Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 14 ноември 2022 г., брой 5820
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент


Валутни курсове
(14.11.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23426
USD   1.89739
CHF   1.98682
EUR/USD   1.0308*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0.59%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 


Общи събрания днес
  Био агро къмпани АД - София
Ветпром АД - Радомир
Еко агро АД - Оброчище
Металообработване и зъбопроизводство АД - Велико Търново
Ремонтстрой инвест АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Индексът на продукцията в сектор "Строителство" се понижава с 0,2 на сто през септември 2022 г. в сравнение с предходния месец, съобщи Националният статистически институт. Намаление на продукцията е отчетено при сградното строителство - с 0,5 на сто, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава увеличение - с 0,2 на сто. Спрямо септември 2021 г. строителната продукция намалява с 1,3 на сто. Понижение е отчетено както при сградното строителство - с 1,7 на сто, така и при гражданското/инженерното строителство - с 0,8 на сто.

Източник: Труд

От ноември 2022 г. доставчици на ток в Североизточна и Южна България въвеждат предварително плащане за своите клиенти на свободния пазар. Фирмите ще трябва да плащат авансово половината от изразходения ток месец по-рано. Според фирмата доставчик на енергия в Южна България, мярката се въвежда, за да се гарантира ликвидност и да се купува енергия на свободния пазар. 

Източник: 24 часа

Дружества
Строителство на тръбопроводни инсталации
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Райкомерс конструкшън ЕАД - София   48 669  
  2   Черноморска газова компания ЕООД - Варна   17 968  
  3   Ремонтстрой АД - Бургас   11 992  
  4   И Плюс И 91 ООД - София   5 681  
  5   Проксимус Инженеринг ЕООД - Варна   5 636  
  6   Стройкомерс Плевен ЕАД - Плевен   4 228  
  7   Надин Желязков ЕООД - Белослав   3 324  
  8   Пещостроене и изолации ООД - Бургас   2 559  
  9   Техно-Консулт 2000 ЕООД - София   2 016  
  10   Полюс ТМ ЕООД - София   1 323  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 11.11.2022
  Обща стойност (BGN): 9 029 700.28  
Брой търгувани компании: 50
Premium 67 226.63
Standard 8 107 134.02
АДСИЦ 818 256.24
Структурирани 5 737.50
BEAM - Акции: 31 345.89
BaSE - Акции: 3 982 829.75
BaSE - АДСИЦ: 134 850.00
Най-голяма промяна в цените
Еврохолд България АД - София -7.58 %
Стара планина Холд АД - София 3.33 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

 

Големият търговец на зърно от Варна "Агрия груп холдинг" купува производителя на биоетанол от царевица "Алмагест" в Ихтиман и сделката предстои да бъде одобрена от Комисията за защита на конкуренцията. Продавач е Светослав Божилов, който притежава "Вентчър екуити България" - мажоритарен акционер в компанията продавач, като фондът му е с насоченост инвестиции в проекти за зелената енергия. Купувачът "Агрия груп холдинг" притежава дялове и акции в 18 компании и постоянно разширява дейността си. "Алмагест" се занимава със съхранение и преработка на зърнени култури за производство на биоетанол, като настоящият годишен производствен капацитет на предприятието е 30 млн. литра eтанол. Регистрираният капитал на дружеството е 35.3 млн. лв. Приходите за 2021 г. на дружеството са 65.6 млн. лв., а печалбата е 1.6 млн. лв. За сравнение - през пандемичната 2020 г. приходите са били 79.6 млн. лв., а печалбата 13 млн. лв. Около 50-60% от продажбите на завода отиват към "Лукойл Нефтохим Бургас", която купува от производителя биоетанол за смесване с бензина.

Източник: Капитал

"Български пощи" е реализирало приходи в размер на около 105 млн. лева, но е направило разходи от около 130 млн. лева. Към 30 септември дружеството е реализирало приходи от около 155 млн. лева и 196 млн. лева загуби. Счетоводната загуба от цялата дейност през деветмесечието на 2022 г. е в размер на 41 685 000 лева. "Български пощи" е едно от най-големите държавни предприятия, което покрива и обслужва повече от 5200 населени места, а в него работят 8633 служители.

Източник: econ.bg

Комисията за финансов надзор (КФН) е разрешила на мажоритарния акционер в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да продължи с предложението за изкупуване на останалите дялове на другите акционери. Комисията не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано предложение от „Победа“ АД за изкупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 854 260 броя акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от останалите акционери на дружеството. Коригираното предложение трябва да се случи през следващата седмица. „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ притежава няколко проекта - хотелски комплекс „Морски фар“ в гр. Св. Влас и незастроени имоти в курорта „Слънчев бряг“, Лозенец, Царево и София. Дружеството приключва деветмесечието с печалба в размер на 1,258 млн. лева.

Източник: investor.bg

Машиностроителната компания "ИНКА машин билдинг", изгражда нов завод с инвестиция от 8 млн. евро край Пловдив. "ИНКА машин билдинг" е българско-нидерландска собственост, като 2/3 от дяловете се държат от българи, а най-големият местен акционер е управителят на компанията Снежанка Панчева с 30%. Нидерландското дружество 4 Yuki има 32.39%, а като негов краен собственик е деклариран Етиен Марсел ден Бреен. Компанията се занимава с машиностроене в три различни сектора - селскостопанския, транспортния и строителния, като за тях изработва корпуси за машини, както и отделни части като дигери и кофи за багери, куки за обработка на контейнери по пристанища и др. За изминалата 2021 г. "ИНКА машин билдинг" отбелязва 7 млн. лв. приходи и 407 хил. лв. печалба, а заетите са 58.

Източник: Капитал

Комисията за защита на конкуренцията разреши сключването на голяма сделка в сектора за изкупуването на вземания у нас. Страната ни напуска норвежката B2Holding ASA - холдингово дружество за изкупуване и управление на вземания с присъствие в повече от 20 европейски държави. От компанията посочиха, че преустановяват своята дейност у нас, за да се насочат капиталите си в други региони на Европа. Софийската „Ди Си Ей Мениджмънт“ АД ще осъществи концентрация посредством придобиване на 100% от записаните акции на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД - София - една от водещите компании в изкупуването на вземания в страната.Основната дейност на кандидат-купувача е свързана с придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране; факторинг, след получаване на съответното нормативно предвидено разрешение от компетентен орган. Капиталът на „Ди Си Ей Мениджмънт“ е еднолична собственост на Адвокатско дружество „Манчев и Иванов“.

Източник: Банкеръ


 

Индикативни дати за провеждане на Пролетния квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието -

от 6 март до 7 април 2023 г. в гр.София

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90,

 


       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

„Продължаваме промяната“ и работодателските организации не постигнаха съгласие по бюджета за 2023 г.


Предстоящи събития

14-21 ноември: Oнлайн панаир „Социални предприемачи”

15 ноември: Първо годишно събитие по Плана за възстановяване и устойчивост на България

16 ноември: Световен ГИС ден

22-23 ноември: Двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional & Health Ingredients Expo Amsterdam

8-9 декември: Курс "Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи"


Актуални дискусии

До 11.11.2022: Енергетика: промени в Закона за енергетиката

До 14.11.2022: Социална политика и заетост: промени в Кодекса за социално осигуряване

До 16.11.2022: Околна среда: информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

До 18.11.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за движението по пътищата

До 21.11.2022: Наука и технологии: ЗИД на Закона за електронните съобщенияБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 

 

Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

България е с най-голям ръст на селскостопанската продукция сред страните членки на ЕС през 2021 г. в сравнение с предходната, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. В България селскостопанската продукция е нараснала с 37% и достига обща стойност от 5,5 млрд. евро спрямо малко над 4 млрд. евро през 2020 г. Основен принос за това има зърнопроизводството, което почти е удвоило стойността си за една година – от 1,3 млрд. евро на 2,2 млрд. евро. Ръст е отчетен и при растениевъдството и животновъдството. След България се нареждат Румъния с увеличение от 25% и Чехия с 16 на сто. Сред ключовите страни членки на ЕС стойността на селскостопанската продукция е нараснала с 10% в Испания, с 8% във Франция и Нидерландия, с 6% в Италия и Полша и с 3% в Германия. На ниво ЕС селскостопанската продукция е достигнала обща стойност от 449,5 млрд. евро през 2021 г. в основни цени, което е повишение с 8% спрямо 2020 г. То се дължи на ръста на цените на селскостопанските стоки и услуги като цяло (със 7,5%), докато обемът на произведената продукция е останал почти непроменен спрямо 2020 г. (ръст с 0,8%). Близо три четвърти от стойността на селскостопанската продукция в ЕС през 2021 г. е дошла от седем страни членки – Франция (82,4 млрд. евро, или дял от 18% от общия обем), Италия (61,2 млрд. евро и дял от 14%), Германия (59,2 млрд. евро и дял от 13%), Испания (57,1 млрд. евро и дял от 13%), Нидерландия (30,6 млрд. евро и дял от 7%), Полша (27,9 млрд. евро и дял от 6%) и Румъния (21,1 млрд. евро и дял от 5%). Малко над половината (55%) от стойността на селскостопанската продукция в ЕС през 2021 г. е се дължи на растителната продукция (248,7 млрд. евро и ръст от 13 на сто спрямо 2020 г.). Малко над една трета (36%) е дошла от животновъдството и животинските продукти (163,1 млрд. евро и ръст от 3% спрямо 2020 г.). Останалата част се дължи на земеделски услуги и вторични дейности. Промените в стойността на селскостопанската продукция и междинното потребление през 2021 г. са довели до ръст с 6% на брутната добавена стойност, генерирана от селското стопанство.

Източник: investor.bg

Америка

Индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ през октомври се е понижил до 7,7 на сто на годишна база, след като през септември инфлацията бе 8,2 на сто, съобщи американското министерство на труда, цитирано от световните агенции. Това е най-ниското равнище на показателя от януари тази година и показва, че мерките взети от Управлението за федерален резерв на САЩ, под формата на увеличени лихвени проценти, дават резултат, посочва АФП. На месечна база инфлацията остава стабилна на равнище 0,4 на сто, колкото бе и през септември, предаде БТА. Забавянето на темпа на рaстеж на потребителските цени е по-голямо от очакваното, тъй като анализаторите очакваха годишната инфлация да се забави до 7,9 на сто, а месечната да бъде 0,6 на сто, допълва АФП.

Източник: 24 часа

Азия

Базисната потребителска инфлация в Япония може да се е ускорила до 40-годишен връх през октомври, когато поевтиняването на йената увеличи разходите на компаниите за суровини, като принуди някои да ги прехвърлят върху потребителите, показа проучване на Ройтерс. Базисният индекс на потребителските цени - извън цените на храните, но включващ тези на енергията - може да е достигнал годишен ръст от 3,5% през октомври, сочат медианните прогнози на икономисите, анкетирани от медията. Предстои официалната статистика да бъде публикувана на 17 ноември. Ако очакванията се оправдаят, това би бил най-бързият темп на растеж от април 1982 г., надминавайки и отчетените 3% през септември. Освен това, движението би маркирало седмия пореден месец на инфлация над целевото равнище на Японската централна банка (ЯЦБ) за 2%. Очакванията са търговският дефицит на страната да е достигнал 1,6 трлн. йени (11,36 млрд. щатски долара) през октомври, когато може да се отбележи 15-ят пореден месец на дефицити. За сравнение - през декември дефицитът бе в размер на 2,09 трлн. йени. Прогнозите са вносът да е нараснал с 49,7% на годишна база, а износът - с 28,1 на сто.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
11.11.2022
Dow Jones Industrial
33 747.86 (32.49)
Nasdaq Composite
11 323.30 (209.18)
Стокови борси
11.11.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)88.86
Heating oil ($US/gal.)3.5886
Natural gas ($US/mmbtu)6.3070
Unleaded gas ($US/gal.)2.6291
Gold ($US/Troy Oz.)1 774.20
Silver ($US/Troy Oz.)21.80
Platinum ($US/Troy Oz.)1 043.70
Hogs (cents/lb.)84.28
Live cattle (cents/lb.)151.25

       Опознай България

Роженският манастир

Роженският манастир "Рождество Богородично" се намира на огромна поляна южно от село Рожен, на няколко километра от живописния град Мелник. Манастирският комплекс включва главната църква, жилищните сгради, сенчести чардаци и крепостни стени, оформени в красив архитектурен ансамбъл. Украсата в църквата представляват стенописите, свещниците, кръстовете, красивите дърворезби по иконостаса. Някои от иконите са изключително ценни паметници на нашето изобразително изкуство. Живописни са и сцените по външната фасада на църквата, нейната бяла камбанария. Археологическите данни за историята на манастира сочат съществуването му от IX - XII век. Според историците той е създаден по времето на Алекси Слав, български болярин, управлявал земите в Родопите. Многократно е опожаряван и унищожаван, но отново е възстановяван. Днес манастирът е реставриран, действащ и е ценен паметник на духовната ни култура. Последните години от живота си в манастира прекарва Яне Сандански, един от най-големите български революционери. Днес гробът му се намира край църквата "Св.Кирил и Методий", недалеч от Роженския манастир.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.11.2022
Българска версия: 30441, Английска версия: 3063

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999