Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 06 юли 2022 г., брой 5727
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(06.07.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27833
USD   1.90071
CHF   1.96922
EUR/USD   1.0290*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Велде България АД - Троян
Димана АД - Харманли
Контактни Елементи-99 АД - Зверино
Свилоза 2000 АД - Свищов
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Бизнесът с ток е отчел приходи от продажби пред Националната агенция за приходите в размер на 24 млрд. лв. за периода януари – ноември 2021 г. Това е ръст от 85% или 11 млрд. лв. спрямо същия период на кризисната 2020 г. Драстичният скок на постъпленията започва към май-юни миналата година и се дължи на значителния ръст на цените на свободния пазар на електроенергия през есента. Компаниите, занимаващи се с производство на електроенергия, са отчели продажби за 8.5 млрд. лв., което е ръст от 4 млрд. лв. спрямо януари-ноември 2020 г.

Източник: mediapool.bg

Производството на минерални горива за ДВГ в България отбелязва прираст на годишна база, като са произведени 1 230 хил. тона, които на годишна база са повече с 330 хил. тона или с 36.7%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Стокообменът на България в стойностно изражение нараства на годишна база. Той достига до 717 млн. EUR, което е ръст с 408 млн. EUR или 2.3 пъти. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (03.10 - 14.10.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(24.10 - 04.11.2022)
 
Заявка за участие в курса
Внимание: Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90, София

 

Дружества
Производство на излъчваща телевизионна и радиотехника, и проводникова далекосъобщителна техника
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Дева Бродкаст ЕООД - Бургас   1 212  
  2   Делтаком Електроникс ООД - София   645  
  3   Тераком ООД - Русе   513  
  4   Пасат-Антени ООД - Пещера   347  
  5   Тендем Ирена 2 90 ЕООД - София   249  
  6   Респромкомплект АД - София   210  
  7   Екокомс ООД - София   204  
  8   Елта-Р ООД - София   163  
  9   Борима АД - Борима   117  
  10   Софкъмпани ООД - София   89  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 04.07.2022
  Обща стойност (BGN): 700 422.77  
Брой търгувани компании: 52
Premium 22 335.75
Standard 338 857.07
АДСИЦ 27 727.38
Структурирани 181 608.02
BEAM - Акции: 129 894.56
Най-голяма промяна в цените
Експат Асет Мениджмънт ЕАД - София -49.15 %
Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София 10.77 %
BaSE - Акции: 6 250.88
BaSE - АДСИЦ: 168.43
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Германската компания "Керхер" (Kärcher) планира да отвори в България още 4 свои центъра, като разглежданите градове са София, Варна, Стара Загора и Плевен, заяви управляващият директор на българското дружество Мартин Василев. "Керхер България" към момента има 5 собствени центрове в София - централен офис и магазин в търговски център, Пловдив, Бургас и Русе. Компанията ще заложи на онлайн продажбите като голям двигател на растеж, като планът е те да достигнат 20% от общия обем. Финансовите очаквания на дружеството са през 2022 година да достигне 17 милиона евро оборот на българския пазар, а персоналът му да расте с новите обекти.

Източник: money.bg

Приходите от дейността на газопровода „Турски поток“ през 2021 г. достигат 212,8 млн. лева при общо условно разпределени оперативни и финансови разходи за периода на стойност 129,23 млн, лева. „Булгартрансгаз“ е изградил и експлоатира разширението на „Турски поток“, който е част от концепцията за европейски газоразпределителен център „Балкан“. Приходите, които дружеството реализира от проектите за разширение на газопреносната мрежа на страната, са в резултат както на сключените обвързващи договори за резервиране на капацитет за период от 20 г. от проведената съгласно общоевропейската законова рамка процедура Ореп Season, така и от предлаган свободен капацитет на междусистемните точки.

Източник: БГНес

ТЕЦ "Бобов дол" осъди министерството на енергетиката за причинени щети за 3.5 милиона лева за действия, предприети по времето на мандата на министърът на енергетиката Теменужка Петкова. С решение на административен съд София сумата, която ТЕЦ-овете, свързани с Христо Ковачки, имат да прибират от държавата, стига до 28.5 милиона лева. През февруари 2022 г. държавата бе осъдена на първа инстанция да плати близо 25 млн. лв. на ТЕЦ "Брикел" за решение екоминистерството да определи по-малко от необходимите ѝ безплатни парникови квоти. Сегашното спечелено дело на ТЕЦ "Бобов дол" е заради двойно намалените безплатни квоти за парникови емисии с решение на Министерството на енергетиката от 2019 година.

Източник: mediapool.bg

„Приморско клуб“ ЕАД ще покрие загуби от минали години с печалбата, реализирана през 2021 г., в размер на малко над 105 хил. лева. Това са решили акционерите на дружеството на общото събрание, проведено в края на юни. В баланса за 2021 г. непокритата загуба от минали години на дружеството е за 1,79 млн. лева. Към края на първото тримесечие на 2022 година, обичайно „мъртъв период“ за компаниите от туристическия сектор, „Приморско клуб“ увеличава загубата до 651 хил. лева в сравнение с 545 хил. лева година по-рано при лек ръст на приходите до 21 хил. лева от 19 хил. лева.

Източник: investor.bg

Върховния административен съд потвърди заповедта на директора на БАБХ, която предвижда затваряне на частната лаборатория "Евролаб 2011" и връщане на проверките и изследванията на вносните стоки в ръцете на инспекторите от държавната агенция. След окончателното решение на ВАС председателят на БАБХ Христо Даскалов е наредил на "Евролаб 2011" да освободи заеманите от нея помещения на агенцията в района на "Капитан Андреево" в срок от 14 дни. Договорът, с който "Евролаб" е взела под наем помещенията на БАБХ на граничния пункт, е подписан на 31 декември 2021 г. Наемната цена за площ от над 2000 кв. м е 5000 лв. месечно. За сравнение точно толкова са били приходите на дружеството контрольор, но на час.

Източник: Сега       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

АОБР: Каква е цената на природния газ за м. юли?

Бизнесът подкрепя зелената светлина на ЕС за конкурентен и по-безопасен цифров сектор


Предстоящи събития

10 юли: Конкурс „Мениджър на годината“ - срок за кандидатстване 10 юли

19 юли: Заседание на Арбитражната колегия на АС при БСК

19 юли: Национален план за възстановяване и устойчивост: Възможности за финансиране на бизнеса

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)

22-24 август: Световна конференция по изменение на климата и устойчивост


Актуални дискусии

До 22.07.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

До 07.07.2022: Земеделие: извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори

До 07.07.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ПП, ДБ и БСП/

До 07.07.2022: Регионална политика:ЗИД на ЗУТ /ДБ и ПП/

До 07.07.2022: Околна среда: промени в заповед на министъра на околната среда и водите

До 10.07.2022: Здравеопазване: Законопроект за изменение на Закона за здравето /ИТН, ПП, БСП и ДБ/

До 14.07.2022: Образование: допълнение на Списък на професионални направления и защитени специалности

До 15.07.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за железопътния транспорт

До 20.07.2022: Култура: - ЗИД на Закона за радиото и телевизията /Възраждане/

До 29.07.2022: Регионална политика:ЗИД на ЗУТ /ДБ и ПП/Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29.10.2022, съботно-неделен

CCNA 2 – 17.09.2022, съботно-неделен

DevNet Associate – 08.10.2022, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската комисия (ЕК) планира мерки за привличане на €45 милиарда частно финансиране за технологични стартиращи компании, базирани на значителен научен или инженерен напредък, пише Reuters, цитирайки нов политически документ на ЕС. Предложенията имат за цел да помогнат на 27-те държави да настигнат САЩ, Япония и Южна Корея в авангардните технологии, рисковия капитал и финансирането на иновативни проекти. "Приблизително €45 милиарда финансиране могат да бъдат отпуснати до 2025 година от неизползвани до момента източници на частен капитал, а разходите за листване на публичните пазари могат да бъдат намалени", се казва в документа. В него пише още, че за компаниите ще бъде по-лесно и по-евтино да се листват на пазара съгласно Закон за листингите, който ще бъде предложен през втората половина на годината и който е част от Плана за действие на Комисията за съюза на капиталовите пазари (CMU), обявен през 2020 година.

Източник: Reuters

Америка

Президентът Джо Байдън още тази седмица може да обяви, че отменя някои от митата, които САЩ наложиха върху китайски потребителски стоки. Очаква се и ново разследване на индустриалните субсидии, което може да доведе до повече мита в стратегически области като технологиите, пише Bloomberg. Байдън все още не е взел окончателно решение и времето за обявяването му може да се промени, твърдят източници, запознати със случващото се, които са пожелали да останат анонимни, защото нямат право да обсъждат публично въпроса. Това би била първата голяма политическа стъпка на Байдън по отношение на търговските връзки между двете най-големи икономически сили в света. През последните седмици президентът е провел редица срещи с висши икономически съветници. С тях той е обсъдил варианти на решение относно митата от ерата на Тръмп, допълват източниците. Намеците, че администрацията на Байдън обмисля облекчаване на някои от митата върху китайския внос за 300 млрд. долара, се засилиха с ускоряването на инфлацията, оказвайки натиск върху американските власти да търсят начини да намалят цените, плащани от потребителите за ежедневни стоки.

Източник: Bloomberg

Азия

Беше официално положена първа копка за изграждането на новата фабрика на японската компания Nidec в сръбския град Нови Сад, съобщават местните медии. Това ще бъде вторият завод на гиганта в града, което означава, че ще стане част от най-големия производствен хъб на компанията в Европа. Инвестицията възлиза на над $1 милиард. Председателят на Nidec Elesys Corporation Тошики Сайто коментира, че се надява "добрите отношения между Япония и Сърбия да бъдат задълбочени чрез създаването на новата фабрика. "Нашата цел е да станем компания-майка за производство на мотори за електрически автомобили за целия пазар на Югоизточна Европа и се надявам, че ще намерим отлични работници, каквито Нови Сад със сигурност има и то възможно най-скоро" заяви Сайто. Първият завод на японската компания още е в строеж и според плановете ще бъде завършен през есента на тази година. Той ще има капацитет от между 200 000 и 300 000 мотора до 2023 година.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
05.07.2022
Dow Jones Industrial
30 967.82 (-129.44)
Nasdaq Composite
11 322.20 (194.39)
Стокови борси
05.07.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)99.98
Heating oil ($US/gal.)3.5700
Natural gas ($US/mmbtu)5.6000
Unleaded gas ($US/gal.)3.3300
Gold ($US/Troy Oz.)1 766.70
Silver ($US/Troy Oz.)19.04
Platinum ($US/Troy Oz.)849.00
Hogs (cents/lb.)105.95
Live cattle (cents/lb.)132.93

       Опознай България

Резерват Тисата

Резерватът Тисата се намира в най-южната част на тесния Кресненски пролом, северно от гр. Кресна, в предпланинския пояс на Пирин и Малашевска планина. Река Струма разделя резервата на две части – Западна и Източна. 80% от територията му е заета с гори от средиземноморски тип. Тук вирее и се опазва най- голямото в България и в Европа естествено хомогенно находище на дървовидна хвойна – рядък, иглолистен растителен вид от рода хвойни. Местното население нарича този растителен вид “Тиса”, откъдето идва и името на резервата. Тисата се отличава и с богата си фауна – по видово разнообразие на птиците той отстъпва единствено на Сребърна; тук  убежище са намерили голям брой защитени видове влечуги и безгръбначни.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.07.2022
Българска версия: 30289, Английска версия: 2919

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999