Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 18 май 2022 г., брой 5693
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(18.05.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.31733
USD   1.85545
CHF   1.87035
EUR/USD   1.0541*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

15 години доверен партньор за дигитализация на 320+ компании.
Предлагаме
софтуерни решения за:
BI. Бизнес анализи
ERP. Цялостно управление на бизнеса
FPM. Финансово планиране и консолидация
Годишни отчети в XBRL формат
Изслушваме с внимание и съветваме за избор
на точната бизнес система.
Научете повече >>

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Аидатур АД - Хасково
Арсенал 2000 АД - Казанлък
Биовет АД - Пещера
Бистрец АД - Кърджали
Евроквалификационен център АД - София
Експресо АД - София
Инкомс-Инструменти и механика АД - София
КМ Грийн Енерджи Фонд АД - София
Корадо България АД - Стражица
Кърджали Табак АД - Кърджали
Кю Сертификейшън АД - Пловдив
Многопрофилна болница за активно лечение - Хигия АД - Пазарджик
Наталия АД - Стара Загора
Прогрес АД - Стара Загора
Стройкомбинат М АД - Стара Загора
Суис сити ЕАД - Добрич
Транспорт Гарант АД - Велико Търново
Хемус автотранспорт АД - Габрово
Хидростройкомплект 97 АД - Хърлец
Хранинвест-Хранмашкомплект АД - Стара Загора
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Годишният темп на инфлация в България се ускори през април 2022 г. за 14-и пореден месец, достигайки 14,4% спрямо 12,4% през предходния месец, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Това е най-високото ниво на инфлацията в страната от 2008 г. Спрямо март потребителските цени в страната се повишават през април с 2,5%, след като месец по-рано те се повишиха с 2,2 на сто. Средногодишната инфлация за периода май 2021 - април 2022 г. спрямо периода май 2020 г. - април 2021 г. е 7,0 на сто.

Източник: Труд

В края на март 2022 г. кредитиращите дружества извън банките са дали общо 3,906 млрд. лв., като за година сумата се е увеличила със 777,9 млн. лв. Спрямо края на 2021 г. увеличението е с 204,5 млн. За сравнение, в края на предпандемичната 2019 г. раздадените пари с бързи кредити бяха с 1 млрд. лева по-малко. Данните на БНБ показват, че преобладават кредитите със срок от над 5 години, които са 1,638 млрд. лв. Те нарастват с 18,8% (259,3 млн.) спрямо година по-рано и с 6,1% (94,7 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2021 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията все пак намалява от 44,1 до 41,9 %.

Източник: 24 часа

Българският износ на етерични масла (2017-2021 г)
Борислав Георгиев, експерт по външна търговия

България е сред водещите доставчици в света и в ЕС27 на етерични масла. Това е вековен български поминък. Оценката на МТЦ/ УНКТАД/ СТО – Женева, е че той има възможен потенциал за удвояване на износа на български етерични масла. Пълен текст на анализа
Коментари по представените материали, можете да изпращате на адрес: bic@bia-bg.com

 
Дружества
Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Палфингер Продукционстехник България ЕООД - Червен бряг   5 305  
  2   Елика Елеватор ООД - Силистра   2 548  
  3   Подемкран АД - Габрово   2 422  
  4   Балканско ехо ЕООД - Кръвеник   2 061  
  5   Лифтком АД - София   1 170  
  6   Шиндлер България ЕООД - София   1 005  
  7   Лифт Груп Аспект-1 ЕООД - Ветрен - Пз   841  
  8   Компания за инженеринг и развитие АД - Мездра   608  
  9   АТМ Спасов ЕООД - Пазарджик   595  
  10   Подем Габрово ЕООД - Габрово   571  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 17.05.2022
  Обща стойност (BGN): 1 603 576.99  
Брой търгувани компании: 46
Premium 556 245.79
Standard 635 504.80
АДСИЦ 204 080.97
Облигации 162 712.34
Права 10 834.08
BEAM - Акции: 34 199.02
Най-голяма промяна в цените
Сирма груп холдинг АД - София 51.00 %
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София -20.11 %
BaSE - Акции: 546 296.05
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Спирането на доставките на руски газ за България от края на април 2022 г. доведе до огромен интерес от търговците на синьо гориво в региона за внос у нас, който резултира в заявки над възможностите на капацитета на газовата връзка с Гърция при Кулата-Сидирокастро за месец юни. Търгът на държавния газов оператор "Булгартрансгаз" за месечния капацитет на тази точка, който е 60 хил. МВтч дневно или 6 млн. куб. м, е предизвикал на 16 май заявки за 140 процента от възможността за пренос през юни. Това налага провеждането ден по-късно на наддаване за капацитета с премия от 20 процента над първоначално обявената от "Булгартрансгаз" цена за пренос през точката. Във вторник вече са договорени около 57 хил. МВтч природен газ, свободни са останали само 3 хил. МВтч, по данни на участници в търга. На "Булгаргаз" капацитетът е необходим, за да внесе количествата азерски газ, които принципно би трябвало да влизат в страната през все още незавършената газова връзка Комотини-Стара Загора.

Източник: mediapool.bg

„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. - Нидерландия, дъщерно дружество на „Еврохолд България“ АД, получи разрешение от Комисията за финансов надзор да публикува търгови предложения за изкупуване на акциите на останалите акционери в двете й дъщерни дружества - „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Плановете на мажоритарния собственик са след приключване на тази процедура да поиска отписване на тези фирми от регистъра на публичните дружества. „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ ще закупи чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД общо 20 581 броя акции (1.07%) от капитала на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД  от останалите акционери на дружеството. Другото търгово предложение от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ е за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД на 154 броя акции (3.08%) от капитала на „Електрохолд Продажби“ АД, които не притежава.

Източник: Банкеръ

Шест от деветте търговски дружества, в които Община В. Търново е едноличен собственик на капитала, са реализирали печалба за 2021 г. Най-голяма е на “Обредни дейности” ЕООД и “Царевград Търнов” – по 108 000 лв., следвани от “Организация на движението, паркинги и гаражи” с 24 000 лв. и Центъра за психично здраве с печалба от 11 000 лв. На плюс с 2000 лв. е Центърът за кожно-венерически забоявания, а Центърът за рехабилитация и спортна медицина отчита печалба от 1000 лв. Останалите три общински дружества отчитат загуба за миналата година – Комплексният онкологичен център – 469 000 лв., “Инвестстрой-92” с 43 000 лв. и Специализираната белодробна болница “Д-р Трейман” – 35 000 лв. Обобщеният консолидиран финансов резултат от дейността на търговските дружеста за 2021 г. е отрицателен в размер на минус 262 000 лв.

Източник: Янтра - Велико Търново

„Сирма Груп Холдинг“ АД ще разпредели дивидент за втори път, откакто компанията е публична. Общо събрание на акционерите ще се проведе на 24 юни в София. Дружеството ще разпредели дивидент в общ размер от 1,4 млн. лева. Той се формира от 930 974,24 лева от печалбата за 2021 г. и още 469 025,76 лева от натрупаната неразпределена печалба за минали години. Дивидентът на акция ще бъде определен на по-късен етап. „Сирма Груп Холдинг“ приключва 2021 г. с печалба от малко над 1 млн. лева. Общо 103 441,58 лева, или 10% от печалбата, се отнасят за фонд резервен. Със средства от натрупаните печалби от минали години се покрива загуба отпреди 2015 г. в размер на 13 669,81 лева. Компанията досега е изплащала дивидент само за 2016 г. – по 0,01 лева на акция.

Източник: investor.bg

За първото тримесечие на 2022 година "Нестле България" отчита 11.4% ръст на приходите, които достигат 80.6 млн. лв. Реалният вътрешен ръст, който мери продажбите в обем по миналогодишни цени, е 9.3%. Очакванията са, че оборотът за 2022 г. ще надхвърли 300 млн. лева, повлиян и от инфлацията, съобщи изпълнителният директор на компанията Петър Стоилов. Това е около 10 млн. лв. над приходите за миналата година, а през предходните са от порядъка на 260 млн. лв. Планираните за тази година преки инвестиции в разширяване на производствените мощности във фабриката за шоколадови продукти и бисквити на "Нестле" в София ще са 12 млн. лв. Допълнителни 30 млн. лв. са предназначени за маркетинг на фирмените брандове. В тези суми не влизат инвестициите за обучение на служителите, както и в подкрепа на общността.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Мария Минчева бе част от делегацията, придружаваща президента Радев в Германия

Проведе се Осма международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 2022

Инвестициите за зелени решения в пивоварния бранш надхвърлят 60 милиона лева


Предстоящи събития

19 май: Кариерен форум за бежанци от Украйна

21 май: Сиско академията на БСК предлага курс по компютърни мрежи CCNA-1

30 май - 2 юни: Двустранни срещи (B2B) по време на Technology & Business Cooperation Days 2022

24-25 май: Двустранни срещи (B2B) по време на Applied AI Conference 2022

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022

7-8 юни: Двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional & Health Ingredients Expo

10 юни: Обучение по ЗБУТ (София)

10 юни: Kонференция "Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход"

15 юни: Next Level HR

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)


Актуални дискусии

До 20.05.2022: Социална политика и заетост: Национален съвет по демографска политика към МС

До 20.05.2022: Регионална политика: ЗИД на Закона за общинската собственост

До 21.05.2022: Здравеопазване: Националната здравноинформационна система

До 27.05.2022: Земеделие: изискванията към преработените храни на зърнена основа

До 27.05.2022: Транспорт: Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство

До 30.05.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на ЗДДС /ДБ, ПП, ИТН и БСП/

До 30.05.2022: Образование: Закона за кредитиране на студенти и докторанти

До 30.05.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за задълженията и договорите /МС/

До 30.05.2022: Бизнес среда: ЗИД на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

До 30.05.2022: Енергетика: таксите по Закона за подземните богатстваВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 14 май 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 8 октомври 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската комисия (ЕК) е разработила специален план за възстановяване на украинската икономика след края на военните действия. Това съобщи немското издание Frankfurter Allgemeine, позовавайки се на проектодокумент, с който разполага. Според вестника ЕК възнамерява да приеме документа в сряда. От него става ясно, че комисията предлага специални фондове или допълнителен бюджет в подкрепа на Украйна. Държавите членки ще могат сами да съберат тези средства и да ги предоставят на Киев под формата на безвъзмездни средства или заеми. От изданието напомнят, че от началото на руската инвазия в Украйна Европейският съюз (ЕС) вече е предоставил на Киев помощ в размер на 4,1 млрд. евро, от които 1,2 млрд. евро са за пряка бюджетна подкрепа за страната. Други 1,5 млрд. евро са на разположение за рефинансиране на продажбата на оръжия на страната, като скоро сумата ще бъде увеличена на 2 млрд. евро. 

Източник: investor.bg

Америка

Потребителите в САЩ са продължили да харчат и през април, като продажбите на дребно са се увеличили в съответствие с очакванията на Wall Street въпреки продължаващия ръст на цените. Месечните продажби на дребно са нараснали с 0,9% на месечна база, което е съвсем малко под оценката на Wall Street за ръст от 1%, съобщи министерството на търговията във вторник. Без автомобилите продажбите са нараснали с 0,6%, което е над оценката за ръст от 0,4%. Данните не са коригирани спрямо инфлацията, затова показват както устойчиви разходи, така и най-бързото ускоряване на цените, което американската икономиката е виждала от около 40 години. Освен стабилните данни за април разходите за март бяха ревизирани значително нагоре – от първоначалната оценка за ръст от 0,5% до увеличение от 1,4%. Без автомобилите продажбите бяха също ревизирани в положителна посока – до ръст от 2,1% през март спрямо първоначални данни за 1,1%.

Източник: investor.bg

Азия

Русия стана четвъртият по големина доставчик на петрол за Индия през април. През следващите месеци обемът на вноса ще се повиши допълнително, тъй като ниските цени стимулират търсенето от страна на Делхи. Делът на Русия в покупките на петрол от Индия нарасна до рекордните 6%, или около 277 хил. барела на ден през април, спрямо около 66 хил. барела на ден през март, когато беше на 10-та позиция, според данни, предоставени от търговски източници. Indian Oil Corp, водещият преработвател на нефт в страната, купи първия си руски петрол Arco миналия месец. Западните санкции срещу Русия за нейното нахлуване в Украйна остави голям арбитражен поток от суровина. Това накара индийските рафинерии да увеличат изкупуването на по-евтин руски петрол, избягван от много западни страни и компании. Цените на руския суров петрол Urals паднаха рязко заради санкциите срещу Русия, а казахстанският суров петрол CPC беше подложен на натиск, тъй като се натоварва от руско пристанище“, каза Ехсан Ул Хак, анализатор от Refinitiv. 

Източник: economic.bg

 
Индекси на фондови борси
17.05.2022
Dow Jones Industrial
32 654.59 (431.17)
Nasdaq Composite
11 984.50 (321.73)
Стокови борси
17.05.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)113.43
Heating oil ($US/gal.)3.8100
Natural gas ($US/mmbtu)8.2400
Unleaded gas ($US/gal.)3.9500
Gold ($US/Troy Oz.)1 807.30
Silver ($US/Troy Oz.)21.55
Platinum ($US/Troy Oz.)937.90
Hogs (cents/lb.)107.75
Live cattle (cents/lb.)133.48

       Опознай България

Борис Христов (1914-1993)

На 18 май 1914 година в Пловдив се ражда Борис Христов – великият бас на двадесетото столетие. През 1933 г. Борис Христов се записва в Юридическия факултет в София и го завършва успешно. През 1942 г. му е отпусната царската стипендия и той решава да специализира в Италия оперно пеене. Там учи при маестро Рикардо Страчари. Оперният дебют на Борис Христов е на 12 март 1946 г. Той пее Колин в операта “Бохеми” от Пучини в Общинския театър на Реджо Калабрия. Постепенно започва да придобива известност и ангажиментите му се увеличават. Следва участие в “Борис Годунов” в Римската опера, Деветата симфония на Бетовен в Палермо, “Аида” от Верди и “Манон” от Масне в Каляри, “Месия” от Хендел в римския Театро Арджентина. През следващите години Борис Христов е един от най-обичаните и аплодираните певци на оперните сцени в Европа, Южна и Северна Америка. Репертоарът на Борис Христов излиза далеч от рамките на операта. Той е записал и безброй руски песни – както народни, така и от Римски-Корсаков, Чайковски, Бородин. Освен операта и песните има и трето направление в записите на Борис Христов – църковно-славянската музика. Тук се отнасят главно уникалните записи на поредица български и руски църковно- славянски песнопения направени през октомври 1976 г. и “Liturgia domestica” от Александър Гречанинов записана през ноември 1979 г. И двата записа са направени в “Александър Невски” и още веднъж разкриват музикалната универсалност и уникалност на Борис Христов. Последният му концерт е на 2 юни 1986 г. в Българската академия в Рим, където изпява “Многая лета” от Бортнянски заедно с хоровата капела “Светослав Обретенов”. Умира през 1993 година в Рим.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.05.2022
Българска версия: 30201, Английска версия: 2913

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999