Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 20 юни 2019 г., брой 4977
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(20.06.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19707
USD   1.74519
CHF   1.75003
EUR/USD   1.1207*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Алианц България ЗАД АД - София
Алуком АД - Плевен
Артекс АД - Ардино
Банкя-21 АД - Банкя
Беттран АД - Хасково
Булсер АД - София
Бългериан риъл естейт фонд АД - София
Дайнърс клуб България АД - София
Експат Бета АДСИЦ - София
Електроразпределение-Север АД - Варна
Емайлхим АД - Петърч
Енерго-про Продажби АД - Варна
Еф Джи Инвест АД - Русе
Застрахователно акционерно дружество Енергия АД - София
Индустриален холдинг България АД - София
Капрони АД - Казанлък
Кастамону България АД - Горно Сахране
Компания за минерални води (КМВ) Видена АД - София
Куадрант Бевъриджис АД - Лозен - СГ
Кулинар еърпорт център АД - София
Маштрейд Инженеринг АД - Пловдив
Металснаб България АД - София
Нит Екс АД - Сатовча
Нитекс 50 АД - София
Нитекс 96 АД - Доспат
Оптикоелектрон груп АД - Панагюрище
Осъм АД - Ловеч
ПС Груп АД - София
Ремонтстрой АД - Бургас
Ретекс АД - Червен бряг
Санита Франчайзинг АД - София
СБР Несебър АД - Несебър
Севт АД - Казанлък
Серта България АД - Кърджали
Соломон груп АД - София
Специализирана болница за рехабилитация - Банкя АД - Банкя
Тисем 97 АД - Русе
Тосита АД - Русе
Трансинвестмънт АДСИЦ - София
Уника Живот ЗК АД - София
Уника Застрахователна компания АД - София
Унитраф АД - Соколово
Успех АД - София
Фохар АД - София
Хармония ТМ АД - Тетевен
Холдинг Витоша АД - София
Хранене за всички 96 АД - Плевен
Черноморски холдинг АД - София
Яйца и птици АД - Дончево
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В края на март 2019 г. заемите от небанкови финансови институции, включително и т.нар. бързи кредити, са намалели с 325 млн. лв. - до общо 2,5 млрд. лв. В сравнение с декември 2018 г. обаче има леко увеличение - с 85,7 млн., отчитат от БНБ. От една година банковата статистика отбелязва забавяне на ръста на заемите от компании, които отпускат т.нар. „бързи кредити“. Преди това, от края на март 2016 г., в продължение на 12 поредни тримесечия - до март миналата година, кредитирането на небанковите дружества непрекъснато растеше. Най-голям дял имат заемите със срок на връщане над 5 г. - сумата им е 1,1 млрд. лв. След това са тези със срок от 1 до 5 г., чиято сума е 649,3 млн. лв. Кредитите за погасяване до 1 г. са за 535,2 млн. 81,3% от всички вземания са на домакинствата, което е малко над 2 млрд. лв. На годишна база те намаляват с 11,4%, а спрямо края на декември се повишават с 5%.

Източник: Банкеръ

Министерството на финансите предложи на вътрешния пазар държавни ценни книжа (ДЦК) в два аукциона, които не са включени в аукционния календар. На първия търг са предложени 20-годишни ДЦК на обща стойност 200 млн. лева, като падежът е на 19 юни 2039 г., а годишната лихва е 1.5%. При втория търг емисията е на 10.6-годишни ДЦК с лихва 0.5% и падеж 21 декември 2029 г. Новината за аукционите бе съобщена от БНБ, която организира и провежда търговете. България по принцип може да си позволи да поеме нов дълг, тъй като има едно от най-ниските съотношения в ЕС спрямо БВП - 19.7% към края на април, посочват експерти. В момента размерът на държавния дълг е 11.6 млрд. евро, като 2.53 млрд. от него са вътрешен, а 9.08 млрд. евро външен. Според разчетите на Министерството на финансите в дългосрочната бюджетна програма до 2021 г. лимитът за дългово финансиране е от 800 млн. до 1 млрд. лв. годишно, което е записано и в Закона за държавния бюджет. За същия период е предвидено и усвояването на 586.7 млн. лв. по договорени държавни заеми. В стратегията за управление на дълга е записано още, че до 2021 г. България няма да емитира дългови книжа на външните пазари, а ще се финансира само чрез ДЦК на вътрешния пазар.

Източник: Сега

 
Дружества
Куриерска дейност, различна от тази на националната поща
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Еконт Експрес ООД - Русе   25 729  
  2   Лео Експрес ЕООД - Димитровград   6 162  
  3   Рапидо експрес енд лоджистикс ЕООД - София   4 393  
  4   Ин тайм ООД - София   3 727  
  5   Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД - София   2 877  
  6   ТНТ България ЕООД - София   1 908  
  7   МИБМ Експрес ООД - София   1 414  
  8   Интерлогистика Куриер ЕООД - Варна   695  
  9   ГО България ЕООД - София   549  
  10   Трансбалкан груп ООД - Труд   124  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 19.06.2019
  Обща стойност (BGN): 59 203.46  
Брой търгувани компании: 23
Premium 11 741.81
Standard 36 376.10
АДСИЦ 10 974.05
Структурирани 111.51
Най-голяма промяна в цените
БТФ Expat Greece ASE UCITS ETF ФОНД - София 6.53 %
Индустриален капитал - холдинг АД - София -1.75 %
BaSE - Акции: 5 036.20
BaSE - АДСИЦ: 318.75

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

На 19 юни 2019 г. се проведе редовно заседание на Управителния съвет (УС) на Българската стопанска камара (БСК). Съветът прие плана си за работа през второто полугодие на 2019 г. Членовете на УС бяха запознати с резултатите от проведените срещи с изпълнителната власт и КЕВР относно цените на ел. енергията на свободния пазар. Бяха утвърдени и 12 приоритетни външни пазари, за които БСК ще подпомага своите членове - Великобритания, Швейцария, САЩ, Турция, Албания, Канада, ОАЕ, Индия, Ливан, Хонг Конг, Израел и Китай (Резерви: Норвегия, Босна и Херцеговина, Япония, Иран). За членове на БСК бяха приети четири сдружения с нестопанска цел и 11 компании, с общо над 27 000 заети лица, в т.ч.: Национална камара пожарна безопасност в строителството (НКПБС), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Сдружение „Национален борд по туризъм“ (НБТ), Сдружение „Българска груминг асоциация“, Мес Supply KFT – Унгария, „Юникомс компютри“ ЕООД, „Кепитал спорт“ ЕООД, „Ардес информационни технологии“ ЕООД, „Адвокатско дружество Савов“,„Авал ин“ АД, „Балкан техникъл сървисис“ ЕООД, „Експерт-М“ ООД, „Интернет корпорейтед нетуъркс“ ЕООД, „Фаир“ ООД, „Филип Морис България“ ЕООД.

Източник: БСК

"Дънди прешъс металс (ДПМ) Крумовград" е започнала търговско производство на златен концентрат от участъка "Ада тепе" в Източните Родопи, съобщи канадският собственик на Dundee Precious Metals (DPM). Произвежданият от компанията концентрат вече е с параметри, които позволяват той да бъде търгуван, макар че все още не е сключен договор за продажба. Минно-обогатителният комплекс край Крумовград започна да добива руда в средата на миналата година, а през март 2019 г. бяха произведени първите тестови количества концентрат. Към 8 юни компанията е започнала търговско производство, като за период от 30 дни е постигнала над 60% от проектния капацитет за преработка и извличане на метала от рудата. През този едномесечен период заводът е показал, че може да постигне близо 100% от проектния си капацитет, а през юни извличането на полезния компонент е продължило да расте над праговото ниво, съобщиха от DPM. Очаква се пълният капацитет да бъде достигнат през третото тримесечие, т.е. до края на септември.

Източник: Капитал

Изпълнителният директор на „Национална електрическа компания“ ЕАД Петър Илиев е депозирал оставката си в деловодството на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД. Мотивите за решението му не бяха оповестени. Предполага се, че причината е скандалът, който предизвика първоначално обявеният от НЕК търг за продажба на значителните 98 МВт електроенергия, който впоследствие бе спрян и разделен на два по-малки. Междувременно, от преглед на страницата на БНЕБ става ясно, че двата търга, които трябваше да се проведат са отменени.

Източник: 3e News

„Доверие-Инвест“ ЕАД, дъщерно на „Доверие-обединен холдинг“ АД, е придобило още 13,73% от акциите на Moldindconbank S.A. в резултат на задължително търгово предложение, след като по-рано придоби 63,89% от молдовската банка. Платената сума е 240,74 леи на акция или общо 164,26 млн. леи. Това са 15,75 млн. лв. по курса от 10,42 молдовски леи за 1 български лев. Така общият дял на „Доверие-Инвест“ ЕАД достига 77,62% в молдовската банка. През март тази година първите 63,89% бяха придобити за 77 млн. лв. “B.C. Moldindconbank S.A. е една от водещите банкови институции на молдовския пазар. Към 31 декември 2018 г. активите на банката са в приблизителен размер 1 667 590 000 лв.“. Основен акционер в „Доверие-обединен холдинг“ АД е „Софарма“ с дял от 33,31% към 31 март 2019 г. Покупката на молдовската банка е финансирана със задължение към „Софарма“ АД за 67,9 млн. лв. при лихва 3% и друго за 17,9 млн. лв. при лихва 3,5%.

Източник: investor.bg

Активите на Първа инвестиционна банка достигат 9.587 млрд. лв. в края на 2018 г., като нарастват с 666 млн. лв. или 7.46%. Основен принос за увеличението на активите през годината имат кредитите и авансите. Отпуснатите кредити от банката към фирмите се увеличават за изминалата година с 11%. През 2018 г. кредитите към малки и средни предприятия нарастват с 16,7%. Брутният портфейл от кредити на физически лица се увеличава с 12%. При ипотечни кредити ръстът е с 18,3% за изминалата година, а потребителското кредитиране бележи ръст от 19,9%. Същевременно банката остава една от най-предпочитаните от населението за спестяване. Възвръщаемостта на капитала (след данъци) е 19,24%. Нетната печалба за 2018 г. се увеличава с 85,9% като достига до 171.5 млн. лв. На проведеното общо събрание акционерите ѝ са гласували тя да не бъде изплащана като дивидент, както и да не бъдат извършвани други отчисления от печалбата на банката с цел включването й в базовия собствен капитал от първи ред.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Как големият бизнес допринася за устойчивото развитие на регионите в България?

Димитър Бранков: Генерални промени в данъчната система можем да си позволим само след влизане в еврозоната

УС на БСК утвърди приоритетите си за второто полугодие на 2019 г. и прие 15 нови членове на БСК, с общо над 27 000 заети в тях лица


Предстоящи събития

20-21 юни: Smart & Green Business Camp 2019 - 20-21 юни

20 юни: Двустранни бизнес срещи по време на E2tech4Cities, 20 юни 2019г., Брюксел

21.06.2019: Конференция "Бизнесът и регионите"

27 юни: Общо събрание на БАМИ

21 и 28 юни, Варна: Информационни дни "Дигитализацията на регионалната индустрия – предизвикателства, перспективи, практики и решения"

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“

4 юли: Международна конференция "WANNA GROW? – STEPS TO SCALE-UP MANAGEMENT"

10 септември: CAREER SHOW 2019 - Награди за най-добър работодател

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 01 юни 2019, съботно-неделен
CCNA 2 - 08 юни 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 05 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 3 - 14 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 септември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) във Великобритания нарасна с 2% на годишна база през май 2019 г. спрямо 2.1% през април 2019 г., съобщава ONS. Данните означават, че понастоящем инфлацията отговаря точно на целевите 2% от Bank of England, а данните идват само ден преди срещата на банката през юни. "Добри новини за Bank of England и потребителите, тъй като инфлацията на потребителските цени намалява до 2% през май от 2.1% през април," заяви Хауърд Арчър, главен икономически съветник на EY ITEM Club. Въздействието върху паунда от данните е незначително, тъй като пазарите очакваха 2%. Но докато пазарните очаквания бяха изпълнени, други данни предполагат, че инфлационният натиск нараства. Основният CPI - който взима под внимание променливи като гориво и следователно дава по-добро разчитане на истинския базов ценови натиск - е 1.7%, изпреварвайки очакванията за 1.6%. CPIH, мярка за инфлацията, която включва разходите за жилища, е 2%, което надминава очакванията на анализаторите за 1.9%.

Източник: Associated Press

Америка

Добивът на шистов петрол в най-големите региони на САЩ за добив на нефт и газ през юли ще се увеличи със 70 хил. барела на ден в сравнение с юни – до 8,52 млн. барела на ден, или с 0,8 %, прогнозира отделът за енергийна информация към министерство на енергетиката на страната (ЕIA). Най-голямо увеличение на добива през месец юли се очаква от находището Permian – с 55 хил. барела, до 4,226 млн. барела на ден. Освен това, според EIA, на другото голямо находище Bakken ръстът ще е с 11 хил. барела – до 1,439 млн., на Niobara – с 10 хил. до 730 хил. барела на ден, а на Apalachia добивът ще нарасне с 4 хил. барела до 138 хил. барела на ден. На Haynesville, според EIA нивото на добив няма да се промени и ще остане на ниво от 43 хил. барела на ден. Понижение се очаква при добива от находището на Anadarko – със 7 хил. до 554 хил. барела и на Eagle Ford – с 3 хил. до 1,39 млн. барела на ден.

Източник: Reuters

Азия

Американският технологичен гигант Apple Inc. обмисля да премести приблизително между 15% и 30% от своето производство от Китай в посока Югоизточна Азия или Мексико. Според информацията компанията е поискала от своите доставчици да анализират разходите за пренасочване на производствените мощности, докато те се подготвят за големи промени във веригите на доставки. "Със или без последния кръг от митнически тарифи за китайски стоки на стойност 300 млрд. долара, Apple Inc. следва голямата тенденция за диверсифициране на производството". Така той потвърди, че независимо от резултата от настоящия търговски спор между Вашингтон и Пекин, Apple Inc. ще следва по-широката тенденция на прехвърляне на производство от втората по големина икономика в света. Това едва ли е изненадващо с оглед на факта, че Apple Inc. е едно от най-забележителните технологични имена, засегнато от продължаващия търговски спор между САЩ и Китай.

Източник: Nikkei

 
Индекси на фондови борси
19.06.2019
Dow Jones Industrial
26 504.00 (38.46)
Nasdaq Composite
7 987.32 (33.44)
Стокови борси
19.06.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)54.43
Heating oil ($US/gal.)1.8400
Natural gas ($US/mmbtu)2.2800
Unleaded gas ($US/gal.)1.7500
Gold ($US/Troy Oz.)1 382.10
Silver ($US/Troy Oz.)15.22
Platinum ($US/Troy Oz.)812.00
Hogs (cents/lb.)83.00
Live cattle (cents/lb.)104.55

       Опознай България

Тракийската мегалитна култура в Странджа

Районът на парк “Странджа” и контактната му зона представлява своеобразно вместилище на уникални по рода си паметници на духовната и материалната култура от международно, национално и локално значение. Тук се редуват почти без прекъсване културни пластове от енеолита и бронзовата епоха, тракийската мегалитна култура, античността, средновековието, Българското Възраждане, до най-новата ни история и то в концентрация, рядко срещана в Европа. Уникално по рода си явления са потъналите селища в българската акватория на Черно море. В прилежащата територия на парка са локализирани обекти с морски произход в заливите на Варвара, Ахтопол, Синеморец, Силистар и северно от устието на р. Резовска, които са пряко доказателство за развита тракийска цивилизация с активно мореплаване, корабостроене, икономически и търговски връзки, далеч преди гръцката колонизация. Днес в границите на парка са описани над 450 паметника, от които 20 долмена, 24 могилни некропола, 11 самостоятелни надгробни могили, 2 уникални куполни гробници, 13 антични средновековни селища, 17 крепости, древни пътища, 83 параклиса, столнини и одърчета и едно историческо място от национално значение – местността Петрова нива. На територията на парка има и 280 архитектурни и художествени паметници на културата, от които 18 църкви, 268 възрожденски къщи и 4 исторически паметника, свидетелстващи за Илинденско – преображенското въстание.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.06.2019
Българска версия: 29958, Английска версия: 2913

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999