Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 22 март 2023 г., брой 5909
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(22.03.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22170
USD   1.81499
CHF   1.96172
EUR/USD   1.0776*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   2.17%  

ТОП 10 BI тенденции за 2023 –
подготовка за кризата 
BI е надежден инструмент за навременни и информирани ръководни решения.

Кои са основните области, свързани с бизнес анализите, върху които да се фокусират фирмите през 2023 и занапред?

Кои са 10-те тенденции в данните в помощ на ръководителите на фирмите в един несигурен свят?

Научете повече >>

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  Артекс инвест АД - Ардино
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София
 
Предстоящи общи събранияОбщество и политика
 Безпристрастно: Изкуственият интелект за МРЗ в България
'23.02.2023'
 Минималната работна заплата да надмине максималната :)
'06.02.2023'
 Външнотърговския стокооборот на България и ЕС27 (2002-2021) – постижения и предизвикателства
'11.01.2023'
 По-важно е не кой, а как управлява Фонда на фондовете
'11.10.2022'
 Българският износ – показател за развитие и възможност за развитие
'11.08.2022'
 Най-големите 50 производители на стомана в света
'13.07.2022'
 България на световната карта за производство на велосипеди
'20.06.2022'
 България сред най-големите износители на сирена в света
'26.05.2022'
 Българският износ на етерични масла (2017-2021 г)
'18.05.2022'
 30 години от първата борсова сесия в България – 8 април 1992 г.
'08.04.2022'

Финансови новини

Преките инвестиции в страната за януари 2023 е положителен в размер на 147.5 млн. евро, като е по-малък с 479.5 млн. евро (76.5%) спрямо този за януари 2022 г, отчита БНБ. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 0.3 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 0.1 млн. евро за януари 2022 г. Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари 2023 г. са от Люксембург (115.3 млн. евро), Нидерландия (21.1 млн. евро) и Белгия (17.3 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Ирландия (21.2 млн. евро) и Швейцария (7.4 млн. евро). По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари 2023 г. възлиза на 19.9 млн. евро, при 46.7 млн. евро за януари 2022 г.

Източник: economy.bg

Разходите на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) към 28 февруари 2023 година нарастват със 714,1 милиона лева в сравнение със същия период на 2022 година, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). За февруари общият размер на отчетените приходи е 1701,1 млн. лв. Постъпилите приходи са със 174,9 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи възлизат на 3314,0 милиона лева, което е със 714,1 милиона лева повече в сравнение със същия период на миналата година. В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 2 980,3 млн. лв. Разходите за пенсии са със 713,9 млн. лв. или с 31,5 на сто повече спрямо същия период на 2022 г. Пенсионерите за месец февруари 2023 г. са с 16 583 по-малко в сравнение с февруари 2022 година.

Източник: БТА

Дружества
Производство на трикотажни изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   КНМ Текстил ООД - Плевен   3 388  
  2   Брод Трико ЕООД - София   1 074  
  3   Брод Лъки ЕООД - Лъки   606  
  4   Росица АД - Севлиево   497  
  5   Стоф ЕАД - Кърналово   414  
  6   Ню Сейлс ЕООД - Русе   406  
  7   Атан ООД - Бургас   275  
  8   Теменуга Стил ЕООД - Плевен   260  
  9   Европа Трико АД - Севлиево   251  
  10   Кайф ЕООД - Петрич   230  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 21.03.2023
  Обща стойност (BGN): 825 313.31  
Брой търгувани компании: 37
Premium 165 896.65
Standard 431 240.75
АДСИЦ 69 653.50
Структурирани 1 400.00
Облигации 138 605.90
BEAM - Акции: 18 516.52
BaSE - Акции: 144 761.43
BaSE - АДСИЦ: 400.00
Най-голяма промяна в цените
Топливо АД - София -10.55 %
Еврохолд България АД - София 7.69 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Българската народна банка и банките мигрираха успешно към T2 – новата платежна система за големи плащания на евросистемата. Платежната система за големи плащания T2, която се състои от система за брутен сетълмент в реално време (RTGS) и централизиран инструмент за управление на ликвидността, заменя TARGET2. Новата RTGS система ще извършва сетълмент на плащания, свързани с операциите по паричната политика на евросистемата, както и междубанкови плащания и търговски трансакции. БНБ и банките, заедно с българските спомагателни системи за клиентски плащания в евро и за сетълмент на ценни книжа (BISERA7-EUR, Депозитаря на държавни ценни книжа в БНБ и „Централен депозитар“ АД) са мигрирали успешно към новата платформа за TARGET услуги на 20 март.

Източник: investor.bg

До софийския хотел "Родина" може да бъде построена 17-етажна сграда с магазини, офиси, жилища и гаражи. Виза за проектиране на обекта е издадена от главния архитект на София Здравко Здравков на 16 март. В момента на мястото има няколко стари рушащи се от години къщи. Предвижда се на тяхно място да бъде направена висока сграда с четири подземни гаража. Собственик на имотите, на които трябва да бъде построена високата сграда, е фирмата "Беленски инвест". Съдружници в нея са Тодор Терзиев (с най-голям дял), Николай Борисов и Георги Костадинов. Терзиев е и собственик на фирмата "Беленски".

Източник: mediapool.bg

Ръководството на „Алтерко“ АД е одобрило заем в размер на 500 хил. евро на дъщерното дружество GOAP. GOAP е словенска компания, първият етап от чието придобиване „Алтерко“ приключи в началото на годината. За 60% от капитала на GOAP българската компания плати 2 млн. евро. Останалите 40% от нея са предмет на договор за опции, който беше подписан заедно със споразуменията за придобиване. Срокът за връщане на заема е 31 декември 2029 г. Заемът е целеви и ще бъде използван от GOAP за изплащане на свои задължения по заеми, предоставени от миноритарните съдружници преди придобиването, ще бъдат изплатени възнаграждения на ключов персонал, на доставчици и ще погаси банков заем, отпуснат от банка Nova KBM d.d преди придобиването.

Източник: investor.bg

Българският холдинг "Еврохолд", който управлява застрахователната група "Евроинс" с дъщерно дружество в Румъния, ще съди Румънския орган за финансов надзор (ASF) на основание, че отнемането на разрешението на Евроинс е извършено в нарушение на румънското законодателство и законодателството на Европейския съюз. Според председателят на надзорния съвет на "Еврохолд България" Асен Христов холдингът ще търси обезщетение от €500 милиона. От тях €270 милиона за стойността на инвестицията, направена от групата "Еврохолд" в "Евроинс Румъния", плюс €230 милиона за загубите, причинени на компанията след отнемането на разрешението за дейност. На 17 март румънският финансов надзор отне разрешението за дейност на застрахователната компания Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. ("Евроинс Румъния").

Източник: money.bg

Мениджърите на компанията, която произвежда хидравлични елементи и системи в Казанлък – “М+С Хидравлик” АД, предлагат сума в размер на 15 773 280 лева от нетната печалба на дружеството да се изплати като дивиденти на акционерите на предстоящото редовно общо събрание на 18 май. Брутната сума на акция е 0.40 лева. Остатъкът от положителния финансов резултат ще се отнесе във фонд “Неразпределената печалба”. Най-големите акционери в компанията са “Стара планина холд” АД, който контролира 30.61% от капитала, “Индустриален капитал холдинг” АД е с дял от 22.16% и “М+С 97” АД – с 23.86 на сто. 

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

МРЗ 940 лева: Работодатели и синдикати са на различни мнения

Бизнесът е против мярката за таван на надценката

Ще има ли ефект от мерките срещу дефицита в държавната хазна?

Ще го бъде ли българското розово масло?

НСТС подкрепи увеличаването на размера на командировъчните в България и чужбина


Предстоящи събития

4 април: Хибриден семинар: Възможности за разрешаване на търговски спорове чрез медиация

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 22.03.2023: Земеделие: условията и реда за подаване на заявления за подпомагане

До 23.03.2023: Финанси и данъчна политика: ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари

До 26.03.2023: Здравеопазване: промени в критериите и реда субсидиране на лечебни заведения

До 27.03.2023: Правосъдие и вътрешни работи: служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

До 27.03.2023: Образование: придобиване на квалификация „Проектант компютърни мрежи“Център за професионално обучение на БСК

Организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в НПДЗ;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по ЗБУТ.

ЦПО към БСК, създаден през 1998 г, лицензиран от НАПОО през 2003 г., е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 

 
Безплатен абонамент за бюлетини на БСК
 

 


       Светът

Европа

Gоldmаn Ѕасhѕ oбявиxa, чe peвизиpaт в нeгaтивнa пocoĸa пpoгнoзaтa cи зa pacтeжa нa Евpoзoнaтa пpeз 2023 г. зapaди нaпpeжeниeтo в бaнĸoвия ceĸтop и вce пo-гoлямaтa иĸoнoмичecĸa нecигypнocт, пpeдaдe "Poйтepc". Инвecтициoннaтa бaнĸa oчaĸвa 0,7% pъcт нa БBΠ в cтpaнитe, изпoлзвaщи eдиннaтa вaлyтa - c 0,3% пo-мaлĸo oт пo-paннитe paзчeти. He ce oчaĸвa pacтeж във Beлиĸoбpитaния пpeз тaзи гoдинa, ĸaтo ocвeн тoвa oт Gоldmаn Ѕасhѕ нe oчaĸвaт Ваnk оf Еnglаnd дa пoвишaвa пoвeчe ocнoвния cи лиxвeн пpoцeнт и тoй дa ocтaнe 4,25%. Глoбaлнитe финaнcoви пaзapи ca в cлoжнa cитyaция cлeд cpивa нa гoлямaтa швeйцapcĸa бaнĸa Сrеdіt Ѕuіѕѕе и няĸoлĸo aмepиĸaнcĸи ĸpeдитни инcтитyции, cвъpзaни c тexнoлoгичния ceĸтop. Meждyвpeмeннo цeнтpaлнитe бaнĸи вдигaт ocнoвнитe лиxвeни пpoцeнти в oпит дa ycпoĸoят инфлaциятa. Зapaди вcичĸo тoвa и oт Gоldmаn Ѕасhѕ oчaĸвaт oгpaничaвaнe нa ĸpeдитиpaнeтo c oĸoлo 10% ĸaĸтo в Евpoзoнaтa, тaĸa и във Великобритания.

Източник: Стандарт

Америка

Доставките на петрол от САЩ за Европа достигнаха рекордните 2,1 милиона барела на ден през март, според данни на Ройтерс. Износът беше подкрепен от слабото търсене от американските рафинерии и по-ниската цена на американския лек суров петрол (WTI) в сравнение с Brent на пазарите. Данните засилват ролята на САЩ по отношение на енергийните доставки за Европа от началото на войната в Украйна. Много рафинерии в САЩ затвориха за планирани ремонти и модернизации през първите месеци на годината. Това натежа върху цената на WTI, докато в същото време цената на сорта Brent беше подкрепена от проблемите около петрола от норвежкото находище Johan Sverdrup, както и липсата на руски петрол на европейския пазар. В края на януари спредът между двата основни вида петрол на пазара надхвърли 7 долара за барел, което насърчи сключването на сделки с американски износители. Очакванията са търсенето на американския тип петрол да продължи, тъй като разликата в цените остава висока, допълват анализаторите от Kpler. Цената на петрола на световните пазари падна до 15-месечно дъно след опасения, че сътресенията в банковия сектор донесоха. Сега обаче търговията се успокои и цените отново тръгнаха нагоре. Лекият суров петрол се търгуваше за малко над 68 долара за барел, което е ръст от 1,3 процента, а европейският сорт Брент се повиши с 1,2 процента до близо 75 долара за барел.

Източник: investor.bg

Азия

Китайският внос на руски енергийни източници, включително суров петрол и рафинирани продукти, въглища и природен газ, се е раздул до 88 млрд. щ. долара от началото на военните действия в Украйна през февруари 2022-а до миналия месец, по официална информация на китайските митнически служби. За сравнение, през предишния едногодишен период покупките за изкопаеми горива са били в размер на 57 млрд. долара. Митническите данни за последния едногодишен период показват, че Русия е била най-едрият китайски доставчик на суров петрол, изпреварвайки Саудитска Арабия. Москва е също вторият по големина източник на въглища за азиатския гигант след Индонезия и третият по ранг вносител на природен газ след Австралия и Катар. В “това”газовото” подреждане не са включени количествата газ, изпращани по тръбопроводите, за които Пекин спря да предоставя данни в началото на миналата година. Вносът на суров петрол от Русия се е изкачил до 89.3 млн. тона от нахлуването в Украйна срещу 78.4 млн. тона през предишния 12-месечен период и доставените от Саудитска Арабия 86.8 млн. тона. Китайските покупки на втечнен природен газ са се увеличили с 52% – до 6.86 млн. тона, а на въглища – с 33% – до 76.4 млн. тона. От материалите сериозен ръст бележи рафинираният алуминий, чийто импорт почти се е удвоил до 538,607 тона, “подпирайки” руското производство след като международните санкции орязаха пратките към обичайните купувачи от Европа и от други места по света.

Източник: Банкеръ

 
Индекси на фондови борси
21.03.2023
Dow Jones Industrial
32 560.60 (316.02)
Nasdaq Composite
11 860.10 (184.57)
Стокови борси
21.03.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)69.50
Heating oil ($US/gal.)2.6971
Natural gas ($US/mmbtu)2.4480
Unleaded gas ($US/gal.)2.5337
Gold ($US/Troy Oz.)1 941.70
Silver ($US/Troy Oz.)22.47
Platinum ($US/Troy Oz.)978.00
Hogs (cents/lb.)77.20
Live cattle (cents/lb.)162.40

       Опознай България

Килифаревски манастир

Комплексът на Килифаревския манастир “Св. Рождество Богородично” е разположен по поречието на р. Белица на около 4 км югоизточно от Килифарево, близо до Велико Търново. В самото си начало е бил разположен върху близкия хълм. Смята се, че в първоначалния си вид Килифаревският манастир е построен между 1348 и 1350 г. Основател е видният български духовник Теодосий Търновски, който с помощта на тогавашния владетел цар Иван Александър превръща Светата обител в едно от най-важните средища на средновековната българска просвета и книжнина. В него се превеждат богослужебни книги, византийски хроники, съставят се сборници, пишат се жития на български, гръцки и сръбски светци, което донася голяма слава на манастира извън пределите на България. За кратко време се формира Килифаревската книжовна школа, в която през 1360-та година вече се обучават 460 ученика, най-известният от които е бъдещият български патриарх Евтимий Търновски. Манастирът бил обграден с дебели крепостни стени, а в средата на двора се издигала висока кула, служеща за наблюдение на пътя към Хаимбоазкия проход. Но както много манастири след османското нашествие по българските земи Килифаревската крепост била разрушена, а голямото книжовно средище – напълно унищожено. Едва през 1718 г. манастирът е възстановен отново на днешното си място. В края на XVIII в. отново е неколкократно опустошаван от кърджалиите и впоследствие – възобновяван. В резултат на дългогодишни усилия през 1840 г. възрожденският майстор Кольо Фичето започва изграждането на днешната еднокорабна, еднокуполна църква “Св. Димитър”. Той запазва част от старата олтарна стена и двата параклиса, на Св. Теодосий и на Св. Иван Рилски. Храмът е завършен през 1842 г., а вътрешната украса е направена година след това. Комплексът включва още две красиви двуетажни жилищни сгради във възрожденски стил, по-старата от които датира от 1849 г. Манастирът е обявен за паметник на културата.За реклама в изданието
Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.03.2023
Българска версия: 30521, Английска версия: 3207

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999