Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 29 август 2022 г., брой 5766
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(29.08.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.31213
USD   1.95446
CHF   2.02845
EUR/USD   1.0007*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс +359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  БСЕ АД - Бургас
Бусофт Инженеринг АД - Бургас
Домостроене Инженеринг АД - Варна
Застрахователно акционерно дружество Енергия АД - София
Зенит Имоти АДСИЦ - Пловдив
Истойл Груп АД - Игнатиево
КВ холдинг АД - Пловдив
КВ-Консулт ЕАД - Пловдив
Металик 98 АД - Гъбене
Металик Гъбене АД - Гъбене
Парагон холдинг АД - София
РМЗ 2001 АД - Пловдив
СИИ Имоти АДСИЦ - София
Столеком АД - Златарица
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Броят на новоотпуснатите пенсии през 2021 г. е 88 504, като спрямо 2020 г. се е увеличил с 3329 пенсии. Увеличението при наследствените пенсии, получавани като първа пенсия, е 3239. Това е с 26,8% повече спрямо предходната година, като основна причина за отчетения ръст е повишената смъртност в края на 2020 г. и през 2021 г., посочват от НОИ. Заради наследствени пенсии с 4,7% се увеличават и новите инвалидни пенсии за общо заболяване. Те са 32 648 и заемат дял от 36,9% от всички новоотпуснати първи пенсии. При личните инвалидни пенсии за втора година се наблюдава намаление.

Източник: Сега

През второто тримесечие на годишна база се увеличават превозените товари с 1,7 на сто и извършената работа с 5,6 на сто от сухопътния и водния товарен транспорт, съобщава Националният статистически институт. За периода, на годишна основа, със 17,4 на сто нарастват превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт). Извършената работа бележи ръст от 30,5 на сто. Превозените товари от сухопътния транспорт са с 1,8 на сто повече, а извършената работа нараства с 5,9 на сто спрямо второто тримесечие на 2021 година. Превозените товари от речния и морския транспорт са с 1,3 на сто повече, докато извършената работа, измерена в тонкилометри, намалява с 8,7 на сто.

Източник: БТА

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (03.10 - 14.10.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(24.10 - 04.11.2022)

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90, София
Дружества
Търговия на едро със захар, захарни изделия и шоколад
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Инкофудс ООД - Казичене   4 090  
  2   Монделийз България ЕООД - София   2 308  
  3   Ес Комерс 2008 ЕООД - Пловдив   2 171  
  4   Фортуна Ком ООД - София   2 063  
  5   Грестокомерс ЕООД - Лясковец   1 216  
  6   Солвекс ООД - Братушково   1 150  
  7   Аграна Трейдинг ЕООД - София   951  
  8   Захар Инвест АД - Горна Оряховица   815  
  9   Захарни заводи трейд ЕАД - Горна Оряховица   676  
  10   Рожен 1 ООД - Пловдив   573  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 26.08.2022
  Обща стойност (BGN): 1 026 958.08  
Брой търгувани компании: 47
Premium 87 576.01
Standard 299 796.70
АДСИЦ 584 748.06
Структурирани 2 880.79
Облигации 970.73
BEAM - Акции: 50 985.79
Най-голяма промяна в цените
Топливо АД - София 21.74 %
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -7.37 %
BaSE - Акции: 401 212.70
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

 

Дружеството на „Еврохолд България“ АД „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В., което купи бизнеса на чешката група CEZ в България, пристъпва към финалното изкупуване на всички дялове от акционерите в компаниите, за да ги отпише от Българската фондова борса (БФБ). Комисията за финансов надзор (КФН) е дала разрешение на дружеството, което с търгови предложения, приключили в средата на юни, премина прага от 95% в двете компании - Електроразпределителни мрежи Запад“ АД (с предходно наименование „ЧЕЗ Разпределение България” АД) и „Електрохолд Продажби“ АД (с предходно наименование „ЧЕЗ Електро България” АД), да продължи с изкупуването и на останалите акции. Съгласно ЗППЦК това може да стане със или без съгласието на акционерите, като цената е същата като в предходните търгови предложения - 28 433,51 лева на акция за „Електрохолд Продажби“ и 302,56 лева за „Електроразпределителни мрежи Запад“.

Източник: investor.bg

В Дулово може да започне изграждането на един от най-модерните заводи в Европа за преработка на кварцов пясък, съобщиха от общината. Изграждането на завода се бави, тъй като част от местния Общински съвет отказа да продаде на фирмата инвеститор част от необходимите терени. Въпреки това компанията е решила да спази поетия ангажимент и е внесла инвестиционното си предложение в РИОСВ-Русе. Предстои екоинспекцията да се произнесе дали е необходимо извършаването на Оценка на въздействието върху околната среда. Компанията планира да инвестира над 80 милиона евро за разработването на две находища на кварц-каолинова суровина в Дуловско, изграждането на железопътна връзка и друга транспортна инфраструктура, включително на газопровод до Дулово с дължина над 30 километра, както и за построяване на самия преработвателен завод. Очаква се с реализирането на инвестицията да се създадат няколкостотин работни места в завода и съпътстващи дейности.

Източник: БТА

Частен съдебен изпълнител пусна търгове за продажбата на една от най-големите петролни бази в Пловдив - тази на "Петрол - север" ЕООД, намираща се на бул. "Васил Левски". Базата е разположена върху два терена с обща площ от 256 декара, като обект на продажба са 67,5% идеални части от земята плюс целия сграден фонд от 47 здания, сред които малки помощни постройки, но и големи промишлени халета с над 700 кв.м. застроена площ. Петролната база е част от капитала на "Петрол - север" ЕООД - дъщерно дружество на фирмата в несъстоятелност "Нафтекс Петрол", която от своя страна е собственост на акционерното дружество "Петрол" АД, която има стотици бензиностанции в страната. Източник: trafficnews

Международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" (S&P Global Ratings) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на София на ниво "ВВВ" със стабилна перспектива. Българската столица ще продължава да поддържа ниски дефицити чрез финансиране на капиталовите сметки от фондове на Европейския съюз, ликвидни резерви и ограничен нов дълг, смятат от агенцията. Според S&P, българската столица има достатъчно финансови буфери, за да поеме ограниченията, свързани с руско-украинския военен конфликт. Агенцията очаква централната власт да помогне на общините, като компенсира нарастващите цени на газа.

Източник: Банкеръ

Приключи търговото предложение на „Софарма“ АД към останалите акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ за изкупуване на техните акции. В резултат фармацевтичната компания пряко ще притежава 7 788 145 акции на дружеството със специална инвестиционна цел, представляващи 35.48% от капитала му. Търговото предложение е било прието от 24 акционери, които са продали общо 469 480 акции от капитала на „Софарма имоти“. До момента "Софарма" бе най-големият акционер, притежаващ пряко 7 318 665 броя акции или 33.34% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Софарма Имоти“. Дейността на дружеството е свързана с инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Основният актив на дружеството е офис сградата Sopharma Business Towers в София.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара

 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
В помощ на външнотърговската дейност
 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Напусна ни завинаги един от най-успешните мениджъри в световен мащаб и почетен член на БСК Фил Филипов

Роботизирана оранжерия изграждат в Благоевград двама братя, отглеждат зеленчуци в трици и кокос

Ръководството на БАСЗЗ се срещна с министъра на земеделието Явор Гечев


Предстоящи събития

29 септември: Обучение по ЗБУТ (София)

30 август: Информационен ден за възможностите по Плана за възстановяване и устойчивост за МСП

17-18 ноември: Двустранни срещи (B2B) по време на Smart Manufacturing Matchmaking 2022 - Virtual Edition

26 септември – 2 октомври: Онлайн Панаир "BALKAN SPORT & HEALTH"

19-20 септември: Robotics Strategy Forum

11 ноември: Bulgaria Excel Days

20-21 септември: DiTech Expo и Digital4Plovdiv 2022

12 октомври: Двустранни срещи (B2B) по време на MARKETPLACE AUSTRIA FOOD & BEVERAGES 2022

10-16 септември: FinX Conference - септември 2022

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)


Актуални дискусии

До 19.09.2022: Регионална политика: Наредба за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване

До 31.08.2022: Образование: промени в Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на трудаБезплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи и тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29.10.2022, съботно-неделен

CCNA 2 – 17.09.2022, съботно-неделен

DevNet Associate – 08.10.2022, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Цената не електроенергията на двата ключови европейски пазари е скочила с над 25% на 26 август  Електричеството за доставка през идната година в Германия и Франция бележи ценови рекорди почти всеки ден заради ограничените доставки на руски природен газ и намалението на генерираната енергия от атомните централи. Ценовият взрив напомпва инфлация и застрашава бюджетите на домакинствата и на бизнеса в Европа. Европейските правителства вече вземат драстични мерки за ограничаване на електропотреблението, като сметките на британците ще скочат сериозно през октомври когато Лондон премахне лимита на разходите. По оценка на експерти от бранша, френският пазар ще е изключително свит през тази зима, особено ако няма вятър. И всички в Европа ще се опитват да внасят енергия по едно и също време, което може да създаде огромни предизвикателства и режим на индустриалното потребление. Френските едногодишни контракти поскъпнаха с 25% - до 1130 евро за мегаватчас на Европейската енергийна борса на 26 август. Германският еквивалент на договорите също се повиши до рекордно високите 995 евро за мегаватчаст - 33% ръст за деня и общо около 70% седмичен скок. Тези котировки са еквивалентни на над 1600 щ. долара за барел на пазара на суров петрол. Ценовият подем идва успоредно с поскъпването на фючърсните контракти на европейския природен газ за шеста поредна седмица. Принос има и съобщението на френската енергийна комапния "Електрисите дьо Франс", че атомни централи ще заработят отново по-късно от очакванията. Именно те ще са ключов източник на енергия през тази зима, особено в усовията на оскъдни доставки на синьо гориво. Франция традиционно е един от най-едрите европейски нетни износители на електричество, но генерираната през тази година енергия от ядрените централи се очертава да е най-слабата за последните повече от три десетилетия. Включените към мрежата на "Електрисите дьо Франс" атомни реактори са били едва 42% на 26 август, по данни на френския мрежови оператор RTE.  Европейските политици вече са определили около 280 млрд. евро за облекчаване на последствията от растящите енергийни котировки за бизнеса и домакинствата, но тази помощ рискува да се окаже символична за размера на кризата. Високите цени принуждават бизнеса да вади от строя мощности и да закрива дори цели производства, като някои може да не бъдат възстановени никога. Производителите на торове работят далеч под капацитета си в целия континент, застрашавайки селското стопанство и хранителния бранш. 

Източник: Банкеръ

Америка

През 2021 г. инвестициите на венчър инвеститорите в блокчейн технологиите са нараснали с над 600% до $14.8 милиарда от $2.1 милиарда, регистрирани през 2020 г., сочат данни на GlobalData. Дейността на венчър фондове е била концентрирана основно в Северна Америка с $6.8 милиарда, следвана от Латинска Америка с $3.4 милиарда, докато Европа се нарежда на трето място с $3 милиарда. На други места в сектора са инвестирани $1.6 милиарда от венчър инвеститори от Азиатско-тихоокеанския регион, а в Близкия изток – $0.44 милиарда ръст на инвестициите въпреки началния стадий на блокчейн технологиите. Инвестициите бяха насочени предимно към конкретни сектори, като водещи бяха банковото дело и разплащанията. "Блокчейн помага на платежната индустрия да управлява паричните преводи, дигиталните валути на централните банки и токенизацията на активите, но все още е нова технология, която трябва да бъде напълно тествана, преди да бъде възприета изцяло в рамките на платежната инфраструктура“, каза Крис Динга, анализатор по плащанията в GlobalData. Въпреки значителните инвестиции в сектора, пречки като липсата на ясни регулаторни рамки и недостатъчно квалифициран персонал пречат на повече участници да се включат. В бъдеще се очаква приложението на технологията да нарасне рязко под ръководството на централните банки. По-специално, над 90 централни банки вече разглеждат възможността за разкриване на дигитални валути на централните банки (CBDC), които ще се захранват от блокчейн технология. Различни утвърдени компании поемат инициативата за вливане на пари в блокчейн компании, тъй като залагат на растежа на технологията. Пазарните условия принудиха и някои компании, задвижвани от блокчейн, да прибегнат до пренастройване на дейността си. Така например платформите за крипто заеми Celsius и Voyager Digital прекратиха дейността си с обявяване в несъстоятелност. В същото време крипто борсата Coinbase беше принудена да въведе замразяване на наемането на служители, наред с разгръщането на съкращения.(cryptodnes.bg)

Азия

Пекин осигурява 6,8 трлн. юана (около 1 трлн. долара) държавни средства за строителни проекти. В пустините в Северен Китай през последните месеци започна строителството на вятърни и слънчеви „бази“, които до 2030 г. ще имат почти същия възобновяем капацитет като настоящия в цяла Европа. Ултрависоковолтови линии ще пренасят енергията до гъстонаселените източни райони. Китайската държавна електрическа компания планира да изгради 13 такива линии тази година. С комбинирането на инвестициите във възобновяема енергия и пренос на ток общата „зелена инвестиция“ на Китай може да достигне 2,6 трлн. юана само тази година. Строителството на канали, язовири и водохранилища се засилва, като тази година трябва да бъдат инвестирани 800 млрд. юана в такива проекти. Най-амбициозният е 200-километров тунел, пренасящ вода от река Яндзъ към водохранилище, което захранва Северен Китай.  Той ще бъде най-дългият воден тунел в света, надминавайки настоящия рекордьор във Финландия, а части от него ще бъдат дълбоки един километър под земята. Проекти, които придвижват вода в страната, съставляват около една трета от разходите за водна инфраструктура в Китай. Планираните проекти може да увеличат количеството налична вода за потребление в Китай със 122 млрд. куб. м годишно. Това е пет пъти повече от количеството вода, използвана от Германия всяка година. В около 30 хил. проекта за съхраняване на вода са заети около 1 млн. души. Изграждането на градска инфраструктура, включително градски пътища, газови и водопроводни мрежи и паркове, е най-популярният избор за инвестиции от местните власти. Новият план включва свързването на съществуващи градове в единна област. Например одобрена зона около град Сиан през март има в момента население от 18 млн. души. Китай вече има 40 хил. км високоскоростни жп линии, над два пъти повече от останалата част на света, а десетки големи проекти все още се изпълняват. Най-амбициозният е 1629-километрова линия от провинция Съчуан в югозападната част на Китай до столицата на Тибет Лхаса, която се изкачва над 3000 м височина през уязвим към земетресения терен и ледници. Очаква се тя да бъде завършена до 2030 г. Общата цена на целия проект е около 320 млрд. юана. Китай планира да изгради 70 хил. км високоскоростни жл линии до 2035 г. Китай планира да изгради или възстанови 58 хил. км скоростни пътища до 2035 г.. Един път в етап на изграждане включва 1176-метровия мост над река Яндзъ, свързващ Нантун и Чаншу, който ще се превърне в най-дългия шосеен и железопътен висящ мост в света. Китай  започва изграждането на огромни центрове за данни в по-бедни западни провинции, където да се съхраняват генерирани от интернет компании данни, базирани на изток. Изграждането на осем клъстера с центрове за данни ще струва около 400 млрд. юана на година, като повечето пари ще дойдат от държавни телекомуникационни компании.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
26.08.2022
Dow Jones Industrial
32 283.40 (-1 008.35)
Nasdaq Composite
12 141.70 (-497.56)
Стокови борси
26.08.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)92.97
Heating oil ($US/gal.)4.0160
Natural gas ($US/mmbtu)9.3590
Unleaded gas ($US/gal.)2.8119
Gold ($US/Troy Oz.)1 750.80
Silver ($US/Troy Oz.)18.78
Platinum ($US/Troy Oz.)852.00
Hogs (cents/lb.)90.85
Live cattle (cents/lb.)143.05

       Опознай България

Врачешки манастир “Св. 40 мъченици”

С. Врачеш се намира на 4 км югозападно от Ботевград. В близост до селото, сред невероятно красивата природа на Стара планина, е разположен и девическия манастир “Св. 40 мъченици”, основан през XIII в. Опожаряван на два пъти - през XV и XVIII в., манастирът е възобновен през XIX в. (1891 г.). Според легендата, един овчар заспал под сянката на 600-годишна круша и насън му се явило видение. Събрал хора от селото и открили стара черква, която възстановили. Според сестрите в манастира, обителта е основана в чест на победата на Иван Асен II при Клокотница, спечелена с помощта на светите мъченици. В манастира се пази частица от мощите на един от мъчениците. Понастоящем, манастирът е действащ и изключително добре подържан. Обявен е за паметник на културата.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.08.2022
Българска версия: 30295, Английска версия: 3065

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999