Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 08 юни 2022 г., брой 5707
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(08.06.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29114
USD   1.83439
CHF   1.87646
EUR/USD   1.0662*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Арбанаси АД - Велико Търново
Вакуумтерм АД - Велико Търново
Гражданско летище Горна Оряховица 2016 АД - София
Еластик 2000 АД - Световрачене
Еластик АД - Световрачене
ЗАВН-Добрич АД - Добрич
ЗММ - Сливен АД - Сливен
ЗММ Нова Загора АД - Нова Загора
Камекс М АД - София
Симат АД - Габрово
Симпто АД - Айтос
Симпто-97-А АД - Айтос
Фарма АД - Дупница
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Растежът на кредита за неправителствения сектор продължи да се ускорява през първите три месеца на 2022 г., което се наблюдаваше както при кредита за домакинства, така и при този за нефинансови предприятия. Запазващите се на исторически ниски равнища номинални лихвени проценти по кредитите, съчетани с ускоряващата се инфлация, продължиха да стимулират търсенето на кредити, отчита БНБ. Допълнително влияние за нарастващото търсене на кредити за покупка на недвижими имоти оказваха и силно отрицателните реални лихвени проценти по депозитите.

Източник: Банкеръ

Фондът на фондовете подкрепя стартиращи компании както през инструментите за дялови инвестиции, така и през дълговите инструменти по микрокредитиране. Общата стойност на ресурса, предоставян през инструментите за дялови инвестиции, е 279 млн. лв. публичен ресурс, като е привлечен и частен за още близо 80 млн. лв. Ресурсът е със срок на реализация до края на 2023 г., заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. Към инструментите, насочени към компании в ранен етап на развитие, са предвидени акселераторски програми, предоставящи стратегическа подкрепа, обучение, менторство и мрежа от контакти.

Източник: 24 часа

 
Дружества
Производство и разпределение на газообразни горива
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Булгаргаз ЕАД - София   39 657  
  2   Овергаз мрежи АД - София   22 787  
  3   Ситигаз България ЕАД - София   7 565  
  4   Аресгаз ЕАД - София   1 513  
  5   Балкангаз 2000 АД - Ботевград   460  
  6   Комекес АД - Самоков   331  
  7   Газо-енергийно дружество - Елин Пелин ЕООД - Елин Пелин   258  
  8   Газтрейд Сливен ЕООД - Сливен   229  
  9   Каварна Газ ООД - Каварна   127  
  10   Газинженеринг ООД - Долни Дъбник   89  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 07.06.2022
  Обща стойност (BGN): 1 397 078.60  
Брой търгувани компании: 47
Premium 211 531.58
Standard 911 061.05
АДСИЦ 68 380.44
Структурирани 15 037.20
Облигации 145 376.52
BEAM - Акции: 45 691.81
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч -15.32 %
Синергон холдинг АД - София 11.97 %
BaSE - Акции: 52 794.40
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Към своя край върви изпълнението на строително-монтажните работи за изграждане на две нови частни предприятия в бургаската Промишлена зона „Север“. Това са базите на „Тивекс“ ООД и „Рожен 1“ ООД, където ще се разкрият над 100 работни места. Проектът на фирма „Тивекс“ ООД е за изграждане на производствено - складова база и разширяване на производственият капацитет. Инвестицията се реализира върху терен от 5000 кв. м., а стойността й е 4 000 000 лв. В новата база на „Тивекс“ ще работят 36 души. Складово-логистичната база на фирма „Рожен 1“ ООД се изгражда в непосредствена близост, на територия от 15 дка. Теренът е закупен на търг от общинското дружество „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД. Инвестицията е в размер на 5 000 000 лв., а в базата ще работят над 80 души. Пред финал е и изграждането на предприятието за производство на опаковки за хранително-вкусовата промишленост на „Сидоренко Фудтех“ ЕООД и „Сидоинвест“ ЕООД.

Източник: actualno.com

Румънската компания за пътна инфраструктура CNAIR съобщи, че консорциум, включващ местна компания Coni и българска строителна компания Трейс Груп Холд АД са подписали договор за 253 милиона евро за изграждане на първия участък от магистрала, която ще свърже Мизил в окръг Прахова и Пиетроаселе в окръг Бузау. Отсечката ще бъде с дължина 28,35 км и трябва да бъде построена за 20 месеца и да има гаранционен срок от 10 години. Двете компании ще изградят и 20 пътни моста като част от магистралния участък. Това е един от четирите участъка, които ще образуват магистрала А7 за свързване на Плоещ в Южна Румъния и Паскани в източната част на страната.

Източник: money.bg

„Нетера“ ЕООД наема 16%, или 1611 кв. м, от сградата „Камбани Грийн Офиси“ с наемодател „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ). Така запълняемостта на офис сградата ще бъде 49,45% вместо очакваните 33%, след като на 31 март тази година напусна наемател. Към тази дата запълняемостта на тази сграда беше 96,71%. Договорът с „Нетера“ е за период от 5 години. „Офис сграда Камбаните Грийн“ се намира на Околовръстен път срещу квартал "Младост" 4 в столицата. Другите две офис сгради на ФНИБ са със запълняемост съответно 67,56% за „Офис сграда 1 – Бизнес Парк София“ и 25,64% за „Офис сграда София тех парк“.

Източник: investor.bg

"Обединена българска банка“ АД ще изплати на своите акционери като дивидент нетната печалба за 2021 г., съобщиха от кредитната институция. Решението е гласувано от редовното годишно общо събрание на банката. Размерът на дивидента на една акция е 1.823509 лева. Основен акционер в ОББ е белгийската КВС Груп.

Източник: Банкеръ

Компанията "Портови флот 99" АД - София ще разпредели за акционерите 60 252 лева като дивидент на годишно общо събрание, което ще се проведе на 27 юни 2022 г. . "Портови флот 99" завърши миналата година с печалбата в размер на 615 108.98 лева. Мениджърите на компанията предлагат сума от 60 252 лв. да бъде разпределена за паричен дивидент, което означава по 0.03 лв. на акция. Остатъкът от положителния финансов резултат - от 554 856.98 лв., ще бъде отнесен към фонд "Други резерви" на дружеството. Това разпределение на печалбата ще се случи, ако общото събрание приеме годишния финансов отчет за 2021 година. "Българска морска компания - ПФ" ЕООД е най-големият акционер с дял от 53.29% от капитала на "Портови флот 99" АД.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Актуализацията на Държавния бюджет, актуализацията на бюджета на НЗОК, актуализацията на бюджета на ДОО

Щерьо Ножаров: За борба с инфлацията и за подкрепа на уязвимите групи трябват отделни мерки


Предстоящи събития

8 юни: Hационален протест - състезание на птицевъдите в България

8-22 юни: Обучения „Кръгова икономика – добри практики“

9 юни: Форум „Живот и кариера – защо в България?“

10 юни: Обучение по ЗБУТ (София)

10 юни: Kонференция "Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход"

15 юни: Уебинар „Счетоводни и правни аспекти при създаване и управление на онлайн магазин“

15 юни: Next Level HR

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)


Актуални дискусии

До 08.06.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за пътищата /МС/

До 09.06.2022: Околна среда: План за управление на Природен парк “Русенски Лом”

До 09.06.2022: Наука и технологии: Националната програма за полярни изследвания

До 11.06.2022: Здравеопазване: ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

До 11.06.2022: Здравеопазване: Законопроект за изменение на Закона за здравето /ИТН, ПП, БСП и ДБ/

До 12.06.2022: Култура: приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

До 13.06.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за достъп до обществена информация /МС/

До 13.06.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на Кодекса на труда /МС/

До 13.06.2022: Регионална политика: промени в Тарифата за таксите, за ползване на републиканската пътна мрежа

До 13.06.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Търговския закон

До 15.06.2022: Образование: квалификация по професията „Техник-металург“

До 16.06.2022: Енергетика: промени в Правилата за управление на електроенергийната система

До 16.06.2022: Бизнес среда: Устройствен правилник на Българския институт по метрология

До 17.06.2022: Земеделие: Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти

До 20.06.2022: Транспорт: придобиване на правоспособност за управление на МПС

До 30.05.2022: Енергетика: таксите по Закона за подземните богатства

До 22.06.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за пътищата /МС/

До 24.06.2022: Образование: списък на работодателите, които имат право да сключват договори по ЗВО

До 24.06.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на ЗДДС /ДБ, ПП, ИТН и БСП/Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 14 май 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 8 октомври 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Русия ще разреши на корабите, натоварени с украинско зърно, да отплават от пристанището в Одеса, облекчавайки блокадата, която може да предизвика световен недостиг на храни и глад. Руските власти са се договорили с украинските и турските за схема за освобождаване на пратки зърно от Одеса, която е под морска блокада. В териториалните води на съседната страна турските военни сили ще поемат разминирането и ще ескортират корабите до неутрални води. След това руски военни кораби ще придружат корабите, превозващи зърно, до Босфора. Нахлуването на Русия в Украйна на 24 февруари предизвика световна продоволствена криза, като цените на зърното, олиото, изкуствените торове и горивата поскъпнаха значително. На двете страни се пада дял от общо 1/3 от световния износ на пшеница, като Русия изнася и торове, а Украйна - царевица и слънчогледово олио, отбелязва Reuters.

Източник: expert.bg

Америка

Бразилският съвет на Програмата за инвестиционно партньорство (CPPI) включи държавната петролна и газова компания Petrobras в приватизационния си доклад, след като това бе поискано от Министерството на мините и енергетиката. Сега приватизацията трябва да бъде одобрена от бразилското президентство и от Конгреса. През 2022 г. Petrobras планира да инвестира 11 млрд. щатски долара. През юни 2019 г. Petrobras сключи споразумение с бразилския национален регулатор на конкуренцията – Административен съвет за икономическа защита (CADE) – което изисква компанията да продаде осем от своите 13 рафинерии. Изпълнението на сделката се забави заради пандемията от COVID-19, но процесът на приватизация на няколко рафинерии все още продължава.

Източник: publics.bg

Азия

Правителството на Япония проведе първата от пет години т.нар. профилна среща, посветена на проблемите на енергийното снабдяване, по време на която бяха определени параметрите и времевите рамки на така наречения "период на заявка за енергоспестяване". Последният път, когато японските власти се обърнаха към компании и жители на страната с молба за пестене на електроенергия през лятото, беше през 2015 г. Периодът, в който правителството ще поиска икономии на електроенергия, особено между 17 и 20 часа, е определен от 1 юли до 30 септември. Освен това, както отбелязват японски медии, по време на правителствената среща са били разгледани възможността за възобновяване работата на спрените ТЕЦ и евентуалното въвеждане на режим на електрозахранването в райони, където се появи превишаване на потреблението на електроенергия.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
07.06.2022
Dow Jones Industrial
33 180.14 (264.36)
Nasdaq Composite
12 175.20 (113.86)
Стокови борси
07.06.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)119.81
Heating oil ($US/gal.)4.3100
Natural gas ($US/mmbtu)9.3700
Unleaded gas ($US/gal.)4.1500
Gold ($US/Troy Oz.)1 849.60
Silver ($US/Troy Oz.)22.07
Platinum ($US/Troy Oz.)1 007.90
Hogs (cents/lb.)109.28
Live cattle (cents/lb.)134.13

       Опознай България

Сините камъни - Сливен

Сините камъни се намират в най-високата част на Сливенската планина, на север от Сливен и обхващат площ от 7094.1 ха. Обявени са за природен парк на 28 ноември 1980 г с цел опазване на природните екосистеми, на специфичния ландшафт, на скалните образувания. През 1702 г. кримският султан Селим Герей ги нарича Сливенските Алпи. Най-високият връх в областта е Българка (1181 м). Сините камъни са осеяни с живописни скални групи -Куклите, Бъчвата, Камилата, Калояновата кула и др., както и пещери - Змееви дупки, Орлови дупки и др. Според проведените исторически и научни изследвания, на територията на парка е имало заселници още през новокаменната епоха. В пещерата Змееви дупки са открити оръдия на труда, керамика от V-III в.пр.н.е., каменни калъпи за отливане на бронзови брадви, оръжия, и др. предмети от древността. На много места по Сините камъни могат да се видят руини от стари крепости, манастир, аязми, древни пътища. В м.Хисарлъка се намира археологическия резерват Туида (римска крепост от III-V в.), а по поречието на р. Манастирска им останки от манастира Св.Спас, известен още като Св. Св. Константин и Елена, който е един от 24-те манастири, строени през XII-XIV в., известни като Сливенската малка Света Гора. През 1834 година Добри Желязков Фабрикаджията изгражда в дефилето на Селишка река първата в България фабрика за сукно, където днес се помещава Национален музей на текстилната индустрия.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 08.06.2022
Българска версия: 30298, Английска версия: 2919

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999