в антикорупционната комисия и специализираните съдебни власти ще доведат до подобрена ефективност на разследванията и достатъчно преследвания и окончателни присъди за корупция по високите етажи на властта;  да се подобри прозрачността при разпределянето на държавните реклами, най-вече при тези, договорени чрез посредници като медийните агенции.

Източник: mediapool.bg

БНБ понижи прогнозата си за растежа на българската икономика през 2022 г. до 1,9% спрямо очакваните през март 2,1%. Това става ясно от юнските макроикономически прогнози на централната банка. По-бавният ръст на БВП през тази година ще се определя от разширяването на отрицателния принос на нетния износ, което ще бъде само частично компенсирано от прогнозираното ускоряване на растежа на вътрешното търсене. Централната банка понижи драстично и прогнозата си за ръста на БВП на България през 2023 г. до 1,7% спрямо прогнозираните през март 3,9%. За 2024 г. тя запазва очакванията си за ръст от 3,7%.

Източник: investor.bg

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (03.10 - 14.10.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(24.10 - 04.11.2022)

Заявка за участие в курса
Внимание: Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90, София

 

Дружества
Механично обработване на метали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Енергоремонт - Гълъбово АД - Гълъбово   4 818  
  2   Ангел Стоилов 96 АД - Пловдив   4 266  
  3   Армако индъстрис АД - София   4 117  
  4   Петко Петков - 24 ЕООД - Раднево   3 064  
  5   Самел - 90 АД - Самоков   1 915  
  6   Конто - Н ЕООД - Русе   1 333  
  7   Импулс АД - Габрово   1 277  
  8   Инхом - 98 ООД - Аксаково   1 251  
  9   Елметал МВ ООД - София   827  
  10   Метаформ ООД - Кърджали   715  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 13.07.2022
  Обща стойност (BGN): 4 533 151.15  
Брой търгувани компании: 42
Premium 306 356.87
Standard 4 126 873.08
АДСИЦ 70 346.65
Структурирани 8 421.99
Облигации 600.00
BEAM - Акции: 20 552.57
Най-голяма промяна в цените
Финанс Директ АД - София -93.20 %
Стара планина Холд АД - София 3.16 %
BaSE - Акции: 427 581.56
BaSE - АДСИЦ: 770.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Министърът на транспорта Николай Събев е подписал решение, което предвижда преобразуване чрез вливане на „БДЖ-Пътнически превози“ и на „БДЖ-Товарни превози“ в „Холдинг БДЖ“. Обединението, включващо холдинга и двете му бивши дъщерни дружества, ще се нарича "Национална компания Български държавни железници“ ЕАД. Целта на тази реформа е да се подобрят планирането, управлението и контролът на движението на пътническите и товарните влакове. След сливането на трите дружества администрацията ще бъде съкратена, разходите ще бъдат намалени, а транспортната услуга ще бъде подобрена.

Източник: Сега

Проектът ANRAV на „Девня Цимент“ АД е сред 17-те проекта, които получават финансиране от Фонда за иновации на Европейския съюз. Той има за цел да намали значително въглеродните емисии от собствено и не само производство, като така повлияе на локално и национално ниво и спомогне за постигане на въглеродните цели на страната ни. Фондът за иновации е една от най-големите програми за финансиране в света за иновативни нисковъглеродни технологии, целящи да представят на пазара индустриални решения и подкрепящи прехода към въглеродно неутрална Европа. Проектът ANRAV е първият български проект, спечелил финансиране от Фонда и първият на Балканите за улавяне и утилизиране на въглеродни емисии от индустрията.

Източник: Банкеръ

Кредити от над 5 млн. лева отново може да дава Българската банка за развитие след направени промени в устава, вписани в Търговския регистър. Всяка финансова институция в страната ни работи по европейските регулации, които позволяват кредитиране до 25% от капитала на банката. В устава на ББР е посочено, че кредитите които ще могат да се увеличават над досегашния лимит от 5 млн. лв. се гледат към дата 31.01.2021 г.

Източник: Труд

Националният гаранционен фонд и Алианц Банк България сключиха ново споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и банкови гаранции. Основната цел на споразумението е да подпомогне дейността на малките и средни предприятия чрез улеснен достъп до финансиране при облекчени изисквания за обезпечение и одобрение. В рамките на споразумението фирмите могат да кандидатстват в Алианц Банк за инвестиционни и оборотни кредити, банкови гаранции, като гарантираната сума от НГФ е до 50% от размера на всеки кредит/банкова гаранция и не повече от 2 млн. лева към кредитополучател и свързаните лица.

Източник: 24 часа

"Алтерко" АД отчита 37,1% ръст на годишна база на приходите от продажби на IoT устройства и свързани услуги към края на първата половина на годината. Приходите от продажби на дружеството възлизат на 35,9 млн. лева към края на юни, показват предварителните данни на компанията. Приходите от продажби на IoT устройства с марката Shelly се увеличaват с 37,5% до 34,2 млн. лева към края на юни в сравнение с края на юни 2021 г. Приходите от продажби на устройствата за проследяване MyKi се увеличaват с 28,3% до предпандемичните нива от 1,7 млн. лева.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Рекордно висока цена на природния газ от 1 юли (ОБЗОР)

Новоназначеният СТИВ в Ирак посети Българската стопанска камара

Кои са отличените в Годишните награди на b2b Media 2022

Излезе от печат „Практически наръчник за охранители“

СЗБ и БАЗ: Относно заповедта на областния управител на Варна за затваряне на част от Крайбрежната алея за автомобили


Предстоящи събития

19 юли: Национален план за възстановяване и устойчивост: Възможности за финансиране на бизнеса

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)

19 юли: Заседание на Арбитражната колегия на АС при БСК

22-24 август: Световна конференция по изменение на климата и устойчивост


Актуални дискусии

До 14.07.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ПП, ДБ и БСП/

До 14.07.2022: Образование: допълнение на Списък на професионални направления и защитени специалности

До 15.07.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за железопътния транспорт

До 20.07.2022: Култура: - ЗИД на Закона за радиото и телевизията /Възраждане/

До 22.07.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

До 29.07.2022: Регионална политика:ЗИД на ЗУТ /ДБ и ПП/

До 01.08.2022: Образование: допълнение на Списък на професионални направления и защитени специалности

До 07.08.2022: Бизнес среда: ЗИД на Търговския закон /ПП, ИТН, ДБ и БСП/Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29.10.2022, съботно-неделен

CCNA 2 – 17.09.2022, съботно-неделен

DevNet Associate – 08.10.2022, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейският съюз възнамерява да увеличи броя на технологичните стартъпи в Европа, като привлече 45 млрд. евро (47 млрд. долара) частни средства и улесни основателите да запазят контрола върху фирмите си, след като станат публични. Законът на ЕС за листването (EU Listing Act), който ще бъде предложен през втората половина на тази година, ще позволи на „основателите и семействата да запазят контрола си след листването, като в същото време набират по-голям обем средства и се ползват от предимствата, свързани с листването", се казва в проект на нова стратегия за цифрови иновации.

Източник: Bloomberg

Америка

Panasonic планира да построи нова фабрика за батерии в Канзас, за да произвежда клетки с голям капацитет за Tesla. Panasonic може да разположи новата си фабрика, в която се очаква да работят около 4000 души, в бивша фабрика за боеприпаси в Де Сото, Канзас.Към днешна дата компанията за електрически превозни средства на Илън Мъск разчита най-вече на Panasonic и други доставчици, включително CATL в Китай, за батерийни клетки, които влизат в батерийните пакети с високо напрежение на техните автомобили и в системите за съхранение на енергия на компанията за дома, търговски и мрежови мащаби инсталации.

Източник: CNBC

Азия

Японският индекс Nikkei 225 поведе загубите в Азиатско-Тихоокеанския регион във вторник, когато нагласите на инвеститорите за избягване на риските активи взеха превес в търговската сесия. Бенчмаркът отписа 1,77% от стойността си до 26 336,66 пункта, докато показателят Topix намаля с 1,64% до 1883,3 пункта. Акциите на технологичните компании поевтиняха, като тези на SoftBank Group и Fanuc изтриха по съответно 4,28% и 4,54% от стойността си. Данните на Японската централна банка (ЯЦБ) показаха, че производствените цени в страната са нараснали за 16-и пореден месец през юни. Годишното увеличение е било в размер на 9,2%, като е налице незначително забавяне спрямо нивото от май от 9,3 на сто.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
13.07.2022
Dow Jones Industrial
30 772.79 (-208.54)
Nasdaq Composite
11 247.60 (-17.15)
Стокови борси
13.07.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)96.78
Heating oil ($US/gal.)3.7100
Natural gas ($US/mmbtu)6.6400
Unleaded gas ($US/gal.)3.2800
Gold ($US/Troy Oz.)1 728.20
Silver ($US/Troy Oz.)19.09
Platinum ($US/Troy Oz.)833.50
Hogs (cents/lb.)93.55
Live cattle (cents/lb.)141.28

       Опознай България

Природен парк Златни пясъци

Природен парк Златни пясъци обхваща части от източните склонове на Франгенското плато. Намира се на 17 км североизточно от Варна. Паркът е уникално съчетание на море, зеленина и красив бряг. Обявен е за природен парк през 1943 г. Особено живописни са отвесните скални варовици, очертаващи ръба на платото. Преобладаващата част от територията на парка е заета от широколистна горска растителност, представена главно от габър и дъб. Гори от лонгозен тип заемат дълбоките влажни долове, където са пръснати 13 малки естествени езера. Паркът е местообитание на множество горски животни като сърна и язовец, а птиците са представени от над 70 вида. Историческата ценност тук е Аладжа манастир, датиращ от 13 век. На територията на парка е разположен и курортният комплекс Златни пясъци, привличащ ежегодно хиляди български и чуждестранни туристи.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.07.2022
Българска версия: 30303, Английска версия: 2919

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999