Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 16 май 2023 г., брой 5944
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(16.05.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.24955
USD   1.79830
CHF   2.00660
EUR/USD   1.0876*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   2.77%  

Qlik Sense - доказан BI инструмент за анализи в детайл

Имате ежедневна видимост на бизнеса, за да взимате правилните решения в точния момент.

Базирате ръководните решения на актуални и верни данни, за да изпълнявате прогнозите за ръст.

Следите ежедневно в детайл всички важни KPIs и изпълнение на цели. Само с няколко клика.

Научете повече >>

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 Logo

Очаквайте през м.май 2023 г. годишния анализ за производството, вноса, износа и развитието на сектор "Парфюмерия и козметика" през 2022 г. Анализът съдържа богата и разнообразна информация за сектора, която е полезна за мениджъри, инвеститори и анализатори.

 

Заявете анализ

 


Общество и политика
 Безпристрастно: Изкуственият интелект за МРЗ в България
'23.02.2023'
 Минималната работна заплата да надмине максималната :)
'06.02.2023'
 Външнотърговския стокооборот на България и ЕС27 (2002-2021) – постижения и предизвикателства
'11.01.2023'
 По-важно е не кой, а как управлява Фонда на фондовете
'11.10.2022'
 Българският износ – показател за развитие и възможност за развитие
'11.08.2022'
 Най-големите 50 производители на стомана в света
'13.07.2022'
 България на световната карта за производство на велосипеди
'20.06.2022'
 България сред най-големите износители на сирена в света
'26.05.2022'
 Българският износ на етерични масла (2017-2021 г)
'18.05.2022'
 30 години от първата борсова сесия в България – 8 април 1992 г.
'08.04.2022'

Финансови новини

Икономическият растеж на България се очаква да се забави през 2023 г. и да се повиши отново през 2024 г., обяви Европейската комисия в своята пролетна икономическа прогноза. Очаква се и забавяне на ръста на износа, който България ще реализира през тази година, поради ограничаване на търсенето в чужбина и "специфични за страната фактори с еднократно въздействие", се казва в прогнозата. Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на страната ни е нараснал с 3,4 на сто през 2022 г., което е понижение спрямо зимната прогноза на ЕК за ръст от 3,9 на сто. В доклада се отчита, че растежът на българския БВП е обусловен от силното частно потребление в страната и от високите нива на износа.

Източник: 24 часа

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута ‘BBB’ с положителна перспектива. Рейтингът на България е подкрепен от силната външна и фискална позиция на страната в сравнение с държавите със същия рейтинг, надеждната политическа рамка от членството в ЕС и дългогодишното функциониране на режима на паричен съвет. От друга страна, ниският дял на инвестициите спрямо БВП и неблагоприятните демографски фактори тежат на потенциалния икономически растеж и на публичните финанси в дългосрочен период.

Източник: БТА

 

Запишете се за квалификационния REFA-курс в гр.София на тема:

Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието: 30.10-29.11.2023:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (30.10 - 10.11.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(20.11 - 29.11.2023)

Заявки за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София
Дружества
Полиграфическа дейност и други дейности, свързани с печатането
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Брой
служители
  1   Мултипринт ООД - Костинброд   349  
  2   Юрий Гагарин АД - Пловдив   334  
  3   Демакс АД - София   322  
  4   Дедракс АД - София   304  
  5   Обертюр Фидюсиер АД - София   303  
  6   Флекспринт ЕООД - Цалапица   241  
  7   Делта Плюс - Димитров и с-ие СД - Пловдив   239  
  8   Булвест Принт АД - София   172  
  9   Демакс Холограми АД - София   168  
  10   Печатница на Българска народна банка АД - София   167  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 15.05.2023
  Обща стойност (BGN): 935 906.89  
Брой търгувани компании: 43
Premium 239 473.14
Standard 404 566.10
АДСИЦ 55 762.71
Структурирани 9 991.80
Облигации 206 015.43
BEAM - Акции: 20 097.71
BaSE - Акции: 758.73
BaSE - АДСИЦ: 385 925.00
Най-голяма промяна в цените
Еврохолд България АД - София 5.81 %
Холдинг Света София АД - София -4.76 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Германският производител на луксозни хартиени опаковки Rissmann, част от Rissmann Group, която има годишен оборот 52 млн. евро и 1200 служители, избира с. Ново Левски (Хаджидимово) за своя четвърти завод в света, привлечен от дългогодишен партньор и достатъчно работна ръка в региона. В средата на миналата година създава дъщерното дружество "Риссман България", в което миноритарен дял държи пловдивската "Бикей продакшън", а няколко месеца по-късно първата от предвидените две сгради вече е готова. Втората се очаква да бъде завършена през първото тримесечие на 2024 г., с което инвестицията ще достигне 5.7 млн. лв., а броят на заетите около 130 души ще се удвои. Закупеният терен от16 хил. кв.м. позволява и следващо разширение на производството. Планираната инвестиция е за две отделни сгради, като първата вече е готова и в момента се използва за производство, склад и администрация.

Източник: Капитал

Комисията за финансов надзор издаде разрешение за преобразуване чрез вливане на управляващо дружество “Кей Би Си Управление на инвестиции” ЕАД в „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ НВ, Белгия. В края на ноември 2022 година “KBC Асет Мениджмънт” придоби 100 процента от акциите на “KBC Управление на инвестиции” ЕАД (бивш “Райфайзен Асет Мениджмънт България”) и стана негов едноличен собственик. Фондовете на управляващото дружество „КВС Управление на Инвестиции“ се вливат във фондовете на фондмениджъра „КВС Асет Мениджмънт“ НВ.

Източник: Банкеръ

“Индустриален Капитал Холдинг“ АД (ИКХ) ще изплати по малко над 8 ст. дивидент на акция от печалбата за 2022 г. ако насроченото за 16 юни общо събрание на акционерите на дружеството потвърди предложението. Общата сума на дивидента възлиза на малко над 1,3 млн. лева. Същата сума се предвижда да бъде отнесена като неразпределена печалба. Дружеството притежава дялове от публичните компании „ЕМКА“ АД и „М+С Хидравлик“ АД, както и от производителя на металорежещи машини „Силома“ АД, Силистра, производителя на крепежни елементи „Руболт“ АД, Русе, производителя на абразивни дискове за рязане „ЗАИ“ АД, Берковица. Дружеството има дялове и от „Пловдив Тех Парк“ и дружеството в ликвидация „Фурнир“ АД.

Източник: investor.bg

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ е купило 390 дка земеделски земи през април при средна цена от 1825 лева за дка, която е близка до исторически най-високата, плащана от дружеството при придобиване. Компанията не е продавала земя през четвъртия месец от годината. Към края на април дружеството е събрало под 30% от рентите за текущата стопанска година, което е нормално за сезона. Очакваните приходи от ренти са за малко над 8 млн. лева. За стопанската 2021-2022 г. са събрани 87,3% от дължимите вземания, a за 2020-2021 г.- 99,5%. Акционерите на компанията проведоха редовното си годишно общо събрание, на което одобриха брутен дивидент в размер на 0,242 лева на акция. Дружеството отчете загуба за първото тримесечие заради силния ръст на разходите за отчетния период, въпреки че продажбите на земи са в пъти повече в сравнение с първата четвърт на 2022 г.

Източник: investor.bg

Акционерите на „ЕМКА“ АД ще получат същия дивидент като миналата година. Дружеството ще използва част от печалбата за миналата година и неразпределената печалба от минали години да увеличи капитала си от 21 699 726 лева на 43 399 452 лева. Дивидентът за акционерите е в размер на над 3,4 млн. лева, или 30% от печалбата за 2022 г. (11,466 млн. лева). Брутната сума на една акция е в размер на 0,15789 лева – колкото бяха разпределени и през миналата година от печалбата за 2021 г.

Източник: investor.bg

Регулирана информация

На 15.05.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на Випом АД с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20230626, което ще се проведе на 26.06.2023г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC + 03:00) по седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 11.07.2023г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC + 03:00), на същото място и при същия дневен ред       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Technovation 2023 – от дигитализация към нова цивилизация


Предстоящи събития

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)

2-3 юни: Академия за Иновации 2023

28 юни: WEBIT IMPACT FORUM


Актуални дискусии

До 18.05.2023: Бизнес среда: Закон за надценките на хранителните продукти

До 18.05.2023: Наука и технологии: Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите

До 18.05.2023: Енергетика: борсов пазар на електрическа енергия

До 19.05.2023: Образование: ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение

До 19.05.2023: Финанси и данъчна политика: ЗБ на НЗОК, ЗБ на ДОО и ДБ на РБЦентър за професионално обучение на БСК

Организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в НПДЗ;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по ЗБУТ.

ЦПО към БСК, създаден през 1998 г, лицензиран от НАПОО през 2003 г., е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:  тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.comwww.training.bia-bg.com

 

 
Безплатен абонамент за бюлетини на БСК
 

 


       Светът

Европа

Промишленото производство в Европейския съюз е намаляло през март 2023 г. с 3,6 на сто спрямо февруари, сочат прогнозните данни на европейската статистическа агенция Евростат. При страните от еврозоната е отчетен още по-сериозен спад от 4,1 на сто. На годишна основа през март промишленото производство в ЕС намалява с 1,3 на сто (спрямо март 2022 г.). За страните от еврозоната спадът е с 1,4 на сто. През март 2023 г. производството на базови стоки в страните от ЕС намалява с 12,9 на сто спрямо предходния месец, на междинни стоки с 1,6 на сто, на стоките за краткотрайна употреба с 1,3, а на енергия - с 1,0 на сто. Производството на стоки за дълготрайна употреба се повишава с 2,0 на сто спрямо февруари 2023 г. В България през март 2023 г. е отчетен спад на промишленото производство с 1,3 спрямо февруари. На годишна основа (спрямо март 2022 г.) намалението в обема на промишленото производство у нас е много по-съществено – с 9,0 на сто. По този негативен показател страната ни е на четвърто място в Европейския съюз. През март тази година в сравнение с февруари най-сериозно увеличение на промишленото производство в страните от ЕС, за които са публикувани данни, е регистрирано на годишна база във Финландия (+3,0 на сто), следвана от Словения (+2,3 на сто), Чехия и Словакия (с по +1,7 на сто). Страните, при които е отчетено най-сериозно намаление на промишленото производство за този период, са Ирландия (-26,3 на сто), Швеция (-3,9 на сто) и Германия (-3,1 на сто). На годишна основа спрямо (март 2022 г.) най-съществено повишение е регистрирано в Малта (+12,5 на сто), Дания (+8,9 на сто), Испания (+5,6 на сто) и Финландия (+4,4 на сто). Най-голямо е понижението в Ирландия (-26,1 на сто), Литва (-16,6 на сто), Естония (-12,6 на сто) и България (-9,0 на сто).

Източник: БТА

Америка

Американската компания за съхранение и транспортиране на втечнен природен газ Oneok обяви, че е придобила американския оператор на петролопровод Magellan Midstream за 18.8 млрд. долара. The Wall Street Journal изчислява, че сливането ще създаде втория по големина оператор на тръбопроводи в САЩ. Общата пазарна капитализация на двете компании ще надхвърли 40 млрд. долара. В допълнение, тази сделка ще бъде най-голямото сливане за настоящата година в енергийния сектор на САЩ. Комбинираната компания ще притежава или управлява тръбопроводи за транспортиране на нефт, нефтопродукти, газ и други горива с обща дължина около 40 хил. км, както и няколко големи хранилища на брега на Мексиканския залив и на континента. Главният изпълнителен директор на Oneok – Пиърс Нортън, коментира, че сделката не само ще създаде един от най-големите тръбопроводни оператори в Северна Америка, но и ще вземе по-активно участие в „енергийната трансформация“ на овладяването на транспортирането и съхранението на горива като водород, както и горива от възобновяеми и органични източници. Oneok, Inc. е диверсифицирана корпорация, фокусирана основно върху индустрията за природен газ, чиято централа е в Тълса, Оклахома. Компанията е част от Fortune 500 и S&P 500. Oneok е основана през 1906 г. като Oklahoma Natural Gas Company, но променя корпоративното си име на Oneok през декември 1980 година. Освен това притежава големи системи за течен природен газ след придобиването през 2005 г. на бизнеса на Koch Industries с природен газ. Енергийните услуги на Oneok се фокусират предимно върху маркетинга на природен газ и свързаните с него услуги в САЩ.

Източник: Банкеръ

Азия

Кредитната карта, разработена от Централната банка на Индонезия Bank Indonesia, въз основа на функциите на националната платежна система, ще замени Visa и Mastercard в държавните предприятия в страната, е съобщил официалният представител на Централната банка Дики Картикойоно. "В съответствие с плана на президента на Индонезия, преходът към нашата национална платежна система протича гладко. Очакваме съвсем скоро тя да стане широко разпространена, включително в държавните предприятия", казва Картикойоно, цитиран от CNBC Indonesia. Представителят на Bank Indonesia добавя, че решението за създаване на собствена платежна система на Индонезия е взето "много навреме". По думите на Картикойоно, във времената на финансови сътресения на Запад, страните от Югоизточна Азия би трябвало да се погрижат за "възглавница", която да защити бизнеса и обикновените граждани". През март индонезийският президент Джоко Видодо призова регионалните власти да се откажат от финансовите мрежи Mastercard и Visa и да започнат да използват кредитни карти, издадени от местни банки. По думите на Видодо тогава, отказът от западните платежни системи е необходим, за да се защитят финансовите транзакциите от "възможни геополитически последици". В началото на май Индонезия, която е четвъртата по население страна в света, официално представи банкова карта на основата на националната си платежна система.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
15.05.2023
Dow Jones Industrial
33 348.60 (47.98)
Nasdaq Composite
12 365.20 (80.47)
Стокови борси
15.05.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)71.44
Heating oil ($US/gal.)2.3859
Natural gas ($US/mmbtu)2.5180
Unleaded gas ($US/gal.)2.3859
Gold ($US/Troy Oz.)2 020.60
Silver ($US/Troy Oz.)24.19
Platinum ($US/Troy Oz.)1 071.80
Hogs (cents/lb.)86.00
Live cattle (cents/lb.)164.18

       Опознай България

Иван Денкоглу

Иван Николаевич Денкоглу (1781-1861 г.) е български възрожденец, покровител на просветното дело през Възраждането. Роден е на 30 ноември 1781 г. в с. Балша, Софийско, по-късно се преселва в Русия, където става търговец и натрупва значително състояние. Със свои средства – 30 хил. гроша, през 1849 г. той построява в двора на църквата “Св. Неделя” първото модерно училище в София, наречено по-късно на негово име. И докато е жив се грижи за него – изпраща учебници и учебни помагала, осигурява учители, отпуска големи суми за ремонт и разширяване. В края на живота си завещава 10 хил. сребърни рубли, предназначени за издръжка на училището. След Освобождението на страната от турско робство от лихвите, които всяка година се получават, се основава фонд Иван Денкоглу. Със средствата общината закупува сграда на ул. Витошка и Алабинска (днес там се намира Съдебната палата). Там се настанява училището на благодетеля, опожарено след края на Руско-турската война (1877-1878 г.). Умира от инсулт на 16 (или 13) май 1861 г. в Москва, погребан е в Пятницкото гробище.За реклама в изданието
Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.05.2023
Българска версия: 30807, Английска версия: 3205

Общи условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политика за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999