Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 31 август 2020 г., брой 5274
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(31.08.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18607
USD   1.64149
CHF   1.81802
EUR/USD   1.1915*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 
  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Общи събрания днес
  Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - Варна
Варна плод АД - Варна
Винпром-Дупница АД - Дупница
Електрометал АД - Пазарджик
Зариус АД - Своге
Инвест пропърти АДСИЦ - Враца
Инвестиционна компания Галата АД - Варна
Маштрейд Инженеринг АД - Пловдив
Пътстройинженеринг АД - Враца
Септона България АД - Русе
Терис Къмпани АД - София
Фактори АД - София
Фармхолд АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Брутният външен дълг на България в края на юни 2020 г. е 34 103.8 млн. евро (60.1 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт /БВП/), съобщава Българската народна банка /БНБ/. На годишна база дългът намалява с 88 млн. евро (0.3 на сто). В края на юни 2020 г. дългосрочните задължения са 26 197.4 млн. евро (76.8 на сто от брутния дълг, 46.2 на сто от БВП), като се повишават с 253.4 млн. евро (1 на сто) спрямо юни 2019 г. Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юни 2020 г. е 5682.9 млн. евро (10 на сто от БВП). На годишна база външните задължения на сектора се повишават с 268.9 млн. евро (5 на сто). Външните задължения на сектор Банки са 4350.1 млн. евро (7.7 на сто от БВП). Те се понижават на годишна база със 150 млн. евро (3.3 на сто).

Източник: 24 часа

Към края на месец юли 2020 г. общият обем на заемите в страната нараства едва с 0.15% на месечна база при 0.5% през юни, отчита БНБ. Забавяне се забелязва както при фирмените, така и при кредитите за домакинствата. В края на второто тримесечие размерът на брутния кредитен портфейл на банковата система е 67.0 млрд. лв. и спрямо края на март 2020 г. той отбелязва понижение с 52 млн. лева. Като за намалението оказват влияние именно извършените продажби на кредити на колекторски фирми. В същото време Централната банка отчете увеличение на кредитите на годишна база, което може да се обясни с набраната инерция и с по-високите стойности отпреди кризата. В края на юли тази година фирмените кредити (т.е. тези за нефинансови предприятия) нарастват с 1.8% на годишна база, достигайки 34.352 млрд. лева. Отчетеното повишение месец по-рано обаче е било 2.8% на годишна база.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Товарен автомобилен транспорт
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Гопет Транс ЕООД - Казичене   288 545  
  2   ПИМК ООД - Марково - Пд   278 859  
  3   Петко Ангелов БГ ЕООД - Пловдив   131 680  
  4   Дискордиа АД - София   128 094  
  5   АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД - Пловдив   70 113  
  6   Транспрес ООД - Велико Търново   61 112  
  7   Ян Де Райк Логистикс България ЕООД - Севлиево   58 107  
  8   Глобал Биомет ЕООД - София   53 247  
  9   Дриймс транс ЕООД - София   46 699  
  10   КНС-Кериер Нетуърк Сълюшън ЕАД - София   44 758  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 28.08.2020
  Обща стойност (BGN): 223 114.22  
Брой търгувани компании: 33
Premium 78 699.97
Standard 97 154.94
АДСИЦ 47 259.31
Най-голяма промяна в цените
Сирма груп холдинг АД - София 8.47 %
Адванс Терафонд АДСИЦ - София -5.43 %
BaSE - Акции: 2 253.62
BaSE - АДСИЦ: 7 705.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Производителят на пилешко месо Градус АД отчита спад на продажбите и печалбата на консолидирана база към края на второто тримесечие на 2020 г. Дружеството успява да увеличи продажбите си на вътрешния пазар за сметка на намалението на продажбите в трети страни, както и да запази стабилни операциите си в Европа на фона на пандемията, която доведе до блокада на световната икономика с цел ограничаване разпространението на вируса. Нетната консолидирана печалба на Градус се понижава до 13,704 млн. лева за периода април-юни спрямо 15,698 млн. лева за същия период година по-рано, посочват от компанията. Приходите от продажба на готова продукция се свиват със само 1% на годишна база, докато тези от стоки – с 30 на сто, но спадът е продиктуван от по-активните сделки със слънчоглед през първата половина на 2019 г. Приходите от продажба на услуги на дружеството нарастват с 21,4%.

Източник: investor.bg

Над 1 млрд. лв. е инвестирал Lidl в България за 13 години, съобщи Милена Драгийска, главен изп. директор на компанията. Тази година хипермаркетът посреща 10 годишен юбилей от отварянето на първите си магазини у нас през 2010. Три години по-рано е започнала работата по осигуряване на терени за тях. В момента компанията работи с над 200 български доставчици, спрямо 85 преди 10 години. През 2019 година разходите за покупка на стоки от български производители за реализация на вътрешния пазар на компанията са над 350 млн. лв. От компанията реално помагат за "износа" на български продукти, които достигат до магазините от веригата в цяла Европа. За 2019 г. този експорт в европейската мрежа на Lidl е над 40 млн. лв., което е с 33% повече от предходната 2018 г.

Източник: mediapool.bg

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала ново производство за сделката бизнеса на ЧЕЗ в България да бъде купен от "Еврохолд" чрез регистрираната в Нидерланция компания “Ийстърн Юръпиън електрик къмпани, след като съдът й върна предишното решение. КЗК трябва да заплати на “Еврохолд” разноските по делото в размер на малко над 10 хил. лева. Сагата с продажбата на бизнеса на ЧЕЗ в България е от години, след като първият опит за продажба - на фирмата "Инерком" на Гинка Върбакова - предизвика и политически скандал. През 2019 г. бе обявен новият кандидат-купувач за 7-те компании и от групата ЧЕЗ. Очакваше се цената да е около 330 млн. евро. Антимонополният орган не позволи това да се случи. Основният мотив тогава - че 77,3% от приходите на “Еврохолд” са от застрахователни услуги, което ще му даде предимство при търговията на ток на свободния пазар. Решението бе обжалвано.

Източник: Клуб Z

За първите шест месеца на 2020 година задлъжнялостта на „БДЖ - Товарни превози" се е увеличила с 11.751 млн. лв. спрямо същия период на 2019 -та – от 105.726 млн. на 117.477 млн. лева. През това време само търговските му задължения са нараснали с 3.943 млн. лева. Най-големи са дълговете са към НКЖИ. Става дума за неплатени през последната една година инфраструктурни такси за 13.356 млн. лева. От които 8.154 млн. лв. са натрупани само през първото полугодие на 2020-та, а над 2/3 от тях - 6.456 млн. лв., са набъбнали сега през април, май и юни. Отделно "БДЖ - Товарни превози" има и други 46.907 млн. лв. дългосрочни задължения към НКЖИ, за които през миналата година беше сключено споразумение за разсрочено плащане. Именно това споразумение на практика го спасява от задължението по Търговския закон да подаде документи в съда за обявяването му в несъстоятелност. Така общите задължения само към държавната инфраструктурна компания са 60.263 млн. лева.

Източник: Банкеръ

Две от работодателските организации - АИКБ и БСК, са се обявили против приетото вече от правителството увеличение с 30% на заплатите в държавната администрация от 1 август. От КРИБ и Съюза за стопанска инициатива подкрепят по принцип мярката, но настояват за по-ясни мотиви и финансови разчети. Това стана ясно след извънредното заседание на Съвета за тристранно сътрудничество, който обсъди онлайн промените в заплащането на служителите, ангажирани на първа линия в борбата с COVID-19, както и промени в бюджетите на Националната здравна каса и Държавното обществено осигуряване. Общият брой на чиновниците, обханати от 30% ръст на заплатите от 1 август, е около 33 600 души - половината от централната администрация, без да се броят структурите на МВР и МО. Допълнителният разход за увеличените заплати е до края на годината е 49,5 млн. лв. и други 198 млн. лв. - за догодина.

Източник: Сега

Регулирана информация

На 28.08.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.. на Випом АД       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно Детайлизиране на Приоритет 11 “Социално включване“ към НПР България 2030

Конкурсът Digital Stars издирва дигиталните звезди на България за 2020. Срок за кандидатстване - 31 август!

Нови конкурси на ФНИ ще подкрепят фундаментални научни изследвания в България и ще привлекат перспективни учени с международни резултати у нас

Включете се в проучване за ролята на автоматизацията в българската индустрия


Предстоящи събития

3 септември: Онлайн семинар „Либерализация на пазара на електроенергия. Клиенти ниско напрежение“

Дарете книги в подкрепа на читалищните библиотеки!

17 септември: Тук-Там Кошер

24-25 септември: Biotech Atelier - европейската конференция за биотехнологии

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''

24-25 ноември: Career Show Hybrid


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Включете се в курсовете, предлагани от Центъра за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 12 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 03 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Най-голямата загуба на Rolls-Royce Holdings Plc поставя главния изпълнителен директор Уорън Ист пред някои трудни решения за укрепване на британския производител срещу щетите, причинени от пандемията от коронавирус. Производителят на реактивни двигатели заяви в четвъртък, че планира да събере най-малко 2 милиарда паунда (2,6 милиарда долара) от прехвърляне на акции в рамките на следващите 18 месеца. Компанията определя испанското си звено ITP Aero като актив, който най-вероятно ще бъде продаден, въпреки че може да отнеме време да се намери точният купувач и правилната цена, предупреди Ист по време на конференция, предава Bloomberg. Но със загуба от 5,4 милиарда паунда през първата половина на годината и очакван отлив на парични потоци от бизнеса поне още една година Ист има малко време да чака добри предложения.

Източник: Bloomberg

Америка

Акциите на китайския производител на електромобили Xpeng Inc. се покачиха с до 67% след пазарния дебют в САЩ в четвъртък. Фондовите пазари продължават да възнаграждават новите листвания в една от добрите години за първични публични предлагания от дотком ерата, пише Reuters. Книжата на Xpeng, която са инвестирали китайски компании като Alibaba и Xiaomi, отвориха на цена от $23,10 за американска депозитарна акция (ADS) спрямо повишената офертна цена от $15 долара. По-рано през деня Xpeng увеличи размера на американското си IPO с над една трета до около $1,5 млрд., след като инвеститори от цял свят се надпреварват да подкрепят компании, насърчаващи по-чисти технологии. Дебютът, третият значим в Ню Йорк на китайска компания за електрическа мобилност през последните две години, идва в момент, в който цените на акциите на производителите на електромобили като Tesla и Nio се покачват през последните месеци.

Източник: Reuters

Азия

Продажбите на японски автомобилни производители са се понижили с 12,2% в световен мащаб на годишна база през юли. Това е петият пореден месец загуби, на фона на ниското търсене, след като фабриките и дилърите отвориха след блокирането заради коронавируса в началото на тази година, пише Reuters. Седемте основни автомобилни производители в страната, включително Toyota Motor Corp и Nissan Motor имат общи комбинирани продажби от малко над 2 милиона автомобила миналия месец, според изчисленията на Reuters въз основа на данните за продажбите, публикувани от компаниите. Спадът на месечните продажби се забави значително след 50% спад през април и в сравнение с 21.3% спад през юни. Продажбите в Китай нараснаха през годината за повечето автомобилни производители, но най-големият автомобилен производител в страната Toyota, отбеляза ръст в Европа. Общото производство на световно ниво на седемте големи автомобилни производители в Япония се срина с 14.4% на годишна база до 1.99 милиона бройки миналия месец. Това е добър резултат в сравнение с този през юни от от 26.1% спад.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
28.08.2020
Dow Jones Industrial
28 653.87 (161.60)
Nasdaq Composite
11 695.60 (70.30)
Стокови борси
28.08.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)43.15
Heating oil ($US/gal.)1.2500
Natural gas ($US/mmbtu)2.6400
Unleaded gas ($US/gal.)1.2500
Gold ($US/Troy Oz.)1 978.00
Silver ($US/Troy Oz.)28.19
Platinum ($US/Troy Oz.)965.00
Hogs (cents/lb.)53.58
Live cattle (cents/lb.)105.10

       Опознай България

Нос Чиракман

Нос Чиракман е един от символите на Каварна. Намира се на 3 км южно от Каварна и се явява завършек на китна долина, през която се спуска пътят от града до пристанището и морето. Тук в продължение на хилядолетия е кипял интензивен живот. Преди време археолози откриха тук крепостна стена от ІV век след Христа. Откритието показва, че градът се нарежда между най-укрепените селища по западния бряг на Черно море през късноантичната епоха. Крепостната стена е открита по материали от личния архив на чешкия археолог Карел Шкорпил, който е работил в България в края на ХІХ - началото на ХХ век. През I- ви век преди новата ера, мощно земетресение разцепва носа и голяма част от него потъва в морето. Този факт от древността и до днес предизвиква интереса на туристите.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.08.2020
Българска версия: 29981, Английска версия: 2884

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   

Октомври 2021
 ПВСЧПСН
39    123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031

Ноември 2021
 ПВСЧПСН
441234567
45891011121314
4615161718192021
4722232425262728
482930     

Декември 2021
 ПВСЧПСН
48  12345
496789101112
5013141516171819
5120212223242526
522728293031  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999