Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 05 юли 2022 г., брой 5726
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(05.07.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27528
USD   1.87071
CHF   1.94862
EUR/USD   1.0455*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Би Пауър АД - София
Биомашиностроене - Интернешънъл АД - Пловдив
Бял бор АД - Брацигово
Водстрой Пловдив АД - Пловдив
Екопак България АД - София
Перла АД - Нова Загора
Полимерстрой 21 АД - София
Полимерстрой АД - София
Холдинг Варна АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Финансовата рамка на европрограмата "Околна среда" 2021-2027 г. за България, целите в нея и разпределянето на средствата по сектори са одобрени от работна група. Общият бюджет на оперативната програма е 1 531 590 093 евро, които се предвижда да отидат за продължаване на предишните цели за подобряване на ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, екологосъобразно управление на отпадъците и опазване на богатото ни биоразнообразие. Предвидени са средства и за превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари.

Източник: mediapool.bg

Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на май 2022 г. възлиза на 31.71 млрд. лева, като бележи увеличение с 208,5 млн. лв. спрямо края на април тази година. Вътрешните задължения са 10.64 млрд. лева, а външните 21.07 млрд. лева, съобщават от Министерството на финансите. В края на петия месец съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 21,1 %, като делът на вътрешния дълг е 7,1 %, а на външния дълг – 14 процента. В структурата на дълга вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от по 33,5 % и 66,5 на сто.

Източник: Банкеръ

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (03.10 - 14.10.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(24.10 - 04.11.2022)
 
Заявка за участие в курса
Внимание: Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90, София

 

Дружества
Производство на други електрически съоръжения, нeкласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Евро Геймс Технолоджи ООД - София   42 124  
  2   Интегрейтид Микро-Електроникс България ЕООД - Ботевград   26 751  
  3   Кьова Юръп ЕООД - София   3 492  
  4   Унипос ООД - Плевен   2 055  
  5   Мартилтек ООД - Петрич   1 883  
  6   Инерком ЕООД - София   1 865  
  7   Ацом ООД - София   1 838  
  8   Еликом Електроник-Георгиев КД - Силистра   1 250  
  9   Искра София АД - София   1 071  
  10   Ен Джи Технолоджи ООД - София   992  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 04.07.2022
  Обща стойност (BGN): 700 422.77  
Брой търгувани компании: 52
Premium 22 335.75
Standard 338 857.07
АДСИЦ 27 727.38
Структурирани 181 608.02
BEAM - Акции: 129 894.56
Най-голяма промяна в цените
Експат Асет Мениджмънт ЕАД - София -49.15 %
Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София 10.77 %
BaSE - Акции: 6 250.88
BaSE - АДСИЦ: 168.43
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българският производител и дистрибутор на биопродукти "Смарт органик" стана мажоритарен собственик в софийската фирма "Сантулита" - производител на напитките с марката Frudada. Покупката е за 70% от дяловете на дружеството, като купувачът има опция за придобиване на останалите 30% след 4-6 г. Цената на сделката е 1.015 млн. лв, като 525 хил. лв. са в брой, а останалите в акции на "Смарт органик". Придобиването е поредната стъпка в разрастването на "Смарт органик", която навлиза в нова категория - на здравословните напитки. Компанията ще подкрепи "Сантулита" в областта на продажбите, дистрибуцията и маркетинг активностите.

Източник: Капитал

"Национална компания индустриални зони" ЕАД с еврофинансиране ще съдаде Европейски цифров иновационен хъб. Той ще се нарича "Регионален център за дигитални решения и иновации" и ще се помещава на територията на Индустриален парк София-Божурище. Проектът е за изграждане на иновативна цифрова инфраструктура, която ще обслужва компаниите - инвеститори в парка, както и бъдещи предприемачи, изследователи, учени, граждани, администрация. "Национална компания индустриални зони" ЕАД премина успешно процедура по програма "Цифрова Европа". Проектното предложение на компанията е получило "Печат за високи постижения".

Източник: mediapool.bg

До края на 2024 г. се очаква да е готово разширението на газовото хранище в “Чирен”, а по проекта няма забавяне, съобщи министърът на енергетиката в оставка Александър Николов. Проектът за разширение предвижда увеличаване на активния газ до 1 млрд. куб. м при 550 млн. сега. Дневния капацитет на нагнетяване се увеличава до 8 млн. куб. м на ден, а добивът - до 10 млн. куб. м. В момента дневният капацитет на добив е 3,82 млн. куб. м, а капацитетът на нагнетяване - 3,2 млн. куб. м дневно. Към момента се извършва актуализация на техническата спецификация за строеж “Газопровод, свързващ Чирен” със съществуващата газопреносна мрежа на “Булгартрансгаз” в района на с. Бутан.

Източник: 24 часа

Министърът на здравеопазването взе решение за преобразуване чрез вливане на „Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Св. София“ ЕАД, гр. София (МБАЛББ „Св. София“) в „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ ЕАД (УМБАЛ „Св. Иван Рилски“). Двете дружества са лечебни заведения за болнична помощ с едноличен собственик на капитала държавата, чиито права се упражняват от министъра на здравеопазването. С преобразуването на двете лечебни заведения УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ще поеме дейността на МБАЛББ „Св. София“. Предвид значимостта и медицинската целесъобразност на осъществявания диагностично-лечебен процес в структурите на МБАЛББ „Св. София“, същите ще бъдат съхранени в пълен обем и ще бъдат поети от приемащото дружество – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Оперативното управление ще се осъществява от изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Дечо Дечев.

Източник: Сега

Проектът на Столична община за строеж на 4-етажен надземен паркинг до пазара "Ситняково" със 157 места и със спортен комплекс на покрива му е на път да поскъпне почти двойно спрямо първоначалните разчети на общинската фирма „Пазари Изток“. Дружеството ще финансира изграждането на съоръжението и впоследствие ще бъде негов собственик. То ще се намира на мястото на сегашния открит паркинг на пазара на ул. „Сирак Скитник“. В Столичния общински съвет бе решено на „Пазари Изток“ да се позволи да похарчи до 6,6 млн. лв. без ДДС за строителството на обекта. Част от парите - 2 млн. лв., ще дойдат от собствените приходи на дружеството, а останалите 4,6 млн. ще са заем от „Фонд устойчиви градове“. Той ще е с лихва от 0,61% и ще се изплаща 15 години. Гаранцията за него ще е ипотека върху земята и бъдещото строителство на паркинга и на спортните съоръжения.

Източник: Сега       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Приоритетите на BUSINESSEUROPE за Чешкото председателство на ЕС

Арбитражният съд към БСК стана част от Кампанията за по-екологични арбитражи (CGA)

Д-р Гергана Върбанова – арбитър към Арбитражния съд на БСК, бе обучител в семинар, посветен на електронните документи

Важна информация за Националната информационна система за отпадъци (НИСО)


Предстоящи събития

10 юли: Конкурс „Мениджър на годината“ - срок за кандидатстване 10 юли

19 юли: Заседание на Арбитражната колегия на АС при БСК

19 юли: Национален план за възстановяване и устойчивост: Възможности за финансиране на бизнеса

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)

22-24 август: Световна конференция по изменение на климата и устойчивост


Актуални дискусии

До 07.07.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ПП, ДБ и БСП/

До 07.07.2022: Регионална политика:ЗИД на ЗУТ /ДБ и ПП/

До 07.07.2022: Околна среда: промени в заповед на министъра на околната среда и водите

До 15.07.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за железопътния транспортВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29.10.2022, съботно-неделен

CCNA 2 – 17.09.2022, съботно-неделен

DevNet Associate – 08.10.2022, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви, че постепенно ще „озелени“ 344 млрд. евро от своя корпоративен дългов портфейл. Това е една от най-значимите промени на централната банка досега в посока по-голяма устойчивост, пише EUobserver. Евросистемата постепенно ще декарбонизира своите корпоративни облигации“, каза членът на борда на ЕЦБ Изабел Шнабел. Това ще става постепенно при годишните изкупувания през следващите години. От октомври банката ще реинвестира падежиращи облигации в по-устойчиви фирми. При вземането на тези инвестиционни решения ЕЦБ ще разглежда минали резултати, планирани цели за намаляване на въглеродните емисии и публично оповестени данни за климата. ЕЦБ няма да изключва никакви компании от своите инвестиционни операции, надявайки се, че достъпът до закупуването на зелени облигации „ще даде на всички тези компании стимул да станат по-екологични“, каза Шнабел. 

Източник: economic.bg

Америка

Администрацията на Байдън пусна петгодишен план за развитие на офшорни сондажи за нефт и газ, който ще блокира всички нови сондажи в Атлантическия и Тихия океан във водите на САЩ, но ще позволи някои продажби на лизинг в Мексиканския залив и южното крайбрежие на Аляска. Предложеният план, който не е финализиран, може да позволи до 11 продажби на лизинг през следващите пет години. Включва и опция администрацията да не извършва продажби. Министерството на вътрешните работи кани обществеността да коментира програмата. Байдън беше обещал да спре всички нови федерални сондажи върху обществени земи и води, но тази позиция доведе до правни предизвикателства от няколко ръководени от републиканците щата и петролния сектор. Тъй като цените на енергията в САЩ се покачват, секторът на изкопаемите горива призова администрацията да увеличи офшорните сондажи в опит да намали цените на газа в помпата.

Източник: CNBC

Азия

Руският президент Владимир Путин подписа указ, според който ново дружество ще поеме всички права и задължения на Sakhalin Energy Investment Company, която разработва петролния и газов проект "Сахалин-2". Този ход може да принуди чуждестранните инвеститори в проекта - Shell и японските Mitsubishi и Mitsui - да се откажат от своите дялове. В момента "Газпром" притежава 50% в проекта, Shell - 25%, Mitsui - 12.5%, и Mitsubishi - 10%. Според указа на Кремъл, "Газпром" автоматично ще получи същия дял в новата компания, какъвто притежава в момента, докато останалите инвеститори ще имат период от един месец, за да съобщят на руското правителство дали искат да запазят своя дял в новото дружество, а тези, които се откажат, може да не получат пълна компенсация. Крайното решение дали чуждестранните компании ще могат да участват в новото дружество ще бъде взето от Москва. Ако те не бъдат допуснати, правителството ще продаде техните дялове и ще задържи постъпленията в специална банкова сметка.

Източник: Капитал

 
Индекси на фондови борси
01.07.2022
Dow Jones Industrial
31 097.26 (321.83)
Nasdaq Composite
11 127.80 (99.11)
Стокови борси
01.07.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)110.31
Heating oil ($US/gal.)3.9500
Natural gas ($US/mmbtu)5.8200
Unleaded gas ($US/gal.)3.7000
Gold ($US/Troy Oz.)1 811.70
Silver ($US/Troy Oz.)20.04
Platinum ($US/Troy Oz.)872.40
Hogs (cents/lb.)102.98
Live cattle (cents/lb.)134.60

       Опознай България

5 юли 1999 г. – деноминация на българския лев

Законът за деноминация на лева е приет на 19 февруари 1999 г. Влиза в сила на 5 юли, когато в България официално влиза в обращение новият деноминиран български лев. Според новите разпоредби, 1000 неденоминирани български лева стават равни на 1 деноминиран лев, а 100 лева – на 10 стотинки. Пускат се и нови банкноти от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 лева. Това решение е съгласувано с МВФ и Световната банка. Това е четвъртата парична реформа в България през последните години. Първата е през 1947 г., когато новата социалистическа власт решава да въведе новите си символи върху парите. При тази операция са сменени само паричните знаци, като замяната на стари със нови се е извършвала на принципа лев за лев. Решението е прието с постановление от 6 март 1946 г. Втората парична реформа е извършена през 1952 г., когато от обращение излизат всички банкноти и монети, циркулирали в страната до момента. Обмяната тогава е извършена в съотношение 100:1, но цените на стоките са променени 25:1. Пуска се нова емисия купюри 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 200 лв. Отсечени са нови монети от 1, 3, 5, 10 и 25 ст. Третата парична реформа стартира на 1 януари 1962 г. и приключва за три месеца - до 31 март същата година. Парите са обменени в съотношение 10:1. Извадени са от обращение всички циркулиращи до момента банкноти и монети. Книжните пари са в купюри 1, 2, 5, 10 и 20 лв., а монетите са по 1, 2, 5, 10, 20 и 50 ст.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.07.2022
Българска версия: 30288, Английска версия: 2919

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999