Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 26 февруари 2020 г., брой 5146
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(26.02.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.33867
USD   1.80427
CHF   1.84425
EUR/USD   1.0840*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Зебра АД - Нови Искър
Роуд Дизайн АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През януари 2020 г. депозитите в банките намаляха с малко над 1 млрд. лв. и в края на месеца са 84,1 млрд. лв., съобщи БНБ. Този спад се дължи на изтеглени от спестяванията на фирмите 726 млн. лв., като в резултат депозитите на бизнеса достигнаха 25,7 млрд. лв. И през предходните години през януари имаше спад на средствата във фирмените влогове в банките, което явно се дължи на разплащания от страна на бизнеса през първия месец на годината. През януари 2020 г. намаляват и влоговете в банките на финансови компании като пенсионни фондове и застрахователи – с 445 млн. лв. Спестяванията на гражданите в банките обаче продължават да нарастват. През януари парите в депозитите на домакинствата се увеличават със 116 млн. лв. и достигат 55,76 млрд. лв.

Източник: Труд

Заради допуснати неточности, близо 6000 предприятия и самоосигуряващи се лица ще трябва да изпратят отново справките за доходи, изплатени през 2019 година, (по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ). Това съобщиха от Националната агенция за приходите. Всички, които са подали грешни данни, са получили персонално писмо, с което данъчните ги уведомяват за объркването, както и указания за проверка на данните и отстраняване на допуснатите неточности. Работодателите имат 3 дни, за да коригират и подадат справките си отново, без да им бъдат наложени санкции. Крайният срок за подаване на данните в НАП изтича в полунощ на 28 февруари, напомнят още от приходната администрация. До момента в НАП са постъпили общо 367 336 справки за изплатени доходи. От тях 139 507 са обявили изплатените през годината доходи,  удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем и други доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. 227 829 са справките, подадени от работодатели по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ, за изплатените през 2019 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.

Източник: investor.bg

 
Дружества
Обработка на товари
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   БМФ Порт Бургас ЕАД - Бургас   304 477  
  2   Пристанище Варна ЕАД - Варна   71 321  
  3   Салс АД - Девня   17 042  
  4   Интерком Спед ООД - Аксаково   9 110  
  5   Пристанище Бургас ЕАД - Бургас   7 352  
  6   КРЗ Порт Бургас АД - Бургас   6 948  
  7   Пристанище Леспорт АД - Варна   5 720  
  8   Порт България Уест АД - Бургас   5 420  
  9   Пристанищен комплекс-Русе ЕАД - Русе   5 322  
  10   Одесос ПБМ ЕАД - Варна   5 164  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 25.02.2020
  Обща стойност (BGN): 792 259.56  
Брой търгувани компании: 39
Premium 209 190.29
Standard 236 746.55
АДСИЦ 343 055.15
Структурирани 3 267.57
Най-голяма промяна в цените
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив 6.43 %
Лавена АД - Шумен -6.42 %
BaSE - Акции: 2 440.64
BaSE - АДСИЦ: 144.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Илевън кепитъл" започва процедурата по увеличение на капитала си, като емитира до 500 хил. броя акции. Номиналната стойност ще бъде 1 лв., а окончателната емисионна стойност ще е между 7 и 8 лв. за една нова акция. Така компанията ще може да набере до 4 млн. лв. свеж ресурс. Минималното количество, за да е успешно увеличението, е записване на 250 хил. акции. Посредник по операцията е инвестиционната компания "Карол", която подготви и проспекта. Самата процедура започва на 4 март и ще продължи 10 дни - до 17 март, а избраният метод е бук билдинг. След приемане на поръчките ще бъде определена окончателна емисионна стойност. В момента акционери в "Илевън кепитъл" са 10 компании и 13 физически лица, сред които управляващите партньори на Eleven, съоснователите на "Телерик" и други имена от IT сектора. Дружеството е създадено за срок 7 години, като се очаква дотогава да бъдат продадени дяловете във всички компании в портфейла. Ако публичното предлагане е успешно, "Илевън кепитъл" ще е едно от малкото дружества на борсата без мажоритарен собственик и висок обем свободно търгуеми акции.

Източник: Капитал

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ вече е холдинг. Търговският регистър вписа промените в устава на дружеството, разрешаващи му да има дъщерни дружества. С промени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел се разреши на АДСИЦ да създават дъщерни дружества. На 18 февруари 2020 г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е учредило „Атера 1“ ЕООД, като е апортирало в него имотите си в кв. Железник на гр. Стара Загора. Капиталът на дружеството е 1 815 280 лв. С определение от 27 декември 2011 г. Върховният касационен съд (ВКС) реши имот от 10,65 дка в регулацията на Стара Загора да бъде върнат на "Адванс Терафонд" АДСИЦ. Имотът като местоположението му е на входа на Стара Загора, в близост до хипермаркетите "Техномаркет" и "Практикер" и е придобит от община Стара Загора след открит търг. През 2007 г. "Адванс Терафонд" сключва договор за изграждане на търговски център с площ над 25 000 кв.м. върху този имот. Сделката обаче се проваля след предявяване на претенции върху собствеността на имота от трето лице.

Източник: investor.bg

Регистрираната в Белград руска компания IDC (Infrastructure Development and Construction), която беше главен изпълнител за изграждането на газопровода „Турски поток“ през Сърбия, ще бъде подизпълнител на българския участък от газопровода, съобщи БГНЕС. Както е известно, премиерът Бойко Борисов нарича "българската част" от газопровода Балкански поток. Според БГНЕС IDC ще изгради над 100 км газопровод от границата със Сърбия през територията на България в качеството си на един от подизпълнителите на строителството. Компанията ще използва машините и част от работниците, с които е построен „Турски поток” през Сърбия. Те ще подготвят терена, ще монтират и заваряват тръбите на тръбопровода, т.е. ще бъде извършена комплексна услуга. Разрешението за включване на IDC е дадено от саудитския консорциум „Аркад”( Arkad), който след обществена поръчка спечели изграждането на газовата тръба у нас. Държавното предприятие „Булгартрансгаз” възложи строителството на "Балкански поток" на "Аркад" с договор за 1,1 млрд. евро. Оказа се обаче, че възложителят на българската част от големия газов проект - "Булгартрансгаз", не знае, че в изграждането е включена въпросната фирма IDC.

Източник: Сега

Активите на банковата система към 31 декември 2019 г. възлизат общо на 114.2 млрд. лв., като отбелязват ръст от 8.2% спрямо 31 декември 2018 г. Към 31 декември 2019 г. първите 10 банки концентрират 86.1% от общо активите на банковата система. УниКредит Булбанк АД заема челната позиция с активи в размер на 21.6 млрд. лв или 18.9% пазарен дял, като по този показател отбеляза ръст от 11.5% спрямо предходната година. Банка ДСК ЕАД е на втора позиция с 13.9% пазарен дял, като след предстоящото вливане на Експресбанк АД се очаква Банка ДСК ЕАД да достигне УниКредит Булбанк АД по показателя активи. На трета позиция е Обединена Българска Банка АД, която запазва мястото си от края на 2018 г., с пазарен дял от 10.7%. Размествания в класацията предизвика придобиването на Банка Пиреос България АД от Юробанк България АД, в резултат на което Юробанк България АД, която към края на 2018 г. се намираше на 5-то място по активи, се придвижи една позиция нагоре и достигна 4-то място с 9.8% пазарен дял. Първа Инвестиционна Банка АД застана на петата позиция с активи в размер на 10.1 млрд. лв. или 8.8% пазарен дял.

Източник: Банкеръ

Превозвачите, които сключат договор за отчитане на наето или купено бордово устройство за тол системата, ще могат да прекратяват сключените договори след тримесечно предизвестие, обявиха от един от доставчиците на услуги за събиране на тол такси – „Интелигентни трафик системи“ АД. Потребителите ще могат да сключват договор онлайн и да заявяват необходимият им брой бордови устройства, които ще им бъдат доставени в повечето случаи след ден. Превозвачите ще могат да ползват под наем бордови устройство срещу депозит от 1 лев и месечна такса от 15, 90 лв. без ДДС. Договорът е срокът за ползване на бордовите устройства ще може да се прекратява по-рано при промяна на собствеността на камионите, уточняват от доставчика.

Източник: Труд       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Ще привлича ли България туристите

Отново на дневен ред: Фалшивите болнични

България в еврозоната?


Предстоящи събития

27 февруари: E-commerce Talk Night / vol.1 / Ai in E-commerce

27 февруари: Регистрирайте се за Retail Digital Summit 2020 с 15% отстъпка от цената с промокод БСК

28 февруари: Семинар „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“ (Ст. Загора)

11 март: Семинар „Защита на интелектуалната собственост в Югоизточна Азия“

12 март: Национална конференция „Зелената сделка за текстила: Граждани и бизнес – партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки“

26-29 март: IX Европейски форум за социално предприемачество - 26 март 2020 г.

Technology & Business Cooperation Days по време на HANNOVER MESSE


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии

Обучение по мрежи в Сиско академията
по новата версия на CCNA 7.0:

CCNA 1 - 7 март 2020, съботно-неделен
CCNA 2 - 14 март 2020, съботно-неделен
CCNA 3 - 14 март 2020, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Германските компании са намалили инвестициите си за трето поредно тримесечие в края на миналата година, оставяйки икономиката затруднена и уязвима дори преди избухването на епидемията от коронавирус да създаде нова заплаха за глобалния растеж. Според икономистите това означава, че най-голямата икономика в Европа е влязла в 2020 г. недостатъчно подготвена за епидемията, която сега разрушава веригите за доставки, вече засегнати от търговското напрежение през миналата година. Бизнес инвестициите са спаднали, а разходите за машини са намалели с най-много за последните 3 години и половина. Износът също е намалял, а потреблението на домакинствата е останало непроменено в сравнение с предишния отчетен период. В резултат на това най-голямата европейска икономика изпрати миналата година с най-лошите си резултати от 2013 г. насам. Бундесбанк предупреди, че е вероятно германските износители да бъдат повлияни негативно от епидемията, добавяйки, че през първото тримесечие на годината не се очаква икономически растеж.

Източник: Bloomberg

Америка

Акциите на технологичните гиганти бяха ударени в понеделник, след като случаите на заразени с коронавирус скочиха и това поднови опасенията от забавяне на глобалната икономика. Apple, Facebook, Amazon, Microsoft и Alphabet (компанията майка на Google) – петте най-скъпо струващи американски компании по пазарна оценка – колективно загубиха над 238 млрд. долара от капитализацията си. Технологичните гиганти съставляват близо една пета от стойността на S&P 500, който затвори с 3.4% надолу вчера, записвайки най-лошото си дневно представяне от две години насам. Това се случва на фона на по-широк спад на борсата, причинен от епидемията от коронавирус, която започна да се разпространява все по-бързо отвъд Китай, достигайки страни като Южна Корея, Иран и Италия. Понижението на американските акции в понеделник дойде след алармата „от най-високо ниво“, подадена от Южна Корея заради опасността от коронавируса. Италия също отчете рязко увеличение на регистрираните потвърдени случаи на заразени. Подобният на грип вирус, наречен COVID-19, е засегнал близо 80 000 души в световен мащаб.

Източник: CNBC

Азия

Япония ще въведе изключения от новите ограничения за чуждестранни инвестиции в компании, занимаващи се с чувствителни за националната сигурност въпроси, заявиха правителствените източници. По този начин властите се стремят да запазят задграничния капитал в страната. От изключенията ще могат да се възползват чуждестранни хедж фондове и мениджъри на активи, които притежават или инвестират много в японски акции и спомагат за укрепването на финансовия пазар на Токио - ключов елемент от стимулиращите политики на премиера Шиндзо Абе. През ноември парламентът прие промяна в закона, която затяга изискванията за чуждестранни инвестиции в сектори, свързани с националната сигурност, отразявайки вътрешните и международните опасения, че Китай може да получи достъп до ключови поверителни технологии. При тези ограничения, които се очаква да влязат в сила в началото на май, чуждестранните инвеститори, които закупуват дял от 1% или повече в японските фирми в 12 области, от решаващо значение за националната сигурност, ще бъдат подложени на предварителна проверка, в сравнение с прага от 10%, който се прилага сега за по-широк кръг от компании.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
25.02.2020
Dow Jones Industrial
27 081.36 (-879.44)
Nasdaq Composite
8 965.61 (-255.67)
Стокови борси
25.02.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)50.26
Heating oil ($US/gal.)1.5700
Natural gas ($US/mmbtu)1.8500
Unleaded gas ($US/gal.)1.6200
Gold ($US/Troy Oz.)1 646.10
Silver ($US/Troy Oz.)18.08
Platinum ($US/Troy Oz.)932.20
Hogs (cents/lb.)64.68
Live cattle (cents/lb.)112.95

       Опознай България

Ейрене

Късноантичната жилищна сграда Ейрене (гр. - EIPHNH) в Пловдив е разкрита по време на археологически разкопки през 1983-1984 г. Жилищна сграда Ейрене е паметник на културата от национално и световно значение. Това е най-забележителните сгради в античният Филипопол и е заемала централно място сред проучените частни жилища в античния град. Ейрене е функционирала през 3-4 век, вероятно е била резиденция на виден гражданин от Филипопол, изповядващ идеите на ранното християнство. В сградата са обособени две части – домакинска и представителна. В представителната част помещенията са разположени около вътрешен двор с колонада, а по – късно към едно от тях е пристроена апсида също с мозаичен под. Представителния характер и предназначението за приемане на гости в тази част от сградата са видни от мозаечните полета на площ 160 кв.м и надписите - разположени в тях и голямото помещение с женски образ и надпис EIPHNH. Женският бюст е изработен в техника opus vermiculatum. Надписът EIPHNH – Мир, сочи, че това е образа на езическата богиня на Мира. Ейрене е почитана в Атина и Рим от централната власт.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.02.2020
Българска версия: 29997, Английска версия: 2891

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999